З а п о в е д № рд- 09 362 гр. Гулянци, 11. 08. 2014г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодексДата19.07.2018
Размер117.74 Kb.
З А П О В Е Д

№ РД- 09 – 362

гр.Гулянци, 11.08.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

 20 /двадесет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане Изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:

         гр.ГУЛЯНЦИ

         Избирателна секция 150800 001 да се помещава на ул.”Г.С.Раковски” №19 в СОУ”Хр.Смирненски” в класна стая, тел.25-47, І етаж

         Избирателна секция 150800 002 да се помещава на ул.”Г.С.Раковски” №19 в СОУ”Хр.Смирненски” в класна стая, тел.25-47, І етаж

         Избирателна секция 150800 003 да се помещава на пл.”Свобода” №1 в репетиционна зала №1 на читалище “П.Р.Славейков”, тел. 32-76, І етаж

         Избирателна секция  150800 004 да се помещава на  пл.”Свобода” №1 в репетиционна зала №2 на Читалище “П.Р.Славейков”, тел.32-76, І етаж

 

         с.ШИЯКОВО         Избирателна секция 150800 005 да се помещава на ул.”Ал.Стамболийски” №2 в салона на Читалище “Васил Левски”, тел.230, І етаж

с.КРЕТА

         Избирателна секция 150800 006 да се помещава на ул.”Ал.Стамболийски” №19 в клуба на читалище “Пробуда”, тел.2365, І етаж

         с.ЛЕНКОВО

         Избирателна секция 150800  007 да се помещава на ул.”Ленко Мишев” №50А в младежкия клуб, тел.635, І етаж

         с.МИЛКОВИЦА

         Избирателна секция 150800  008 да се помещава на ул.”Яворов” №10 в училищен стол на ОУ”Хр.Ботев”, тел.20-03, І етаж

 

         Избирателна секция 150800  009 да се помещава на ул.”Яворов” №10 в класна стая на ОУ “Хр.Ботев”, тел.20-03, І етаж с.ДОЛНИ ВИТ

Избирателна секция 150800 010 да се помещава на ул.”Коста Златарев” №2  в салона на НУ “Васил Левски”, тел.2232, І етаж

с.СОМОВИТ

Избирателна секция  150800  011 да се помещава на ул.”Дунав” №1 в ресторант “Дунав”, тел. 201.

с.БРЕСТ

         Избирателна секция 150800 012 да се помещава на ул.”Странджа” №39 в ОУ “Хр.Ботев”, тел.20-48, І етаж

         Избирателна секция  150800 013 да се помещава на ул.”Хан Аспарух” №2Б в Клуба на пенсионера, тел.21-82, І етаж.

Избирателна секция  150800  014 да се помещава на ул..”Отец Паисий” №10 в НУ “Отец Паисий”,  І етаж

с.ГИГЕН  

         Избирателна секция  150800  015 да се помещава на ул.”Асен Златаров” №10 в класна стая на СОУ”Асен Златаров”, тел.21-23, І етаж

 

Избирателна секция  150800  016 да се помещава на ул.”Асен Златаров” №10 в класна стая на СОУ”Ал.Златаров”, тел.21-23, І етаж

Избирателна секция  150800  017 да се помещава на ул.”Георги Димитров” №34 в класна стая на НУ”Кирил и Методий”,тел.21-31, І етаж

с.ИСКЪР

Избирателна секция  150800  018 да се помещава на ул.”Васил Левски” №3 в салона на Детската градина, тел.334, І етаж

с.ЗАГРАЖДЕН

Избирателна секция 150800 019 да се помещава на ул.”Г. Димитров”№7 в ритуална зала на кметството, тел.233, І етаж

с.ДЪБОВАН

Избирателна секция  150800  020 да се помещава на ул.”Любен Каравелов”- библиотека Читалище “В.Левски “тел.2234.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на:

Кметове на населени места

Районно Управление Полиция - Гулянци

 Виваком Офис гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 3

“ЧЕЗ –Разпределение България” АД, Техн. район Гулянци

РС „ПБЗН” – Гулянци

Районна  избирателна комисия Плевен

Секретар на Община ГулянциЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

К М Е Т НА ОБЩИНА  ГУЛЯНЦИ

 

 

 

 З А П О В Е Д

№ РД- 09 – 363

гр.Гулянци, 11.08.2014г.

 

  На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2  от Изборния кодекс 

О Б Р А З У В А М:

  20 /двадесет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. със следния обхват:

 

гр. ГУЛЯНЦИ

 

            секция 150800001 – ул.”Зора” от №2 до №6; ул.”Ангел Кънчев” от №1 до №13; ул.”Бузлуджа” от №1 до №12; ул.”Чайковска” от №1 до №13; ул.”Витоша” от №1 до №8; ул.”Филип Тотю” от №1 до №9; ул.”Васил Левски” от №1 до №19; ул.”Г.С.Раковски” от №1 до №65; ул.”Йордан Йовков” от №1 до №10; ул.”Крайречна” от №2 до №4; ул.”Ал.Войников” от №1 до №20; ул.”Плевен” от №1 до №34; ул.”Любен Каравелов” от №1 до №10; ул.”Родопи” от №1 до №12; ул.”Марица” от №1 до №17; ул.”Софроний Врачански” от №1 до №12; ул.”Московска” от №1 до №17; ул.”Рила” от №1 до №15; ул.”Гоце Делчев” от №1 до №4; ул.”Патриарх Евтимий” от №1 до №10; бул.”Христо Ботев” от №1 до №19; ул.”Никола Ракитин” от №1 до №25; ул.”Христо Смирненски” от №1 до №27; ул.”Бирюзов” от №1 до №9; ул.”Юмрукчал”от №1 до №5 

            Секция 150800002 – ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №39; ул.”Васил Петлешков” от №9 до №32; ул.”Бачо Киро” от №1 до №17; ул.”Мизия” от №1 до №28; ул.”Г.С.Раковски” от №14 до №48; ул.”Иван Вазов” от №1 до №30; ул.”Иван Асен ІІ” от №20 до №31; ул..”Кирил и Методий” от №19 до №25; ул.”Хан Крум” от №1 до №9; ул.”Неофит Рилски” от №1 до №3; ул.”Милин камък” от №1 до №12А, ул.”Никола Вапцаров” от №1 до №18; ул.”Опълченска” от №1 до №29; ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №31; бул.”Христо Ботев” от №16 до №37; ул.”Цанко Церковски” от №1 до №15; ул.”Яне Сандански” от №1 до №27

 

              Секция 150800003 – ул.”Ал.Стамболийски” от №2 до №51; ул.”Васил Петлешков” от №1 до №22; ул.”Батак” от №1 до №6; ул.”Вола” от №2 до №21; ул.”Васил Левски” от №21 до №91; ул.”Възраждане” от №1 до №12; ул.”Мизия” от №2 до №4; ул.”Г.С.Раковски” от №6 до №12; ул.”Добруджа” от №2 до №12; ул.”Иван Асен ІІ” от №1 до №23; ул.”Кирил и Методий” от №1 до №20; ул.”Николай Хрелков” от №1 до №12; ул.”Оборище” от №1 до №10; пл.”Свобода” от №1 до №5; ул.”Радецки” от №2 до №12; ул.”Цар Симеон” от №1 до №29; ул.”Марин Дринов” от №1 до №24; ул.”Сливница” от №1 до №11; ул.”Ас.Златаров” от №1 до №11; ул.”П.К.Яворов” от №1 до №7; ул.”Тунджа” от №1 до №8; ул.”Цар Калоян” от №1 до №14; ул.”Баба Неделя” от №1 до №8; ул.”П.Каравелов” от №1 до №14; ул.”Перущица” от №1 до №22; ул.”Симеон Йоргов” от №1 до №37; ул.”Средна гора” от №1 до №11; ул.”Страцин” от №1 до №10; ул”Хан Аспарух” от №1 до №25; ул.”Тодор Каблешков” от №1 до №29; ул.”Шипка” от №2 до №14 

   Секция 150800004 – ул.”Васил Априлов” от №1 до №25; ул.”Вит” от №1 до №9В; ул.”Ген.Гурко” от №1 до №21; ул.”Г.Бенковски” от №1 до №36А; ул.”В.Левски” от №2 до №58; ул.”Индустриална” №17; ул.”Отец Паисий” от №1 до № 31; ул.”Пеньо Пенев” от №1 до №23; ул.”Петър Берон” от №1 до №4; ул.”Пирин” от №1 до №11; ул.”Пр.Каменов” от №1 до №28; ул.”Роза” от №1 до №8; ул.”Славейков” от №1 до №14; ул.”Средна гора” от №2 до №18; ул.”Стара Планина” от №1 до №12; ул.”Ст.Караджа” от №1 до №22; ул.”Струма” от №1 до №21; ул.”Трети март” от №1 до №6;ул.”Синчец” от №1 до №3; ул.”Кл.Охридски” от №1 до №22; ул.”Ген.Скобелев” от №2 до №34; ул.”Васил Левски” от №60 до №124; ул.”Шести септември” от №1 до №14; ул.”Драва” от №1 до №5; ул.”Дунав” от №1 до №6; ул.”Кап.Георги Мамарчев” от №1 до №32; ул.”Иглика” от №2 до №6; ул.”Камчия” от №1 до №2; ул.”Карабоаз” от №2 до №6; ул.”Махмудица” от №1 до №2;ул.”Хан Кубрат” от №1 до №27А; ул.”Кап.Петко Воевода” от №1 до №7; ул.”Осми март” от №1 до №12А; ул.”Панайот Волов” от №1 до №29, ул.”Панайот Хитов” от №1 до №14

 

  с.ШИЯКОВО

              Секция 150800005-  ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №28; ул.”Бор” от №1 до №13; ул.”В.Левски” от №1 до №60; ул.”Венера” от №1 до №20; ул.”Гоце Делчев” от №1 до №69; ул.”Драма” от №2 до №22; ул.”Ив.В.Мичурин” от №1 до №50; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №20; ул.”Люляк” от №1 до №64; ул.”Хр.Ботев” от№1 до №88; ул.”Цветница” от №1 до №37; ул.”Явор” от №1 до №13

 

с.КРЕТА

              Секция 150800006 – ул.”Ален мак” от №1 до №44; ул.”Бистрица” от №1 до №11; ул.”Боровец” от №1 до №38; ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №10; ул”В.Левски” от №1 до №19; ул.”Вит” от №1 до №8; ул.Г.Бенковски” от №1 до №13; ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до 72;ул.”Г.С.Раковски” от №1 до №12; ул.”Габър” от №1 до №25; ул.”Дунав” от №1 до №19; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №26; ул.”Качица” от №1 до №6; ул.”Люляк” от №1 до №10; ул.”Пирин” от №1 до №13; ул.”Хр.Смирненски” от №1 до №26; ул.”Широка поляна” от №1 до №13

   

с.ЛЕНКОВО

 

            Секция 150800007- ул.”Шипка” от №1 до №11; ул. “Ал.Стамболийски ” от № 1 до № 6А; ул.”Антон Иванов” от №2 до №4; ул.”Ас.Халачев” от №1 до №3; ул.”Кайлъка” от №1 до №3; ул.”Васил Коларов” от №1 до №12; ул.”В.Левски” от №1 до №86; ул.”Ген.В.Заимов” от №2 до №16; ул.”Ген.Столетов” от №1 до №3; ул.”Гео Милев” от №2 до №4; ул.”Нарцис” от №1 до №10; ул.”Карамфил” от №1 до №28; ул.”Еделвайс” от №1 до №4; ул.”Ив.Вазов” №2; ул.”Ив.Козаров” №2; ул.Синчец” от №1 до №8; ул.”Кокиче” от №1 до №5; ул.”Бузлуджа” от №1 до №12; ул.”Коприва” от №4 до №6; ул.” Коста Златарев” от №1 до №4; ул.”Люляк”№2; ул.”Ленко Н.Мишев” от №1 до №112; ул.”Витоша” от №2 до №8; ул.”Москва” от №1 до №6; ул.”Жасмин” от №1 до №6; ул.”Дунав” от №4 до №12; ул.”Опълченска” от №1 до №10; ул.”Панайот Волов” от №2 до №12; ул.”Пирин” №1; ул.”Терасите” №4; ул.”Стара планина” от №1 до №15; ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №8; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №79; ул.Хр.Смирненски” от №1 до №7; ул.”Иглика” от №1 до №32; ул.”Ю.А.Гагарин” от №1 до №6 

с.МИЛКОВИЦА

              Секция 150800008 -  ул.”Васил Априлов” от №1 до №9; ул.”Беласица” от №1 до №34; ул.”В.Левски” от №1 до №73; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №69; ул.”Люлин” от №1 до №10; ул.”Мир” от №1 до №19 ул.”Мусала” от №1 до №8; ул.”Охрид” от №1 до №20; ул.”Орлица” от №1 до №21 ул.”Пирин” от №1 до №11;  ул.”Победа” от №1 до №17 и  от №2 до №61; ул.”Ралица” от №1 до №32 ул.”Родопи” от №1 до №14; ул.”Ресен” от №1 до №32; ул.”Свобода” от №1 до №38 и  от №2 до №6; ул.”Сливница” от №1 до №33; ул.”Арда” от №11 до №42; ул.”Витоша” от № 33 до № 58; ул.”Ив.Вазов” от №8 до № 82; ул.”Изгрев” от №1 до №31 ул.”Хр.Ботев” от №1 до №43 и от №4 до №94

              Секция 150800009 – ул.”Васил Левски” от №2 до №20ул.”: –  ул.”Витоша” от №1 до №34А;  Веслец” от №1 до №32 и  от № 33 до №45; ул.”Гурко” от №1 до №28;    ул.”Ив.Вазов” от №2 до №6;   ул.”Морава” от №1 до №58;    ул.”Одеса” от №1 до №36; ул.”Преслав” от №1 до №40 ул.”Раковски” от №1 до №67; ул.”П.К.Яворов” от №2 до №11 ;  ул.”Тулча” от №1 до №25 и от №10 до №33; ул.”Хан Кубрат” от №1 до №30А;   ул.”Шипка” от №1 до№43; ул.”Арда” от №1 до №22; ул.”Осогово” от №1 до №24; ул.”Силистра” от №1 до №12

 

  

с.ДОЛНИ ВИТ

 

            Секция 150800010 – ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №53; ул.”Ан.Каралийчев” от №1 до №7; ул.”Ас.Златаров” от №1 до №9; ул.”Бенковска” от №1 до №22; ул.”Вапцаров” от №1 до №6; ул.”Вит” от №1 до №48; ул.”В.Заимов” от №1 до №17; ул.”В.Левски” от №1 до №15; ул.”Искър” от №1 до №4; ул.”К.Златарев” от №1 до №9; ул.”Люляк” от №1 до №7; ул.”Рила” от №1 до №2; ул.”Раковска” от №1 до №9; ул.”Ком” от №2 до №8; ул.”Т.Каблешков” от №1 до №14; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №134; ул.”П.К.Яворов” от №2 до №100; ул.”Хр.Смирненски” от №1 до №32; ул.”Шипка” от №1 до №10; ул.”Ю.А.Гагарин” от №1 до №20с.СОМОВИТ

            Секция 150800011 – ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №30; ул.”Ангел Мушатов” от № 2А до №10А; ул.”Батак” от №2 до №15; ул.”Витоша” от №2 до №4; ул.”В.Левски” от №1 до №5; ул.”Вит” от №2 до №14; ул.”Велека” от №4 до №15; ул.”Г.Мушатов” от №2 до №58; ул.”Г.Някшев” от №1 до №12; ул.”Гео Милев” от №1 до №7; ул.”Дунав” от №2 до №73; ул.”Драва” от №1 до №26; ул.”Искър” от №1 до №32; ул.”Ив.Вазов” от №2 до №81; ул.”Кирил и Методий” от №1 до №3; ул.”Люлин” от №1 до №8; ул.”Бенковски” от №1 до №39; ул.”Мусала” от №1 до №3; ул.”Н.Вапцаров” от №1 до №18; ул.”Осъм” от №2 до №14; ул.”Пирин” от №1 до №7; ул.”Ропотамо” от №1 до №8; ул.”Стара планина” от №1 до №6; ул.”Странджа” от №2 до №8; ул.”Сливница” от №1 до №3; ул.”Страцин” от №1 до №7; ул.”Ст.Караджа” от №1 до №16; ул.”Тунджа” от №1 до №7; ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №20; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №14; ул.”Цв.Гойчев” от №2 до №22; ул.”Черни връх” от №2 до №6; ул.”Юмрукчал” от №1 до №5; ул.”Янтра” от №1 до №6;пл.”Трети март” №1

 

с.БРЕСТ

            Секция 150800012 – ул.”Ан.Кънчев” от №1 до №29; ул.”Бездремна” от №2 до №19; ул.”България” от №4 до №76; ул.”Вардар”от №1 до №9; ул.”Кирил Тодоров “/Витоша/ от №1 до №13; ул.”В.Левски” от №1 до №5; ул.”Хан Аспарух” от №1 до №81; ул.”Драва” от №1 до №43; ул.”Здравец” от №1 до №9; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №13; ул.”Люляк” от №1 до №10; ул.”Еделвайс” от №1 до №5; ул.”Пирин” от №1 до №5; ул.”П.Р.Славейков” от №1 до №9; ул.”Пенчо Славейков” от №1 до №25; ул.”Рила” от №1 до №10; ул.”Ружа” от №2 до №4; ул.”З.Стоянов” от №1 до №15; ул.”Странджа” от №1 до №37; ул.”Средна гора” от №1 до №23; ул.”Сергей Румянцев” от №2 до №16; ул.”Струма” от №1 до №6; ул.”Скорчовица” №1; мест.”Първи бежански квартал” от №3 до №24; мест.”Старата чешма” от №2 до №8; мест.”Под селото” №1; ул.”Елтепе” от №1 до №2; ул.”Осогово” от №1 до №3; ул.”П.К.Яворов” от №1 до №7; ул.”Трапезица” от №1 до №31; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №17; ул.”Юмрукчал” от №1 до 014; ул.”Янтра” от №2 до №4

 

            

Секция 150800013   – ул.”Амур” от №1 до №7; ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №38; ул.”Ген.Столетов” от №1 до №15; ул.”Батак” от №3 до №21; ул.”Бузлуджа” от №1 до №13; ул.”Болшевик” от №1 до №5; ул.”България” от №3 до №20; ул.”Васил Априлов” от №21 до №23; ул.”Детелина” от №3 до №8; ул.”Въча” №2; ул.”З.Зограф” от №1 до №9; ул.”Хан Аспарух” от №2А до №24; ул.”Г.Бенковски” от №1 до №11; ул.”Градинарска” от №1 до №23; ул.”Стадиона” от №1 до №10; ул.”Г.Делчев” от №1 до №10; ул.”Д-р П.Берон” от №1 до №5; ул.”Дунав” от №1 до №56; ул.”Ст.Стамболов” от №2 до №44; ул.”Кирил и Методий” от №1 до №19; ул.”Крали Марко” №1 до №18; ул.”Л.Каравелов” от №1 до №11; ул.”Баба Тонка” от №1 до №8; ул.”Люлин” №4; ул.”Лом” от №1 до №5; ул.”Мусала” от №1 до №8; ул.”Н.Рилски” от №1 до №7; ул.”Отец Паисий” от №2 до №15; ул.”Одеса” от №1 до №14; ул.”Пробива” от №2 до №4; пл.”Демокрация” от №1 до №2; ул.”С.Стефано” от №1 до №14; ул.”Ст.Караджа” от №1 до №34; ул.”Скобелев” от №1 до №6; мест.”Лъщавата” №2; ул.”Мизия” от №1 до №20; ул.”Симеон Велики” от №1 до №40; ул.”Цанко Церковски” от №1 до №14; ул.”Индже  Воевода” от №1 до №12; ул.”Яне Сандански” от №1 до №6

 

            Секция 150800014 – ул.”П.Хитов” от №1 до №19; ул.”България” от №21 до №105; ул.”Вит” от №1 до №14; ул.”В.Априлов” от №1 до №31; ул.”З.Зограф” от №2 до №87; ул.”Добруджа” от №1 до №13; ул.”Орфей” от №1 до №24; ул.”Морава” от №1 до №2; ул.”Отец Паисий” от №12 до №41; ул.”Одеса” №16; ул.”Раковски” от №2 до №44; ул.”Радецки” от №1 до №4; ул.”Страцин” от №1 до №7; ул.”Тунджа” от №1 до №4; ул.”Трън” от №1 до №3; кв.”Тръстиката” от №1 до №10; ул.”Цанко Церковски” от №13 до №23; ул.”Плиска” от №1 до №16; ул.”Черно море” от №2 до №6; ул.”Чайка” от №1 до №10; ул.”Шипка” от №2 до №4 

с.ГИГЕН

            Секция 150800015 – ул.”Ан.Кънчев” от №1 до №6; ул.”Бенковски” от №1 до №13; ул.”Байкалска” от №1 до №10; ул.”Васил Коларов” от №1 до №9; ул.”Вапцаров” от №1 до №20; ул.”Волга” от №1 до №32; ул.”Г.Димитров” от №2 до №35; ул.”Градище” от №1 до №20; ул.”Г.Делчев” от №1 до №44А; ул”Д.Благоев” от №1 до №92; ул.”Дойран” от №1 до №41; ул.”Дунав” от №1 до №11; ул.”Д.Груев” от №2 до №20; ул.”Ескус” от №1 до №8; ул.”Запад” №4; ул.”Искър” от №1 до №8; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №27;ул.”Йорданка Николова” от №1 до №20; ул.”Кавала” от №1 до №36; ул.”Л.Мишев” от №1 до №13; ул.”Ливада” от №1 до №14; ул.”Морава” от №1 до №29; ул.”М.Пачев” от №1 до №13; ул.”Марица” от №1 до №25; ул.”Млада гвардия” от №46 до №48; ул.”М.Палаузов” от №1 до №30; ул.”Н.Гигенски” от №1А до №12; ул.”Отец Паисий” от №1 до №13; ул.”Перущица” от №14 до №20; ул.”Преслав” от №1 до №25; ул.”Пощенска” от №1 до №12; ул.”Русенска” от №1 до №11; ул.”Раковска” от №1 до №5; ул.”Роза” от №1 до №15; ул.”Стрела” от №1 до №6; ул.”Сашка” от №1 до №6; ул.”Ст.Караджа” от №1 до №17; ул.”Скопие” от №1 до №3; ул.”Силистра” от №1 до №11; ул.”Ас.Златаров” от №1 до №10; ул.”Велико Търново” от №1 до №8; ул.”Тодор Каблешков” от №1 до №6; ул.”Троянска” от №26 до №34; ул.”Трявна” от №1 до №9; ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №24; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №14; ул.”Хр.Смирненски” от №1 до №9

            Секция 150800016 – ул.”Ал.Стамболийски” от №1 до №23; ул.”Аксаков” от №1 до №15; ул.”Байкалска” от №12 до №30; ул.”Везувий” от №1 до №7; ул.”Вапцаров” №15; ул.”Вит” №3; ул.”Градина” от №2 до №3; ул.”Д.Благоев” от №12 до №79; ул.”Козлодуй” от №1 до №19; ул.”Лагера” от №1 до №73; ул.”Млада гвардия” от №2 до №45Б; ул.”М.Палаузов” от №2 до №8А; ул.”Н.Дуканов” от №1 до №16; ул.”Охрид” от №1 до №30; ул.”Осъм” от №2 до №16; ул.”Перущица” от №1 до №13; ул.”Патриарх Евтимий” от №1 до №6; ул.”Панега” от №1 до №7; ул.”Русалка” от №1 до №4; ул.”Славейков” от №1 до №15; ул.”Сливен” от №1 до №5; ул.”Ст.Караджа” от №18 до №31; ул.”Странджа” от №1 до №14; ул.”Казанлък” от №2 до №24; ул.”Тракийска” от №1 до №16Б; ул.”Тутракан” от №1 до №8; ул.”Троянска” от №1 до №24; ул.”Трън” от №1А до №12

Секция 150800017- ул.”Арда” от №1 до №12; ул.”Ал.Стамболийски” от №20 до №58; ул.”Бачо Киро” от №1 до №7; ул.”Борун Сабия “ от №1 до №10; ул.”Вела Пискова” от №1 до №8; ул.”Витоша” от №2 до №4; ул.”Г.Димитров” от №24 до №103; ул.”Г.Русинов” от №1 до №І12; ул.”Дебърска” от №1 до №9; ул.”Дойран” от №26 до №59; ул.”Кирил и Методий” от №1 до №24; ул.”Котленска” от №1 до №22; ул.”Л.Каравелов” от №1 до №11; ул.”Л.Димитрова” от №1 до №2; ул.”М.Пачев” от №2 до №71; ул.”Марица” от №26 до №46; ул.”П.Хитов” от №1 до №8; ул.”Пирин” от №1 до №10; ул.”Пазарище” от №1 до №3; ул.”Средна гора” от №1 до №11; ул.”Солунска” от №1 до №6; ул.”Стара планина” от №1 до №13; ул.”Странджа” от №18 до №20; ул.”Казанлък” от №1 до №11; ул.”Тракийска” от №11 до №26; ул.”Трапезица” от №1 до №6; ул.”Цоню Матев” от №1 до №5; ул.”Чирпан” от №1 до №13; ул.”Шипка” от №1 до №12

с.ИСКЪР

            Секция 150800018 – ул.”Ан.Кънчев” от №1 до №4; ул.”Акация” от №7 до №31; ул.”Арда” от №1 до №14; ул.”В.Левски” от №1 до №76; ул.”Калоян” от №1 до №4; ул.”В.Петлешков” от №1 до №4; ул.”Витоша” от №1 до №4; ул.”Стара планина” от №2 до №34; ул.”Пирин”  от №1 до №6; ул.”Дунав” от №1 до №8; ул.”Д.Полянов” от №2 до №5; ул.”Ел.Пелин” от №1 до №7; ул.”Искър” от №2 до №64; ул.”Хан Крум” от №2 до №12; ул.”П.Волов” от №1 до №8; ул.”Пологара” от №1 до №16; ул.”Раковски” №3; ул.”Стамболийски” от №1 до №4; ул.”Ст.Караджа” от №1 до №27; ул.”Страцин” от №1 до №46; ул.”Рила” от №1 до №28; ул.”Т.Каблешков” от №1 до №11; ул.”Тимок” от №1 до №5; ул.”Хаджи Димитър” от №3 до №43; ул.”Хр.Ботев” от №1 до №58; ул.”Бенковски” от №1 до №6; ул.”Хр.Смирненски” от №1 до №26; ул.”Чавдар” от №1 до №12

 

с.ЗАГРАЖДЕН

            Секция 150800019 – ул.”Арда” от №1 до №5; ул.”Априлов” от №1 до №7; ул.”Бачо Киро” от №2 до №6; ул.”Бенковски” от №1 до №26; ул.”Вит”от №1 до №27; ул.”Велин” от №1 до №4; ул.”В.Коларов” от №1 до №54; ул.”В.Левски” от №1 до №25; ул.”Г.Димитров” от №1 до №96; ул.”Гео Милев” от №1 до №7; ул.”Г.Кирков” от №1 до №7; ул.”Дунав” от №1 до №9; ул.”Д.Благоев” от №1 до №20; ул.”Искър” от №1 до №9; ул.”Ив.Вазов” от №1 до №5; ул.”Й.Николова” от №1 до №12; ул.”Карл Маркс” от №1 до №20; ул.”Ленин” от №1 до №2; ул.”Ленко Мишев” от №1 до №5; ул.”Люлин” от №1 до №30; ул.”Марица” от №1 до №4; ул.”Мичурин” от №1 до №6; ул.”Москва” от №1 до №10; ул.”Марек” от №1 до №26;ул.”Н.Вапцаров” от №1 до №52; ул.”Нахимов” от №1 до №12; ул.”Н.Гигенски” от №1 до №10; ул.”Н.Дуканов” от №1 до №48; ул.”Оборище” от №1 до №4; ул.”Пирин” от №1 до №7; ул.”Първи май” от №1 до №5; ул.”П.Берон” от №1 до №31;ул.”Раковски” от №1 до №11;ул.”Родопи” от №1 до №6; ул.”Росица” от №1 до №4;п ул.”Стара планина” от №1 до № 40; ул.”С.Румянцев” от 01 до №4; ул.”Суворов” от №1 до №7; ул.”София” от №1 до №3; ул.”Ас.Златаров” от №1 до №29; ул.”Маршал Толбухин” от №1 до №4; ул.”Тракия” от №1 до №9; ул.”Христо Ботев” от №1 до №42; ул.”Цанко Церковски” от №1 до №18; ул.”Цветан Спасов” от №1 до №23; ул.”Шипка” от №1 до №4; ул.”Янтра” от№1 до №:7с.ДЪБОВАН

            Секция 150800020 – ул.”Арда” от №1 до №15; ул.”Беласица” от №1 до №4; ул.”Бенковски” от №1 до №16; ул.”Ботевград” от №1 до №4; ул.”Бузлуджа” №1; ул.”Будапеща” от №1 до №5; ул.”Васил Априлов” от №2 до №12; ул.”Васил Левски” от №1 до №7; ул.”Варна” от №1 до №5; ул.”Витоша” от №1 до №20; ул.”Варшава” от №1 до №4; ул.”Велики Преслав” от № 3 до №11; ул..”Г.С.Раковски” от №1 до №45; ул.”Гладстон” от №1 до №9; ул..”Гео Милев” от №2 до №9; ул..”Дунав” от №1 до №41; ул.”Дойран” от №1 до №8; ул.”Добруджа” от №1 до №6; ул.”Драва” от №1 до №9; ул.”Драган Цанков” №4; ул.”Иван Вазов” от №1 до №30; ул.”Искър” от №1 до №6; ул.”Космос” от №2 до №6; ул.”Кирил и Методий” от №1 до №9; пл.”Любен Каравелов” от №2 до №4; ул.”Латинка” от №1 до №9; ул.”Мизия” от №2 до №6; ул.”Места” №1 ; 

 ул.”Марица” от №1 до №17; ул.”М.Дринов” от №2 до №11; ул.”Москва” от №1 до №7; ул.”Надежда” от №1 до №13; ул.”Огоста” от №5 до №7; ул.”Опълченска” от №3 до №7; ул.”Цар Освободител” от № 1 до №38; ул.”Плиска” №2; ул.”Париж” от №1 до № 9; ул.”П.Славейков” от №2 до №16; ул.”Пирин” от №1 до №16; ул.”Плевен” от №1 до №5; ул.”Прага” от №1 до №9; ул.”Родопи” от №2 до №4; ул.”Радецки” от №1 до №13; ул.Рила” от №1 до №8; ул.”Струма” №6; ул.”София” от №1 до №18; ул.”Солун” от №2 до №9; ул.”Средец” от №3 до №11; ул.”Стара планина” от №1 до №14; ул.”Скопие” от №2 до №5; ул.”Стефан Караджа” №2; ул.”Тракия” от №2 до №8; ул.”Тутракан” от №1 до №10; ул.”Тунджа” от №1 до №8; ул.”ул.”Хаджи Димитър” от №1 до №10; ул.”Христо Ботев” от №1 до №13; пл.”Хаджи Димитър” от №1 до №9; ул.”Цанко Церковски” №3; ул.”Шипка” от №1 до №5; ул.”Янтра” от №5 до №7 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

К М Е Т НА ОБЩИНА  ГУЛЯНЦИ

МТ/МТ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница