О т ч е т за дейността на народно читалище „светлина-1928” с. Лозенец община стралджа за 2016 годинаДата19.07.2018
Размер62.75 Kb.
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1928” с. ЛОЗЕНЕЦ ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА 2016 ГОДИНА

І. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧИТАЛИЩЕТО
1. Сграда (обща площ, вид и състояние, зрителна зала с бр. места, последни ремонтни дейности)

Сградата на НЧ читалище „Светлина – 1928 г.” с.Лозенец е масивна двуетажна, с обща площ 380 м2, която е в много добър вид и състояние. Разполагаме с 1 зала, в която се помещава клуба на пенсионера с 50 места и 1 зрителна зала с 200 места. На цялата сграда е направен основен ремонт през 2012 година по ПРСР М 321.


2. библиотека:

- брой библиотечни единици - 9975

- брой регистрирани читатели - 126

- брой посещения в библиотеката - 1088

- брой новопостъпила литература - 30
3. Наличие на компютърна и размножителна техника в читалището /вид, брой/

- компютри – 2 бр., принтер – 1 бр., скенер – 1 бр. Закупени със собствени средства и ДЦС от МК.

- компютри – 1 бр. Предоставен от БИЦ Стралджа.
4. Наличие на интернет връзка в читалището  да  не

svetlina_lozenec@mail.bg (e-mail)

Доставя се по съвместен проект с Общината и БИЦ гр.Стралджа


5. Наличие на озвучителна техника и музикални инструменти /вид и брой/

- Аудиоуредба – 1 бр.- Озвучителна техника – 1 бр.


ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1.Събития и инициативи, организирани от читалището през 2016г. (степен на изпълнение на културния календар на читалището за изтеклата година)

21.01.2016г. – Бабин ден – съвместно с клуб на пенсионера

14.02.2016г. – Трифон зарезан – общоселско празненство с участеие на група самодейци към читалището,клуб на пенсионера и местни винаропроизводител

27.02.и 28.02.2016г. – Кукерски игри в с.Лозенец

03.03.2016г.– Поднасяне цветя и венци на паметника на загиналите във войните

08.03.2016г. – „Дамско парти” за 8-ми март .

13.03.2016г. Участие на „Общински кукерски празник “Стралджа 2015”

27.032016г. Участие на Фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия -2016”

08.04.2016 г. – Спортен полуден,по повод международния ден на ромите

23 и 24.04.2016г. – Лазаров ден и Цветница – пресъздаване на обичая в селото на състава “Буенек” .Общоселски празник .

22.04.-26.04.2016г. – Седмица на детската книга - Посещение на библиотеката от подготвителна група при ЦДГ „Пламъче” на тема „Що е книга”; Рисунка „Любим герои” от любима книга и запознаване на децата с реда и начина за ползване на библиотечните материали.

15.05.2016г. – Участие на общинския събор “Мараш пее” състав за народни танци към читалището „Росна китка”.

24.05.2016г. – Отбелязване Деня на Славянската писменост и култура с участието на формация художествено слово

01.06.2016г. – Детско шоу програма по повод 1-ви юни Ден на детето

22.09.2016г. – „ Гроздобер е” пресъздаване на обичая

22.10.2016г. – „Димитров ден” храмов празник на с.Лозенец.

22.12.2016г. –Коледен канцерт по повод коледните и новогодишни празници. Коледари към читалището, състава за народни танци „Росна китка” и гости от пенсионерски клуб с.Джинот
2.Художествена самодейност /групи и кратко описание/

- състав за автентичен фолклор „Буенек” – състои се от 14 девойки и жени на възраст 16 – 28 години. Изпълняват обичая „Лазаруване”

- състав за народни танци „Росна китка”– състои се от 12- 16 девойки и младежи на възраст от 14 – 28 години. Изпълняват народни танци – обработен фолклор.

- група „Кукери” – състои се от 25 до 40 деца, младежи и мъже на възраст 8 – 35 години. Изпълняват обичая „Кукурски игри”

- група за художествено слово – състои се от 12 деца на възраст 12 – 16 години.Изпълняват музикално – поетични програми

- детска театрална група „Млади таланти” – състои се от 15 до 20 деца на възраст от 7 – 16 години. Изпълняват сценки, постановки за деца и възрастни.

- група „Колерари” – състои се от 10 – 12 младежи и мъже на възраст 18 – 45 години. Изпълняват коледарски песни

3.Други разкрити форми /Вид и кратко описание/

- Няма
4.Участие и изява в местни, регионални, национални и/или международни фестивали и конкурси през последната година. /Изброй/

- „Общински кукерски празник 2016” 2-то място, грамота и парична награда

- Фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия 2016” с.Турия - грамота за изключителни постижения в зимно-пролетните игри и парична награда

- Традиционен събор на народното творчество „Мараш пее 2016” 2-ро място, грамота и парична награда

- Национален конкурс – надиграване „Златна гега” гр.Котел 2-ро място, грамота и парична награда

- Фолклорни празници „На кабата край ксабата - Карнобат 2016” – грамота

- Фолклорни празници „Славееви нощи – 2016” гр.Айтос диплом 2-ро място,грамота и парична награда

- Празник на традициите в с. Джинот
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

1.Изготвени проекти

– Няма


2.Реализирани проекти

- Няма


3.Действащи проекти

- Няма
5.Участие на работещите в читалището в обучения през последната година

РЕКИЦ гр.Ямбол организира тренинг – обучение „Доброволчеството-ценност и традиции”, в което взе участие секретаря на читалището

6.Опит на читалището в предоставяне на административни, информационни и консултантски услуги на населението/посочи вида на услугите/ -

- попълване на формуляри, копиране на документи, предоставяне на информация от интернет

- предоставяне интернет за ползване в читалището от населението
П Л А Н

За дейността на НЧ „Светлина - 1928 г.” село Лозенец

община Стралджа

през 2017 година


І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

  1. Развиване на богата по съдържание и форми културно-масова работа сред населението в село Лозенец.

  2. Развиване и усъвършенстване на художествената самодейност и съставите към читалището.

  3. Библиотечна дейност

  4. Организационна дейност


ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНЕТЕ ЗАДАЧИ
1.Читалищното настоятелство да работи за развиването на богата по съдържание и форми културно-масова дейност за задоволяване на културните потребности на населението и издигане естетическото му възпитание на висота.

Срок – постоянен

Отг. – Настоятелство
2.Читалищното настоятелство да направи анализ на работата на самодейните състави и се набележат мерки за подобряването на същите.Да се засили възпитателното въздействие на художествената самодейност сред младото поколение и привличане на нови читалищни членове.

Срок – април

Отг. – Настоятелство
3.ЧНастоятелство и секретаря да окозват нужната помощ и организация при пътувания на съставите за участия на национални и международни фестивали и конкурси.

Срок – постоянен

Отг. – Настоятелство
4.Секретаря на читалището да работи по изготвения културун календар и се следи за изпълнението на набелязаните мероприятия .

Срок – постоянен

Отг. – Настоятелство и секретар
5.ЧНастоятелство и секретаря да работят и кандидатстват по проекти за осигоряване на допълнителни средства за:

- подновяване библиотечния фонд

- народни носии

- поддръжка на читалищната сграда


6.Периодически да се извършва прочистване на библиотечния фонд от физичиски изхабена и негодна за употлеба литература.

Срок – постоянен

Отг. – секретар


7.Да се подържа тясна връска с ЦДГ и учащите се и им се оказва конкретна помощ при набавяне на нужните материали и провеждане на културно-масовите мероприятия за увеличаване броя на читателите.

Срок – постоянен

Отг. – секретар
8.ЧНастоятелснво да води редовен организационен живот и системна отчетност за извършената от него дейност.

Срок – постоянен

Отг. – Председател
9.Редовно да се подава информация в община Стралджа за дейноста на читалището :

- финансова отчетност

- културно – масова дейност Срок – ежемесечно до10 число

Отг. – секретар


ІІІ. З А С Е Д А Н И Я

Месец Януари 2017 г.

1.Насрочване дата и приемане план за провеждане на годишно отчетно събрание.

2.Текущи въпроси свързани с предстоящите културно-масови мироприятия.

Месец март 2017 г.

1.Приемане материалите за ГОС на читалището.

2.Текущи въпроси.

Месец Април 2017 г.

1.Обсъждане дейноста на читалището през І –вото тримесечие.

2.Разглеждане работата на самодейните състави.

Месец Юли 2017 г.

1.Информация за работата на библиотеката.

2.Текущи въпроси.

Месец Септември 2017 г.

1.Уточняване съставите на самодейните колективи и репертоарните им планове за работа през есенно-зимния сезон.

2.Отчет за деветмесечието.

Месец Декември 2017 г.

1.Отчет за изпълнението на плана и приемане план за 2018 година.2.Текущи въпроси.

Планът остава отворен за допълнение през цялата година.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница