Национални музеи национален исторически музейДата28.08.2017
Размер424.56 Kb.
НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ
Национален исторически музей

София 1618

кв. Бояна, ул. “Витошко лале” №16,       

тел. 9554290; 9554280; 9556226

ц. 9557606/ 9557604

факс. 9557602

e-mail: nim1973@abv.bg

URL: www.historymuseum.org

Директор: Божидар Димитров

 

НИМ - филиал - “Боянска църква”

София 1616

ул.”Боянско езеро” № 3,

тел. 9590939; 9592963

URL: www.boyanachurch.org

e-mail: nmbc@nmbc.orbitel.bg

Директор: Мариана Трифонова

 

НИМ-филиал България и славянския свят

бул.”Е.Георгиев” № 169,

тел. 9431117;

Директор: Николай Кочанков


НИМ-филиал Земенски манастир

Земен


07741/2029
НИМ - филиал НМ “Параход Радецки”

Козлодуй 3320

тел. 0973/80658 адм.; 80753 кор.;

Директор: Людмила Дамянова

 

Национален политехнически музей

София 1303

ул. “Опълченска” № 66,

тел. 9318018; 9324036

факс. 9314036

URL: www.polytechnic@abv.bg

e-mail: polytechnic@abv.bg

e-mail: ektsekova@abv.bg

Директор: Екатерина Цекова

 

НПТМ - филиал НМ на българската архитектура

Велико Търново 5000

ул. “Иван Вазов” № 35, п.к. 281

тел. 062/29935; 30587

 

НПТМ – филиал Музей на текстила

Казанлък 6100

ул. „Цар Борис” №2

тел. 0431/165006

 

Национален литературен музей

София 1000

ул.“Г. С. Раковски” № 138,

тел. 9873414; 9807196

факс: 9873414

e-mail: nlmuseum@abv.bg

Директор: Румяна Пашалийска

 

НЛМ – филиал Къща-музей „Иван Вазов”

София


ул. „Иван Вазов” №10
 

НЛМ – филиал Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови”

София 1000

ул. „Г.С.Раковски” №138

URL: www.museumslaveykovi.hit.bg

e-mail: slaveykovi@abv.bg

 

НЛМ – филиал Къща-музей „П. Яворов”

София

ул. „Г.С.Раковски” №136 

НЛМ – филиал Къща-музей „Христо Смирненски”

София


ул. „Овче поле” №116

 

НЛМ – филиал Къща-музей „Н. Й. Вапцаров”

София

ул. „Ангел Кънчев” №37 

НЛМ – филиал Къща-музей „Димитър Димов”

София


ул. „Кр. Сарафов” №26

 

НЛМ – филиал Къща-музей „Емилиян Станев”

Велико Търново 5000

ул. „Никола Златарски” №20

тел. 062/621925

URL: http://emstanevmuseum.hit.bg

e-mail: emstanevmuseum@abv.bg

директор: Радка Пенчева

 

НЛМ – филиал Къща-музей „Елин Пелин”

село Байлово 2133

тел. 071504/284; 238

 

Национален музей “Земята и хората”

София 1421

бул. “Черни връх” № 4,

тел. 8656942; 8656639; 8661456; 8656743

факс. 8661455

URL: www.earthandman.org

e-mail: emnmuseum@mail.bg

e-mail: earth.and.man@gmail.com

Директор: Михаил Малеев

 

Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа”

Казанлък 6100

ул. “П.Славейков” № 8,

тел. 0431/ 62918; 64787; 63674

факс. 62495

URL: www.altera-group.com/shipka/aboutus.html

e-mail: shipkamuseum@mail.bg

Директор: Данчо Данчев

 

Музей “Христо Ботев”

Калофер 4370

ул. “Христо Ботев” № 5,

тел. 03133/ 2271; 2407

факс. 2271

e-mail: musei_botev@abv.bg

Директор: Ася Николова

 

Музей “Васил Левски”

Карлово 4300

ул. “Ген. Карцов” № 57,

тел. 0335 / 93489

URL: www.vlevskimuseum-bg.org

e-mail: v_levski_museum@mail.orbitel.bg

Директор: Дора Чаушева

 

Къща-музей “Панчо Владигеров”

София 1164

ул. “Якубица” № 10,

тел. 8687389

факс: 8687389

URL: www.vladigerov.org

e-mail: vladigerov_muzei_sofia@mail.bg

Директор: Надя Сотирова

 

Център за подводна археология

Созопол 8130

ул. „Аполония” №1

тел. 0550/22405

факс 22405

e-mail: cuasozopol@mail.bg

Директор: Христина Ангелова
ВЕДОМСТВЕНИ МУЗЕИ

 

Археологически институт с музей при БАН

София 1000

ул. “Съборна” № 2,

тел. 9881473; 9882406; 9867652

факс. 9882405

URL: http://aim.sofianet.net/

e-mail: aim-bas@aclubcable.com

Директор: и.д. проф. Маргарита Ваклинова

 

Етнографски институт с музей при БАН

София 1000

ул. “Московска” № 6 А

тел. 8052611

факс. 9801162

URL: http://ethnography.cc.bas.bg

e-mail: nem@mbox.contact.bg

e-mail: eim_ban@abv.bg

Директор: Рачко Попов

 

Национален природонаучен музей при БАН

София 1000

бул. “Цар Освободител” № 1,

тел. 9882894, 9874195

факс 988 2894

URL: www.nmnh.bas.bg

e-mail: alpopov@bulinfo.net

Директор: Алекси Попов

 

Национален антропологичен музей към

Институт по експериментална морфология и антропология при БАН

София 1113

бул. „Цариградско шосе” №73

тел. 871 8375

факс 8718375

e-mail: iemabas@bas.bg

URL: http://anthropological-museum.com/index.htm

директор: Йордан Йорданов


Национален военноисторически музей

София 1463

ул. “Черковна” № 92,

тел. 9461805-11

факс 9461806

e-mail: m.museum@bol.bg

URL: www.md.government.bg/nvim/_bg

URL: www.mod.bg/nvim/

Директор: Петко Йотов

 

НВИМ – филиал Военноморски музей

Варна 9000

бул. “Приморски” № 2,

тел. 052/633022 вътр.396; 223650, 222406, 632018

e-mail: mus_martime@abv.bg

Директор: Тодор Парушев
НВИМ – филиал Парк-музей „Владислав Варненчек”

Варна 9000

ул. “Януш Хуниади” № 1

тел. 06134/440302

e-mail: mus_martime@abv.bg

Директор: Шанко Апостолов


Национален църковен историко-археологически музей

София 1000

пл. “Св. Неделя” № 19,

тел. 9881343, 9890115; 9883950

Директор: Никола Хаджиев

 

Национален земеделски музей

София 1373

ул. “Суходолска” № 30,

тел. 92926753; 92929373

e-mail: zmihailova_nzm@abv.bg

Директор: Здравка Михайлова

 

Национален музей на спорта

София

бул. “Е.Георгиев” № 38тел. 865437

Директор: Катя Иванова

 

Музей на МВР

София 1000

ул. “Лавеле” №30

тел. 9877173; 9823341; 9823338

Директор: Димитър Павлов

 

Музей на Народния театър

София 1000

ул. „Дякон Игнатий” №5

тел. 8119276

e-mail: mntivrumi@abv.bg

Директор: Румяна Василева   

 

Национален музей на образованието

Габрово 5300

ул.”Априловска” №15 п.к.62

тел. 066/ 800770, 800440

e-mail: nmo@abv.bg

URL: www.nmo.hit.bg

Директор: Мая Карагьозова

 

 Музей на авиациятаПловдив 4112

Крумово-под.48140

тел. 032/906499

факс 601124

Директор: Слави Павлов

 

Музей на транспорта и съобщенията

Русе 7000

ул.”Братя Обретенови” № 5,

тел. 082/834707

Директор: Таничка Георгиева

 

Регионални музеи

 

Регионален исторически музей

Благоевград 2700

ул. “Рила” № 1,

тел. 073/ 885365, 885370, 885373

факс. 885373

e-mail: rimbld@gmail.com

Директор: Галина Миленкова

 

Регионален исторически музей

Бургас 8000

ул. “Славянска” № 69,

тел. 056/ 842588; 820344

факс. 842588

e-mail: main@burgasmuseums.bg

e-mail: tsonya_drageva@yahoo.com

URL: www.burgasmuseums.bg

Директор`: Цоня Дражева

 

Регионален исторически музей

Варна 9000

бул. “Мария Луиза” № 41,

тел. 052/ 681030; 681015; 681012

факс. 681025

e-mail: rim-varna@bulstar.net

URL: www.amvarna.com

Директор: Валентин Плетньов

 

Регионален исторически музей

Велико Търново 5000

ул. “Никола Пиколо” № 2,

тел. 062/ 623772; 636954

факс. 636954

e-mail: rimvt@yahoo.com

e-mail: tsarov@abv.bg

e-mail: museum.vtarnovo@mbox.bol.bg

URL: www.museumvt.com

Директор: Иван Църов

 

Регионален исторически музей

Видин 3700

ул. “Цар Симеон Велики” № 13,

тел. 094/ 601710; 601707

факс 601707

e-mail: museumvd@mail.bg

URL: http://museum-vidin.domino.bg/

Директор: Фионера Филипова

 

Регионален исторически музей

Враца 3000

пл. “Христо Ботев” №1

тел. 092/ 620373,

факс. 620373

e-mail: vratsamuseum@mail.bg

Директор: Иван Райкински

 

Регионален исторически и музей

Габрово 5300

ул. “Николаевска” № 10,

тел. 066/ 809767;

факс 809767

e-mail: museum_gabrovo@abv.bg

URL: www.h-museum-gabrovo.bg

Директор: Петър Тоцев
 

Регионален исторически музей

Добрич 9300

ул. “Д-р К. Стоилов” №18,

тел. 058/ 603256; 602213

факс. 603256

e-mail: pr_museum@dobrich.net

e-mail: rim_dobrich@abv.bg

URL: www.museum.dobrich.net

Директор: Диана Борисова

  

Регионален исторически музей

Кърджали 6600

ул. “Републиканска” № 4,

тел. 0361/ 67349; 635 80; 635 81-90

факс. 62102

e-mail: hmuzkj@infotel.bg

e-mail: pav_petkov@abv.bg

URL: www.kardjali-museum.org

Директор: Павел Петков

 

Регионален исторически музей

Кюстендил 2500

бул. “България” 55, п.к.258,

тел. 078/ 550 095; 550 127 /101-115/; 550 125

факс. 550 095

e-mail: rmuseum.kn@mail.bg

URL: www.kyustendilmuseum.primasoft.bg

Директор: Валентин Дебочички

 

Регионален исторически музей

Ловеч 5500

пл. “Тодор Кирков” №1,

тел. 068/ 601 382, 601 397,

факс: 601 382

e-mail: imlovech@yahoo.com

URL: www.lovechmuseum.hit.bg

Директор: Иван Лалев

 

Регионален исторически музей

Монтана 3400

ул. “Цар Борис III” № 2,

тел. 096/ 307286, 305156

факс: 307481

e-mail: bgmontanamuseum@abv.bg

URL: www.bgmontanamuseum.com

Директор: Уляна Даракчийска

 

Регионален исторически музей

Пазарджик 4400

пл. “К. Величков” № 15,

тел. 034/ 443113; 443108; 445449

факс. 443144

e-mail: museumpz@yahoo.com

e-mail: museumpz@abv.bg

Директор: Димитър Митрев

 

Регионален исторически музей

Перник 2300

ул. “Физкултурна” № 2,

тел. 076/ 603118; 603737

e-mail: impernik@mbox.contact.bg

Директор: Симеон Мильов

 

Регионален исторически музей

Плевен 5800

ул. “Стоян Заимов” № 3,

тел. 064/822623; 822691, 824256

факс. 822691

e-mail: plevenmuseum@dir.bg

URL: www.plevenmuseum.dir.bg

Директор: Михаил Грънчаров

 

Регионален исторически музей

Пловдив 4000

пл. “Съединение” № 1,

тел. 032/ 269955; 629409; 629405

факс: 269955

e-mail: hm_plovdiv@mail.bg

URL: www.historymuseumplovdiv.com

Директор: Стефан Шивачев
Регионален археологически музей

Пловдив 4000

пл. “Съединение” № 1,

тел. 032/631760; 633106; 635385

факс. 631760

e-mail: archmusplovdiv@abv.bg

URL: www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

Директор: Костадин Кисьов

 

Регионален етнографски музей

Пловдив 4000

ул. “Д-р Чомаков” № 2,

тел. 032/ 625257; 626339; 626328

факс: 626328

e-mail: ethnograph@abv.bg

e-mail: a_yankov@abv.bg

URL: http://ethnograph.info/

Директор: Ангел Янков

 

Регионален природонаучен музей

Пловдив 4000

ул. “Хр. Г. Данов” № 34,

тел. 032/ 633096, 623096;; 626663

факс: 633096

e-mail: pnm_plovdiv@abv.bg

Директор: Илко Басамаков

 

Регионален исторически музей

Разград 7200

ул. “Априлско въстание” № 70,

тел. 084/ 660851, 662460, 662459

факс: 662460

e-mail: pegas_rz@abv.bg

URL: http://museum-razgrad.atspace.com/

Директор: Иван Иванов

 

Регионален исторически музей

Русе 7000

пл.“Ал. Батенберг” № 3,

тел. 082/ 825006, 825002

факс:825006

URL: www.museumruse.com

e-mail: nenoff@abv.bg

e-mail: museumrousse@mlnk.net

Директор: Николай Ненов

 

Регионален исторически музей

Силистра 7500

ул. “Г. С. Раковски” № 24,

тел. 086/ 820388, 820386

факс: 820386

e-mail: museumsilistra@abv.bg

URL: www.museumsilistra.net1.cc

Директор: Иван Бъчваров

 

Регионален исторически музей

Сливен 8800

ул. “Цар Освободител” № 18,

тел. 044/ 622495; 622494

факс: 622495

e-mail: museum-sl@abv.bg

URL: www.Slmuseum.hit.bg

Директор: Георги Кюпчуков

 

Регионален исторически музей

Смолян 4700

бул. “Дичо Петров” № 5,

тел. 0301/ 62727, 62770, 65753

факс: 62770

e-mail: museum-sm@mail.bg

Директор: Таня Марева

 

Регионален исторически музей
Стара Загора 6000
бул. “Руски” № 42,
тел. 042/ 919201; 919205; 919206, 919216
факс. 042/919427
e-mail: rim@museum.starazagora.net

e-mail: svebordim@abv.bg

URL: www.museum.starazagora.net

Директор: Светла Димитрова

 

Регионален исторически музей

Търговище 7700

бул. “Митрополит Андрей” № 2,

тел. 0601/ 64147, 65216, 62131

факс: 64147

e-mail: trgmuseum@abv.bg

URL: www.trgmuseum.hit.bg

Директор: Магдалена Жечева

 

Регионален исторически музей

Хасково 6300

пл. “Свобода” № 19,

тел. 038/ 624228,624505

факс: 624237

e-mail: im_h@abv.bg

Директор: Ирко Петров

 

Регионален исторически музей

Шумен 9700

бул. “Славянски” № 17,

тел. 054/ 877410; 800626

факс. 877410

URL: http://museum-shumen.psit35.net/

e-mail: museum_shumen@abv.bg

Директор: Георги Майсторски

 

Регионален исторически музей

Ямбол 8600

ул. “Бяло море” № 2,

тел. 046/662736; 663413

факс: 662736

URL: http://yambol.government.bg/museum/

e-mail: museum@mail.bg

Директор: Илия Илиев

 

Общински музеи 

Общинско предприятие “Стара София”

със Софийски исторически музей

София 1000

ул. “Екзарх Йосиф” № 27,

тел. 9832160; 9831526

факс. 9835351

e-mail: bobichilev@abv.bg

e-mail: bchilev@abv.bg

Директор: Марияна Маринова

 

Музикален център „Борис Христов”София 1000

Ул. „Цар Самуил” №43

Тел. 9873592

Факс 9873592

e-mail: boris_christoff@abv.bg

директор: Елена Драгостинова


Исторически музей

Асеновград 4230

пл. “Академик Николай Хайтов” № 1,

тел. 0331/ 62250; 64030; 64614

e-mail: asmuseum@abv.bg

URL: http://asmuseum.hit.bg/

Директор: Христо Басамаков

 

Исторически музей

Балчик 9600

ул. “Димитър Желев” №2,

тел. 0579/ 72177

Директор: Радостина Георгиева

 

Музеен комплекс

Банско 2770

пл.”Н.Вапцаров” № 3,

тел. 07443/ 88303, 88304

факс: 88303

Директор: Елена Еринина

 

Исторически музейБатак 4580

пл. “Освобождение” № 3

тел. 03553/ 2339; 2026; 2337

факс: 2339

e-mail: museum_batak@abv.bg

Директор: Екатерина Пейчинова

 

Исторически музей

Белоградчик 3900

пл. “Капитан Кръстьо” № 1,

тел. 0936/ 3469

e-mail: muzeibelogradchik@abv.bg

Директор: Михаил Михайлов

 

Етнографски музейБерковица 3500

ул. “Поручик Грозданов” № 11,

тел. 0953/ 88045

Директор: Петя Гергова

 

Исторически музей

Ботевград 2140

ул. “Незнаен воин” № 3, п.к. 82

тел. 0723/ 66828

Директор: Теодора Тотева

 

Исторически музей

Брацигово 4579

пл. “Костур” № 2,

тел. 03552/ 2178; 2139

факс: 2101

e-mail: sibera@abv.bg

Директор: Екатерина Дамянова

 

Къща-музей ”Петя Дубарова”

Бургас 8000

ул. “Гладстон” № 68,

тел. 056/ 814110

Директор: Елица Дубарова

 

Музей „Освободителна война”

Бяла 7100

ул. „Юлия Вревская” №1,

тел. 0817/72466

Директор: Татяна Йорданова

 

Исторически музей

Бяла Черква 5220

ул.”Ц.Церковски” № 6,

тел. 06134/4178

Директор: Анастасия Георгиева

 

Къща-музей „Райко Даскалов”

Бяла Черква

ул. „Бачо Киро” №72

тел. 06134/2533

e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

URL: http://byalacherkva.domino.bg

Директор: Анастасия Георгиева

 

Археологически музей

Велики Преслав 8950

П.к. 16,


тел. 0538/ 2630; 3243; 2404; 22066

факс. Об.4537

URL: www.museum-preslav.com

e-mail: preslavcap@yahoo.com

Директор: Александър Горчев

 

Исторически музейВелинград 4602

ул. “Владо Черноземски” № 4,

тел. 0359/ 52591; 51342

факс: 52591

Директор: Снежана Велева

 

Архитектурно - етнографски комплекс “Етър”Габрово 5300

кв. “Етър”,

тел. 066/ 801830, 801831-ц

факс. 801830

e-mail: etar@mbox.stemo.bg,

e-mail: etar_fair@yahoo.com

URL: www.etar.org

Директор: Пенка Колева

 

Исторически музей

Генерал Тошево 9500

Ул. ”Васил Априлов” № 22

Тел. 05731/2057

e-mail: hr.polyanski@gmail.com

Директор: Христо Полянски
Исторически музей

Горна Оряховица 5100

пл. „Антим І” №1, п.к. 6

тел. 0618/ 60111; 43738

факс. 60203

e-mail: im_rahovec@abv.bg
e-mail: muzei@gorna.com

Директор: Иван Бъчваров

 

Исторически музей

Гоце Делчев 2900

ул.”Христо Ботев” № 26,

тел. 0751/ 60287

e-mail: museum@gocenet.net

Директор: Спаска Паскова

 

Музей на мозайкитеДевня 9162

Бул. „Съединение” № 73

тел. 0519/92909

Директор: Иван Сутев

 

Исторически музейДимитровград 6400

ул.”Св. Кл. Охридски” № 7,

тел. 0391/66787; 66264

e-mail: museumdg@mail.bg

URL: http://museumdg.com/

Директор: Елена Георгиева

  

Исторически музей

Дряново 5370

ул. “Шипка” № 82,

тел. 0676/ 2097

Директор: Таня Белчева

 

Исторически музей

Дупница 2600

пл. “Свобода” № 1,

тел. 0701/ 22208

Директор: Георги Китанов

 

Исторически музей

Дългопол 9250

ул.”Г. Димитров” № 105,

тел. 0517/ 22105

факс. 22135

Директор: Румяна Казакова

 

Исторически музейДулово 7650

ул.”Васил Левски” № 26,

тел.0855/32-72

e-mail: muzeum_dulovo@abv.bg

Директор: Белчо Минчев

 

Музей на ВъзражданетоЕлена 5070

ул. “Дойно Граматик” № 2,

тел. 06151/ 2053; 2214

URL: http://museum-elena.hit.bg/index

Директор: Георги Стефанов

 

Етнографски музейЕлхово 8700

ул. “Шипка” № 4,

тел. 0478/ 88039

URL: www.museum-elhovo.com

e-mail: etnografmus_elhovo@mail.bg

Директор: Христо Христов

 

Исторически музей

Етрополе 2180

бул. „Руски” №105, п.к. 35,

тел. 0720/ 2124

факс: 2124

e-mail: museum_etropole@abv.bg

Директор: Наталия Цветкова

 

Исторически музей

Исперих 7400

ул. “Цар Освободител” № 6,

тел. 08331/ 4783; 5649; 5619

факс. 5614

URL: www.museumisperih.org

e-mail: museumisperih@yahoo.com

Директор: Боряна Матева

 

Исторически музейИхтиман 2050

ул. “Цар Освободител” №72

тел. 0724/ 2226

Директор: Велина Минева

 

Исторически музей

Каварна 9650

ул. “Черноморска” № 15,

тел. 0570/ 82150, 82327

факс: 82077

e-mail: kavarna_museum@abv.bg

Директор: Дарина Мирчева

 

Исторически музей

Казанлък 6100

ул. “П. Славейков” № 8,

тел. 0431/ 63741; 62755, 63762

факс: 63741

Директор: Косьо Зарев

 

ИМ филиал – Дом „Петко Стайнов”Казанлък 6100

Ул.”Акад. Петко Стайнов” №13

Тел. 0431/65014

URL: www.staynov.net

e-mail: dom@stayno.net

Директор: Иво Косев


Къща-музей „Чудомир”

Казанлък 6100

Ул. „Трапезица” №6

Тел. 0431/73132; 64419

Директор: Пеньо Терзиев


Исторически музей

Карлово 4300

ул. “Възрожденска” № 4,

тел. 0335/ 94728

e-mail: musei_karlovo@abv.bg

e-mail: museum@abv.bg

Директор: Мария Деянова

 

Исторически музей

Карнобат 8400

ул. “Георги Кирков” № 31,

тел. 0559/ 7143; 22206; 22135

e-mail: karnobat.muzey@mail.bg

Директор: Димчо Момчилов

 

Исторически музейКлисура 4341

пл. “20-ти април”,

тел. 03137/ 2004

Директор: Дечко Тодоров

 

Дирекция на музеите

Копривщица 2090

пл. “20 април” № 6,

тел. 07184/ 2180; 2114

факс: 2114

URL: www.koprivshtitza.com

e-mail: direkcia_muzei@abv.bg

Директор: Искра Шипева

 

Исторически музейКотел 8970

пл. “Възраждане” № 3,

тел. 0453/ 2549, 2316

факс: 2040

e-mail: kotel_museum@mail.bg

Директор: Пламен Мерджанов

 

Природонаучен музей

Котел 8970

ул.”Изворска” № 12,

тел. 0453/ 2355

Директор: Веселин Талазов

 

Исторически музей

Лом 3600

ул. “Е. Българов” № 6,

тел. 0971/ 66069, 66089

URL: www.muzei-lom.hit.bg

e-mail: muzei_lom@abv.bg

Директор: Спасена Делийска

 

Исторически музей Мелник – филиал на Исторически музей Сандански

Мелник 2820

Пашова къща

тел. 07437 /229

Директор: Георги Стоянов

 

Исторически музей

Малко Търново 8162

ул. “Константин Петканов” № 1а,

тел. 05952/ 2998, 2187

факс: 2187

e-mail: histmuseum@abv.bg

Директор: Мария Михалева

 

Музей на рудодобива

Мадан 4900

ул.”Република” № 6,

тел. 0308/2350

факс 2379

Директор: Росица Кючукова

 

Археологически музейНесебър 8230

ул. “Месамбрия” № 2а, п.к. 27,

тел. 0554/ 46018; 46019; 4612

факс. 46018

e-mail: clio_nes@abv.bg

e-mail: contacts@ancient-nessebar.com

URL: www.ancient-nessebar.com

Директор: Петя Кияшкина

 

Исторически музей

Нова Загора 8900

пл. “Свобода” № 3,

тел. 0457/ 23154; 23164

факс: 24303

e-mail: museum@nz.orbitel.bg

URL: http://web.hit.bg/museum/Bulgaria/main

Директор: Красимир Велков

 

Исторически музейОмуртаг 7900

ул. ”Генералска” № 53,

тел. 0605/ 2495

e-mail: muzey@abv.bg

Директор: Мирослав Тошев

 

Исторически музейОряхово 3300

ул. “В. Левски” № 13,

тел. 09171/ 2467

e-mail: evgenia_ar@abv.bg

e-mail: museum_oriahovo@abv.bg

Директор: Евгения Найденова

 

Исторически музей

Павликени 5200

ул. “Бачо Киро” № 1,

тел. 0610/ 52877

e-mail: musei_pavlikeni@abv.bg

Директор: Нели Атанасова

 

Исторически музейПанагюрище 4500

ул. “Райна Княгиня” № 28,

тел. 0357/ 2012; 3712

URL: http://museumpan.hit.bg/

e-mail: histmuzpan@abv.bg

e-mail: atanas_pan@abv.bg

Директор: Георги Абдулов

 

Исторически музейПерущица 4225

ул. “Петър Бонев” № 1,

тел. 03143/ 2205

факс 2250

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg

Директор: Креса Тодорова

 

Исторически музей

Петрич 2850

ул. „Александър Стамболийски” №9,

тел. 0745/23092

Директор: Сотир Иванов

 

Дирекция Военноисторически музеи

Плевен 5800

ул. “В. Левски” № 157,

тел. 064/837308

факс 837306

URL: www.panorama-pleven.com

e-mail: panoramapleven@gmail.com

Директор: Милко Аспарухов

 

Исторически музейПоморие 8200

ул. „Княз Борис I” №33А,

тел. 0596/22008

e-mail: pomoriemuseum@abv.bg

Директор: Антон Карабашев

 

Исторически музейПопово 7800

бул.”България” № 97,

тел. 0608/ 23564

факс 23564

e-mail: museum_popovo@abv.bg

URL: www.museumpopovo.com

Директор: Иван Атанасов

  

Исторически музейПравец 2161

пл. “Освобождение” №6,

тел. 07133/ 2154

факс 2433

e-mail: museum_pr@abv.bg

Директор: Татяна Борисова

 

Исторически музей

Провадия 9200

ул. “Опълченска” № 3,

тел. 0518/2033

Директор: Николай Христов

 

Археологически музей

Раднево 6260

ул. “Ал. Стамболийски”№ 2а,

тел. 0417/ 3649

Директор: Пламен Караилиев

  

Исторически музей

Разлог 2760

пл.“15-ти септември 1903” № 14,

тел. 0747/80546

e-mail: imrazlog@abv.bg

Директор: Емилия Кадурина

 

Исторически музейРадомир 2400

пл. „Войнишко въстание” №1

тел. 0777/80490; 80317; 80343

Директор: Снежанка Константинова

 

Исторически музей

Самоков 2000

ул. “проф. Васил Захариев” № 4,

тел. 0722/ 666712; 666599

e-mail: museum_samokov@abv.bg

Директор: Нина Христовска

 

Археологически музейСандански 2800

ул. “Македония” № 55,

тел. 0746/ 32380

факс 32380

e-mail: museum_sandanski@mail.bg

Директор: Владимир Петков

 

Исторически музей

Свиленград 6500

Бул. „България” №150

Тел. 03797/1097

e-mail: jenisv@abv.bg

Директор: Жечка Тодорова
Исторически музей

Свищов 5250

ул. “Клокотница” № 6,

тел. 0631/ 60452; 60467

факс: 60452

e-mail: novae@abv.bg

Директор: Пети Доневски

 

Исторически музей

Севлиево 5400

ул. “ген. Скобелев” № 10,

тел. 0675/ 6439; 32724

факс 30960

e-mail: stur.ist@sevlievo.el-soft.com

Директор: Найден Петров

 

Археологически музей

Септември 4490

бул. “България” № 59

тел. 03561/ 3502

факс 2484

e-mail: pistiros@infotel.bg

Директор: Валентина Танева

  

Археологически музей

Созопол 8130

пл. ”Хан Крум” № 2,

тел. 05514/ 22226

факс 22405

e-mail: sozopol@burgasmuseums.bg

Директор: Димитър Недев

 

Къща-музей "Иван Вазов"

Сопот 4330

ул. "Васил Левски" № 1

тел. 03134/2070; 2170

Директор: Цветанка Неделчева


Литературна Стара Загора

Стара Загора 6000

ул. “Ал. Батенберг” № 19,

тел. 042/ 629031

Директор: Иван Матев

 

Къща-музей “Гео Милев”

Стара Загора 6000

ул. ”Гео Милев” № 37,

тел. 042/623450

Директор: Георги Георгиев

 

Природонаучен музей “Сребърна”

С. Сребърна 7587

тел. 08515/256,469

Директор: Росен Илиев

 

Исторически музейСтралджа 8680

Ул. „П.К.Яворов” №42

04761/2123

e-mail: snejnakirova@mail.bg

Директор: Снежана Василева
Исторически музей

Стрелча 4530

бул.”България” № 80,

тел. 03532/35-33, 20-20

факс 2041

e-mail: museumstrel@abv.bg

Директор: Мария Нейчева

 

Исторически музей

Средец 8300

пл. “Г. Димитров” № 3,

тел. 056/ 919957

факс: 960073

e-mail: museum.sredez@mail.bg

Директор: Красимира Костова

 

Исторически музей

Тетевен 5700

пл. “Сава Младенов”, п.к. 52

тел. 0678/ 2005

факс 2588

e-mail: kameliak@mail.bg

URL: www.teteven-museum.com

Директор: Камелия Кънчева

 

Музей на художествените занаятии приложни изкуства

Троян 5600

пл. “Възраждане” №1,

тел. 0670/ 62062; 62063

URL: www.troyanmuseum.com

e-mail: mnhzpi@abv.bg

Директор: Елеонора Спасова

 

Специализиран музей за резбарско

и зографско изкуство

Трявна 5350

пл. “Капитан дядо Никола” № 7,

тел. 0677/ 2278; 2424; 2517

факс: 2278

e-mail: tryavna-museum@mbox.digsys.bg

e-mail: tryavna_museum@mail.bg

Директор: Юлия Нинова

  

Исторически музейТутракан 7600

пл. “Суворов” № 1,

тел. 0857/ 61235; 61345

URL: www.tutrakan.net/muzei

e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

e-mail: tnmuseum@infotel.bg

Директор: Петър Бойчев

 

Исторически музейТрън 2460

ул. “Гочо Гопин” № 4,

тел. 0898/ 706387

Директор: Моника Джорджина

 

Исторически музей

Харманли 6450

пл. “Възраждане” № 11,

тел. 0373/ 87992

факс 2525

e-mail: obimh@abv.bg

Директор: Николай Колев

  

Археологически музей

Хисар

ул. “Ал. Стамболийски” № 8

тел. 0337/ 62068; 62796

e-mail: mail@hissarja.org

URL: http://museum.hissarja.org

Директор: Димитър Маджаров

 

Музей на родопския карст

Чепеларе 4850

ул. “Шина Андреева” № 7А,

тел. 03051/ 2041; 3041

Директор: Мария Бързакова

 

Исторически музей

Чипровци 3460

ул.”Витоша” № 2,

тел. 09554/ 2168; 2194

факс: 2910

e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg

Директор: Анюта Каменова-Борин

 

Исторически музей

Чирпан 6200

ул. “Таньо Пеев” № 7,

тел. 0416/ 2272; 4019

факс 6238

e-mail: museum-chirpan@rambler.ru

Директор: Нася Якимова

 

Природонаучен музей – община Троян

С.Черни Осъм 5620

тел. 06962/ 371

Директор: Христо Христов

  

Национални галерии 

Национален музей на българското изобразително изкуство (НХГ)

София 1000

пл. “Княз Ал. Батенберг” № 1,

тел. 9800093; 9800072;

факс. 9800071; 980 3320

e-mail: bobiart@sp.net.net

Директор: Борис Данаилов

 

Криптата - филиал на НМБИИ

пл. “Ал. Невски”,

тел. 9815775

 

Галерия за декоративно и приложно изкуство – филиал на НМБИИ

бул. “Черни връх” № 2,

тел. 9630758, 654172

 

Национална галерия за чуждестранно изкуство

София 1000

ул. “19-ти февруари” № 1,

тел. 9884922; 9807262; 9866530; 817400; 804081

факс. 9806081

e-mail: ngfa@abv.bg

Директор: Ирина Мутафчиева

 

Общински галерии

 

Софийска градска художествена галерия

София 1000

ул. “ген. Гурко” № 1,

тел. 9804495; 9872181;

факс: 9811944

e-mail: sghg@bgnet.bg

URL: http://sghg.cult.bg/

Директор: Аделина Филева

 

Ателие – галерия “Дечко Узунов”София 1505

бул. “Др. Цанков” № 24,

тел. 9630856

Директор: Боряна Павлова

 

Художествена галерия

Балчик 9600

ул. “Отец Паисий” № 4,

тел. 0579/ 74130; 72177

e-mail: hristin1@yahoo.co.uk

Директор: Пенка Костова

 

Художествена галерияБерковица 3500

ул. “Т. Каблешков” № 1,

тел. 0953/ 388043

Директор: Валентин Герасимов

  

Художествена галерия

Бургас 8000

ул. “Митрополит Симеон” № 24,

тел. 056/ 842803; 822803

факс. 842169

URL: www.bourgas.net/local/ArtGallery/index_bg.htm

Директор: Пенка Захариева

 

Художествена галерия

Варна 9000

ул. “Л. Каравелов” № 1,

тел. 052/ 620443; 612363

e-mail: artgalleryvarna@abv.bg

Директор: Ванко Урумов

 

Галерия за графично изкуствоВарна 9000

бул. “Княз Борис І” № 65

тел. 052/612269

факс 236292

Директор: Венцислав Антонов

 

Художествена галерияВелико Търново 5000

Парк “Асеневци”, п.к. 250,

тел. 062/ 638961; 619218; 638941

Директор: Снежана Славова

 

Художествена галерия “Никола Петров”

Видин 3700

пл. “Бдинци” № 2,

тел. 094/ 601708; 601714

факс 601708

e-mail: artgallery@vidin.net

Директор: Богдан Александров

  

Художествена галерия “Христо Цокев”

Габрово 5300

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10,

тел. 066/ 803002; 821163

Директор: Петър Хаджиганев

 

Музей на световното хумористично изкуство "Дом на хумора и сатирата"
Габрово 5300
ул. "Брянска" 68, п.к. 104
тел. 066/807229; 809300

Факс 806989


e-mail: humorhouse@mail.bg
URL: www.humorhouse.com
Директор: Татяна Цанкова

 

Художествена галерия – отдел към ИМДимитровград 6400

бул. “Д. Благоев” № 7,

тел. 0391/ 25846

e-mail: gallerydg@mail.bg

Директор: Надежда Стойнева

 

Художествена галерияДобрич 9300

ул. “България” № 14,

тел. 058/ 602215; 602091

факс: 602215

URL: www.dobrichgallery.org

e-mail: evelinaart@abv.bg

e-mail: gallerydobrich@hotmail.com

Директор: Евелина Ханджиева

 

Художествена галерия

Дряново 5370

ул. “В. Коларов” № 15,

тел. 0676/ 4388

Директор: Антон Антонов

 

Художествена галерия

Каварна 9650

ул. “Ахелой” № 1,

тел. 0570/ 84236; 82006

Директор: Галина Димова

 

Художествена галерия

Казанлък 6100

ул. “П. Р. Славейков” № 8,

тел. 0431/ 63104; 63762

факс 63104

e-mail: artgallery.kz@gmail.com

Директор: Христо Генев

 

Художествена галерия

Карлово 4300

ул. “Гурко” №6А,

тел. 0335/ 95154

e-mail: ghgk@mail.bg

Директор: Димитър Бакарджиев

  

Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора”Кюстендил 2500

ул. “Патриарх Евтимий” № 20,

тел. 078/ 523172; 550117; 520029

факс: 523170

e-mail: info@artgallery_themaster.com

URL: www.artgallery-themaster.com

Директор: Илона Захариева

 

Художествена галерияЛевски 5900

Бул. „България” № 45,

тел. 0650/82630

Директор: Венцислав Тулешков

 

Художествена галерия „Георги Парцалев”

Ловеч 5500

ул. “В. Караконовски” № 1,

тел. 068/ 601380; 601261

факс: 601261

Директор: Спас Дочев

 

Художествена галерияМездра 3100

ул. “Просвета” № 1,

тел. 0910/ 92417

e-mail: lib_mezdra@abv.bg

Директор: Светла Дамянова

 

Художествена галерия “Кирил Петров”Монтана 3400

бул.“Цар Борис III” №19, п.к.361,

тел. 096/ 307218; 305316

Директор: Теодоси Антонов

 

Художествена галерия

Нови Пазар 9900

ул. “Цар Освободител” № 4

тел. 0537/ 3211

Директор: Дарина Персенгиева

 

Художествена галерия “Станислав Доспевски”

Пазарджик 4400

пл. “К. Величков” № 15,

тел. 034/ 444152; 445721

факс 443144

Директор: Нейчо Дойчев

 

Художествена галерияПерник 2300

Дворец на културата

Пл. „Кракра” №1

тел.076/ 601983;600363

e-mail: pk4art@yahoo.com

Директор: Красимир Андреев

 

Художествена галерия “Илия Бешков”

Плевен 5800

бул. “ген. Скобелев” № 1,


URL: www.plevengallery.hit.bg
тел. 064/ 802091;802047
e-mail: hgib@mail.bg

Директор: Пламен Янкуловски

 

Художествена галерия

Пловдив 4000

ул. “Съборна” № 14А,

тел. 032/ 635322

факс. 622434

e-mail: ghgpl@abv.bg

e-mail: ghgplart@mail.techno-link.com

Директор: Красимир Линков

 

Художествена галерияПровадия 9200

ул. “Цар Освободител” № 53,

тел. 0518/ 2918   

Директор: Георги Нуцулов

 

Художествена галерия

Раднево 6260

ул. “Тачо Даскалов” № 1 А,

тел. 0417/ 83099; 82385

Директор: Иван Димитров

 

Художествена галерия “Проф. Илия Петров”

Разград 7200

ул. “Кирил и Методий” № 2,

тел. 084/ 622459; 660851

e-mail: artgalera@abv.bg

URL: www.ludogorie.com/gallery

Директор: Тодор Тодоров

 

Художествена галерия

Русе 7012

ул.“Борисова” № 39,

тел. 082/ 871735; 870872

факс. 873658

e-mail: artgallery@rousse.spnet.net

e-mail: elenasv@abv.bg

Директор: Елена Великова

 

Художествена галерияСилистра 7500

ул. „Симеон Велики Велики” №35, п.к.88,

тел. 086/823784; 822039

Директор: Йордан Кисьов

 

Художествена галерия “Д. Добрович”

Сливен 8800

бул. “Цар Освободител” № 13,

тел. 044/ 622083; 663224; 625342

Директор: Светослав Милев

 

Художествена галерия

Смолян 4700

Нов център,


ул."Дичо Петров" №7

тел. 0301/ 6 23 28; 62876


факс 0301/ 6 23 69
e-mail: artgallery_sm@mail.bg
Директор: Здравко Палазов

 

Художествена галерияСозопол 8130

ул. “Кирил и Методий” № 78 Б,

тел. 0550/ 22202

Директор: Иван Бахчеванов

 

Художествена галерия

Стара Загора 6000

ул. “Цар Симеон Велики” № 110,

тел. 042/ 622380

факс 622380

Директор: Марин Добрев

 

Художествена галерия „Никола Маринов”Търговище 7700

Парк “Борово око”,

тел. 0601/ 67760; 66397

Директор: Димитър Чолаков

  

Художествена галерия “Елена Карамихаилова”

Шумен 9700

ул.“Цар Иван Александър” № 81,

тел. 054/ 830673

факс 800400

e-mail: gallery_karamihaylova@abv.bg

Директор: Деян Евтимов

 

Художествена галерия “Жорж Папазов”

Ямбол 8600

ул. “Цар Самуил” № 2,

тел. 046/ 661010; 61010; 63409

факс: 661010e-mail: papart.yambol@abv.bg

Директор: Дона Неделчева


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница