files/file/Air/Naredbi_Techni_Goriva
  Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
files/file/Air/Naredbi_GGI_IProcesi
  Наредба №6 от 26 март 1999 Г. За реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
files/file/Air/Naredbi_LOS
  Общи положения
files/file/Air/Protokoli_Konvencii/Monreal_Viena
  Съгласувани на втората среща на Страните
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_KAV/Instrukcii_KAV
  Съдържание страница 1 Въведение 5 1 Обхват на наръчника 5
  Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон
  Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
wp-content/uploads/file/Air/Metodiki
  Министерство на околната среда и водите методика
wp-content/uploads/file/Air/Direktivi
  Директива 2004/107/ео на европейския парламент и на съвета от 15 декември 2004 година
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_GGI_IProcesi
  Наредба №1 от 27. 06. 2005 г
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_LOS
  Приета с пмс №40 от 23. 02. 2007 г., обн., Дв, бр. 20 от 03. 2007 г., в сила от 03. 2007 г., изм и доп., бр. 25 от 30. 03. 2010 г., в сила от 30. 03. 2010 г., бр. 55 от 20. 07. 2012 г
wp-content/uploads/file/Air/Protokoli_Konvencii/Monreal_Viena
  Програма на ООН за околна среда Проект на Глобалния екологичен фонд за
directory files file  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница