И с к а н е за издаване на скица и удостоверение по чл. 13 от ппзспззДата11.03.2018
Размер11.96 Kb.
Образец № 22

До г-н КМЕТА

на Община Габрово

И С К А Н Е

за издаване на скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
От 1. .................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/..........................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

адрес..................................................................................….................тел. ..........................

/град, село, ул., вх., №/

2. .................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/................................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

адрес..................................................................................…..................тел. ..........................

/град, село, ул., вх., №/

3. .................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/................................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

адрес..................................................................................….................тел. ..........................

/град, село, ул., вх., №/

Моля /молим/ да бъдат издадени скица и удостоверение по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ за имота ми /ни/, намиращ се в строителните граници на гр. /с./..................................………. Имотът представлява поземлен имот № ................ кв................. по плана на ............................................................., находящ се на ул. ......................................................... / имотът не е нанесен в плана/.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Решение на Общинска служба „Земеделие и гори”;

2. Документ за собственост /ако има такъв/;

3. Документ за платена такса за скица и за удостоверението.


С уважение: 1.......................................

2........................................3. ………………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница