Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие"-варнаДата14.01.2018
Размер244.85 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

п.k. 9000, град Варна , адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/621244,e-mail:odzg_var@abv.bg
ЗАПОВЕД
РД13-17-36

гр. Варна, 30.09.2013 г.
На основание чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 13-17-12/05.08.2013 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Варна с изх. № РД-05-2712/16/28.08.2013г., наш вх. № РД-04-42/8/19.09.2013 г. и представено сключено доброволно споразумение вх. № 13/28.08.2013 г. за землището на с. Доброглед, ЕКАТТЕ 221587, общ. Аксаково, област Варна
ОПРЕДЕЛЯМ :
Разпределение на масивите за ползване в землището на с.Доброглед, ЕКАТТЕ 21587, общ. Аксаково, обл. Варна, съгласно сключеното споразумение за ползване за стопанската 2013/2014 година, както следва:

На ЕТ "АЛВАС 1 - Васил Василев", комисията предлага да бъде определено право на ползване общо за 1 320,609 дка, представляващи имоти в масиви: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 по КВС на землище с.Доброглед:

имоти от масиви за ползванеплощ

дка

 

1001

42.099

1002

6.000

1003

4.003

1004

3.002

1005

3.301

1006

4.100

1007

3.001

1008

3.699

1009

3.500

1010

3.500

1011

3.501

1012

2.999

1013

8.000

1014

5.398

1015

8.000

1016

11.000

1017

6.002

1018

12.000

1019

23.501

1020

28.009

1021

16.197

1023

3.497

1024

27.211

1025

14.192

1026

0.782

1027

0.127

2001

2.999

2002

10.999

2003

9.222

2004

6.700

2005

8.996

2006

19.701

2007

9.701

2008

10.103

2009

6.003

2010

9.499

2011

3.001

2012

3.001

2013

4.002

2014

3.998

2015

4.002

2016

5.695

2017

8.002

2018

8.996

2019

12.701

2020

7.203

2022

12.999

2023

4.998

2024

5.504

2025

3.010

2026

3.499

2027

5.499

2028

3.004

2029

2.999

2030

4.333

2031

4.333

2032

4.333

3002

20.599

3004

14.695

3006

7.998

3007

14.700

3008

8.130

3009

5.998

3010

13.502

3011

15.000

3012

17.000

3013

7.171

3014

35.502

3015

17.000

3016

17.019

3017

4.000

3019

7.600

3020

8.402

3021

0.598

4001

3.000

4002

2.999

4003

5.843

4004

5.200

4005

7.398

4006

34.997

4007

9.999

4008

22.499

4009

4.998

4010

8.001

4011

3.000

4012

3.001

4013

3.001

4014

3.999

4015

3.000

4016

14.900

4017

12.497

4018

18.797

4019

9.999

4020

9.998

4021

8.999

4022

16.197

4023

19.017

11001

6.001

11002

5.000

11011

3.995

11012

3.932

11013

5.000

11014

4.700

11016

3.001

11017

3.001

12003

13.001

12005

3.505

12006

3.000

12008

3.500

13001

5.607

13002

5.499

13004

10.001

13005

6.001

13006

4.000

13007

3.001

13008

3.002

13009

10.500

13010

9.499

13011

5.001

13012

5.001

13013

6.002

13014

12.301

13015

10.000

13016

10.798

13017

10.302

13018

5.000

13019

3.001

13020

4.000

13021

6.000

13022

2.999

13023

3.499

13024

3.499

13025

9.002

13026

10.000

13027

6.998

13028

5.498

13029

6.488

13032

11.000

13033

4.002

13034

8.998

13035

11.001

13036

3.002

13037

3.495

13038

4.501

13039

2.999

13040

4.000

13041

3.199

13043

5.501

13044

1.703

13045

2.500

13046

7.998

13047

7.399

13048

10.600

13049

4.498

13050

8.002

13051

2.999

13052

5.999

13053

7.001

13054

15.399

13055

3.016

13057

11.002

13058

11.002

13059

3.000

13060

3.000

13061

3.000

13062

3.198

14008

1.551

14009

1.500

14010

1.500

14011

1.000

 Общо:

1320.609
имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СОБСТВЕНИК

 

име, презиме, фамилия

за физически лицаплощ

дължимо рентно плащане в лв.

наименование

дка

за ЕТ и за юридическо лице

 

 

1014

5.398

161.94

Добромир Стефанов Димитров

2026

3.499

104.97

Стефана Великова Неделчева

2029

2.999

89.97

Яна Христова Димитрова

4008

22.499

674.97

"БОЦИ-67"ООД

4009

4.998

149.94

"БОЦИ-67"ООД

4010

8.001

240.03

Ангел Пеев Митков

13011

5.001

150.03

"АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ


На  "АЛВАС ГРЕЙН" ЕООД, комисията предлага да бъде определено право на ползване общо за 1 051,064 дка, представляващи имоти в масиви: 5, 6, 7, 8 и 9 по КВС на землище с.Доброглед:


имоти от масиви за ползванеплощ

дка

 

5001

6.400

5002

6.705

5005

10.001

5006

7.301

5007

5.001

5008

16.102

5009

20.209

5010

19.000

5011

18.000

5012

19.001

5013

26.599

5014

26.599

5015

10.000

5016

20.002

6001

28.999

6002

29.999

6003

30.814

6004

24.500

6005

4.701

6006

5.901

6007

3.000

6008

3.999

6009

3.999

6010

4.499

6011

7.000

6012

21.595

6014

12.998

6015

9.004

6016

17.005

6017

4.000

6018

4.000

6019

3.000

6020

6.199

7001

23.999

7002

9.016

7003

8.001

7004

4.511

7005

27.705

7006

15.001

7007

8.001

7008

8.999

7009

16.497

7010

10.000

7011

7.996

7012

5.000

7013

3.001

7014

5.999

7015

3.001

7016

4.002

7017

4.999

7018

7.300

7019

3.499

7020

1.999

7021

2.004

7022

10.004

7023

9.501

7024

9.500

7025

14.899

7026

16.000

7027

2.664

8001

24.001

8002

14.202

8003

14.002

8005

12.999

8006

7.502

8009

4.002

8010

2.904

8012

1.498

8013

1.666

8014

4.950

8015

7.499

8016

5.999

8017

7.498

8018

3.997

8024

3.001

8025

3.002

8026

4.466

8027

4.466

8028

4.466

8029

3.500

8030

3.501

9001

3.498

9002

3.001

9003

3.600

9004

6.001

9005

3.000

9006

3.000

9008

18.400

9009

5.001

9011

4.999

9012

4.350

9013

3.000

9014

3.001

9015

3.001

9016

2.999

9018

4.499

9019

15.005

9020

10.598

9021

5.999

9023

8.001

9024

10.998

9025

3.001

9026

1.850

9043

3.000

9045

5.624

9046

6.374

9047

6.003

9048

6.003

9049

6.000

9050

2.436

9053

13.872

9054

12.000

9055

1.500

9058

4.297

9059

3.000

9060

3.000

9061

5.999

9062

5.999

9063

5.999

9064

3.000

9065

4.501

9066

3.652

9067

3.652

 Общо:

1051.064
имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СОБСТВЕНИК

 

име, презиме, фамилия

за физически лицаплощ

дължимо рентно плащане в лв.

наименование

дка

за ЕТ и за юридическо лице

 

 

6011

7.000

210.00

Стоянка Димитрова Булгурова

7002

9.016

270.48

Дукена Димитрова Четникова

7007

8.001

240.03

Жеко Стоянов Станев

7015

3.001

90.03

Маринка Атанасова Желязкова

7016

4.002

120.06

Минчо Тодоров Ризов

7021

2.004

60.12

Петър Георгиев Вълчев

7023

9.501

285.03

Величка Стоилова Иванова

7027

2.664

79.92

Рада Георгиева Димова

8003

14.002

420.06

Петра Кирова Петрова

8005

12.999

389.97

Желязко Николов Киров

8012

1.498

44.94

Панайот Димиткров Граматиков

8013

1.666

49.98

Димитър Василев Димитров

8030

3.501

105.03

Войно Петков Войнов

9005

3.000

90.00

Стойко Димов Стойков

9018

4.499

134.97

Йордан Атанасов Пенев

9019

15.005

450.15

Елена Иванова Стойчева

9049

6.000

180.00

Петър Радев Петров

Общо

107.359

3220.77
Имоти, за които са налице условията на чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за сключване на едногодишен договор по искане на ползвателя на масива, отправено съответно до Директора на ОД”Земеделие”-Варна - за земите от ДПФ и до Кмета на Общината – за земите от ОПФ:Имот № по КВС

Площ/дка по КВС

Обработваема площ

Ползвател

Собственост

001026

0,782

0,782

ЕТ"АЛВАС 1- ВАСИЛ ВАСИЛЕВ”

ОПФ

001027

0,127

0,127

ЕТ"АЛВАС 1- ВАСИЛ ВАСИЛЕВ”

ОПФ

Общо :

0,909

0,909


Неразделна част от заповедта е и карта за разпределянето на масивите за ползване в землището на с.Доброглед, ЕКАТТЕ 21587,общ. Аксаково, област Варна


Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от тях се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ, като дължимите суми за ползване на земите по чл.37в, ал.3, т.2 за землището на с. Доброглед , ЕКАТТЕ 21587 обл. Варна се заплащат от съответния ползвател по депозитна сметка на Община Аксаково:
Банка: ЦКБ - Варна

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG71CECB97903332010500
Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството и на Общинска служба по земеделие гр. Аксаково и да се публикува на интернет страниците на Община Аксаково и на Областна дирекция Земеделие -Варна.

Заповедта може да се обжалва пред Министъра на земеделието и храните по реда на чл.81 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ или пред Районен съд-Варна по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с § 19, ал.1 от ЗИД на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областна дирекция „Земеделие”– Варна до Министъра на земеделието и храните, съответно до Районен съд – Варна. Обжалването не спира изпълнението.
ДИРЕКТОР : /п/

/ ГЕОРГИ БОРИСОВ /

Съгласувал: ……………………………………Гл.директор ГДАР / инж.Милена Михайлова/
Изготвил: …………………………………….

И.Д. Началник ОСЗ- Аксаково / Георги Габровски/

/съгласно заповед РД-13-10-238/28.08.2013г./База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница