Урок №3: Увод: а) апаратна част на компютъра (хардуер) съвкупност от свързани помежду си технически средстваДата16.04.2017
Размер24.05 Kb.
Урок №3:
 1. Увод:

а) апаратна част на компютъра (хардуер) – съвкупност от свързани помежду си технически средства ;

б) програмна част (софтуер)– последователност от инструкции за обработване на данните;

в) забележка1: софтуерът е програма или съвкупност от програми, чрез които компютърът изпълнява определени задачи.Програмите реализират определен алгоритъм чрез специални команди и изрази, написани на определен програмен език;

г) видове софтуер:

 • системен софтуер – включва програми за управление на ресурсите на компютърната система и реализира връзката на потребителя с нея.Средствата на въздействие се нарича интерфейс;

 • приложен софтуер – включва програмите, които служат за решаване на практически задачи;

 • Софтуер с общо предназначение – прилага се за извършване на ежедневни и типични задачи (обработка на текст, числови дани, презентации, графики, браузъри, мултимeдия и др.)

 • Специализиран софтуер – използва се за решаване на определен клас задачи от специфична област (инженерни и архитектурни проекти, издателски системи, информационни системи и др.).

 • Инсрументи за разработка на софтуер – включва различни по предназначение езици за програмиране, с които се създават компютърни програми.

3.Операционната система (ОС) – най-ярък представител на системния софтуер – програмата, чрез която компютърът функционира, контролира всички негови компоненти и следи за коректното изпълнение на задачите.

а) същност на ОС – съвкупност от програмни средства за управление на работата на компютърните системи и улеснение диалога с потребителя;

б) изисквания за правилния избор на ОС :


в) най-популярни ОС - Microsoft Windows, Linux и Mac OS за Apple компютрите;

г) основни функции на ОС: • управление на нормалното функциониране на всички устройства в КС;

 • инсталиране и стартиране на програми;

 • изпълнение на операции с файлове, съдържащи данни или програми ( създаване, копиране и т.н.);

 • оптимално разпределение на вътрешната памет;

 • поддържане на външните носители на информация;

 • архивиране на информация;

 • едновременно изпълнение на няколко програми (работа в многопотребителски режим);

 • използване на удобен и лесно усвоим интерфейс за диалог с потребителя.

.1. От папката OS, в която се намира подпапка IT(ИТ 8 клас-приложения), стартирайте файла и прочетете информацията за различните видове операционни системи. Отговорете на въпросите в таблица 1.2.От папката Demonstration (ИТ 8 клас-приложения), която е подпапка на РС стартирайте видеофилмите apple_anatomyofmac и apple_movetomac за запознаване с основните възможности на Mac OS X .

3.Определете принадлежността на указаните програми(свържете със стрелка) към кой вид софтуер се отнасят – специализиран или с общо предназначение. (таблица 2)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница