Опис на регистрите на населението на община тополовград


Опис на регистрите на населението на с. ПЛАНИНОВОстраница3/3
Дата14.08.2018
Размер0.51 Mb.
ТипКнига
1   2   3


 1. Опис на регистрите на населението на с. ПЛАНИНОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1978

155

Семеен регистър


Азбучник

Кметство

Средно

запазени


Използват се

рядко


2.

1935-1947

124

Семеен регистър


Азбучник

Кметство

Средно

запазени


Използват се

рядко


3.

1921-1935

135

Семеен регистър


-

Кметство

Средно

запазени


Използват се

рядко
 1. Опис на регистрите на населението на с.ПРИСАДЕЦ и с.ФИЛИПОВО


НЯМА СЪХРАНЕНИ РЕГИСТРИ 1. Опис на регистрите на населението на с.РАДОВЕЦ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1967-1978

189

Семеен регистър

том І


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


2.

1967-1978

198

Семеен регистър

том ІІ


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


3.

1967-1978

151

Семеен регистър

том ІІІ


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


4.

1958-1967

197

Семеен регистър

том І


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


5.

1958-1967

197

Семеен регистър

том ІІ


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


6.

1958-1967

133

Семеен регистър

том ІІІ


-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно


7.

1946-1958

401

Семеен регистър

том І-

Кметство

Средно

запазени


Ползват се

активно
 1. Опис на регистрите на населението на с.СВЕТЛИНА
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.
291

Семеен регистър

Азбучник

Кметство

В лошо

състояниеНе се използват 1. Опис на регистрите на населението на с.СИНАПОВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1978

1-197

Семеен регистър

том І


Азбучник

Кметство

В добро

състояниеПолзват се

активно


2.

1968-1978

198-394

Семеен регистър

том ІІ


Азбучник

Кметство

В добро

състояниеПолзват се

активно


3.

1968-1978

395-586

Семеен регистър

том ІІІ


Азбучник

Кметство

В добро

състояниеПолзват се

активно


4.

1958-1968

1-199

Семеен регистър

том І


Азбучник

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


5.

1958-1968

1-199

Семеен регистър

том ІІ


Азбучник

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


6.

1958-1968

1-199

Семеен регистър

том ІІІ


Азбучник

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко
 1. Опис на регистрите на населението на с.СРЕМ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1977

1-197

396-540


Семеен регистър

том І и том ІІІАзбучник

Кметство

Средно запазени

Ползват се

активно


2.

1968-1978

202-389

Семеен регистър

том ІІ


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Ползват се

активно


3.

1958-1968

1-197

Семеен регистър

том І


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Ползват се

активно


4.

1958-1968

198-394

Семеен регистър

том ІІ


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Ползват се

активно


5.

1958-1968

395-475

Семеен регистър

том ІІІ


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Ползват се

активно
 1. Опис на регистрите на населението на с.УСТРЕМ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968-1978

198

Семеен регистър

том І


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Използват се

рядко


2.

1968-1978

198

Семеен регистър

том ІІ


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Използват се

рядко


3.

1968-1978

198

Семеен регистър

том ІІІ


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Използват се

рядко


4.

1968-1978

139

Семеен регистър

том ІV


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Използват се

рядко


5.

1968-1978

141

Семеен регистър

том V


Азбучник

Кметство

Средно запазени

Използват се

рядко
 1. Опис на регистрите на населението на с.ХЛЯБОВО и с.САКАРЦИ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1967-1977

1-173

Семеен регистър

том І


-

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


2.

1967-1977

1-198

Семеен регистър

том І


Азбучник

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


3.

1958-1967

1-197

Семеен регистър

том І


-

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


4.

1958-1967

1-197

Семеен регистър

том І


-

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


5.

1947-1958

29-307

Семеен регистър

том І


-

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


6.

1967-1977

1-20

Семеен регистър

том І с.Сакарци-

Кметство

В лошо

състояниеИзползват се

рядко


7.

1958-1967

1-29

Семеен регистър

том І с.Сакарци-

Кметство

В лошо състояние

Използват се

рядко 1. От .... До ......
  /година на водене

  на регистър/


  Брой страници

  на регистъра

  Наименование

  на регистъра
  /Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

  Наличие на
  /Азбучник,

  Книга на преселванията, Книга на изселванията/

  Местосъхранение
  /Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

  Състояние

  на

  регистрите
  /В добро състояние,

  Средно запазени,

  В лошо състояние /

  Използваемост на регистрите
  /Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

  1.

  1967-1978

  190

  Семеен регистър

  Азбучник

  Кметство

  Средно запазени

  Ползват се

  активно


  2.

  1958-1967

  198-235

  Семеен регистър

  Азбучник

  Кметство

  Средно запазени

  Ползват се

  активно


  3.

  1958-1967

  197

  Семеен регистър

  Азбучник

  Кметство

  Средно запазени

  Ползват се

  активно


  4.

  1946-1958

  196

  Семеен регистър

  -

  Кметство

  В лошо

  състояние  Ползват се

  активно

  Опис на регистрите на населението на с.ЧУКАРОВОКаталог: rna -> haskovo
haskovo -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община хасково опис на регистрите на населението на град хасково
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община ивайловград
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община харманли
haskovo -> Община свиленград състояние на Регистрите за Раждане към 05. 11. 2007 г
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община стамболово опис на регистрите на населението на село лясковец
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община любимец
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община маджарово


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница