Начална страницаНа обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на ново комуникационно оборудване за нуждите на умбал „Свети Георги” еад”На обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на ново комуникационно оборудване за нуждите на умбал „Свети Георги” еад”
Voip функционалност, базирана на отворени стандарти и притежаща следните възможности
50.45 Kb. 1
чета
Образец №1 представяне на участника – административни сведенияОбразец №1 представяне на участника – административни сведения
272.24 Kb. 1
чета
Програма за малки проекти наПрограма за малки проекти на
Ecotourism development as a main tool to preserve the biodiversity of the Western Border Mountains
Програма 0.8 Mb. 5
чета
Списание „Прозорец”1/13 Еволюция на съмнението Проф дфн Крум КрумовСписание „Прозорец”1/13 Еволюция на съмнението Проф дфн Крум Крумов
117.01 Kb. 1
чета
Отлично качество на печатОтлично качество на печат
Screen truepress 344 е четирицветна офсетова печатна машина за формат А3, която комбинира най-новите технологии в областта на експонирането и пластините с автоматизация и контрол на качеството на най-високо технологично ниво
52.17 Kb. 1
чета
Литература „Кукла\" от Н. Стойкова възприемане на стихотворението. „На гости на куклата Катя\"Литература „Кукла" от Н. Стойкова възприемане на стихотворението. „На гости на куклата Катя"
Литература 22.07 Kb. 1
чета
А г р а р е н у н и в е р с и т е т – пловдивА г р а р е н у н и в е р с и т е т – пловдив
0.53 Mb. 3
чета
Финландия през погледа на един ГабровецФинландия през погледа на един Габровец
2.92 Mb. 21
чета
Информация за контакт с възложителяИнформация за контакт с възложителя
121.9 Kb. 1
чета
Certification Authority по Мрежова Сигурност 1Certification Authority по Мрежова Сигурност 1
263.57 Kb. 1
чета
Програма по очни болести приета от Катедрен съвет на 17 септември, 2012г. Утвърдена от Факултетен съвет 2012гПрограма по очни болести приета от Катедрен съвет на 17 септември, 2012г. Утвърдена от Факултетен съвет 2012г
Програма 0.68 Mb. 5
чета
Програма за развитие на читалищната дейност в община перник през 2015 годинаПрограма за развитие на читалищната дейност в община перник през 2015 година
Програма 1.47 Mb. 11
чета
Алкалоидни стокиАлкалоидни стоки
339.44 Kb. 1
чета
Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музейПрограма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей
I аег ще изпълни кратка програма от най-популярните песни по Вазови стихотворения
0.62 Mb. 5
чета
Проект „Всеки има право на втори шанс!\" „ Асоциация за реинтеграция на осъдени лица\"Проект „Всеки има право на втори шанс!" „ Асоциация за реинтеграция на осъдени лица"
42.17 Kb. 1
чета
Доклад за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху защитени зони зз bg0002112 \"Руй\" за опазване на дивите птициДоклад за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху защитени зони зз bg0002112 "Руй" за опазване на дивите птици
Доклад 1.09 Mb. 8
чета
Исус наша съдба Беседи от магнетофонни лентиИсус наша съдба Беседи от магнетофонни ленти
2.98 Mb. 20
чета
Научно-изследователски секторНаучно-изследователски сектор
101.71 Kb. 1
чета
Филологически факултетФилологически факултет
81.14 Kb. 1
чета
С п и с ъ к на научните трудове на проф. Дхн мери атанасова камбурова за периода 2007-2012 гС п и с ъ к на научните трудове на проф. Дхн мери атанасова камбурова за периода 2007-2012 г
Kamburova M., D. Kostova, a comparative analysis for the content of manganese and molybdenum in vegetable crops, Journal of Environmental Protection and Ecology 8, №1, 119 (2007)
118.92 Kb. 1
чета
За интегриран модел за безопасно корабоплаване (12)За интегриран модел за безопасно корабоплаване (12)
88.26 Kb. 1
чета
Benchmark програми Същност на Benchmark програмите. Терминът benchmarkBenchmark програми Същност на Benchmark програмите. Терминът benchmark
Access time – време за достъп. Време, което е необходимо на дадено устройство да намери определена информация и да я направи достъпна за обработване
83.5 Kb. 1
чета
Наредба за специализирана закрила на деца на обществени местаНаредба за специализирана закрила на деца на обществени места
77.54 Kb. 1
чета
О т ч е т за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събраниеО т ч е т за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
3.18 Mb. 18
чета
Стрес и последици от стресаСтрес и последици от стреса
52.82 Kb. 1
чета
Информация от Илия Деков, съветник, ръководител стив-делхи относноИнформация от Илия Деков, съветник, ръководител стив-делхи относно
Scom през 2017 г в Индия оперират над 16 000 ит компании, от които половината се развиват в областта на дигиталните решения. Водещите компании в индийската индустрия на информационните технологии са tata consultancy Services Ltd, Infosys
81.94 Kb. 1
чета
Електронно издание бюлетин съдебна практика поЕлектронно издание бюлетин съдебна практика по
0.66 Mb. 4
чета
О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаО т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
160.65 Kb. 1
чета
Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходОтчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на “Зърнени храни България” ад през 2009 г
Отчет 2.23 Mb. 45
чета
Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитиеПрограма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие
Adb” съгласно формуляр за кандидатстване с рег. № Intra-5140399 от дата 22. 03. 2012 г
Програма 138.16 Kb. 1
четаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

Начална страница