Оферта за нови полуремаркета, платформи и батерии от бутилкиДата25.01.2018
Размер67.45 Kb.


ОФЕРТА ЗА НОВИ полуремаркета, платформи И БАТЕРИИ ОТ БУТИЛКИ (ГАЗОПАКЕТИ) за транспортиране на компресиран природен газ (метан)


Уважаеми господа,


Казвам се Любо Ганев – управител на фирма Ремикс България ООД, която е изключителен представител за България на италианските фирми BRC и SICOM за модулни метан-станции за зареждане със сгъстен природен газ (метан) и на фирма DALMINE произвеждаща метанови бутилки. Имам удоволствието да ви предложа оферта за нови полуремаркета, платформи и газопакети, окомплектовани с бутилки на фирма DALMINE предназначени за транспортиране и съхранение на компресиран на 200 бара природен газ (метан). Всички полуремаркета, платформи и батерии от бутилки произведени от Ремикс България ООД отговарят на всички необходими изисквания и стандарти на България и ЕС и притежават одобрен сертификат за превоз на газове под налягане и леснозапалими товари – ADR. Всички полуремаркета, платформи и батерии от бутилки са тествани и узаконени в България.


 1. Вариант 1/A. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5062 с размери д/ш/в в см – 1362/248/300 с монтирани 225 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5062,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 29 000 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 230 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 4 200,00 лв.

 2. Вариант 1/B. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5962 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 265 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5962,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 33 000 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 260 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 200,00 лв.

 3. Вариант 1/C. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5782 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 257 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5782,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 200 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 250 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 000,00 лв.

 4. Вариант 2/A. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 6 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 135 нм3и с размери в см – 100х70х230. Тегло с пълни бутилки – 754 кг. Могат да се поставят до 39 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 4 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 200,00 лв.

 5. Вариант 2/В. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 9 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 202,5 нм3 и с размери в см – 100х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1070 кг. Могат да се поставят до 26 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 6 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 300,00 лв.

 6. Вариант 2/С. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 12 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 270 нм3 и с размери в см – 130х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1390 кг. Могат да се поставят до 20 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 8 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 400,00 лв.

 7. Вариант 2/D. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 16 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 360 нм3 и с размери в см – 130х130х230. Тегло с пълни бутилки – 1802 кг. Могат да се поставят до 10 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 11 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 500,00 лв.

 8. Вариант 2/E. Батерия от бутилки – стационарна състояща се от 53 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 1192,5 нм3 и с размери в см – 194х238х196. Тегло с пълни бутилки – 5800 кг. Могат да се поставят до 5 такива батерии на стандартно полуремарке или да се поставят заедно или поотделно на платформи, камиони, ремаркета и др. Може да се използва за допълнително стационарно хранилище за байпас с цел да не се преустановява подаването на газ при смяна на полуремаркетата използвани на обекти захранвани с компресиран природен газ. Много функционална за малки и средни промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 45 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 1 900,00 лв.

 9. Вариант 3/A. Платформа с монтирани батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 114 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 2565 нм3. Тегло с пълни бутилки – 15 000 кг. Много функционална за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 100 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 2 500,00 лв.Ремикс България ООД използва триосно полуремарке ADR T PED производство на SCHMITZ CARGOBULL и извършва монтажа на батериите от бутилки в своята база в гр. София. Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца за бутилковата инсталация монтирана върху полуремаркето или самостоятелна, 24 (двадесет и четири) месеца пълна гаранция на полуремаркето или платформата (производство на SCHMITZ CARGOBULL), 10 (десет) години гаранция против корозия на рамата, 6 (шест) години или един милион километра пробег на ходовия механизъм.


Гореописаните продукти произвеждани от Ремикс България ООД са в съответствие с изискванията на следните Европейски стандарти и Директиви:

 1. ТPED 99/36/CE – Директива за транспортируеми съоражения под налягане

 2. EN 1964-1 – Хармонизиран европейски стандарт за транспортируеми съоражения под налягане

 3. ADR – Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе

На продуктите е нанесена маркировка (унифициран знак за транспортируемо съоражение под налягане) следвана от регистрационния номер на нотифицирания орган 0035.

При доставка на готовото изделие на клиента се предоставят следните документи: 1. Сертификат за Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с област на приложение: Проектиране, производство и продажба на батерии от бутилки, ремаркета и полуремаркета за съхранение и транспортиране на компресиран природен газ – метан, изграждане и поддържане на метанстанции издаден на Ремикс България ООД

 2. Сертификат за въведена система за управление и контрол над качеството съгласно Директива 99/36/ЕС модул Н1 с номер: 01 202 BG/H1 070001 издаден от ТЮФ СЕРТ Германия

 3. Декларация за съответствие за изделието с пореден сериен номер издадена от Ремикс България ООД

 4. Удостоверение за контрол на батерия от бутилки за превоз на опасни товари издаден от лицензирано лице за Технически надзор на транспортируеми съоражения под налягане

 5. Акт за първоначален технически преглед

 6. Сертификат по ADR

 7. Регистрационен талон от КАТ за полуремарке регистрирано като Специално ПС заедно с ДК номер

 8. Паспорт на батерия от бутилки и опис на монтираните бутилки

 9. Техническо описание на всички видове предлагани от Ремикс България ООД полуремаркета и батерии от бутилки (газопакети) за транспортиране и съхранение на компресиран природен газ (метан)

- Снимков материал, брошури

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057 или 02-9745012. Е-mail: remix@datacom.bg www.remixbg.com


С уважение:

Любо Ганев


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница