Търсене: землището

Землище: с.Върхари, ЕКАТТЕ 86030, общ.Момчилград
- Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639. 41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368
Община Тополовград, землище с.Орлов дол ЕКАТТЕ 53895
- Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
Таблица №2.4-11 Баланс на земите по начини на трайно ползване Землище на с.Иваново
- Д o k л a д e k o л о г и ч н а о ц е н к а общ устройствен план (оуп) на Община Върбица
„Залесяване на 235 дка. опожарена площ в землището на с. Козичино” 2. „Оборудване на 3 броя противопожарни депа”
- Отчет за изпълнение на програмата за управление
Даване на предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на подземен електропровод за външно електрозахранване на ПИ № 089005 и ПИ №089026 по КВС на землището на с.Чернодъб, общ
- Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
Землище ТКЗС “Червения октомври” с. Иваново, Русенско. Досие. ТЗ
- Фонд №1438 инвентарен опис №1 на проектите на обектите за постоянно запазване описът включва документи от 1950 до 1992 година Съдържа: 21 листа № по ред
Крепост в м. „Калето” в землището на с. Българска поляна
- Отчет за изпълнение на етап 2 „ Структурирано описание на археологическите паметници съгласно критериите за класификация и предложение за възможни тематични маршрути
Землище с.Орлинци
- За общо и индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година Землище с. Белеврен
"Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"
- Екоинженеринг рм” еоод
В землище на с Стоб
- Програма за управлението и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г
ІІ. Съгласно доклада на комисията, земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване- ниви, за землището на с
- З а п о в е д № рд-за- 34 / 15. 01. 2014 г
Дренажи:,,Беш бунар”;,Войнишки кладенец” – в имот №000091, разположени в землището на гр. Вълчи дол екатте 12574;,Саръ баир” и,,Снежанка”, разположени в поземлени имоти, съответно с №№000025 и 000006, в землището на сДренажи:,,Беш бунар”;,Войнишки кладенец” – в имот №000091, разположени в землището на гр. Вълчи дол екатте 12574;,Саръ баир” и,,Снежанка”, разположени в поземлени имоти, съответно с №№000025 и 000006, в землището на с
23.11 Kb. 1
чета
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от «екобий 2011»Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от «екобий 2011»
«екобий 2011» оод, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на руслова малка вец „бетани”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с
85 Kb. 1
чета
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане наРешение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане на
V между подстанция на Вяец „Милковица” 20/35/110 kV в землището на с. Шияково, община Гулянци и подстанция „Плевен І” 220/110/20 kV в землището на гр. Плевен, община Плевен”
Решение 20.25 Kb. 1
чета
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите врацаМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
W – руслов тип, местоположение: в землището на с. Хайредин и в землището на с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: “Хидроенергопроект” оод,гр. София
25.58 Kb. 1
чета
„Аквакултури и свъразните с тях дейности в поземлен имот №000296, находящ се в землището на с. Добромирка с екатте 21628 и в поземлен имот №000249, находящ се в землището на с Буря с екатте 07082, община Севлиево, област Габрово“„Аквакултури и свъразните с тях дейности в поземлен имот №000296, находящ се в землището на с. Добромирка с екатте 21628 и в поземлен имот №000249, находящ се в землището на с Буря с екатте 07082, община Севлиево, област Габрово“
BG0000263 „Скалско” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (збр), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02
29.04 Kb. 1
чета
„Овощна ябълкова градина\" в пи№112002, в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево, „Поливна система за капково напояване на овощна ябълкова градина\" в пи№112002 в землището на с. Малки Вършец, общ„Овощна ябълкова градина" в пи№112002, в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево, „Поливна система за капково напояване на овощна ябълкова градина" в пи№112002 в землището на с. Малки Вършец, общ
Iii – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево и пи№030121 в с. Градище, общ. Севлиево, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за овос, Регионална инспекция по околната среда и водите (риосв)
35.76 Kb. 1
чета
В землището на с. БърложницаВ землището на с. Бърложница
0.68 Mb. 5
чета
За инвестиционно предложение за „Капково напояване на овошки в землището на сЗа инвестиционно предложение за „Капково напояване на овошки в землището на с
11.51 Kb. 1
чета
В имот с номер 056305, местнос «Чуката» в землището на сВ имот с номер 056305, местнос «Чуката» в землището на с
21.12 Kb. 1
чета
1. цветанка димитрова митринска: пасища, мери в землището на кочериново1. цветанка димитрова митринска: пасища, мери в землището на кочериново
362.77 Kb. 3
чета
Стопанството попада изцяло в област Пазарджик и заема част от землището наСтопанството попада изцяло в област Пазарджик и заема част от землището на
119.29 Kb. 1
чета
О б я в я в а п у б л и ч е н т ъ р г с я в н о н а д д а в а н е заО б я в я в а п у б л и ч е н т ъ р г с я в н о н а д д а в а н е за
V категория, находящ се в землището на с. Генерал Киселово, аос №3635/16. 04. 2018 г
28.73 Kb. 1
чета
По чл. 309, ал. 1, вр чл. 26, ал. 1 НкПо чл. 309, ал. 1, вр чл. 26, ал. 1 Нк
I категория, с граници: море, таляна, път, лозе на П. Н. У., находящо се в землището на гр. Н
2.09 Mb. 13
чета
Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
1.27 Mb. 9
чета
За напояване на зеленчукови култури в землището на с. Брястово, община Балчик, област ДобричЗа напояване на зеленчукови култури в землището на с. Брястово, община Балчик, област Добрич
81.5 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница