Да опознаем Европа! — книжка и образователна онлайн игра за деца от 9 до 12 години Ръководство за учителяДата11.02.2017
Размер65.53 Kb.
Да опознаем Европа! — книжка и образователна онлайн игра

за деца от 9 до 12 години
Ръководство за учителя


I. ЦЕЛИ


 • Да се засили интересът на подрастващите на възраст от 9 до 12 години към Европа и към Европейския съюз

 • Да се предостави на младите хора информация за основни аспекти на живота в Европа

 • Да се формира разбиране у младите хора за общата европейска история и общия път на развитие

 • Да се разположат в този контекст основаването и развитието на ЕСII. СЪДЪРЖАНИЕ
В отделните глави с текст и изображения са представени основни аспекти на Европа и живота в Европа, а именно:


 • Да открием континента — релефна карта на най-високите планини, най-големите езера и най-дългите реки

 • Как да се придвижваме? — железопътната мрежа и пътищата, най-дългите тунели и мостове, пътуванията със самолет и в космическото пространство

 • Езиците в Европа — германските, романските и славянските езици, езици с друг произход и езици на малцинствата, ромският език

 • Климат и природа — температура, изменение на климата, миграция на животните и птиците, сезоните

 • Земеделие и животновъдство — земеделски култури, напояване, радостта от контакта с природата

 • Моретокрайбрежната линия, риби и морски бозайници, морски търговски пътища и риболов, опазване на крайбрежията и морето

 • Пътешествие във времето — Каменната ера, Бронзовата ера, Желязната ера, Древна Гърция, Римската империя, Средновековието, Ренесансът, Индустриалната революция, открития и идеи, съвременният свят, колониализмът и робството, пътят от войната към мира

 • Историята на Европейския съюз — от Европейската общност за въглища и стомана до разширяването на ЕС в годините след 1989 г.

 • Какво прави Европейският съюз — изменение на климата и околна среда, еврото, свобода на движение, работа и обучение, помощ за региони в нужда, подпомагане на бедни държави, опазване на мира

 • Как се вземат решения в Европейския съюз — функциониране на ЕС, европейските институции

 • Утре... и по-нататък — насърчаване на участието на гражданите на Европа в живота на демократичното общество

Притурките съдържат: „40 прочути личности от А до Я“; карта на ЕС и неговите съседи; викторина „Да опознаем Европа!“ и полезни връзки в интернет за учениците и учителите (вж. по-долу).III. ТЕМИ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
География: видове релеф; въздействие на климата; достигане до заключения на базата на доказателства; използване на карти; местоположение и местни условия, околна среда — природни характеристики и характеристики, свързани с човешката дейност; въздействие на човека върху околната среда; устойчиво развитие.
История: разполагане на лица, събития и промени в правилната историческа епоха; използване на дати и на лексиката, свързана с хронологията на събитията; знания за вярванията, поведението и опита на хората в миналото; проучване на причините и последиците от дадена промяна; промяна и приемственост; интерпретиране на миналото.
Съвременни чужди езици: умения за четене, говорене и слушане; ефикасно общуване; положително възприемане на различията и приликите; положително оценяване на другите страни и култури.
Социални и граждански умения: отговорност в личната сфера и в поведението в обществото; демократичност; права и отговорности; подготовка за активно гражданско участие в обществения живот; етническа идентичност; индивидуален и колективен избор и използване на ресурсите.
Математика: демографски данни, дължина, площ.
Науки: геология, астрономия, еволюция.
Технология и дизайн: използване на технически инструменти, открития, енергия от вятъра.

IV. ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ В КЛАС
География

 • Изберете река и обсъдете ролята ѝ във водния цикъл изпарение—кондензация—валежи—водосъбиране. Посочете основните характеристики на една река и начертайте диаграма за онагледяването им; използвайте тези характеристики или водния цикъл, за да организирате игра, при която децата намират подходящите двойки карти между карти с определения и карти с понятия. Използвайте сайта www.google.com/earth/index.html, за да посочите европейски реки (стр. 5).

 • Попитайте учениците кои европейски страни са посетили и дали са забелязали съществени разлики в географските характеристики, релефа, климата и пр.

 • Проучете ползите и отрицателните последици от транспорта и туризма в определен град в Европа или в крайбрежна зона. Разиграйте ролева игра, при която учениците са журналисти, които проучват (като напр.изготвят въпросници) защо броят на туристите в този град/тази зона се увеличава или намалява.

История

 • Изберете прочута личност от Европа, за която учениците да разкажат в общодостъпен блог, наречен „Един ден от живота на…“ (въз основа на притурката „40 прочути личности от А до Я“).

 • Обсъдете гръцкото или римското наследство във вашата страна. Измислете и направете игра, напр. с хвърляне на зар и местене на пионки по маршрут с препятствия и бонуси, като използвате римски цифри или направете гръцка/римска версия на играта „Монопол“ (стр. 20—21).

 • Втората световна война: обсъдете живота на вашите прабаби и прадядовци през войната. Мислите ли, че след нейния край са могли да се сприятелят с хора, с които са воювали? (стр. 28—29).


Съвременни чужди езици

 • Изгответе несложна туристическа листовка/наръчник за европейски крайбрежен град на чужд език. Направете видеозапис за телевизионна реклама или изгответе брошура, за да насърчите хората да го посетят.

 • Потърсете книжката „Да опознаем Европа!“ на езика, който изучавате. Преведете част от книжката на родния си език и сравнете с публикуваната версия. (Книжката е публикувана на 22 езикови версии, като всички те могат да бъдат намерени на уебсайта.)


Математика

 • Като използвате картата на стр. 37, изчислете разстоянията между градовете и държавите чрез различни мащаби. Изчислете времето, необходимо за изминаване на разстоянието с различни видове транспорт.

 • Направете карта за търсене на съкровище в европейски град или европейска страна и посочете координатите на различни точки, които водят до съкровището.


Науки

 • Разгледайте устойчивостта и пропускливостта на скалите. Какъв вид камък е използван при изработването на някои от нашите прочути статуи и защо? (стр. 24).


Технология

 • Използвайте материали и артефакти, за да проектирате предмет, символизиращ вашия град или вашата страна, или изработете модел на прочута сграда или паметник.V. ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ, ПОСОЧЕНИ В КНИЖКАТА


 • Книжката онлайн: http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-bg/index.html

 • Онлайн игра „Да опознаем Европа! http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=bg

Представлява онлайн игра с придвижване по полета с въпроси, чиито отговори могат да бъдат намерени в книжката. Едновременно могат да играят до петима ученици, които се състезават помежду си.

 • Детски кът: онлайн игри на тема „Европа“, предназначени за деца и юноши: http://europa.eu/kids-corner/index_bg.htm

 • Кът на учителя: богат набор от учебни материали за Европейския съюз и неговите политики: http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

 • EU Bookshop (Книжарницата на ЕС): публикации за Европейския съюз: http://bookshop.europa.eu/bg/home/

 • Други полезни връзки: програма „Еразъм+“ (програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htmVI. ТЕМИ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА — ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
География

Видове релеф (стр. 13, 15); въздействие на климата (стр. 10, 11); достигане до заключения на базата на доказателства (стр. 12); използване на карти (стр. 4, „ЕС и неговите съседи“); местоположение и местни условия (стр. 13, 14); околна среда — природни характеристики и характеристики, свързани с човешката дейност (стр. 5, 6, 32); въздействие на човека върху околната среда (стр. 16, 18); устойчиво развитие (стр. 17, 18, 34).


История

Разполагане на лица, събития и промени в правилната историческа епоха (стр. 19—29); използване на дати и на лексиката, свързана с хронологията на събитията (стр. 19—29); знания за вярванията, поведението и опита на хората в миналото (стр. 19—29); проучване на причините и последиците от дадена промяна (стр. 23—27, 33); промяна и приемственост (стр. 24); интерпретиране на миналото (стр. 28).


Съвременни чужди езици

Умения за четене, говорене и слушане (стр. 8, 9); ефикасно общуване (стр. 30); положително възприемане на различията и общите черти (стр. 20, 24, 26, 27); положително оценяване на другите страни и култури (стр. 29).


Социални и граждански умения

Отговорност в личната сфера и в поведението в обществото (стр. 18, 30, 31, 34, 35); демокрация (стр. 20, 33); права и отговорности (стр. 27, 29); подготовка за активно гражданско участие (стр. 42, 43); етническа идентичност (стр. 20—23, 26); индивидуален и колективен избор и използване на ресурсите (стр. 17, 35, 36).


Математика

демографски данни (стр. 38); дължина/площ (стр. 3, 5)


Науки

Геология (стр. 15, 27); астрономия (стр. 7, 24); еволюция (стр. 27).


Технология и дизайн:

Използване на технически средства (стр. 19); открития (стр. 27); енергия от вятъра (стр. 32).

Европейска комисия

Генерална дирекция „Комуникации“, март 2014 г.Възпроизвеждането е разрешено.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница