Информация за договора за инженерно-консултанскти услуги по проекта за разширение на метрото в СофияДата13.10.2018
Размер25.83 Kb.

Информация за договора за инженерно-консултанскти услуги по проекта за разширение на метрото в София

Договорът за изпълнение на Инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София – ІІ диаметър; участък: ”Пътен възел Надежда – Централна жп гара – пл. “Света Неделя” – НДК – бул.”Черни връх” се сключва след проведена открита процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Тя беше подготвена, проведена и приключена от бенефициента „Метрополитен” ЕАД, при съгласуване и контрол от страна на Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, като Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОП „Транспорт”). Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт”.


За инженер-консултант е определен консорциум: „Систра” – „Инфрапроект консулт” – „Метроконсулт БГ”. Договорът беше подписан от упълномощен представител на водещия партньор в консорциума, фирма Систра АД (Франция) Венсан Русло от една страна и от изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД Стоян Братоев от друга.
Възложителят „Метрополитен” ЕАД във връзка с реализацията на проекта за разширение на метрото в София възлага изпълнението на следните инженерно-консултантски услуги:

Инженер-консултантът ще носи отговорност за качественото и срочно изпълнение на задълженията на строителя по договора за проектиране и строителство.


Договорът за инженерно-консултантски услуги влиза в сила след сключването на договора за проектирането и строителството и получаването на писмено потвърждение от възложителя от УО на ОП „Транспорт”, че е осигурено финансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие и българската държава. Срокът на договора за Инженер-консултант е 46 месеца до окончателното предаване на обекта и получаването на разрешение за ползване.
Инженерно-консултантските услуги са на твърда договорна стойност 12 280 968 лв. (6 279 159 евро) без ДДС.
Инженер-консултантът няма право да заменя водещите специалисти без съгласието на възложителя. Възложителят може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на персонала работи неефективно или не изпълнява задълженията си по договора.
Предвидени са санкции за Инженер-консултанта при неизпълнение на задълженията му по договора. Санкции се предвиждат и в случай че строителят не завърши всички обекти, които следва да бъдат изградени по силата на договора за проектирането и строителството в срок от три месеца след изтичането на срока за завършване съгласно договора за проектиране и строителство.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница