Кп №290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 годиниДата30.07.2018
Размер453.52 Kb.
КП № 290 Дегенеративни и обменни СТАВНИ заболявания при възраст над 18 години

Минимален болничен престой - 2 дниКОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Идиопатична подагра

Подагрозен бурсит

Първична подагра

Подагрозни възли [уратни тофи] в сърцето† (I43.8*)М10.00 Идиопатична подагра, множествена локализация

М10.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ10.02 Мишница раменна кост лакътна става

М10.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ10.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М10.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М10.08 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло


Оловна подагра

М10.10 Оловна подагра, множествена локализация

М10.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ10.12 Мишница раменна кост лакътна става

М10.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ10.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М10.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М10.18 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Медикаментозна подагра

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

М10.20 Медикаментозна подагра, множествена локализация

М10.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ10.22 Мишница раменна кост лакътна става

М10.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ10.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М10.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М10.28 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Подагра, предизвикана от нарушение на бъбречната функцияМ10.30 Множествена локализация

М10.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ10.32 Мишница раменна кост лакътна става

М10.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ10.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М10.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М10.38 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Друга вторична подаграМ10.40 Множествена локализация

М10.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ10.42 Мишница раменна кост лакътна става

М10.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ10.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М10.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М10.48 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Болести с отлагане на хидроксиапатитМ11.00 Множествена локализация

М11.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ11.02 Мишница раменна кост лакътна става

М11.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ11.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М11.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М11.08 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Наследствена хондрокалцинозаМ11.10 Множествена локализация

М11.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ11.12 Мишница раменна кост лакътна става

М11.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ11.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М11.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М11.18 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло


Друга хондрокалциноза

Хондрокалциноза БДУМ11.20 Множествена локализация

М11.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ11.22 Мишница раменна кост лакътна става

М11.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ11.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М11.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М11.28 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Други уточнени кристалоидни артропатииМ11.80 Множествена локализация

М11.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ11.82 Мишница раменна кост лакътна става

М11.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ11.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М11.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М11.88 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло


Полиартроза

Включва: артроза на повече от една става

Не включва: двустранно засягане на една и съща става (М16—М19)

М15.0 Първична генерализирана (остео)артроза

М15.1 Възли на Heberden (с артропатия)

М15.2 Възли на Bouchard (с артропатия)

М15.3 Вторична множествена артроза

Посттравматична полиартрозаМ15.4 Ерозивна (ос­тео)артроза

М15.8 Друга полиартроза
Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

М16.0 Първична коксартроза, двустранна

М16.1 Друга първична коксартроза

Първична коксартроза:

• БДУ

• едностраннаМ16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна

М16.3 Други дисплазични коксартрози

Дисплазична коксартроза:

• БДУ

• едностраннаМ16.4 Посттравматична коксартроза, двустранна

М16.5 Други посттравматични коксартрози

Посттравматична коксартроза:

• БДУ

• едностраннаМ16.6 Други вторични коксартрози, двустранни

М16.7 Други вторични коксартрози

Вторична коксартроза:

• БДУ

• едностранна


Гонартроза [артроза на колянната става]

М17.0 Първична гонартроза, двустранна

М17.1 Други първични гонартрози

Първична гонартроза:

• БДУ

• едностраннаМ17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна

М17.3 Други посттравматични гонартрози

Посттравматична гонартроза:

• БДУ

• едностраннаМ17.4 Други вторични гонартрози, двустранни

М17.5 Други вторични гонартрози

Вторична гонартроза:

• БДУ

• едностранна


Артроза на първа карпо-метакарпална става

М18.0 Първична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

М18.1 Други първични артрози на първа карпо-метакарпална става

Първична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностраннаМ18.2 Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

М18.3 Други посттравматични артрози на първа карпо-метакарпална става

Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностраннаМ18.4 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става, двустранни

М18.5 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става

Вторична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностраннаПървична артроза на други стави

Първична артроза БДУМ19.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ19.02 Мишница раменна кост лакътна става

М19.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ19.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги
Посттравматична артроза на други стави

Посттравматична артроза БДУ

М19.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ19.12 Мишница раменна кост лакътна става

М19.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ19.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги
Друга вторична артроза

Вторична артроза БДУ

М19.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ19.22 Мишница раменна кост лакътна става

М19.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ19.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги
Друга уточнена артрозаМ19.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ19.82 Мишница раменна кост лакътна става

М19.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ19.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


Други спондилози

Цервикална (шийна)

Лумбосакрална без миело- или радикулопатия

ТоракалнаМ47.80 Други спондилози – множествено засягане

М47.81 Други спондилози – окципито-атланто-аксисен отдел

М47.82 Други спондилози – шийна област

М47.83 Други спондилози – шийно-гръден отдел

М47.84 Други спондилози – гръден отдел

М47.85 Други спондилози – гръднопоясен отдел

М47.86 Други спондилози – поясен отдел

М47.87 Други спондилози – поясно-кръстен отдел
Други спондилопатии

М48.08 Спинална стеноза – кръстен и кръстноопашен отдел

Каудална стеноза


Анкилозираща хиперостоза [Forestier]

М48.13 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – шийногръден отдел

Дифузна идиопатична хиперостозаМ48.14 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – гръден отдел

Дифузна идиопатична хиперостозаМ48.15 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – гръднопоясен отдел

Дифузна идиопатична хиперостоза


Интерспинална артроза

М48.20 Интерспинална артроза – множествено засягане на гръбначния стълб

М48.21 Интерспинална артроза - окципито-атланто-аксисен отдел

М48.22 Интерспинална артроза - шийна област

М48.23 Интерспинална артроза - шийно-гръден отдел

М48.24 Интерспинална артроза - гръден отдел

М48.25 Интерспинална артроза - гръднопоясен отдел

М48.26 Интерспинална артроза - поясен отдел

М48.27 Интерспинална артроза - поясно-кръстен отдел
Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром

увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отделМ50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел

М50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел

М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

М51.4 Възли на Schmorl

М51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск

Фиброзна дисплазия (на една кост)

Не включва: фиброзна дисплазия на челюстта (К10.8)

М85.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ85.02 Мишница раменна кост лакътна става

М85.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ85.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М85.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М85.08 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Флуороза на скелетаМ85.10 Флуороза на скелета - множествена локализация

М85.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ85.12 Мишница раменна кост лакътна става

М85.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ85.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М85.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М85.18 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Други нарушения в плътността и структурата на косттаНе включва: osteogenesis imperfecta (Q78.0)

множествена костна фиброзна дисплазия (Q78.1)

остеопетроза (Q78.2)

остеопойкилоза (Q78.8)М85.28 Хиперостоза на черепа
Остеит, дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ)

М85.30 Множествена локализация

М85.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ85.32 Мишница раменна кост лакътна става

М85.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ85.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М85.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М85.38 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Алгоневродистрофия

Синдром рамо-ръка

Атрофия на Sudeck

Симпатикова рефлекторна дистрофия

М89.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ89.02 Мишница раменна кост лакътна става

М89.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги
М89.05 Долен крайник тазобедрена става

коляно


глезен

стъпало


М89.06 Гръбначен стълб
Костна хипертрофия

М89.30 Множествена локализация

М89.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ89.32 Мишница раменна кост лакътна става

М89.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ89.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М89.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М89.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М89.38 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Остеопатия след полиомиелит

За идентифициране на прекарания полиомиелит се използва допълнителен код (В91).

М89.65 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М89.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги
Други уточнени увреждания на костите

Посттравматична субпериостална осификация

М89.80 Множествена локализация

М89.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ89.82 Мишница раменна кост лакътна става

М89.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ89.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М89.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М89.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги


М89.88 Други гръбначен стълб

ребра


шия

череп


глава

тяло
Други увреждания на хрущялаМ94.08 Синдром на хондрокосталните съчленения [Tietze] - други

ребра
Рецидивиращ полихондритМ94.10 Множествена локализация
Хондромалация

Не включва: хондромалация на пателата (М22.4)

М94.20 Множествена локализация

М94.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларнаМ94.22 Мишница раменна кост лакътна става

М94.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева костМ94.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М94.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз


М94.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М94.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги
Въздействие на други външни причиниНе включва: неблагоприятни въздействия, НКД (Т78)

изгаряния (предизвикани от електрически ток) (Т20-Т31)Т75.2 Въздействия на вибрации

Синдром на пневматичен чук

Травматичен вазоспастичен синдром

Световъртеж от нискочестотни звуци

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури

АРТРОСКОПИЯ

**80.26 артроскопия на коляно
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

** 81.91 артроцентеза

аспирация от ставаИзключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване


СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан

**88.25 пелвиметрия

**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

**88.28 скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало
диагностичен ултразвук (ехография)

**88.79 друг ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК

Ултразвук на става
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.94 магнитно резонансно изображение на скелетно мускулна- система
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT

серологични изследвания

имунологични изследвания - РФ /Waaler Rose/ и AST- по преценка на лекуващия лекар


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНо МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

микроскопско изследване на:

кост лигамент

бурса мускул

хрущял синовиална мембрана

фасция сухожилие**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНо МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

Хистологично изследване на синовия

Кристали, клетки, диф. броене, рагоцити – в ставна течност
ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.14 костно скениране

основни терапевтични процедури
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

*81.92 инжектиране на лечебно вещество в става или лигамент
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

*83.96 инжекция на лечебно вещество в бурса

*83.97 инжекция на лечебно вещество в сухожилие
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизон*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: Дейностите по пътеката се извършват само в болници за активно лечение.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ревматология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Ревматология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по ревматология

2. Клинична лаборатория*

3. Микробиологична лаборатория**

4. Образна диагностика – ехограф, подходящ за изследване на стави

5. Апарат за ЕКГ

6. Ренгенов апарат за скопия и графия


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.
**Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Отделение/лаборатория по клинична патология

2. Апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА)

3. КТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

 • най-малко четирима лекари, от които двама с придобита специалност по ревматология;

 • лекар със специалност клинична лаборатория;

 • лекар със специалност по образна диагностика.


4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

4.1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – на територията на лечебното заведение за болнична помощ.

4.2. Радиоизотопна лаборатория или нуклеарно-медицинско звено – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Болни с активирана остеоартроза на периферни стави при наличие на: • Ставно-възпалителен синдром на периферни стави и изразен хидропс на ставата;

 • Остър пристъп на кристален артрит;

 • Изразена функционална недостатъчност;

 • Активирана артроза, неовладяна след амбулаторно лечение – копие от амбулаторен лист, че е лекуван, но без ”успех”.

За доказване на активираната артроза се използват: • ехография с приложена снимка

или

или

 • сцинтиграфия с приложено изследване

или

 • синовиален пунктат – с резултати, доказващи активирането на болестта.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването. Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.

В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Медикаментозното лечение на дегенеративните ставни заболявания и кристалните артропатии включва следните лекарствени групи:


 • нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);

 • аналгетици;

 • колхицин;

 • урикоинхибитори и урикоелиминатори;

 • миорелаксанти;

 • бавнодействащи противоревматични лекарствени средства – хондропротектори и антималарици;

 • лубриканти – по преценка;

 • кортикостероиди и анестетици – за вътреставно и периставно приложение;

 • средства за локално приложение;

 • перкутанни средства;

 • физикална терапия и рехабилитация.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя, съобразно клиничната картина, рентгенографските промени и параклиничните отклонения.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- поставена окончателна диагноза;

- овладяване на фебрилитета;

- подобрение в общото състояние, ставния статус и показателите за биологична или клинична активност на заболяването.

- корекция на отклоненията в клинико - лабораторните показатели.
Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (настойника/Попечителя)
ОСТЕОАРТРОЗА (ОА)
ОА е хронично ставно заболяване. То е най-често срещаната ревматична болест. Около 15% от населението на Планетата е засегнато от нея. Обикновено се появява във втората половина на живота (четвъртата декада след 35 г.). Приоритет е при мъжете под 45 г. и при жените над 55г. Около 50% от ревматичните заболявания се определят като остеоартрози.

Възрастта е основен фактор за ОА, т.е. това е естественото стареене на ставния хрущял. Механичното пренатоварване на ставите (главно професионално) е важен етиологичен фактор. Наднорменото телесно тегло оказва особено влияние на носещите стави на долните крайници и гръбнака. Обсъжда се и ролята на генетичните маркери при ОА – специални при коксартрози у жени. Значение имат ендокринните нарушения, свързани с щитовидната жлеза и паращитовидните, както и менопаузата. Метаболитните (обменни) и кристални артропатии също играят роля при ОА. Вследствие на въпалителни ставни заболявания вторично се появяват остеоартрози. Локални фактори, като дисплазии, малформации, травми, честото вътреставно приложение на кортикостероиди способстват за развитието на ОА.

Болковият сидром при болните се явява обикновено след натоварване. Те се раздвижват трудно, а сутрешната им скованост е минимална. Появяват се деформации на засегнатите стави, ограничение в обема на движенията и хрущене (крепитации) в променените стави. Засягат се предимно: колена, тазобедрени стави и гръбнак.

Лечението се провежда с аналгетици, нестероидни противовъзпалителни средства, миорелаксанти, хондропротектори и лубриканти. Комплексната рехабилитация заема важно място в лечебния процес. В много напреднали стадии се прибягва до ендопротезиране на засегнатите от ОА стави.

При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 290 Дегенеративни и обменни СТАВНИ заболявания при възраст над 18 години

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница