О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и таксиДата14.01.2018
Размер25.51 Kb.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ Н4-МДТ-658-001/ 14.03.2016г.

До АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ВЕЛЧЕВА(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТАдрес за кореспонденция

Гр.Свети Влас общ.Несебър к-с Южен бряг №1, ет.3, ап.11Представлявано от

.................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации № МДТ-1214/30.11.2015г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ Н4-МДТ-658/03.02.2016г. /ПД000272/2016г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

...........................................................(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на 14.03.2016г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова…………………………

/подпис/

2. Пр.Огнянова…………………………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Пр.Огнянова………………………………/подпис/

Обр. УДДд-12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница