На обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на ново комуникационно оборудване за нуждите на умбал „Свети Георги” еад”Дата02.10.2017
Размер50.45 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЕ

на обществена поръчка с предмет
Доставка и монтаж на ново комуникационно оборудване

за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

1. Предметът на поръчката включва следните основни дейности:

1.1. Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на телефонна система в сградата на Възложителя.

1.2. Привързване, интегриране и въвеждане в експлоатация на оборудването с комутационните системи на Възложителя.


2. Техническа спецификация на оборудването *.

2.1. Общи изисквания

2.1.1. Предложената Цифрова Автоматична телефонна централа (ЦУАТЦ) трябва да бъде съвременна конвергентна система, напълно оборудвана за интегрирана и едновременна работа по TDM и IP технологии на една платформа.

2.1.2. Предложената ЦУАТЦ трябва да бъде мащабируема, модулна и да подлежи на бъдещо модернизиране и въвеждане на нови хардуерни и софтуерни модули без подмяна на носещата конструкция.

2.1.3. ЦУАТЦ трябва да е нова, да не е спряна от производство, да е заложена в бъдещите планове на производителя за развитие и производство и да е обезпечена с резервни части за период не по-малък от 10 години.

2.1.4. ЦУАТЦ трябва да отговаря на европейските изисквания за електромагнитна съвместимост, сигурност и безопасност.

2.1.5. ЦУАТЦ трябва да отговаря на изискванията на Европейската директива RoHS.

2.1.6. Производителят на ЦУАТЦ трябва да притежава сертификат за качество по ISO 9001:2000 или екв.


2.2. Системни изисквания

2.2.1. ЦУАТЦ да осигурява работа в хомогенни и хетерогенни мрежи с единен открит или закрит номерационен план.

2.2.2. ЦУАТЦ трябва да поддържа всички стандартни протоколи за аналогова, EURO-ISDN и VoIP свързаност, EURO-ISDN EDSS 1, Q-Sig, R2D, H.323, SIP.

2.2.3. ЦУАТЦ трябва да поддържа основните стандартни интерфейси – аналогов двупроводен, EURO-ISDN PRI и BRI, Ethernet.

2.2.4. ЦУАТЦ трябва да притежава VoIP функционалност, базирана на отворени стандарти и притежаща следните възможности:


 • поддръжка на SIP и H.323 със всички включени в него протоколи – H.225, H.245, T.120, RTP и др.;

 • поддръжка на следните методи за кодиране и компресия на глас – G.711, G.729A и G.723.1;

 • поддръжка на стандарти за приоритизация на услугите –IEEE 802.1p/Q, ToS, DiffServ;

 • да поддържа необходимият хардуер за свързване на H.323 или SIP устройства към телефонни системи и оборудване чрез основните стандартни телефонни интерфейси.2.2.5. ЦУАТЦ трябва да позволява автоматично рутиране на повикванията и избор на алтернативни маршрути по предварително зададени критерии.

2.2.6. Комутационното поле на централата да бъде неблокируемо, като това да не зависи от капацитета на централата.

2.2.7. ЦУАТЦ трябва да поддържа интегрирана система за гласови комуникации по стандарт DECT.

2.2.8. ЦУАТЦ трябва да поддържа оборудване за гласови комуникации по WLAN.

2.2.9. ЦУАТЦ трябва да позволява изграждане на функция "Автоматичен оператор" и "Комуникационен (кол) център".

2.2.10. ЦУАТЦ трябва да е съвместима с комутационните системи на Възложителя.


2.3. Основни параметри и капацитет

2.3.1. ЦУАТЦ трябва да поддържа всички видове телефонни услуги, характерни за цифровите централи:
 • Многочестотно (DTMF) и тонално избиране;

 • Пренасочване на повикването;

 • Индикация за чакащо повикване по време на разговор;

 • Ограничаване достъп до селищна линия;

 • Запаметяване и повторение на последния избран номер;

 • Конферентен разговор на до 25 абоната;

 • Поемане на повикване, постъпващо към определен номер;

 • Поемане на повикване постъпващо към някой абонат от дефинирана абонатна група;

 • Прехвърляне на разговори: директно прехвърляне; при условие, че абонатът не отговаря; при условие, че абонатът е зает;

 • Избиране на абонати със съкратени номера;

 • Индивидуално съкратено избиране;

 • Възможност за въвеждане на PIN код за контролиране достъпа до телефонните апарати;

 • Автоматично повикване на зает абонат след освобождаването му;

 • Автоматично повикване на отсъстващ абонат след появяването му;

 • Директорско-секретарски функции, разделени по групи;

 • Възможност за забрана на функция “Не ме безпокойте”;

 • Функция “Гореща връзка” / Директно повикване /;

 • Функция “Следвай ме”;

 • Възможност за включване на източник на музика при изчакване;

 • Дневен – нощен режим на работа;

2.3.2. ЦУАТЦ трябва да позволява връзки с комуникационни системи на други производители, използвайки следните протоколи: QSIG, EURO-ISDN, H.323, SIP и др.

2.3.3. ЦУАТЦ трябва да поддържа CLIP по аналогова и цифрова линия.

2.3.4. ЦУАТЦ трябва да има възможност за активиране на вградена гласова поща.

2.3.5. ЦУАТЦ трябва да позволява изнасяне на абонатен капацитет по IP протокол, без загуба на телефонни услуги и без напречно свързване на две централи.

2.3.6. ЦУАТЦ трябва да има възможност за запазване на телефонните услуги в изнесения абонатен капацитет, при отпадане на IP връзката с основния възел.

2.3.7. ЦУАТЦ трябва да притежава следния капацитет:

2.3.7.1. База 2 на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив
 • аналогови абонатни линии с CLIP 224 бр.

 • цифрови абонатни линии 32 бр.

 • SIP абонатни линии 8 бр.

 • SIP външни линии 30 бр.

 • ISDN PRI (30B+D) 1 бр.

2.3.7.2 База 1 на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Васил Априлов” №15а, гр. Пловдив
 • аналогови абонатни линии с CLIP 192 бр.

 • цифрови абонатни линии 16 бр.

 • SIP абонатни линии 16 бр.

 • Авономна работа при отпадане на връзката към База 2.

2.3.7.3 Инфекционно отделение
 • аналогови абонатни линии c CLIP 32 бр.

2.3.8. ЦУАТЦ трябва да е предназначена за монтаж в 19” комуникационен шкаф, като абонатните интерфейси да бъдат изведени на отделен стандартен RJ45 интерфейс, като не се използват външни за системата устройства като АТА адаптери.

2.3.9 ЦУАТЦ трябва да разполага със система за тарифиране и управление по IP протокол със следните възможности:


 • Изготвяне на дневни, месечни и годишни справки по абонат, група абонати, или цялата система относно проведени разговори и тяхната себестойност.

 • Изготвяне на справки за натоварването на външните линии.

 • Изготвяне на справки относно качеството на VoIP услугите.

 • Задаване на ценови лимити на всеки абонат и изпращане на уведомление по електронна поща при надхвърляне на зададения лимит.

 • Конфигурация и мониторинг (наблюдение на алармени състояния)

 • Изпращане на уведомление по електронна поща при настъпване на алармено състояние с определено ниво на спешност

2.4. Допълнителни изисквания

2.4.1. Изпълнителят да притежава сертификат по ISO 9001:2015 или екв. и ISO/IEC 27001:2013 или екв. в сферата на предмета на поръчката.

2.4.2. Участникът следва да осигури гаранционна реакция от 30 минути за стартиране на работа по отстраняване на гаранционна повреда. В тази връзка към своята оферта участникът представя заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на сервизна база с такова разстояние до обектите на възложителя, от което се потвърждава времето на гаранционна реакция при спазване на правилата за движение по пътищата или за въздухоплаването.


* Или еквивалентни на горепосочените спецификации


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница