Инициативи на риосв-пазарджик и общини от областта по повод 22 април – Международен ден на Земята 2010гДата20.08.2018
Размер199.3 Kb.
Инициативи на РИОСВ-Пазарджик и общини от областта по повод

22 април – Международен ден на Земята 2010г.

Във връзка с отбелязването на Деня на Земята 22 април, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик инициира изнесени приемни в общините : Пещера, Велинград и Панагюрище , съответно на 20, 21 и 23 април 2010 год. от 11.00ч. до 14.00ч. в сградите на общинските администрации.

Екип от експерти на РИОСВ–Пазарджик ще консултират гражданите и представителите на бизнеса по въпроси, свързани с опазването на околната среда.Всеки гражданин, директор, управител на фирма и организация или специалист може да посети приемните и да постави въпроси и проблеми, които се отнасят до екологията и екологичното законодателство (попълване на отчетни форми, изготвяне на програми, чистота на въздуха, водите и почвите, опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и др.)

Експертите на РИОСВ – Пазарджик ще дадат отговор на всеки подаден сигнал, поставен въпрос или посочен екологичен проблем от граждани и гости на Пазарджик, представители на бизнеса , НПО, образователни и просветни институции, ученици, студенти и в Деня на отворени врати – 22 април в екоинспекцията.Община Пазарджик изпрати писма до детските заведения и училищата на територията на града за включване в инициативите за Деня на Земята или иницииране на свои прояви и осигури образователни материали – плакати и брошури.

На 21 април от 12.30 часа, със съдействието на клубове „Млади еколози” към Сдружение “Екобъдеще”, ще бъдат разпространявани образователни брошури сред гражданите с най-важните стъпки срещу глобалното затопляне и листовки за необходимостта и ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, предоставени от „Екобулпак”.

На 21 април от 13.30 часа в сградата на общината ще се проведе конференция на тема : „Всички заедно за опазване на околната среда” , организирана от Сдружение „Екобъдеще”.

На 22 април във фоайето на община Пазарджик ще бъде открита тематична фотографска изложба на Вили Тодорова – служителка в отдел “Евроинтеграция” на община Пазарджик.

Конкурс за рисунка на тема : „Да опазим Земята зелена” ще се проведе в НУ”Георги Сава Раковски” и ОУ„Кирил и Методий”.Творбите ще бъдат разгледани и оценени от комисия, която на 22 април ще обяви победителите - от 14.30 часа в НУ „Г.С.Раковски” и от 13.30 часа в ОУ„Кирил и Методий”.Община Пазарджик е подготвила поощрителни награди за победителите в конкурса.

Община Стрелча

Почистване, залесяване, засаждане на цветя, варосване на дърветата, оформяне на цветните градинки в централната градска част на гр. Стрелча - Общинска администрация Стрелча – 23.04.2010г.Мероприятия в ЦДГ „Д-р Ст. Стайков” гр. Стрелча:

  1. Почистване на двора на детската градина.

  2. Хайде да рисуваме „За по-чиста околна среда”.

  3. Дидактична игра с задача развичане на положително отношение към природата.

  4. Пъзел табло – „Животни и растения в природата”

НУ „П. Хилендарски” гр. Стрелча и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча Почистване двора на училищата и района около училищата и засаждане на цветя.

Община Пещераадминистрацията, в партньорство с училищата и РИОСВ – Пазарджик организират следните мероприятия : 22 април – раздаване на информациони листовки за действие срещу изменението на климата - на входа на общинска администрация.

- ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Кап. Димитриево на 22 април ще проведе Екоден с ученици и учители в двора на училището и района около него - ще бъдат засадени дръвчета в района над училището.

- СОУ “Св.Климент Охридски” - гр. Пещера - конкурс за табла, изготвени от ученици 5-12 клас на тема „ Нашият дом - Земята”.

- ОУ “П.Р.Славеиков” - гр. Пещера: участие в екоакция за почистване на зелените площи в училище и засаждане на цветя , беседи в часовете по Човек и природа, биология и здравно образование на тема „Ден на земята – 22 април 2010 год. – какво може да направи всеки от нас?” , конкурс за рисунка на тема: „Аз обичам моята планета”.

- ПГ"В.Левски"-гр. Пещера: часа на класа на 19.04.2010г. - беседа по тематиката на кампанията,
в определени по график часове на учениците ще бъде представена презентация за екологичната обстановка на Пещера и района

- ОУ”СВ.Патриарх Евтимий”- гр.Пещера: Беседа в час на класа във всички паралелки от І до VІІІ клас на тема: „Да пазим природата – тя е наш дом!”,

Обособяване на училищен кът , посветен на екологични проблеми и опазване на околната среда .

“Алтернативи за бъдещето на планетата “ – дискусия с учениците от VІІ и VІІІ клас.

  - ОУ" Паисий Хилендарски"-с. Радилово: 20 април - в часа на класа - беседи  на тема "22 април - Ден на Земята" - за учениците от І до VІІ клас , изложба на тема: "Земята - нашият дом" с рисунки на децата от ІV до VІІ клас , посещение на научно-популярен филм  по повод Деня на Земята в Читалище "Зора" от 15.00 ч. на 22 април.


Община Белово в партньорство със СОУ” АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ –гр. БЕЛОВО - изготвяне на табла с рисунки, подреждане на 2 изложби: “Природа-човек-хармония” от аранжировки на рязан цвят или листно-декоративни растения и от предмети от отпадни и природи материали, изработване и разпространяване на листовки за Деня на Земята , почистване и озеленяване на училищния двор, състезание между ученици 9 и 10 клас на тема : “Климатичните промени на Земята”.

Община Септември – почистване на терените около училищата и детските градини на 22.04.2010г.Залесяване на парковите пространства и училищните дворове с фиданки в периода 22-26.04.2010г. , провеждане на общински конкурс – Детски творби от природни и отпадъчни материали на 22.04.2010г. от 14.30ч. в залата на общински съвет най-добрите ще бъдат наградени.

Община Ракитово - акции в детските градини и училищата -

Почистване, залесяване на фиданки;

Провеждане на конкурс за рисунка, есе и литературна творба;

Изнасяне на лекции, презентации, разясняващи начина на разделно събиране

на отпадъците

Изложба на тематични рисунки.

Община Брацигово - Почистване на замърсени с отпадъци площи от общинска администрация - Брацигово , ученици, НПО, читалища и институции, разработване на брошури, картички и писане на реферати на тема “Да спасим Земята “ , Радиопредаване за Деня на земята под мотото “ Зелена генерация , Празник на Земята в детските градини - гр. Брацигово, изработване на предмети от картонени, пластмасови отпадъци.

Община Лесичово - Почистване на училищни дворове, залесяване на паркови пространства, засаждане на цветя , дървесни видове, училищни изложби с рисунки на тема: “Зеленото богатство на планетата”.

Община Батак : Прояви в училищата и детските градини на територията на община Батак: почистване на дворните площи, засаждане на дръвчета и цветя, празник “Зелена фантазия” в ЦДГ “Трети март”-гр. Батак, велопоход на учениците от ОУ “Отец Паисий”, конкурс за рисунка на тема : “Как да опазим гората?”, подреждане на табло и кът с природни материали в СОУ “ Св.св. Кирил и Методий” – с. Нова Махала и др.ПРОГРАМА

НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА – ДЕН НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2010г.Наименование и много кратко описание на проявата, брой на участниците

Място

на провеждане

Ден

Отговорници

1

Публикации в местния вестник и в официалния сайт на Община Брацигово - www.bratsigovo.bg

за Деня на Земята – 22 април
Вестник “ Априлци “

14.04.2010г.

Ст. експерт “ ЕЗСД “

Татяна Симонова

Главен редактор


2

Почистване на замърсени с отпадъци площи от общинска администрация - Брацигово

Пътя за с. Розово

Облагородяване на “ Надина Чешма” , с изграждане на съоръжение за смет

16.04.2010г.

Гл. специалист “ Чистота”


3

Изработване на брошури, картички и писане на реферати на тема “Да спасим Земята “ или “ Зелена Генерация “


НУ « В.Петлешков »

СОУ « Н. Будители»

ДДЛРГ « В. Петлешков »

Преходни жилища

ПГСА


19 – 22. 04.2010 г.


Директор:

Валя Тръндушева

Любомир Георгиев

Мария Найденова

Костадинка Найденова

Таня Йорданова

4

Почистване на замърсени с отпадъци площи от учениците, НПО, читалища и институции.


22.04.2009г.Ст. експерт “ ЕЗСД “

Гл. специалист “ Образование “

Гл. специалист “ Чистота”

Директори5

Публикации в местния вестник за Деня на Земята

Вестник “ Априлци “

14.04.2010г.

Ст. експерт “ ЕЗСД “

Татяна Симонова

Главен редактор


6

Радиопредаване за Деня на земята под мотото “ Зелена генерация “

Радиовъзел “ Брацигово “

22.04.2010г.

12 часаСт. експерт “ ЕЗСД “

Татяна Симонова

Гергана Дурлева - водещ


7

Празник на Земята в детските градини - гр. Брацигово

Изработване на предмети от картонени, пластмасови отпадъци.


ОДЗ “ Здравец “

ОДЗ “ Б. Фурнаджиева “22.04.2009 г.


Директор

Величка Грозева

Таня Ставрева


П Р О Г Р А М А

на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД - 2010 година

кампания по повод международния Ден на Земята – 22 април

за отбелязването на 40-ата годишнина на Деня на Земята под мотото „ЗЕЛЕНА ГЕНЕРАЦИЯ”Наименование и кратко описание на проявата

Място на провеждане

Ден и час

Организатори и данни за контакт


1.

1.1.)Екскурзия сред природата с посещение до природна забележителност „Бандерата”.

1.2.)Засаждане на дръвчета и храсти в училищния двор.1.1.) ПЗ „Бандерата”

1.2.) Двора на ОУ „Г.С. Раковски” – с. Медени поляни


22.04.2010 год.

13.30 часа

Директор на ОУ „Г.С.Раковски”

Ибрахим Али

crangalov@abv.bg;

http//: schoolrakovski.dir.bg

2.

2.1.) 19,20,21 и 22 април от 14 часа – Екскурзии сред природата с цел почистване на гората от отпадъци. Място – местностите Войнишка поляна,Св.Илия и Св.Спас. Отговорник – А.Бабанова и СИП „Зелени патрули”.

2.1.) 23 април от 13 часа – засаждане на храсти и дръвчета в училищния двор. Отговорник – А.Бабанова и СИП „Зелени патрули”.


2.1.) Местностите Войнишка поляна,Св.Илия и Св.Спас.


1.2.) Двора на ОУ „Неофит Рилски” – гр. Велинград, кв. Чепино, ул. „Братя Маврикови” №48

19,20,21 и 22 април от 14.00 часа


23 април 2010 г.

от 13.00 часа

Г-жа А. Бабанова и

СИП „Зелени патрули”

тел. 0359/ 5 23 09, 5 54 75,

e-mail: e_school@abv.bg
Г-жа А. Бабанова и

СИП „Зелени патрули”

3.

3.

3.1.) Почистване на двора на училището и освежаване с блажна боя на пейките в парка на учебното заведение.Участници - ученици от 11 б клас, специалност „Мениджмънт в туризма” и преподаватели.

3.2.) Засаждане на цветя в градината на парка на училището. Почистване на двора зад учебното заведение. Участници - ученици от 11 д клас, специалност „Администратор в хотелиерството” и преподаватели.

3.3.) Засаждане на дръвчета в двора на училището. Участници - ученици от туристически екоклуб „Алеко” и ученици от ПГГС „Христо Ботев”.

3.4.) Поход до местността „Гергевана”. На връщане, учениците ще съберат полиетиленовите отпадъци от територията по която са преминали.

Участници - ученици от туристически екоклуб „Алеко”.3.5.) Откриване на мини-изложба от снимков материал на тема: „Двете лица на Велинград”.

Среща с Кмета на Общината . Ученици от екоклуб „Алеко” ще предоставят свой клип, придружен с въпроси за нередности в града.Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” Велинград

Местност „Гергевана”19.04.2010 г. от 11.30 часа


20.04.2010 г. от 10.00 часа


22.04.2010 г. от 10.30 часа

22.04.2010 г. от

13. 30часа

22.04.2010


Г-жа Ваня Грънчарова и

Г-жа Тодорка Ланджова

моб.тел.: 0884-661-837; 0899-999-876

0882-805-914; тел.: 5-40-75
Г-жа Ваня Грънчарова и

Г-жа Атанаска Геджева

моб.тел.: 0884-661-837; 0899-999-876

0882-805-914; тел.: 5-40-75
Г-жа Ваня Грънчарова;

Г-н Александър Даскалов;

Г-н Георги Бизев
Г-жа Ваня Грънчарова;

Г-н Александър Даскалов;

Г-н Георги Бизев

0884-661-837; тел.: 5-40-75


4.

4.1.)Почистване двора на училището, засаждане на храсти, рисунки на асфалт.

4.2.) На 22. 04.2010г - беседи в часа на класа за опазване на околната среда

4.3.) Посещение на езерото „Клептуза”. Изготвяне на табло „Пази природата”.

ОУ « Георги Бенковски»

гр. Велинград, ул. ”Калъчов мост” №9
Езерото „Клептуза”


22.04.2010 г.
22.04.2010 г.
17.04.2010 г.

Г-жа Анелия Богданова

ОУ « Георги Бенковски»

гр. Велинград, ул.”Калъчов мост”№9, тел. 0359/5- 56-44
5.


5.2.) Почистване на отпадъците в училището и училищния двор като той се раздели на райони за всеки клас.

5.3.) Засаждане на дръвчета и храсти в училищния двор, закупени от Горско стопанство ”Юндола”.

5.4.) Конкурс за най-добра рисунка с екологично съдържание (участници от 5 до 8 клас).

5.5.) Писане на есе с екологично съдържание „Зелена България”.

5.6.) Екскурзия (поход) сред природата до местността „Пашови скали” с желаещи ученици.

ОУ „Иван Вазов”

с. Пашови


Местност „Пашови скали”

22.04.2010 г.

от 9.00 часа
22.04.2010 г.

от 13.00 часа

г-н Мустафа Ходжов и

г-н Сабри Муса
6.

7.

6.1.) Засаждане на дървесни видове в района на „Кисловодск” съвместно с ПГГС „ Христо Ботев”

6.2.) Откриване „Деня на Земята” с радиопредаване и презентация –

6.3.) Почистване двора и района около училището.

6.4.) Засаждане на храстови и тревни видове в района около фитнес залата на училището.

В района на „Кисловодск”


СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велинград

19.04.2010 г.

от 10.00 ч.

22.04.2010 г.

от 10.30 ч.

22.04.2010 г.

от 13.30 ч.


За провеждането на посочените инициативи в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” отговарят учителите:

Г-жа Елена Василева, Г-жа Светлана Стоева и Г-н Ивайло Олев

Г-жа Елена Василева, Г-жа Светлана Стоева и Г-н Ивайло Олев

Г-жа Елена Василева, Г-жа Светлана Стоева и Г-н Ивайло Олев

8.

8.1.) Залесяване с бял бор, кавказка ела, кедър и червен дъб на площ от 2 дка.

8.2.) Залесяване с бял бор, испанска ела и кедър на площ от 1,5 дка.

8.3.) Почистване на двора и на района около училището.

8.4.) Внасяне на нови дървесни видове в дендрариума на училището.

8.5.) създаване на „Коледна гора на Велинград” финал на инициативата „Коледна елха в саксия” на клуб „Млад природозащитник” към ПГГС „Христо Ботев”, стартирала през месец декември 2009 год. – Целта на тази инициатива е нашите ученици да покажат на учениците от другите училища как се създава насаждение, какви грижи се полагат и как се стопанисва. По този начин искаме да тръгнем отнякъде като покажем какво трябва да бъде отношението към природата, че ТЯ не е даденост и в много голяма степен, нейното и нашето оцеляване зависят от отношението на всички ни! С тази инициатива искаме повече хора да разберат, че: „Отговорността да пазим природата е на всички!”

8.6.) Озеленяване на един от кътовете в ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград с фиданки, произведени и отгледани от учениците от ПГГС „Христо Ботев – Велинград.

ПГГС „Христо Ботев”
8.1.) ДЛС „Алабак”, местност „Паничките” отдел 35

8.2.) ДЛС „Алабак”, местност „Гъбарника” отдел 35

8.3.) ПГГС „Христо Ботев”
8.4.) ПГГС „Христо Ботев”
8.5.) ДЛС „Алабак”, местност „Гъбарника” отдел 343

8.6.) ПГИТ „Алеко Константинов” - Велинград

15.04.2010 год.
15.04.2010 год.
20.04.2010 год.
21.04.2010 год.
22.04.2010 год.


23.04.2010 год.

инж. В. Иванова


инж. Г. Драганова
инж. Н. Ганчева
инж. А. Чечева
инж. Н. Ганчева

инж. В. Иванова и

инж. Г. Драганова9.


9.


9.1.) Слово-обръщение към учениците и учителите в училището,посветено на Деня на Земята.

9.2.) Обявяване на конкурс за най-добра рисунка и есе на тема:"Да опазим Земята".

9.3.) Дарения от всеки клас - саксии с цветя - за озеленяване на класните стаи.

9.4.) Представяне на табла с екологична насоченост.

9.5.) Засаждане на дръвчета и храсти.

Място за провеждане: училищен двор

Час: 10,45 и 13,00

Отговорник: Главен учител: Николина Томовавсички мероприятия са в училищния двор на:

ОУ "Христо Ботев", 4600 гр. Велинград, ул. Макаренко” №2, e-mail: botewschool@abv.bgЗа всички мероприятия


22.04.2010 год.

от 10.45ч до 13.00ч


За всички мероприятия

Главен учител:

Г-жа Николина Томова

10.


11.1.) Почистване на двора и района около училището , засаждане на дървета ,храсти и цветя в двора на училището.

11.2.) Провеждане на уроци сред природата – 19.04.2010 г.-23.04.2010 г.

Отг.Класните ръководители11.3.) Излет до природната забележителност „Побития камък” - 22.04.2010 г.,12.00 ч.

Отг. Мустафа Джамбазов11. 4.) Организирани състезания – 22.04.2010г.

Отг.Класните ръководители

Горе посоченото свеждам до Вашето знание.

Директор: Н. ДурльоваОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с.Побит камък


Местности около село Побит камък
Природната забележителност „Побития камък”
ОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с.Побит камък


19.04.2010 г.

17.30 ч.
19.04.2010 г. 23.04.2010 г.
22.04.2010 г.,

12.00 ч.
22.04.2010 г.


Отг. Антон Мехов

Отг.Класните ръководители

Отг. Мустафа Джамбазов

Отг.Класните ръководители11.

Почистване на училището и училищния двор от отпадъци и засаждане на дръвчета и храсти в училищния двор. Гореизброените мероприятия ще проведем на 22 април 2010 година до 16,00 часа в училището. За отговорник сме избрали г-жа Антоанета Нанкова - учител по ФВС.

Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов" град Велинград
22.04.2010 год.

16.00 ч.

г-жа Антоанета Нанкова - учител по ФВС

12.


Участие в радиопредавания свързани с темата на деня на Земята „Зелена генерация”


Общинско кабелно радио

Радио “ЧЛК”


15.30ч 19.04.2007г.

10.00ч 20.04.2007г.

Главен инспектор в сектор “Екология”

Община Велинград

инж. Станимир Живков

тел.: 0885-202-480


13.

Организиране и провеждане на „Изнесена приемна на РИОСВ – Пазарджик в община Велинград” за среща на гражданите на общината с експертите от регионалната инспекция.


Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 – малка зала – ІІ-ри етаж


21.04.2010 год.

от 11.00ч до14.00ч

Главен инспектор в сектор “Екология”

Община Велинград

инж. Станимир Живков

тел.: 0885-202-48014.


Инициативен комитет „Да поработим за Велинград” с Председател Г-жа София Ключкова съвместно с БДУВ – ИБР – Пловдив и ПГГС „Христо Ботев” и граждани на Велинград организират почистване на Санитарно охранителните зони (СОЗ) около каптажите на минералните извори по квартали както следва:

15.1.) Почистване на санитарно охранителна зона около „Кремъчна баня” кв. Лъджене.

15.2.) Почистване на санитарно охранителна зона около минерален извор „Власа” кв. Каменица.

15.3.) Почистване на санитарно охранителна зона около „Радонова баня” кв. Чепино.
СОЗ „Кремъчна баня”
СОЗ „Власа”
СОЗ „Радонова баня”21.04.2010 год.

09.00 часа

21.04.2010 год.

10.00 часа

21.04.2010 год.

11.00 часа


Г-жа София Ключкова
Г-жа София Ключкова
Г-жа София Ключкова


15.

Най-привлекателен училищен двор”

-почистване; освежаване на огради и фасади; засаждане на дръвчета.

Основните и средните училища в община Велинград


23.04.2010 год.


Директорите на училища


16.

Почистване на два района с площ 1,900 дка и засаждане на 70 бр. декоративни дървета и 60 бр. храсти от служителите на Общинска администрация – Велинград.


І-ви район – ул. „Борислав”

ІІ-ри район – Буков дол


22.04.2010 год.

от 8.30ч до 13.00ч


Заместник Кмет

Исмет Бабучи; Тел.: 0885-202-433


17.

Посещение на служителите на Общинска администрация – Велинград в гр. Гоце Делчев – Обмяна на опит – посещение на общинско депо за отпадъци, изградено по проект ИСПА и туристически поход в Пирин планина.


гр. Гоце Делчев

Туристическа пътека Пирин планина


23.04.2010 год. и

24.04.2010 год.


Заместник Кмет

Исмет Бабучи; Тел.: 0885-202-433

Каталог: camp-riewpz
camp-riewpz -> Инициативи на риосв-пазарджик по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2011г
camp-riewpz -> Инициативи на общините от област Пазарджик по повод Европейската седмица на мобилността 16 – 22 септември 2011г
camp-riewpz -> Инициативи по повод 5-ти юни Световен ден на околната среда : риосв-пазарджик : Открит урок на тема: „Минералите – неувяхващите цветя на природата”
camp-riewpz -> Седмица на мобилността 2010г и Деня без автомобили 22 септември Водеща тема “Пътувай разумно, живей по-добре” 16 – 22 септември 2010 г
camp-riewpz -> Конкурс за разказ, есе, рисунка и постер на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница