Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2009 годДата01.02.2018
Размер42.47 Kb.
Д
ОКЛАД


за дейността на дружеството

към 31.03.2009 год.
Въведение

От началото на 2009 год., в дружеството са се случили следните събития:


§ Извърши се подготовка за последващ одит на фирмата по ISO;

§ Разработка на нови козметични продукти;

______________________________________________________________

I. Изпълнение на планови задачи _________________________________________________________________

№ РАЗРАБОТКИ Eтапи Отчет _________________________________________________________________

1. Серия pro HAIR

- Лосион

- Шампоан

Етап Т3--1-Досие

2. Серия глицеринови сапуни-19 бр

Етап Т1--1-Задание

Етап Т2--1-Лабораторна технологие

Етап Т3--1-Досие

Етап Т3--3-Внедряване

Етап Т4- Редовно производство

3. Топки за вана –ароматерапия-6 бр

Етап Т1--1-Задание

Етап Т2--1-Лабораторна технологие

Етап Т3--1-Досие

4. Актуализиране на документацията на:

- Розов конкрет-разфасовка

- Невен конкрет –разфасовка

- Мускал розово масло

Етап Т3--1-Досие

5. Актуализиране на документацията за HERBAL SHAMPOO- 5 бр

Етап Т3--1-Досие

6. ТК-2 бр.Хонг-Конг

Предоставени мостри за одобрение от клиента.

7. ТС – Контратип на вносен соус. Предоставени са мостри за одобрение от клиента.

През това тримесечие специалистите от отдела работиха по:  1. Изготвяне на документация за регистрация в: Русия- г-н МАДЖАРОВ

  2. MSDS на етерични масла и конкрети за Фирма ТАЛОДЕРМА и ВЕРИДИА

  3. Участие в изложение – „ФЛОРА” и „АЛЕЯ НА ЗДРАВЕТО”

  4. Избор на доставчик за ликорис блок .

  5. Рекламна листовка за крем Лейдис Джой нов дизайн.

  6. Рекламна листовка за серия кремове Розе – нова серия

Приходите от продажби към 31.03.2009 год. са 815 хил. лв., в това число 784 хил. лв. от продажба на продукция, 6 хил. лв. от извършени услуги и 25 хил. други приходи / Обезщетение по имуществена застрахова 13 хил. лв., материали 5 хил. лв., от наеми 7 хил. лв./.

Приходите от продажби за същия период на 2008 год. са били 1356 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция са 547 хил. лв. Общо приходите от продажби през първо тримесечие на 2008 г. са повече с 541 хил. спрямо текущата, поради продажбата на почивна станция Баня. Продажбите само на продукция обаче през настоящата година са повече от 2008 г. с 237 хил. лв. Наблюдава се обаче спад в продажбите на тютюневите соуси с 22 х. лв., фруктовите есенции с 9 х. лв. и козметичните продукти с 26 х. лв. Съгласно изготвената и утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за първото тримесечие следва да бъдат 694 хил. лв. Преизпълнението от 90 хил. лв. се дължи на приходи от продажбата на натурални етерично-маслени продукти /розово масло и розов абсолю/ и препродажба на лавандулово абсолю.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Натурални ароматични продукти 418 хил. лв. или 52,8%, като с най-голям дял в продажбите на натуралните продукти са розово масло – 72,5%, розов конкрет – 16,5%, розово абсолю – 6,5%, лавандулово абсолю – 3,1% хил. лв.

2. Козметични продукти – 332 хил. лв. - 42,1%. С най-голям дял в козметиката са глицериновите сапуни 23,6%, разфасовка натурални води 18%, серия „Лейдис джой” 17%, серия „Розе”16% и ароматерапия 8%.

3. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 17 хил. лв. - 2,1%;

4. Тютюневи соуси - 13 хил. лв. – 1,6%;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 43 хил. лв. - 5,4 %.

Приходите от продажби на козметика са паднали спрямо предходната година с 23 хил. лв., въпреки увеличените цени от 01.07.2008 г. с 20%.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 31.03.2009 г. е 126 човека, а средната работна заплата e 492 лв., като за 2008 г. съответно 128 човека със средна рбатна заплата 550 лв. За тримесечието на 2009 год. СРЗ е намаляла с 58 лв. – 10,5%. Това се дължи на използването през месец февруари на неплатен отпуск от повечето работници и служители на дружеството.

Към тримесечието на 2009 год., „Българска роза” АД гр. Карлово реализира загуба в размер на 93 хил. лв.


Вземания от клиенти и доставчици

Вземанията към 31.03.2009 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 581 хил. лв., а за същия период на миналата година те са били 682 хил. лв. Разликата от 101 хил. лв. се дължи на авансово заплащане на хексан, през 2008 г. за 96 х. лв., необходим за розовата кампания.

По-големите вземания от клиенти и доставчици са:

„Них Хин Пасифик” – 9 х. лв., „Интермед-1” – 175 х. лв., „Берже” – 5 х. лв., „ЕТ Вемурд” – 15 х. лв., ЦЛВ 57” – 12 х. лв., „Сън Фикс” – 13 х. лв., ЕТ „СВ-74” – 4 х. лв., „Титан Трейд” ООД – 35 х. лв., „Дилема Консулт” – 5 х. лв., „Розбио България” – 5 х. лв., „Билборд” – 9 х. лв., „Интертрейд” – 7 х. лв., „Жан Ниел” – 90 х. лв., „Полеми” – 6 х. лв., „Аква Палм” – 5 х. лв.


Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 22 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 12 х. лв., ЕТ „Кати бор” – 4 хил. лв., ЕТ „Костадин Чакъров - КИЧ” – 5 х. лв., физически лица 4 х. лв.

Авансови плащания:

ЗП „Стефан Чавдаров” рози – 2 х. лв., ЗП „Ангел Павлом” рози – 12 х. лв., ЗП „Румен Чонов” рози и салвия – 19 х. лв., „Аполон 2003” – 9 х. лв., ЗПК „Китката” – рози и лавандула - 10 х. лв., ЗП Ирина Тонева салвия – 6 х. лв., внос на материали – 8 х. лв.


Задължения към клиенти и доставчици

Дългосрочни задължения:

Към 31.03.2009 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” - 39 х. лв. и „Лизингова компания” – 8 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.03.2009 г. на „Българска роза” АД са 1152 хил. лв., като за същия период на 2008 год., те са били 556 хил. лв. Тази разлика се дължи на непогасения заем към Стара планина холд АД в размер 459 хил. лв. ведно с лихвите.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Салина - 7” горива- 17 х. лв., „СТС холдинг груп” - 5 х. лв., „Тетра” – 34 х. лв., „Промишлена енергетика” услуга – 10 х. лв., „Елтон Корпорейшън ” – 4 х. лв., ЕТ „АР-95 Станимир Родев” – 20 х. лв., „Балкантекс” материали – 56 х. лв., „Херсон” услуги – 7 х. лв., „Натурела Трейд” – 20 х. лв., „Агроексперт” стока – 220 х. лв., „Джакомо комерс” материали – 10 х. лв.
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

За отчетния период намаление на продажбите се наблюдава почти вцялата продуктова гама. Това се дължи на обективни за дружеството фактори-настъпилата икономическа криза.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Към 31.03.2009 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за първо тримесечие на 2009 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.
Изпълнителен директор:

Спас Видеив


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница