Българска браншова камара машиностроенеДата07.08.2018
Размер22.87 Kb.Българска браншова камара - машиностроене
ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0017-C0001
СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТОНА РАБОТНАТА СИЛА ЧРЕЗ ОБМЯНА НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”съфинансираноот Европейския социален фонд на Европейския съюз


Браншовата камара по машиностроене в партньорство с Институт по социална отговорност- Полша започна работа по реализирането на проект BG051PO001-7.0.07-0017 – C0001, Стабилизиране на заетостта и повишаване качеството на работната сила чрез обмяна на иновативни практики за продължаващо професионално обучение в машиностроителните предприятия

Целта на проекта е да се изучат и популяризират добрите практики в дейността на машиностроителни фирми от България и Полша в областта на привличането, обучението и задържането на работа на млади хора до 29 годишна възраст и повишаване квалификацията и преквалификацията на заетите над 45 годишна възраст. Проблематиката е актуална за фирмите от машиностроенето, тъй като и в момента, въпреки свиването на производството поради продължаващата криза, редица фирми изпитват затруднения при назначаването на млади хора за работа при тях. Силно намалява броят на завършващите машиностроителни специалности от професионалните гимназии, силно ограничен е броят на желаещите безработни млади хора да започнат работа в машиностроенето, не са малко завършващите ВУЗ, които предпочитат да се реализират в другите сектори, но не и в производството, да заминат на работа в чужбина. Новата техника и технологии и потребността от непрекъснато повишаване на конкурентоспособността налагат постоянно да се повишава и квалификацията на работещите и особено на тези от по-високите възрастови групи. Въпросите с осигуряване на фирмите от машиностроенето с необходимите им изпълнителски и инженерно-технически кадри ще стават все по-актуални. Все по-осезаемо в бъдеще ще става ангажирането на ръководствата на фирмите в процеса на професионалната подготовка на постъпващите на работа, тъй като притокът от професионалните гимназии ще намалява несъмнено.


В проекта са включени социологически проучвания в машиностроителни фирми от България и Полша, изготвянето на анализи, провеждане на кръгли маси, дискусии, фокус групи. Предвидено е и ръководители на 7 български машиностроителни фирми да посетят полски за обмяна на опит и установяването на директни контакти за сътрудничество по въпроси от взаимен ентерес. Предвидено е полските фирми също да посетят българските на място у нас.
Добрите практики във фирми у нас и в Полша ще бъдат изложени в наръчник и предоставени на фирмите за ползване.
Срокът за реализирането на проекта е 18 месеца – 1 юни 2013г. – 30 ноември 2014г.


Инвестира във вашето бъдеще!


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница