Доклад за извършена комплексна проверка на " Ивагус" еоод, гр. Враца, обл. ВрацаДата20.07.2018
Размер20.16 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Доклад за извършена комплексна проверка на

Ивагус” ЕООД, гр. Враца, обл. Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води и отпадъци на 30.05.2013г. беше извършена комплексна проверка на “Ивагус” ЕООД, гр. Враца, обл.Враца, назначена със Заповед № 58/27.05.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в преработка на трупно кланично месо и трупно кашонирано червено месо и производството на малотрайни и сухи колбаси и разфасовки. Кланична дейност почти не се извършва. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:
  1. Води:

За производствени нужди дружеството използва вода от собствен подземен водоизточник и от градската водопроводна мрежа. Производствените и битово-фекални отпадъчни води се събират в бетонова безотточна изгребна яма, която периодично се изтегля със специализирана техника и се извозва до колектор на градска канализация – Враца за пречистване в ГПСОВ – Враца, съгласно договор с “ВиК” ООД – Враца. В момента на проверката ямата има свободен обем и няма изтичане на вода след нея.
2. Отпадъци:

За пуснатите на пазара опаковки фирмата има сключен договор с колективна организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Булекопак” АД, гр. София. Лицензионните възнаграждения към колективната организация се превеждат на тримесечие. В момента на проверката не е представен Анекс към Договора с колективната организация за 2013г. и платежни документи за преведената лицензионна такса за първото тримесечие на 2013г.

Фирмата има изготвена вътрешнофирмена спецификация за 2013г. и месечни справки-декларации до месец март 2013г. включително.

Страничните животински продукти се събират в хладилни камери до предаването им на екарисаж “Брамас - 96” АД, гр. Шумен, за което са представени кантарни бележки.

Битовите отпадъци се събират в чували на площадката и се извозват със собствен транспорт до контейнери в гр. Враца..
Дадено е следното предписание:

Да се представят в РИОСВ-Враца Анекс към Договора с “Булекопак” АД, гр. София за 2013г. и копие от платежен документ за преведена лицензионна такса към колективната организация за първото тримесечие на 2013г.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.net


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница