1 Living Faith Ministry International P. O. Box 6348 Tel Aviv 61063 israel telefax : 972-3-504-2229Дата28.04.2017
Размер294.91 Kb.
1- Living Faith Ministry International P.O. Box 6348 Tel - Aviv 61063 ISRAEL Telefax : 972-3-504-2229

For contact : Living Faith Ministry International P.O. Box 6348 Tel - Aviv 61063 ISRAEL Telefax :+ 972-3-504-2229 or private tel... fax of bishop Rami Ben-Ari : +972-3-504-8797

e-mail:lfmi-is@inter.net.il

Пристъпвайки да тълкувам тези неща, дадени ми чрез Божествено откровение от Святия Дух, припомням , че това са нещата истинно изречени от пророците чрез Божественото откровение на Святия Дух. Амин и Амин ! И сега “се смирявам под мощната ръка на Бога и подчинявам себе си на Него,” дори да го правя всеки ден и подчинявам себе си на всеки един от вас в Христовото тяло, приемайки, че идвам при вас в ролята на слуга на всички. Без да се срамувам признавайки това от много години, прилежно и ученолюбиво съм търсил най-силния небесен копнеж “ да се пророкува”... І Коринтяни 14:39... , така че бих могъл да говоря за Божиите “ все още неизпълнени истини”. “ Най - после братя , аз усещам, че часа наближава; и Бог действително ще ме занесе в Божието царство точно в това време, което е сега тези думи мога смело да ги изповядвам и за това идвам в ролята на Новозаветен пророк.”

В последните дни... вашите синове и дъщери ще пророкуват”. ... Деяния 2:17... Пророкуват, “ ПРОФЕТЕИЯ “ на гръцки език : който литературно значи “ ДА ДЕКЛАРИРАШ НАПРЕД БОЖИЕТО НАМЕРЕНИЕ И СЪВЕТ “.


ГОЛЯМАТА СКРЪБ И ГНЕВЪТ НА БОГА

Аз съм търсил да бъде Божествено облечено настоящето послание, със способност да се кондензира, каквото трябва да бъде един триста страници трактат за най - основните неща и с възможността да бъде продължен.

Повече от християните са мислили, че това време - Голямата скръб ще бъде един седем-годишен период, разделен по средата, това би сложило край на Световния ред. Истина е , че повечето християни са мислили, че този цял седем годишен период е именно “Голямата скръб”. Това НЕ Е ИСТИННО и е една от най-големите грешки някога правени по Библията от вярващи християни. Тука ние имаме една огромна истина, последвана от фалшива предпоставка, комбинацията от която даде маса обърквания в Християнството. Данаиловата 70-та седмица се състои от два ясно откроени периода от 1260 дни ... плюс 75 дни... Войната срещу светиите ... Голямата скръб... обхваща само последните 42 месеца, ... 1260 дни... - Данаил 7:21, 25 и Откровение 13:5! По-късният период е този на Божият гняв ... Якововата скръб... Няма нито един стих от Светото писание, отнасящ се до : 7 годишен период на Голямата скръб. “ Това откритие беше в третата седмица на изследване и категоризиране на пророческите стихове съвпадащи в техния последователен ред за този седем годишен период; просейки от Бога в молитва ден и нощ, така че Святият Дух да ме “учи на всички неща” и Той да ми говори със звук от тръба вътре в мене, тълкувайки моята последователност. “И както стана в дните на Ноя... търсех в Лука 17:26-29;И както стана в Ноевите дни, така ще
бъде и в дните на Човешкия Син ; ядяха, пиеха, женеха се, и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички

Аз се върнах обратно в Битие глава 6 и 7. И тогава изследвах всеки стих от Божието Слово отнасящ се до дните на Ное и Лот. След много часове аз заключих :

  1. Ще има в наличност храна и пиене всеки ден, докато Христос се върне ! С

други думи , няма да има световен глад, а само “ на разни места ще има глад и трусовеМатея 24:7.

  1. Ще има хора, които ще се влюбват и ще се женят и ще се омъжват до деня на

Неговото идване. Няма да има генерално мислене в техните умове за заплаха от края на века. Женитба - означава едно дългосрочно планиране; основаване на дом, имане на деца... сметки за утре като днес.

3. Ще има субкултури ( Содом ), които ще ядат и пият, но забележимо ще пропускат брака, представете си сексуално извратени общества.

4. Ще има “ купуване и продаване”; което ясно означава , че ще има стоки и парични средства, които ще се купуват до деня на Неговото идване. Това контрастира на писаното в Езекиил 7:19 ... където се споменава за Божия гняв...

5. Ще има сеитба до деня на Неговото завръщане; сеитба с мисъл за жътва след няколко месеца.

6. Ще има строене на сгради; в сградата се очаква да се живее за години. Абсолютно е сигурно, че няма да има мислене за внезапен “ край на века ” в съзнанието на света, но както Ное и Лот не знаеха всичко за това, така ще бъде и с църквата.

7. За хората от света Христос ще дойде като “ крадец в нощта “. Но един вярващ знаел за края на века, но не е могъл да убеди света. Потопът е дошъл като шок за стария свят, напълно изобличен за истината ! Както Лот - също вярващ беше уведомен за края, така християните ще бъдат уведомени Както като Лота, който не можа да убеди дори зетьовете си, които се подиграха на него с неверие, така и християните не ще бъдат в състояние да убедят дори членовете на техните собствени семейства, които ще се подиграят с безверие дори до деня на Неговото връщане. Следователно Той ще дойде за света като крадец в нощта ( въпреки, че често са изобличавани за истината), но не като крадец през нощта за вярващите - І Солунците 5: 1- 4, “ А за годините и времената, братя няма нужда да ви се пише; защото добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат. Но братя не сте в тъмнината, та да ви постигне оня ден като крадец.”

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ : крадецът в нощта в стих 3 е “те”, вярващият в стих 4 е “вие братя”
8. “... до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички “... Лука 17:27... Това беше първият голям пробив в изучаването ! Аз никога не съм го срещал това преди, въпреки че дълго време преди това си припомнях Писанието ! Денят представящ Христовото идване за църквата, Ное( представящ вярващия) влязъл в ковчега ( представящ местото приготвено за нас), потопът ( представящ Божият гняв) идва и унищожава всички (представляват обречения свят ). Нито един освен Ное и семейството му не са били спасени, а останалите от света веднага са приели Божия гняв, от който няма избавление. Т.е. забелязваме , че винаги имаме приемане на нещо - ако не се приеме Исус , следователно се приема Божият гняв.

9. В същият ден, когато Лот излезе от Содом, заваляло огън и сяра от небето и

унищожило всички жители. Денят ( аналогично на деня на Христовото идване ), когато Лот (представляващ вярващият) излезе от Содом ( това е корумпирания свят ) заваляло огън и сяра ( аналогично на Божия гняв от Небето) и унищожило всички жители (това пък е аналогично на обречения свят ). Без изключения ! Няма повече покаяние ! Няма вече “ даване на техния живот за тяхно свидетелство! “ЦЪРКВО ВНИМАВАЙ ! Исус Христос дава само два прецедента ... случая... като аналогии за Неговото идване за Неговата църква - Ной и Лот. ХРИСТИЯНИ , ВНИМАВАЙТЕ ! Спрете заместването на вашите думи “както беше в дните на Енох и Илия !” като за думи от Исуса Христа ! Наказанието за “ прибавянето” или “отнемането от” Божиите истини е сурово ! Прочетете Откровение 22:18,19

Когато този голям замисъл беше ми разкрит ; а именно когато Христос дойде за Неговата Невяста, нито един друг няма да бъде спасен, аз бях толкова разклатен от фалшиви поучения за милиони спасени след “ Грабването” , множествата от 144 000 подпечатани евреи които биха победили, че буквално се отделих от всяко поучение, доктрина или вярване аз бях обхванат като сал носещ се в океана, станах свободен да бъда обдухван от Небесния вятър, Святия Дух Божий !

Дори се молих много, много пъти, спирах и отново се молих от този момент, “ О Святи Дух, Дух на Истина, Ти - дъхът на Бог, Ти - небесен вятър, ела и духай върху слугата си, докато всяка плява от неистинност се отнесе и продължавай да духаш, докато само ядката на истината в растеж остане; “ Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън ”!

В този критичен момент на моето изучаване, аз не знаех дали “Грабването” ще бъде преди, по време или след този седем годишен период. Знаех, че Святия Дух ще ми покаже. “ Ако аз продължавах да упорствам в търсенията си, трябваше да вярвам, че . Той възнаграждава тия, които Го търсят.”
БОЖИЯТ ГНЯВ

Следващият голям замисъл, който ми се откри беше, че Божият гняв никога няма да се стовари върху вярващите. Бог наказва, допуска нещастия, преследвания и скръб... “ с цел: изпитването на вашата вяра, която е по-скъпоценно от златото , което гине, но пак се изпитва чрез огън,” но ние сме инструктирани да чакаме Неговия Син от Небеса... Исус, който ни избавя от идещия гняв “ ( І Солунци 1:10 ) Терминът “ освобождавам “ на гръцки език е “ РУОМАИ “, означаващо “ избавям “. Неговото идване следователно е “ избавяне “ от идващия гняв. NIV ... New International Version ... използва този превод “ Бог не ни е определил на гняв, но да получим спасение... затова насърчавайте се един друг... “ ... І Солунци 5:9, 11 ”Защо За да получим избавление от Божия гняв ! След много часове от справки за това понятие - “ Божият гняв “ аз бях в състояние непоколебимо да установявам тези предпоставки, които ще намалят празнотите до минимум.

  1. Това би бил един ясен период от време, все още в бъдещето споменат повече

от сто пъти чрез много еврейски и гръцки термини, преведени по различен начин, включващи понятието - “ Денят Господен “.

2. За започването му четем в Откровение 6:17Защото е дошъл великият ден

на Неговия гняв; и кой може да устои

Това като следваме установяваме, че Голямата скръб на светиите е

продължителност, което включва “ ВРЕМЕ ... една година ... , ВРЕМЕНА ... две години ... и ПОЛОВИН ВРЕМЕ ... половин година ... ”, т.е. три и половина години 42 месеца. “ Гледах същия рог като воюваше с светиите и превъзмогваше против тях,... той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин

време.” ... Данаил 7:21,25 ... Дадена му била уста на него да говори големи неща и богохулства; дадена му е власт за 42 месеца “ И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да похули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на Небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.” ... Откровение 13:5-7 ... Ключовата дума в Откровение 13:5 е “ да действа “, което означава “ да прави война “, която е срещу светиите и тя ще продължи 42 месеца. Следователно след прости умозаключения , изявяването на Гневът на Бога ще се стане през последните три години и половина ... т.е. 3 години и 6 месеца ... на Данаиловата 70-та седмица ... прочете Данаил 9:23-27 ... или с други думи последните три години и половина на този световен ред ... сегашния свят...

СКРЪБТА

Концентрирам цялостното внимание да изучаваме Скръбта. “ ТХИЛИПСИС “ на гръцки буквално означава и може да бъде преведено - натиск, бедствие, преследване. Аз се изненадах да намеря тази дума в разнообразни стихове и че Църквата фигурира там още от момента на изцелението на куция човек при красната врата, в Деяния глава 3. Нека погледнем няколко стиха : “ В света ще имате скръб “ ... Иоана 16:33 ... “... че през много скърби трябва да влезем в Божието царство “ ... Деяния 14:22 ... “ нека се хвалим в скърбите си. .” ... Римляни 5:3 ... “ Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож?”... Римляни 8:35 ... “ . .Който ни утешава в всяка наша скръб. .защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. .Защото желаем да знаете, братя за скръбта, която ни сполетя в Азия. .даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си - но на Бога, Който възкресява мъртвите, И Той ни избавя от толкоз близка смърт, и още избавя, и надяваме се на Него, че пак ще ни избави. “ ... ІІ Коринтяни 1:4, 5, 8, 9, 10...

Голяма е моята увереност към вас, много се хваля с вас, напълно се утешавам; даже в всяка наша скръб радостта ми е преизобилна. Защото откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение : отвън борби, отвътре страхове... “ ... ІІ Коринтяни 7:4, 5...

... да не се обезсърчавате от моите изпитни за вас .”... Ефесяни 3:13 ... “... та да не се колебае никой от тези скърби ; защото вие знаете, че на това сте определени. Защото, когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете. И по тая причина, когато не можах вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви е искусил изкусителят, и труда ни да е напразно. “... І Солунци 3:3-5 ... Забележете тука, скръбта е изпратена чрез сатана ! “...

... така щото и ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасяте: което е доказателство на Божия справедлив съд, за да се удостоите за Божието царство, за което и страдате.”... ІІ Солунци 1:4, 5... “... Аз Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа . .”... Откровение 1:9След Откровение 7:14, когато светиите са в Небеса, понятието “ скръб “ не се появява в Писанието, но “ Гневът на Бога “ се среща повече от 13-и пъти от Откровение 6:16 до Откровение 19:15, през което време “ те не са се покаяли ” се повтаря 3 пъти. Потърсих систематичното теологично мислене от времето на служителите на Ранната Църква: Иренеус ... 125 - 202 ... - епископ от Лион, ученик на Поликарп, наставен от апостол Йоан е рефлектирал върху Ранното християнско мислене относно “ Голямата скръб “: “ И така, когато в края на Църквата ще бъде внезапно грабване от тази земя, казано е ,че Ще има скръб такава, каквато никога на земята от създанието не е имало”, това е последното състезание, в което ”Иренеус, “Срещу ересите “- книга 5, глава 29, стр.558. Иренеус по-нататък синхронизира “ Грабването с първото възкресение от Откровение 20:4-6, както той мисли, че възкресението на съда ще заеме място след идването на Антихриста. За да кондензираме историческата теология в една образно казана капсула стигаме до едно заключение : Известните църковни служители през вековете са поучавали за “ Скръбта преди Милениума “. Те са били привърженици на “ След скръбта и естествено Преди Гнева “ за съществуването на Църквата на земята. Няколко седмици, след като Святият Дух ми разкри точно структурата на Данаиловата 70-та седмица, а именно : тя е първите три години и половина са като Голямата Скръб и последните три години и половина са като Божият Гняв Господното “ Грабване “ на Църквата е след Скръбта, но преди Гнева на Бога ... прочетете Матея 24:29-31 ... , има едно украшение обличащо въпроса - дали Църквата ще участва в Голямата скръб или няма. Отново и отново ние срещаме личности, които застават на основната идея, че Църквата ще бъде взета в Небеса преди “ Голямата скръб “и тази идея се разраства по земята, все пак за нас тяхната главна причина, за да са толкова вярващи в нея ми изглежда съмнителна. Те казват : “ Ние не можем да мислим, че е възможно църквата да бъде оставена на земята през тези ужасни няколко години, които са края на

настоящата епоха, защото това ще бъде времето, когато съда и гнева на Бога се излива долу на земята ; и как би се допуснало Църквата да бъде на земята да претърпи всичко

това. Нали от кръста на Исус се спасиха вярващите от този съд Все пак има пасажи в Новия завет, които показват на нашите собствени умове безспорно и очевидно , че вярващите от последните дни ... има само една малка част от цялостната църква на земята при който и да е даден момент ... ще бъдат на земята през т.нар. “Голяма скръб “

ІІ Солунци 2: е един тези пасаж от Божието Слово... Ние ви предлагаме мнението, че има един факт, който се е гледал през пръсти, именно, че “ Голямата скръб “ и “ Божият гняв “ не са едно и също. Когато християните казват, че не могат да допуснат, че Църквата ще бъде оставена на земята по време на “ Голямата скръб “, защото тогава Божият гняв ще се излее, те смесват неща , които се различават. Този “ Божи гняв “ е последната ужасна част, която незабавно идва след ... Матея 24:29 ... “ Голямата скръб “. Сега несъмнено не изкупените с Кръвта и не подпечатаните с Духа членове на Господното невидимо тяло не могат да си представят как ще се остане на земята и ще се понесе това. Въпреки всичко, това е съвсем възможно - и от някои пасажи в Новия завет ни се струва непременно и подразбрано - че вярващите ще са все още тука през “ Голямата скръб “, когато “ човекът на греха “е тука... Запомнете , “ Голямата скръб “ е до голяма степен сатанинско подбуждане чрез “ човека на греха “, докато “ Божият гняв “ е изцяло бедствие от самия Бог. Когато “ Голямата скръб “ и “ Божият гняв “ се третират като едно и също, резултата е объркване.

Като допълнение, господин Джон Т. Шарит, президент на Християнска Мисионерска Асоциация, е публикувал една книга през 1978 със заглавие “ Идващи скоро разтърсващи света събития “ ... ”Soon Coomming World Shaking Events “ ...
Възкресението

Сега ще се опитам да изясним няколко класически твърдения, които са били пропагандирани, позволете ми да резюмирам някои мои открития : ... за по-кратко двете твърдения за грабването ще ги наричаме по следния начин - “ Преди Скръбта “- когато Грабването е преди Голямата скръб и “ След Скръбта “ - когато Грабването е след Скръбта ... И така , в теорията за “ Преди Скръбта “ няма възкресение !

Първото възкресение от Откровение 20:4-6 е възкресението на праведните, при идването на Христос за църквата. ... Неговото идване отново на земята е с всички светии ... - Захария 14:5. Много са изфабрикували отклонения от Писанията поучавайки за първите плодове, събиране класовете след жътва и жътвени възкресения. И така чуйте , какво казва Писанието : “... Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. “... Йоана 5 :28-29...

... и ще бъде блажен , защото , понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.”... Лука 14:14 ...Имайки надежда в Бога, както и светиите в миналото, самите те също са допускали, че ще бъде възкресение от мъртвите, на праведни и неправедни Тука Исус поучава за : 1... Възкресението за живот и за осъждане. 2... Възкресението на праведни. 3... Павел говори, че ще има “ възкресение на праведни и неправедни “ Определителните членове за “ праведните “ са точно преведени от гр. език и винаги означават странност -притежание, т.е. един от неговите видове ! Когато принципът на хармонията се прилага за всеки паралелен пасаж за възкресението, всичко трябва да е съответствуващо.

Когато един човек вземе обикновен конкорданс и провери всеки стих, той ще открие, че има възкресение на праведни и възкресение на неправедни.

... И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. “ ... Откровение 20:4-6...ЗАБЕЛЕЖЕТЕ : Светиите, срещу които е воювал Антихрист и ги е победил са в това първо възкресение ! Единственото останало възкресение е хиляда години по-късно .

Нека да прочетем за възкресението в І Коринтяни 15:51-52 “ . .Ето една тайна ви казвам:Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. “ Кога се случва това При последната тръба, откакто се казва последната тръба, означава, че не би могло да има още една последна, т.е. след последната още една ... тогава не би се нарекла в Божието Слово - последна ... Има само едно единствено възкресение за праведните и то точно тука при “ последната тръба “. Някои казват, че това “ Грабване “ е в началото на седем-годишния период. Как те могат да измислят друга тръба по-късно след последната Как ще намерят тогава светиите от Голямата Скръб възкръснали Писанието ни учи , че това е първото възкресение ! Не се опитвам да бъда шеговит, но допускам, че тази теория на умножаващото се възкресение е толкова изфабрикувана, че в една от книгите на доктрината, че грабването ще е Преди Скръбта “ , чийто автор е ВНУШЕНИЕТО,

в нея “ последната тръба би трябвало да е изсвирила два пъти ! Все още не съм намерил това “ второ “ изсвирване на последната тръба в Библията !

Нека да продължим да разглеждаме възкресението. “... понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия думи. “ ... І Солунци 4:16-18 ... .Това идване на Христос ще бъде придружено с вик, глас на архангел и Божия тръба . .... “ последната тръба “... В страничните полета на почти всяка библия с препрадки ... Thomson`s New Chain Reference, Holman Regal Reference, дори в малкото изданиена Cambridge University Press ... е записано в полето на Матея 24:31, препратките до І Коринтяни 15:52; І Солунци 4:16. Последната тръба, спомената в тези три стиха говори за едно и също събитие, идването на Христос за църквата. “... Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. “ ... Матея 24:31 ... Тръбата и тръбния глас от този стих са едни и същи с тръбата и тръбния глас от І Коринтяни 15:51 и от І Солунци 14:16; по-нататъшни разширени изследвания са направени в THOMPSON`S , че тръбата от Матея 24:31 е тръбата от І Солунци 4:16 ! В действителност гръцката дума SALPINX от всички тези препратки се превежда включвайки : тръба, извикващи с голям вик Това е истинския Празник на Тръбите ... прочетете доп. информация в Числа 10 гл., Йоил 2: 1,15; Йеремия 4:5 ... Това “ Грабване “ на Църквата се осъществява точно както нашия Господ е поучавал в Матея 24:29-31 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия..”. ГРАБВАНЕТО СЛЕД СКРЪБТА НА ТЕЗИ ДНИ СИНХРОНИЗИРА С ПЪРВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ОТ ОТКРОВЕНИЕ 20 : 4-6
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИТЕ СТАРЦИ

В по-нататъшните усилия да се докаже теорията за “ Преди Голямата Скръб “, при тези привърженици би трябвало да е взета църквата в Небесата преди Откровение 7:9,... 14 и 15 стихове... , където светиите от Голямата Скръб са видяни пред престола. Те твърдят ,

че Църквата е грабната в Откровение 4:1 и е видяна в Небеса от 24-те старци в Откровение 5:9, нима това може да бъде истина ! Това поучение не може да не идва от

King James Version и да е без тотално рухване което е продиктувано от ГРЕШКА В ПРЕВОДА.! Погледнете на 24-те старци( предполагаемата църква ) в King James Version “... И пеят нова песен, думайки : Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й : защото си бил заклан, и със Своята кръв си ни изкупил за Бога от всяко племе, език люде и народ и направил си ни на нашия Бог царство и свещеници : и ние царуваме на земята. “ ... Откровение 5:9... -... това е буквален превод на български ез. от KING JAMES VERSION !...

Цялата теория за “ Преди Голямата Скръб “ е продиктувана от тези местоимения, си изкупил “ нас “, направил си “ ни “, и ние ще царуваме “ всяко преведено местоимение в King James Version Е ГРЕШКА ! Всички следващи версии, които са твърде многобройни по име са коригирали тази грешка, направена в King James Version и местоименията са коректно преведени също и от втора и трета личност. Типичен е Revised Standart Version , където се чете “ откупвам човеци “, “ събрал си тях “ и “те ( не “ ние “ ) ще царуват. “... И пеят нова песен, думайки : Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й : защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език люде и народ и направил си ги на нашия бог царство и свещеници : и те царуват на земята. “ ... Откровение 5:9... - от NAS. Забелязваме, че е точно както българското ревизирано издание от 1925г. насам, което най-често се среща. Нека Бог да ни помогне, когато нашите убеждения са толкова подбудени , да не са опустошени от некоректни преводи Последствието от неговото идване за църквата в Откровение 6: 9-11 е :”... И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки : До кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях

Това са множествата, които са били умъртвени за Божието Слово, което са упазили през вековете точно до времето на Голямата Скръб, но изключващи тези, които ще бъдат умъртвени от антихрист; сравнете Откровение 6:9 с Откровение 20:4 - забелязваме, че в първата част на Откровение 20:4 се включват и тези хора,които са заклани в Откровение 6:9. Там... в Откровение 20:4 ... съюза “ И “,който е употребен ни дава да разберем, че загиналите заради Божието Слово от антихриста са като допълнение на тези, които са били вече преди това през вековете - прочетете много внимателно стихът, посочен в скобите и ще забележите! На това множество от Откровение 6:9 му се каза

да почиват още малко време, - или за три и половина години от Голямата Скръб, докле се изпълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях, тогава Христос ще дойде за Църквата !

Христос идва след отварянето на Шестия печат в Откровение 6:12 , това съответства с матея 24:30; Марка 13:24, Лука 21:27, І Солунци 4:16, І Коринтяни 15:51, и т.н., всичко това се интерпретира в съгласие.

Внезапно след Неговото идване в Откровение 6:12 , хората започват да се молят на планините да паднат върху тях и да ги скрият от Гнева на Агнето и “ Защото е е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои “ ... Откровение 6:15-17...

Скръбта завършва, Църквата е грабната; но Гневът на Бога... потопът в Ноевите дни, от който никой не се е спасил ... идва и ще разруши осъдения свят.

Ако някой някога е разглеждал, че след Църквата ще има спасени - нека си го избие от главата. “ Днес е спасителен Ден ! “

Виждайки, че няма да има нито един спасен, Бог промисля един друг метод на запазване - 144-те хиляди евреи. Той ги подпечатва в Откровение 7 глава. Те са видяни отново на планината Сион с Христос в Откровение 14:1; но тяхното количество е останало фиксирано - 144 000 !

Няма стих да индикира, че те ще станат “ пламенни евангелизатори “ и ще победят милиони през този период. Една трета от евреите ще влязат в Милениума с техните физически тела. Прочетете от Захария 13:8 до Захария 14:3; Езекиил 37 гл.

Двамата свидетеля през тези три и половина години няма да имат обръщенци - т.е. хора, които да са се покаяли и приели Бога. Само израза “ те не се покаяха “ три пъти се среща , след като Църквата е грабната. Църквата е видяна в Небето за първи път в Откровение 7:14-17. Христос идва отново с всички светии три и половина години по-късно ... след като Гневът Господен е завършил, както е видяно това в Откровение 19 гл., Юда 14 ст., и Захария 14:5... Няма светия на земята по това време ! Няма никакъв светия тука да Го посрещне Него ! Той докарва “ всички светии “ отново с Него .

ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА

Дали Филаделфийската църква ще бъде запазена от часа на изкушението “ Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то аз ще те упазя от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята. “ ... Откровение 3:10 ...
Разглеждал съм теорията за ефесянската и лаодикийската епохи в историята на църквата. Не сполучих да намеря нито един стих от Писанието , който да намекне за

това. Обаче , ако даден човек би могъл да мисли положително, че филаделфийската църква е днешната църква, тогава ние трябва да сме “ грабнати “. Нека да изпитаме думите “ ще те упазя от времето на изпитанието “.

Мофат казва : “ Невъзможно е от граматиката и е трудно от изречението да решим дали гръцката дума TEREINEN е употребена там ,като значи - успешна издържливост,

Визирам абсолютно ... ІІ Петрово 2:9 ... , да те пази от непредвидено обстоятелство , от изпитание или да го избегнеш изцяло.

Кенет Тейлър казва в Living Prophecies , “ Заключението дали в гръцкия език значението е “ да те упази от “ или “ да те упази чрез “... скръбта ... , не е ясно
ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА

Това са Господните думи в Лука 21:36Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Забележка : да избегнете “ в едно издание на речник на думите в Новия завет - Expository Dictionary of New Testament Words , тази дума е “ EKPHEUGO “; “ да избягаш от место “. “ да сполучите да избягате от всичко , което предстои да стане... Божият Гняв ... , и да стоите пред Човешкия син... “ Сравнете това с Откровение 6:17 : Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои “ Кой от нас би посмял да каже, че “ Благословената надежда “ е станала “ Разбита надежда “, когато тя е същата надежда за милиони преди нас умрели благочестиво ! И тя ... надеждата ... става по - благословена, колкото света се предвижва по - близо до Божият гняв, от който ние ще избегнем !

Едно любимо изказване на неправилно водените християни е : “ Аз не търся антихриста, аз търся Христос. “ На тях казвам “ на кого ще вярваме, на Бога или на човека ! “

Павел изрично декларира две неща, които ще станат преди Христос да дойде за църквата, - отстъплението и появата на синът на погибелта: Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. “... ІІ Солунци 2:3...
ИЗБОРЪТ

За тези, които могат да бъдат объркани от това - кои са “ ИЗБРАНИТЕ “ , за които е писано в Матея 24:31, нека да прочетем отново в същото издание на речника на

Новия завет - Expository Dictionary of New Testament Words , какво говори той. Там думата за “ избрани “ е EKLEKTOS и означава “ вярващи “( юдеи и езичници ), Матея 24:22, 24, 31; Марка 13:20, 22, 27; Лука 18:7; Послание към Римляните 8:33; Послание към Колосяните 3:12 и т.н.Откровението на Йоана усилва всичко това и допълва Данаил. Данаил видя 70-те седмици ( в макро план), Йоан видя 70-та седмица ( в микро план ); Данаил видя 4 големи империи; Вавилон, Персия, Гърция, и Рим; Йоан видя само Рим. Изучавайте СТИХ след СТИХ, ОТКРОВЕНИЕ чрез ДАНАИЛ. Самата Библия съдържа своя собствен и най-добър коментар. Сложете книгите долу и взимайте си Библията .

Допълнение от преводача : Нека не забравяме, че имаме Духът на Истината и че Той ще ни наставя на всяка истина - ( Йоана 14 : 26 ) .
СОЛУНСКИЯТ ПРОБЛЕМ

І ПОСЛАНИЕ КЪМ СОЛУНЦИТЕ

Никой не може да започне да тълкува Писанието, без да има желание първо да го остави в контекста, където вие не можете да го манипулирате, но и то не може да ви манипулира. На Исус в Матея 24:3 бяха му зададени тези СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ

  1. Кажи ни, КОГА ще бъде това ; и

  2. КАКЪВ ще бъде БЕЛЕГЪТ на Твоето пришествие; и

  3. За свършека на ВЕКА ! “

Неговите отговори бяха с толкова проста последователност, че и дете да може да ги разбере. Въпрос №1 се отнасяше - КОГА ще бъде разрушаването на храма “ Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине . .”, Той отговори : “ Истина ви казвам. Всичко това ще дойде върху туй поколение.”... Матея 23:35-38 ... 37 до 40 години по-късно ... защото е имало две годишна блокада около Ерусалим от римляните... римският военоначалник ... генерал ... Тит изпълва това пророчество ... малко по-късно той става император...

На Въпрос №2 Той отговори : “ А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкият Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас ; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. .”... Матея 23:29-31... Забележете, че Матея 24:29 не е идването Му отново на земята, с всичките светии - виж в Захария 14:5 ... Ако това наше разглеждане в момента е всичкото , което имаме и ние да сме склонни да поставим разглеждания стих в контекста - да го разглеждаме на фона на цялата глава и чрез потвърждение от други стихове в Писанията , това ще бъде напълно достатъчно за всеки един нас да разбере - кога ще бъде Грабването на църквата ! Разбираме, че идването на Господа, за да грабне Църквата е след Скръбта.

В І Послание към Солунците, Павел първоначално не се е стремял да проследява събитията на Господния ден и не е посочил молил ли се е на Исус с въпросите “ Кога и Какво “ Стремежът, който павел е преследвал с това послание е първо - практичен и само инцидентно е есхатологичен. Който и да е Библейски коментар ни дава целта на това послание. Zondervan`s Bible Dictionary казва : “ посланието e възнамерявало да окуражи Солунците да израснат като християни и да разреши въпросите, които са ги притеснявали. “ Явно е , че на най - заден план се появява въпроса тук дали Църквата ще избегне голямата скръб в края на века или не ; именно защото самата Църква е била в такава голяма скръб по това време ... когато се пише посланието ... , че те са били готови за това, и са предвиждали , че Господ незабавно ще се върне да ги спаси от това , “ Който ни избавя от идещия гняв “ ... І Солунци 1:10...

Едно нещо прави впечатление, че ранните християни са идентифицирали техните преследвания с предсказания период на Скръбта “ - Thiessen`s Lecture in Systematic Theology.Бедствието, което те са претърпявали и Пришествието, което са очаквали рефлектира в тяхното поведение, увеличаващото се число хора лишени от доходна работа оставащи бездействени , чакащи Пришествието, “ та да не се колебае никой от тия скърби; защото вие знаете, че на това сме определени. Защото , когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете.... .... и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме; за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. “ ... І Солунци 3:3, 4; 4:11, 12 ...

1. Ги сбута нежно да се върнат обратно да работят; да понесат всичко това,

знаейки, че Бог не ги е определил на гняв, но на спасение “ ... І Солунци 5:9...

2. Да ги укоръжи да не тъгуват за техните познати починали, защото Бог ще

преведе тях с Него, когато “ Господ ще слезе от небето ... “ ... І Солунци 4:13-16...

Целта на това послание е била да се справи с много практичен и деликатен проблем, който , ако не се е коригирал, би разрушил жизнеспособността на тялото от вярващи; а не да очертае последователния ред при Господния ден.
-------------------------------------

ІІ ПОСЛАНИЕ КЪМ СОЛУНЦИТЕ

Вместо да се приеме І послание на Павел към солунците в посочения контекст ... предната глава ... , се вдига високо една фраза от І Солунци 4:15Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите “.

За нещастие тези привърженици ... които изключват цитати от контекста и повърхностно разсъждават ... задължени за прочитане на писмото ... І Солунци 5:27 ... , решават “ да го редактират “. Те си мислят, че Павел е казал : “ Всички ние няма да умрем. Някои от нас ще бъдем живи и ще останат , докато Христос дойде. Ето това е ! Павел казал, това е слово от Господа за нас ! “ Класическият текст без контекста е само един претекст ! Ако се следва остротата на тази логика с изтичане на времето резултата от първото писмо ще е все по - лош. Като например - увеличена безработица, засилена зависимост; безделие водещо до клюкарство. “ Защо да строим домове ?” Точно като се оженим и живеем като мама и татко, Христос сигурно ще дойде още преди да го завършим ... за дома ... Защо да сея посеви тази пролет ; Той ... за Господа ... вероятно ще се върне да ни вземе преди жътвено време ?” Това са твърде наивни , опасни и глупави разсъждения, които изобщо не се базират на Божието Слово

Последващото състояние е било по - лошо от първото ... преди написването на писмото ... КОЕТО ПРИНУЖДАВА ВТОРОТО ПОСЛАНИЕ КЪМ СОЛУНЦИТЕ ДА БЪДЕ САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД ПЪРВОТО. ЕТО ОБЯСНЕНИЕТО НА ПАВЕЛ : “ А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви братя, да не се поклащате от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта... “ ... ІІ Послание към Солунците 2:1-3...

Павел е декларирал с много голямо ударение и с цялото си старание е могъл да напише, че денят на Христос, за който се отнася в І Послание на Солунци 4:16, не би могъл да дойде, докато две неща не се случат : отстъплението и явяването на антихриста.

Оня “
Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч беззаконието вече действа, но само догдето се отмахне отсред оня, който я възпира..”... ІІ Послание към Солунците 2:5-7...

Джордж Милиган казва за Павловото Послание към Солунците именно за този “ ОНЯ“ ... който възпира явяването на антихриста ... следното : “ Това е едно забулено описание на обуздаващата мощ на закона и реда, особено както те са били въплатени по време на Римската империя или нейните владетели.

Джеймз Дени в Expositor`s Bible заявява : “ Няма причина да се съмняваме, че тези стареи на Църквата, които идентифицират това възпиране с Римската империя и с нейния суверенен владетел, имат право !

Ще бъде забелязано, че основното мнение, което се държи е - това, което възпира явяването на антихриста е закона и реда, както са се представяли в Римското управление тогава и в следващите правителства. “ - Thiessen`s Lecture in Systematic Theology.Защото оная тайна, сиреч беззаконието вече действа, но само догдето се отмахне отсред оня, който я възпира . .”... ІІ Послание към Солунците 2:5-7... .. .... основно се разбира Римската империя . .Почти единодушно е било мнението на стареите на ранната Църква, че възпиращата причина за явяването на антихриста е Римската империя. Докато все още светската власт е съществуваща - не е възможно една духовна власт да стане всевластен господар на света ... става въпрос за духовната власт на нечестието - на сатана, чиято кулминация ще е при управлението на антихрист, прочетете внимателно Откровение 13:1-5...

Църквата е била в сурово преследване от страна на Римската империя , така че Павел не е желал да ги увеличи , ако беше споменал в своите послания причината, препятстваща явяването на антихрист по име, а именно - Римската империя. Той предвидливо я идентифицира като личност ... но само догдето се отмахне отсред оня, който я възпира . .”... ІІ Послание към Солунците 2:5-7 ... Рим е бил толкова мощен, че Павел е знаел пророкувайки за един друг Световен Диктатор да бъде над всичко, който обаче не може да се издигне, докато Рим не се отмахне. Също, ние знаем че тази власт, възпираща явяването на антихрист ... Синът на Погибелта ... е била последвана от правителствени структури, т.е. не от еднолична централна власт да се премине към диктатурата на антихрист, а от ясно оформени правителствени структури - прочетете Откровение 17:6-14. Когато световните правителства станат неспособни да прилагат закона и реда ... или “ са излезли извън релсите “... , това условие ще даде проясняване на откровението за антихрист - един световен лидер, който ще представи себе си като образец на ред и закон Той ще се разкрие на християните в ІІ Солунци 2:3 в самото начало на последните седем години, но неговата нечестивост няма да бъде разкрита на света до средата на тази последна седмица, т.е. първите три години и половина !

... мнение на преводача - не случайно в Словото е писано, че първо настава съда от Божието домочадие, след това на света ; следователно наистина антихрист първо ще се яви на християните, за да ги изкуши, ако може да измами дори и от избраните ... спасени юдеи и езичници... , а след това ще яви истинското си лице на света - от фалшив миротворец, фалшив княз на мир до човекоубиец !...

Съвременната теория, че Грабването ще е преди Скръбта поучава, че този “ ОНЯ “ е Святия Дух. Има много досадни несъвместимости, които изобразяват тази неистина ! Нека видим една от тях. Ако Грабването на Църквата е преди Скръбта и “ОНЯ “ - Святият Дух е взет по това време, като грабнати вече светии , как би могло тогава толкова светии по времето на скръбта , срещу които антихрист ще воюва ... Данаил 7:21 ; Откровение 13:7 ... да бъдат превъзмогнати

Словото ни говори, че този, който въздейства за новорождението е Святият Дух. Ние трябва да се родим от Неговия Дух ... Галатяни 4:29 ... ; доказани чрез Духа ... І Тимотея 3:16 ... Трябва да няма наличието на светии при отсъствие на Святия Дух ! Павел твърдо констатира тази отличителна черта във второто си послание, чрез деклариране на заблудата , именно , че не се взима в пред вид двете неща, които ще предшестват Неговото идване : 1... отстъплението и 2... явяването на антихрист - ... ІІ Солунци 2:3...
Абсурдно е , но наистина, същият проблем Павел се е стремял да коригира с това второ писмо до Солунците. Все още е преобладаващ и сега много християни декларират, че Христос ще дойде всеки момент, без тези две неща да станат. Малко е чудно, че Павел започва този стих ... ІІ Солунци 2:3 ... с предисловието : “ Никой да не ви измами по никой начин; . .” Милиони днес, които претендират да тълкуват Библията литературно са толкова заблудени, колкото Солунците, защото те отказват да приемат ІІ Солунци 2:3. Когато Павел последователно разглежда тези две неща преди Грабването, той тогава смъмря тези, които само очакват Христовото идване, бездейни , непредприемащи нищо, отпуснали се по течението, грешно очакващи Господното идване в тяхното съвремие. Също така той инструктира и работещите заети християни да издърпат тези, които упорстват в това “ безделие “. “ Заръчваме ви още ,братя , в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас. Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас; нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работихме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас; не че нямаме правото, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате. Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това : Ако не иска някой да работи, той нито да яде. Понеже слушаме, че някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб. А на вас ,братя, да ви не дотегва да вършите добро. И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.

... ІІ Солунци 3:6-14 ...
ЕДНО ДРУГО ПОГРЕШНО СХВАЩАНЕ

Много мили християни имат погрешно мислене, че апостолите са очаквали Господното връщане всеки ден и разбира се докато са били физически живи. Библейското изследване констатира, че това не е било така : особено Йоан, Павел и Петър За по - кратко , нека погледнем на Петър. Петър е знаел преди Господното възнесение, че той ще бъде стар човек, тогава ще умре.

Исус рече на Петър : “ Истина, истина ти казвам, когато беше по - млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води, където не щеш. А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене “... Йоана 21:18, 19 ... Вероятно Петър е приготвял тези християни, които ще останат след неговата смърт, чрез написаните от него две послания : “ Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви потиквам чрез напомняне; понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще се постарая щото и вие след смъртта ми, да можете всякога да помните тези работи. “ ... ІІ Петрово 1:12-15 ... Един приятел в служение ме попита веднъж, “ Как ние можем да проповядваме, че хората трябва да бъдат готови всеки момент да срещнат Господа, ако Скръбта не дойде първа “ Моят отговор беше: “ За кое бихте си приготвили вашите сърца и души повече, ако знаете, че утре вие бихте - 1... срещнали възможна екзекуция, или 2... възможно e да срещнете Господа във въздуха ?” Един друг съработник ми се довери : “ Второто идване прави такава добра проповед : толкова добре звучи, че ” Исус може да дойде днес “, докато ІІ Солунци 2:3 прави толкова лошо проповядване .”

През целия този път ние загубихме толкова много време в тълкувания. Поликарп е молил неговите приятели през 155 година след Христа да не ходатайстват в негова полза, когато са го осъдили да бъде изгорен на кладата. Той е сметнал да бъде един мъченик за Христа като най - висока привилегия.
И НА КРАЯ БРАТЯ

След всичко, което Исус е направил, за да ни изкупи от греха , защо Той би могъл да желае, че живите вярващи ще преживеят Голямата Скръб ?

Това е Неговата любов към нас, Той допуска това да бъде така, за да ни приготви да бъдем като ЧИСТО ЗЛАТО, изпитано през огън .

В заключение на това поучение от 1996 год., аз почувствах, че трябва да напиша един учебен трактат и в последствие да го публикувам като едно допълнение към Систематичната теология ; Есхатология.

Нямало е водителство в тази посока от Бога, така че аз пазя тези неща и съм размишлявал над тях в моето сърце. “ Бях помолен да поучавам един курс по Есхатология на местна почва, който ми даде първа моя възможност да поучавам тези неща публично. Но истината е такава, че винаги съм претендирал за Откровението по Йоана да е един “ НАРЪЧНИК на ПОТРЕБИТЕЛЯ “ за последното време, и когато времето дойде, ние ще имаме “ точно “ разбиране , така че ние не сме определени да бъдем “ НЕВЕЖИ “ , както Библията обещава. ... Допълнение от преводача : Прочетете в Откровение 1:3 , какво пише : “ Блажен , който прочита, и ония , които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него;

защото времето е близо “...

Обаче аз вярвам, че сега времето е дошло за нас да имаме едно “ РАЗБИРАНЕ на ВРЕМЕНАТА ! “ И това е причината на настоящето поучение.


Бъдете благословени и знайте, че времето е БЛИЗО !

раб Господен - епископ Рами Бен-Ари, доктор по теология;

Living Faith Ministry International

P.O.

ox 6348 Tel - Aviv 61063 ISRAEL

Telefax : 972-3-504-2229Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница