А з б у ч н и к на улиците в град Добрич по избирателни секцииДата26.10.2018
Размер249.09 Kb.
А З Б У Ч Н И К

на улиците в град Добрич по избирателни секции -

Избори за президент и вицепрезидент на Републиката - 22.10.2006 г.

(актуализация към 05.09.2006 г.)


№ по Код Наименование Четни № Нечетни № Секция

ред ул.,бул.,ж.к.

1 2 3 4 5 6

“А”


1. 00014 Абрит 2 – 16 1 – 7 5
2. 00028 Авиограда бл.1 до бл.7 последов. 107
3. 00031 Аврора 2 – 26 1 – 45 а 85
4. 00045 Агликина поляна 2 – 88 а 19 – 53 133

90 – 126 55 – 71 134


5. 00120 Адриана Будевска 2 – 8 26
6. 00059 Акация 2 – 4 1 – 5 81
7. 00062 Албена 2 – 22 1 – 19 84
8. 00215 Алеко Константинов 2 1 10
9. 01081 Александър Кръстев 30 – 40 29 – 39 36

/ В.Петров/ 22 – 28 а 15 – 27 37

2 – 18 1 – 13 38
10. 03575 Александър Стамболийски 2 – 18 1 – 21 47

/ К.Стефанов/ 20 – 50 43 – 51 50

23 – 39 а 51
11. 00076 Ален мак 28 – 32 5 – 15 а,б 48

2 – 26 1 – 3 21


12. 00223 Ангел Кънчев 1 – 5 а 8
13. 00103 Армейска 28 – 78 б 9 – 49 а 2

2 – 26 1 – 7 4


14. 00196 Асен Златаров 2 – 18 1 – 39 41
15. 00117 Асеница 2 – 46 1 – 23 109
16. 00093 Арда 2 – 44 1 – 37 50

46 – 74 39 – 53 80
“Б”

1. 00374 Баба Минка 2 – 4 1 – 5 28


2. 00391 Баба Парашкева 2 – 32 1 – 37 а 85
3. 00388 Баба Тонка 2 – 50 а 1 – 51 34
4. 00401 Байкал 2 – 6 1 – 5 18
5. 00446 Балкан 2 – 18 1 – 17 60

20 – 26 19 – 29 61


6. 00463 Батак 2 – 20 а 1 – 33 44
7. 00641 Бачо Киро 2 – 12 а 1 – 5 а 44

9 – 43 а 82


8. 00477 Батовска 1 до 6 последов. 58

7 до 20 последов. 60


9. 00480 Беласица 2 – 4, 12 1 – 11 41
10. 00504 Белмекен 2 – 18 а 1 – 17 а 61
11. 00549 Богдан 2 – 20 1 – 17 33
12. 00552 Божур 2 – 18 1 – 21 85
13. 00655 Бойчо Огнянов 2 – 8 1 – 17б 90

  1. 92

10 – 36 а 21 – 77 94
14. 00571 Боримечка 2 – 42 1 – 25 40
15. 00583 Боровина 2 – 8 а 1 – 7 90
16. 00607 Боряна 48 25 – 35 95

40 – 46 17 – 23 96

2 – 38 98

1 – 15 99


17. 00610 Брацигово 2 – 18 а 1 – 43 19
18. 00624 Брегалница 2 – 20 1 – 29 а 49
19. 00638 Бузлуджа 2 – 14 1 – 13 36
20. 01033 България / В.Коларов/ 4 – 8 9 – 15 24
21. 00697 Бяла река 2 – 12 а 1 – 5 95

16 – 30 7 94


БУЛЕВАРДИ :
1. 03558 25 септември 1 – 15 а 21

/ К.Маркс и Нар.република/ 17 – 19 22  1. 29

27 – 39 а 37

41-43 38


64 – 100 39

46 – 62а 23 43

40 – 44 45

26 – 38 48

12 – 24 49

61 – 67 105


2. 03366 Добричка епопея 1 – 29 4

/ Кировоград / 2 – 8 12

10 – 12 13

14-16 15


3. 02021 Добруджа / 9 ІХ / 41 – 43 15

25 – 39 16

11 – 23 27

34 – 44 а 30

26 – 30 42

2 – 20 78

1 – 9 80

22 – 24 а 82

202 – 224 185 – 209а 109

170 – 200 143 – 233 110


4. 01866 Русия / Д.Благоев / 59 55

61 – 93 41

1 – 45 51

55, 57 56

49, 51, 53 57

2 – 86 80

88 – 104 82

106 – 156 84

158 – 184 85

186 – 214 86


5. 01016 3 март /В.Ленин/ 42,46 ,52 5

35 – 47 6  1. 8

16 – 30 7 – 33 18

10 – 12 5 19

6 – 8, 14 – 14 а,б,в 20

2 – 4 21


60 – 94 111

___________________________________________________________________________
“В”

1. 00970 Васил Априлов 1 26


2. 01025 Васил Левски 50 – 60 11 – 39 14

30 -. 48 а 16

1 – 3 25

5 – 9 26


2 – 28а 27
3. 01064 Васил Петлешков 29 – 31 а 14

30 – 50 15

2 – 28 1 – 27 б 30
4. 00802 Вардар 2 – 14 а 1 – 19 48

28 – 42 52

16 – 26 21 – 47 а 50

44 – 52 а 51

54 – 60а 49 – 61 59

62 – 94 63 – 89 61


5. 00816 Вежен 6 – 38 7 – 39 32

2 – 4 1 – 5 33


6. 01119 Велико Търново 2 – 12 а 1 – 23 35

14 – 22 25 – 29 а 34

24 – 42 31 – 45 а 30

44 – 92 47 – 85 31


7. 00998 Вида Димитрова 48 – 66 41 – 81 а 33

2 – 46 а 1 – 39 а 34


8. 00878 Виолета 2 – 12 а 1 – 11 а 135
9. 00850 Вит 2 – 20 1 – 29 50
10. 00864 Витоша 2 – 16 а 1 – 11 5
11. 00895 Вихър 2 – 6 1 – 5 45
12. 00905 Владая 2 –26 ,30 1 – 27 110
13. 02988 Войнишка /Ив.Загубански/ 1 – 27 4
14. 00919 Волга 2 – 56 1 – 55 52
15. 00922 Възход 2 – 2 а 1 82

“Г”

1. 04368 Гвардейска /Мл.гвардия/ 2 - 8 1- 9 18

2. 01362 Георги Бенковски 2- 10а 1- 7 13

3. 01403 Георги Измирлиев 2 – 12 18


4. 01420 Георги Кирков 22 – 94 17 – 35 27

2 – 20 1 – 15 29


5. 01496 Генерал Гурко 1 – 43 48

2 – 30 49


6. 06269 Генерал Георги Попов 2 – 16 а 1 – 19 78

Сухе Батор/ 21 – 49 а ,

59 - 71 82

18 – 34 а 51 – 57 83

36 – 52 73 – 81б 84

52 а – 80 83 – 101 86

82 – 104 87
7. 01523 Генерал К.Манзей 18 – 30 11 – 13 36

2 – 16 1 – 9 37


8. 01506 Генерал Киселов 2 – 4 9 – 11 28
9. 01512 Генерал Колев 2 – 22 а 11 17

24 – 38, 52 – 90 18

13 – 45 а 19

1 – 9 24
10. 01537 Генерал Скобелев 2 – 18 1 – 23 46


11. 01540 Генерал Столетов 10 – 22 3 – 19 30

24 – 76 21 – 63 32

2 – 8 а 1 34
12. 01554 Генерал Цимерман 2 – 28 1 – 27 46
13. 01300 Горица 1 – 15 а 61
14. 01331 Горски извор 1 99
15. 05428 Горчиви чешми 2 – 18 1 – 5 36

/Проф.П.Нейчев/


16. 04354 Господин Желязков 2 – 44 1 – 17 109

/Милеви скали/


17. 01381 Гоце Делчев 1 – 19 а 44

2 – 10 46

12 – 26 21 – 25 б 81

18. 01328 Гривица 2 – 8 1 – 5 81

10 – 40 7 – 31 82

19. 06608 Ген. л-т Т.Д. Кантарджиев 36 107
“Д”

1. 01897 Даме Груев 1 – 15 а 45


2. 01763 Даскал Д.Попов /Добрич/ 2 7

4 – 24 1 – 15 а 6


3. 01715 Девня 2 – 14 1 – 11 а 135

4. 01729 Детелина 2 –16 1 – 17а 135

18-22а 19-39 136
5. 01732 Диляна 2 – 12а 1 – 13 35
6. 00429 Добри Немиров /Балван/ 2 – 10 1 – 19 109
7. 01746 Добро поле 2 – 10 1 – 5 86
8. 01753 Дойран 2 – 16 45
9. 01434 Д-р Ив.Пенаков /Г.Кроснев/ 2 – 22 7 – 37 а 44
10. 01852 Д-р К.Стоилов 6 – 12 1-3 44
11. 01883 Дора Габе 2 – 8 а 1 – 5 10
12. 01780 Драва 8 - 22 11 – 23 а 3

2 – 6 в 1 – 9 4


13. 01835 Дунав 13 – 45

53-55 50


16, 18 53

20, 22 54

24 55

2 – 14 1 – 11 52


14. 01821 Дуранкулак 2 – 26 1 – 21 а 82

“Е”

1. 02405 Еделвайс 2 – 18 1 5


2. 02448 Екзарх Антим І 2 – 12 1 – 31 28
3. 04604 Екзарх Йосиф 2 –10 1 – 15 28

/Народна дума/


4. 02436 Елисейна 16 – 20 а 13 – 17 а 61

2 – 14 1 – 11а 60


5. 02467 Емона 2 – 8 92

3 – 9 91


15 – 17 129
6. 02484 Ерма 2 – 10 1 – 7 а 48

“Ж”

1. 02614 Железничарска 2 – 24 1 – 27 4


2. 02631 ЖП блокове 1 до 13 последователно 4
3. 00432 ж.к. Балик – бл. 24, 25, 67, 68, 69, 70 112

21, 63, 64 113

20, 65 114

1, 3, 32 115

2, 4, 31 116

47, 48, 53, 54 117

13, 14 118

15, 16 119

17, 19 120

5, 6, 8 121

9, 10, 11 122

7, 22, 51 123

49, 61, 62 124

18, 29, 59, 60 125

26, 43, 56, 57 126

27, 30, 33, 34 127

12, 23, 28 128

40, 41, 50 129

35, 36, 37, 38, 39, 42, 66 130

44, 55 131

45, 46 132
4. 01818 ж.к. Добротица – бл. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41 ,36 62

24, 25, 32, 33, 35, 43, 63

37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53 64

16, 21, 22, 23, 31,44 65

2, 10, 14, 15, 17, 29, 30, 39 66

18, 19, 20, 26, 27, 28,34 67
5. 02912 ж.к. Иглика – бл. 2, 3 88

1, 4, 5 89


6. 05009 Студентски общежития – бл. 1, 2, 3, 4 106
7. 01804 ж.к. Дружба – бл. 37, 38, 39, 40, 41 68

30, 31, 34, 35, 36 69

26 – вх.А, Б, 29, 32, 33 70

16, 24, 27, 28, 42, 55, 56, 57 71

11, 12, 13, 17, 25 72

14, 15, 26 – вх. В, Г 73

21, 22, 23, 70 74

18, 19, 69 75

5, 7, 8, 20 76

3, 4, 6, 9, 10, 68 ,82 77

1, 2 ,59 78

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 79


8. 05325 ж.к.П.Сарийски – бл. 1, 2 104

3, 4, 5, 6, 7 105


9. 06050 ж.к. Строител – бл. 1 до 56 последов., 57, 66, 67, 68 101

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 102

65, 69, 70, 71, 72, 73 103
10. 07034 ж.к. Хр.Ботев – бл. 8, 9 90

3, 4 91


6 92

1, 2, 5, 7, 10 93

З”
1. 02717 Загоре 2 – 20 30

1 – 9 а 31

11 – 25 32

22 – 38 27 – 35 а 33


2. 02765 Захари Стоянов 10 – 16 а 51 – 53 8

18 – 24 55 – 79 7

8 18

2 – 6 1 – 23 1925 – 49 17
3. 02720 Здравец 2 – 18 1 – 5 а 4
4. 02779 Златен клас 2 – 10 97
5. 02748 Зорница 2 – 14 1 87


“И”


1. 02909 Ивайло 2 – 24 а 1 – 35 а 80
2. 02991 Иван Кършовски 1 – 27 6

62 45 108


3. 02960 Иван Вазов 1 – 13 9

2 – 6 10


15 – 27 11

8 – 34 12


4. 02974 Иван Георгиев 2 – 14 1 – 15 60

16 – 30 61


5. 03006 Иван Рилски 10 – 22 а 31 – 49 41

2 – 8 а 1 – 29 38


6. 03017 Иван х.Вълков 2 – 10 1 – 11 48

12 – 18 а 13 – 25 49


7. 02926 Изгрев 2 – 8 а 1 – 9 51
8. 03037 Иларион Макариополски 24 – 62 9 – 45 39
9. 02935 Илинден 2 – 12 а 1 – 9 а 44
10. 03023 Ильо войвода 2 – 8 1 – 15 48
11. 03040 Индже войвода 1 – 25 33
12. 02957 Искър 2 – 36 3 – 29 а 109


“Й”

1. 03215 Йордан Йовков 2 – 6 1 – 17 а 25

8 – 10 19 – 31 30


“К”

1. 03304 Калиакра 2 – 24 1 – 11 31

26 – 38 а 13 – 25 б 32

40 – 52 27 – 53 а.,

65а 33

54, 68 106


2. 03318 Калина 2 – 28 1 –25 134
3. 03321 Каменица 2 – 6 а 1 – 5 98

8 – 14 99

16 – 24 а 129
7 – 11 а

21 133

4. 03504 Капитан Андреев 2 – 8 20

1 – 9 21
5. 01879 Кап.Д.Списаревски 2 – 6 а 1 – 39 26

10 – 28 41 – 67 34
6. 03527 Кап.Райчо войвода 2 – 2 а 1 109
7. 03513 Кап.Петко войвода – 1 до 10 последов. 109
8. 03335 Карвуна 1 – 15 а 34
9. 03352 Катюша 2 – 38 1 – 9 3
10. 03561 Кирил и Методий 33 – 59 7

26 – 32 9

34 – 46 11

48 – 70 12

18 – 24 23 – 31 17

8 – 16 24

2 – 6 25

1 – 3 22


7 – 21 23
11. 03455 Клисура 8 – 10 4

2 – 6 1 – 7 15


12 03602 Климент Охридски 52 – 70 47 – 53 в 36

40 – 50 39 – 45 37

22 – 38 19 – 31 39

2 – 20 1 – 17 41


13. 03438 Клокотница 2 – 12 1 – 7 33
14. 02498 Княз Ал.Батенберг 54 – 92 47 – 119 109

/Ернст Телман/ 2 – 54 1 – 45 110


15. 03530 Княз Дондуков 2 – 24 1 – 25 46
16. 01777 Крайовски договор 30 – 56 б 33 – 53 2

/Добруджа/ 2 – 28 1 – 31 3


17. 03383 Ковачевци 2 – 10 1 –5 86
18. 03407 Кокиче 2 – 22 1 – 23 81
19. 03589 Колю Фичето 2 – 12 1 – 7 48
20. 03410 Ком 2 – 6 а 1 – 5 а 58

7 – 11 а 61


21. 03424 Копривщица 2 – 20 1 – 29 36
22. 03592 Кочо Честименски 2 – 8 1 – 5 33
23. 03472 Кубадин 2 – 16 1 – 15 38

18 – 32 17 – 45 40


24. 03499 Купен 2 – 90 1 – 89 136

Л”

1. 03860 Лилия 2 – 6 1 – 15 87
2. 03873 Липите 2 – 22 1 – 13 82
3. 03839 Лозарска 2 – 22 1 – 13 59
4. 03842 Лозята І път 2,6,42,92, 94 43,49,157,

243 108

- 03976 ІІ 12а, 50,92 3, 11,25,27,33,57,65,

125- 223 108


- 03986 ІІІ път 6,8,10, 14,18,

46,66 ,148 3 108

- 03962 Лозята Гл.път 64, 134 ,176 67,83,103,

193 108
5. - 02138 Лозята ул. 4 124 108

- 05462 Лозята ул. 5 21,29 108

- 05013 Лозята ул. 8 20 1 108

- 02052 Лозята ул. 9 68 108

- 02066 Лозята ул 10 10, 62, 64 23 108

- 02076 Лозята 12 6,32 108


- 06598 Лозята ул. 13 108

- 07627 Лозята ул. 14 108

- 05476 Лозята ул. 15 22 108

- 07942 16 108

- 06290 17 108

- 05027 18 108

- 02083 19 108

- 02097 20 108

- 02107 21 108

- 02110 22 108

- 02124 23 108

- 02138 24 108

- 02141 25 108

- 02155 26 108

- 02169 27 108

- 02172 28 108

- 02186 29 108

- 07630 30 108

- 06611 31 108

- 06625 32 108

- 06639 33 108

- 06642 34 108

- 06656 35 108

- 06662 36 108


6. 03856 Лом 1 до 8 последов. 135


7. 00669 Любомир Бобевски 2 – 8 59

/Борис Стефанов/


8. 03928 Любен Каравелов 14 – 24 а 6

10 – 12 9

8 10

2 – 6 14


1 – 3 16

5 – 33 17

35 – 57 18
8. 03887 Любимец 2 – 14 1 – 7 а 4
9. 03945 Люле Бургас 2 – 66 1 – 53,57 40
10. 03890 Люлин 2 – 14 а 1 – 9 18


“М”

1. 04279 Майор Векилски 2 – 16 1 – 9 21


2. 04131 Малина 2 – 14 1 – 11 а 135
3. 04282 Максим Горки 6 – 12, 32 – 34 19

5 – 7 20


2 – 4 23

1 – 3 24
4. 04340 Малка кайнарджа 4 – 14 3 – 11 35


5. 04159 Маргарита 2 – 12 а 97

5 – 9 а 124

6. 04296 Марин Дринов 2 – 4 1 – 5 28
7. 04162 Марица 4 – 4 а, б 1 – 13 17
8. 04176 Маяк 2 – 16 1 – 15 110
9. 04183 Места 2 – 8 49
10. 04314 Митко Палаузов 2 – 32 1 – 29 83
11. 04265 Михаил Андреев 2 – 20 1 – 15 61
12. 04306 Методи Кусевич 2 – 4 26

14 – 26 1 – 11 35


13. 03441 Младост /Комсомолска/ 2 – 10 а 1 – 19 18
14. 04371 Момин проход 2 – 10 1 – 17 110
15. 04385 Момина сълза 2, 10 1, 5 109
16. 04399 Момчил войвода 2 – 20 1 – 15 110
17. 04220 Морава 2 – 20 1 – 27 36


“Н”

1. 04501 Надежда 2 – 20 1 – 27 85


2. 04515 Незабравка 2 – 14 1 – 11 81
3. 01393 Независимост 6 – 8, 18 1 – 5 25

/Г.Димитров/ 7 – 21 а 10

23 – 33 12

34 – 42 13

24 – 32 14
4. 04563 Неофит Бозвели 2 – 28 1 – 27 а 15
5. 04892 Никола Тахтунов 2 – 20 1 – 27 109

/Осикова поляна/

6. 04649 Никола Петков 15 70

2,18 73“О”

1. 04813 Оборище 10 – 28 а 13 – 25 а 30

27 – 75 31

30 – 86 32

2 – 8 б 1 – 11 34
2. 04844 Огоста 2 – 6 3 – 9 б 46
3. 04830 Одрин 2 – 14 1 – 17 41
4. 04950 Оп.Д.Ковачев 38 – 68 а 96

30 – 36 23 – 57 а 97

8 -8а 98

2 – 6 99


10 1 – 21 100
5. 04964 Оп.К.Христов 2 – 10 1 – 9 14
6. 04978 Оп.П.Алексиев 2 – 12 1 – 15 33
7. 04861 Опълченска 2 – 32 1 – 31 84

34 – 70 33 – 97 86


8. 04875 Орфей 2 – 28 1 – 3 94
9. 04902 Осми март 2 – 20 а, б 1 –11 58

48 – 62 37 – 59 а 59

22 –30 б 13 – 27 60

34 – 46 29 – 35 61


10. 04927 Осъм 2 – 2 а 1 46

4 – 44 3 – 11 51


11. 04947 Отец Паисий 68 – 90 37 – 73 40

50 – 66 41

33 – 35 44

34 – 42 21 – 31 45

20 – 32 46

2 – 18 1 – 9 ,15-19; 47

11 42

13 43
12. 03246 Охрид /Й.Русев/ 2 – 4 45


13. 87638 Околовръстен път

с. Козлодуйци 9 33


П"
1. 05267 Панайот Волов 2 – 20 б 1 – 7 а 15
2. 05342 Панайот Станчев 2 – 40 а 1 – 19 а 3
3. 05356 Панайот Хитов 3 – 31 7

  1. 8

  1. 11

4 – 22 12

2 13
4. 05339 Пере Тошев 2 – 18 1 – 13 46


5. 05133 Перущица 2 1 44
6. 05270 П.Д.Петков 2 24
7. 05311 П.Р.Славейков 2 – 8 а 44

10 – 38 1 – 21 в 45

40 – 68 23 – 47 51
8. 05124 Петрохан 2 – 14 1 – 19 109
9. 05253 Петър Берон 2 – 26 1 – 41 110
10. 05164 Плиска 2 – 18 1 – 21 41
11. 05178 Победа 2 – 6 1 – 9 110
12. 05390 Полк.Дрангов 2 – 8 1 – 9 45
13. 05400 Полк.Калотинов 18 – 26 29 – 49 46

2 – 16 1 – 25 47


14. 05387 Поп Богомил 2 – 38 а 1 – 11 а 33
15. 05222 Преслав 2 – 10 1 – 5 82
16. 05219 Пробуда 2 – 10 1 – 5 2
17. 05480 Простор 1 до 7 последов. 63
18. 05236 Първомайска 2 – 34 1 – 21 81
П Л О Щ А Д И :
1. 01095 Вица Попова 1 до 4 последов. 31
2. 04128 Македония 1 до 22 последов. 46
3. 05952 Свобода 9 25

2 1 42“Р”

1. 05623 Радецки 2 – 16 1 – 11 10


2. 05737 Райко Даскалов 2 – 12 1 – 9 24

3. 01938 Райко Цончев /Д.Дончев/ 2 – 8 1 – 7 21


4. 05743 Райна княгиня 2 – 12 1 – 7 48
5. 05637 Ралица 2 – 46 1 – 47 87
6. 05611 Разлог 4 – 20 4

22 – 32 1 31

34 – 52 3 – 15 32
7. 05685 Ропотамо 2 – 38 1 – 37 58

8. 05699 Росица 2 – 10 а 1 – 25 а 59

12 – 24 61
9. 01451 Река Чая /Г.Петров/ 2 – 12 1 – 23 а,27 59
10. 05668 Родопи 2 – 18 1 -37 82
11. 05671 Роза 2 – 30 1 – 25а 134
12. 05709 Руен 2 – 8 1 – 7 24
13. 05712 Ружа 2 – 36 133
14. 05726 Русалка 2 – 14 1 124


“С”

1. 04621 Сава Огнянов /Нов живот/ 2 – 10 а 1 – 15 3


2. 05918 Самарско знаме 2 – 30 1 – 27 94
3. 05921 Сан Стефано 32 – 50 5 – 9 а 6

10 – 16 7

1 – 3 9

2 – 8 11
4. 02004 Свещ. П.Атанасов 2 – 14 2/Д.Христова/
5. 05966 Силистра 51 – 55 1

2 – 40 49 2

13 – 47 3

1 – 11 4
6. 06104 Сима войвода 2 – 8 1 – 3 а 110


7. 06001 Синчец 2 – 10 1 – 9 58
8. 06118 Сирма войвода 36 – 56 31 – 47 109

2 – 34 1 – 29 110


9. 06029 Славянска 16 – 24 15 – 31 22

2 – 12 45

1 – 13 48
10. 06152 Софроний Врачански 2 – 16 а 38
11. 06015 Спартак 2 – 18 а 1 – 23 а 81
12. 06046 Средна гора 2 – 24 1 – 23 а 60
13. 06255 Стара планина 16 – 24 13 – 21 35

2 – 14 а 1 – 11 36


14. 06207 Стефан Караджа 2 – 14 1 – 11 32

16 – 18 33


15. 06361 Стефан Стамбулов 27 75
16. 06121 Стоил войвода 20 – 36 а 11 – 23 36

2 – 14 а, 18 1 – 9 37

16 38
17. 06210 Стоян Михайловски 10 – 26 15 17

2 – 8 1 – 13 23


18. 00254 Стел.Чилингиров 2 – 8 1 – 11 109

/Ал.Стамболийски/


19. 06077 Страцин 2 – 10,14 3 – 13 28
20. 06080 Странджа 2 – 16 а 1 – 31 40
21. 06135 Страхил войвода 2 – 20 33
22. 06063 Струма 2 – 18 1 – 21 а 49

20 – 42 б 23 – 45 50

23. 06272 Суха река 1 до 13 а последов. 58

14 до 33,38 последов. 59
“Т”

1. 06402 Твърдица 2 – 26 1 – 39 109


2. 06416 Теменуга 38 – 42 69 124

1 – 19 131


3. 06433 Тимок 2 – 18 1 – 3, 5 б 29

20 – 24 5 – 5 а, 7 – 9 34


4. 06547 Тодор Каблешков 2 – 20 1 – 15 18

5. 06464 Тополите 2 – 8 1 – 5 81

18а- 108 78

7 - 19 82


6. 06478 Тракия 1 до 25 последов. 135

7. 06481 Трапезица 1 – 9 98


8. 06495 Трепетлика 2 – 26 1 – 13 87
9. 06505 Триадица 2 – 8 1 – 7 41
10. 06519 Тунджа 2 – 18 1 – 31 47

20 – 38 а 33 – 57 80

У”
1. 06803 Устрем 2 – 10 а 1 – 9 а 59

Ф”


1. 06820 Филип Тотю 2 – 8 1 – 13 а 11


“Х”

1. 07048 Хаджи Димитър 36 – 40 34

42 – 54 а 29 – 41 30

56 – 86 43 – 67 31

2 – 34 1 – 27 35
2. 07140 Хайдут Пейо 2 – 14 1 – 23 41
3. 07082 Хан Аспарух 2 – 22 1 –1 3 14
4. 07096 Хан Кардам 2 – 8 1 –13 14
5. 07106 Хан Крум 2 – 48 а 1 – 53 а 15
6. 03486 Хан Кубрат 2 – 12 1 – 27 36
7. 07116 Хан Омуртаг 1 – 15 а 14

2 – 36 17 – 35 15


8. 07137 Хан Тервел 192 – 196 1

148 – 190 97 – 179 2

92 – 146 3

61 – 95 4

32 – 90 33 – 59 30

2 – 30 а 1 – 31 35


9. 07003 Хемус 1 – 33 109

2 – 24 110

10. 07017 Хризантема 2 – 12 а 1 – 11 а 135
11. 07020 Христо Ботев 1 –13 а 41

2 – 6 а 44

8 – 38 19 – 75 83

15 – 17 84

77 – 85 91

40 – 42 94

44 – 50 96

87 – 97,103 98

52,58 122

99 – 117 а 126


12. 07065 Христо Смирненски 2 – 12 28

1 – 15 25

Ц”
1. 07315 Цанко Церковски 2 1 – 13 44
2. 07346 Цар Иван Асен 2 – 6 1 – 7 14
3. 07357 Цар Иван Шишман 14 – 40 15 – 37 30

42 – 48 39 – 43 33

2 – 12 а 1 – 11 а 16
4. 07363 Цар Калоян 2 – 10 1 – 13 б 16
5. 01047 Цар Освободител 10 – 14 51 – 65 124

/В.Маринов/


6. 07380 Цар Петър 2 – 20 а 1 – 19 16

22 – 28 21 – 29 а 35


7. 07394 Цар Самуил 2 –18 1 – 31 16
8. 07404 Цар Симеон 2 – 42 1 – 11 б 16

44 – 52 13 – 15 а ,29 14

Ч”
1. 07524 Чавдар войвода 1 – 37 109

2 – 26 110


2. 07510 Чайка 2 – 54 1 – 43 84
3. 07569 Черно море 2 – 6 1 – 19 84

8 –46 21 – 85 83


4. 07586 Черноризец Храбър 2 – 24 1 – 7 16
5. 05949 Четник Н.Алексиев 2 – 22 1 – 23 а 4

/Септемврийци/
“Ш”

1. 07925 Шипка 2 – 6 1 – 5 а 11
“Я”

1. 08200 Явор 1 – 15 а 16


2. 08214 Янтра 2 – 8 1 – 23 а 51
3. 08228 Ясна поляна 2 - 4 95

1 – 9 96


6 – 16 124
4. 87014 Ябълкова градина 1-15 110

________________________________________________________________________________
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница