Отчет за дейността на нч"Развитие-1910"Дата07.08.2018
Размер98.35 Kb.
ТипОтчетОтчет за дейността на НЧ”Развитие-1910”

с. Малък Поровец за 2016 година

През 2016 година в своята дейност читалището отбеляза всички национални, традиционни празници, отбелязани са годишнини и бележити дати и други. 1. Честване на традиционния празник „Денят на родилната помощ”- бабин ден „– 21.01.2016 г.- женска сбирка – бабуване, с веселие в „Замъка”.

 2. По случай – 215-та годишнина на строителния гений Колъо Фичето на 28.01.2016г.- подредена витрина.

 3. Отбелязване на традиционния празник –петльов ден.Веселие в читалището.

 4. Празника на любовта и виното „Трифон зарезан” и „Свети Валентин” на 14.02.2016 г. – с веселие и парти в механата .

 5. По случай 143- годишнината от смъртта на Васил Левски на 19.02.2016г. Рецитал на стихове за В.Левски.Подредена витрина.

 6. Заговезни на 02.03.2016 г. – веселие край огъня с песни, хора,танци, игри. Поискане на прошка от възрастните.

 7. Посрещане на баба Марта с деца – връзване на мартеници,песни и танци,поощрение с локомства вЦДГ” Щастливо детство” с. М. Поровец на 01.03.2016г.

 8. Национален празник на България и 138 години от Санстефанския мирен договор – 03.03.2016г. Подредена витрина.

 9. Международен ден на жената”Осми март”- женска сбирка, веселие на 08.03.2016 г. в механата.

 10. Посрещане на първа пролет – 22.03.2016 г.Поход до близка местност”Чичо Пей”. Пикник.

 11. Пролетно почистване на читалището и градинката на паметника от 01-05.04.2016 г. – от секретаря на читалището и други членове на настоятелството.

 12. Участие в кампанията да почистим България от 06/20.04.2016 г.

 13. На” Лазаров ден”група деца лазаруват из селото.

 14. Отбелязване на традиционния християнски празник „Велик ден” на 20.04.2016 г.

 15. Изложба на оцеляло саксийно цвете и великденско яйце „борец” на– 16.04.2016 г.

 16. Седмица на детската книга за деца и юноши-прочитане на народни приказки ,гатанки,разкази на автори от родния край „Лудогорие”-20 -27.04.2016 г.

 17. Участие в Общински конкурс на тема”Във вълшебния свят на приказките” при ЦОБ „Петя Йорданова”гр.Исперих с детски рисунки.

 18. Отбелязване на 104 годишнината от потъването на кораба Титаник на -20.04.2016 г.

 19. Отбелязване 39 години от избухването на ядренно атомния взрив на атомната централа Чернобил в Русия на 26.04.2016г.

 20. Честване на 134 години от рождението на Боян Пенев един от най-изтъкналите български литературни историци и критици -/1882-1927г./ -27.04.2016 г.

 21. Честване на националния празник на труда първи май и традициония събор на селото – 01.05.2016г. Обслужена е архиерейска света божествена литургия в присъствието на негово високопросвещенство русенски митрополит в присъствието на Наум и гости свещеници в църква „Св.Пророк Йеремия” с. М. Поровец с курбан за здраве.

 22. Традиционният празник „Георгъов ден ”- 06.05.2016г. поздравления на именици от селото.

 23. Честване празника на библиотекаря -11.05.2016г.

 24. Майски празници и традиционния митинг събор на местността „Демир баба текке” 27години от възродителния процес - 20.05.2016г.

 25. Ден на българската писменост и култура – 24.05.2016г. Отправяне на поздравления и изпращане на абитюрентите.

 26. Посрещане на четниците тръгнали по стъпките на Таньо Войвода, водена от д-р Кънчев, пред паметника на падналите жертви във войните от селото – на 31.05.2016г.

 27. Международен ден на детето – 01.06.2016 г. Игри с деца. Рисунки на площада, състезание бягане,викторина и др.

 28. Отбелязване на деня на Христо Ботев и падналите с него четници на 02.06.2016г. Витрина и рецитал на стихове.

 29. Отбелязване на най-дългия ден за годината – 21.06.2016г. Литературно четене на стихове и разкази.

 30. Зелено училище , занимателни игри с деца – 23.06.2016г.

 31. Честване деня на цветята и билките „Енъов ден” 24.06.2016г. – поход до чуката.

 32. Участие с проекти за допълваща субсидия от МК. –за нови книги и за ремонт.

 33. Събор митинг в местността „Демир баба”теке –Илиндеско възтание –на 20.07.2016г. Веселие с курбан за здраве и берекет за населението от селото.

 34. Освежаване на библиотеката и почистване на околността в читалището,градинката и паметника 30.07.2016г.

35.Честване на мюсюлманския традиционнен празник „рамазан байрам” -05-07.07.2016г. веселие с деца.

36. Съединението на България(княжество България и Източна Румелия)-131години – 06.09.2016г.

37.Независимостта на България – 108г.Витрина в библиотеката.22.09.

38. Изложба на изработени изделия от кръжок „квилинг” по приложно изкуство в читалището– 01/06.09.2016г.

39. Отбелязване на традиционния мюсюлмански празник „Коч байрам”- 12-15.09.2016г. Веселие и игри с деца.

40.Проведени екскурзии из страната и в чужбина.

41. Честване на коледно- новогодишните празници на 26.12.2016г. Коледно парти в замъка в с. Малък Поровец..

НЧ”Развитие-1910” с.М.Поровец30.12.2016г.ПЛАН

За дейността на Народно читалище”Развитие-1910”

с.Малък Поровец,общ.Исперих
Читалище „Развитие-1910” с.МалъкПоровец, обслужва културно-информационните нужди на селата Драгомъж и Малък Поровец. Намира се на територията на с.Малък Поровец. Дейността му се изразява в предоставяне на библиотечни материали, организиране на културни прояви, отбелязване на бележити дати, честване на традиционни местни обичаи, организиране на екскурзии – зелено училище, седенки за жените на територията на двете населени места и изработване сувенири за деца. Организиране на походи до близка местност.

През 2017година дейността на читалището ще бъде свързана с възстановяване на старите празници,обичаи,обреди,чествания на бележити дати и годишнини.

I. Основни задачи:

1.Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на

читалищата.

2.Събиране и разпространяване на знания за родния край

3.Настоятелството на читалището ще полага усилия за повишаване качеството и ефективността на културата в селището.

4. Утвърждаване на Настоятелството, като ръководител и координатор на цялостния културен живот на селото.

5. Издигане на ролята на културната дейност и художествената дейност като фактор за естетическо възпитание на подрастващите и младежите.

6.Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека, читалня.

7.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти,

чествания и младежки дейности.

II. Организациони въпроси:
1. Заседания на Настоятелството на читалището.

През месец януари при следния дневен ред:

1/1 Приключване на годишните отчети за изтеклата година.

½ Приемане на годишния план на читалището през настоящата година и провеждане на мероприятията заложени в него.

1/3 Разпределяне на годишния бюджет през настоящата година.

2. През месец февруари:

2/1 Приемане на плана за честване на бележити дати, годишнини и празници.

2/2 Подреждане на витрина послучай 19-ти февруари,144год. от обесването на В.Левски и 180год. от рождението на В.Левски. / 1837-1873г. /

2/3 Отбелязване на празника „Трифон Зарезан”, „Св.Валентин”

2/4 Разни.

3. През месец март:

3/1. Приемане на плана за честване и отбелязване на дати и събития през месеца.

3/2. С деца от ЦДГ да се посрещне Баба Марта.

3/3 Да се отбележи „8-ми март”,”Първа пролет”/ да се проведе съвместно с кметството/.

3/4. Изработване на мартенички и картички с деца,послучай празниците през месеца.

3/5 Чесване на 138 години от подписване на Санстефанския мирен договор на 03,03,2017г.

4. През април месец при следния дневен ред:

4/1. Отбелязване на седмицата на детската книга и изкуства за деца и юноши.Да се подреди витрина в читалището.

4/2. Маратон за четене на книга - автори от Лудогорието.

4/3. Отбелязване на християнския традиционен празник „Великден”.

4/4. Състезания между ученици „Боядисване на великденско яйце”.

4/5. Поддържане на градинката на паметника в селото, съвместно с кметството.

5. През месец май:

5/1. Честване на традиционния събор на селото”Селския събор на 1-ви май”/ да се проведе съвместно с кметството/.

5/2. Отбелязване деня на библиотекаря на 11.05.2017г.

5/3. Да се отбележи спортния празник на 17 май.Състезания между деца и ученици.

5/4. Подреждане на викторина послучай 24-ти май „Ден на българската азбука, писменост и култура”.

5/5 Участие в литературен конкурс „Древен-млад”.

5/6 Разни.

6. През месец юни:

6/1. Отбелязване на деня на детето на 1-ви юни,съвместно с кметството, да се пощрят децата в селото.

6/2. Оценка на работата с книгата, създаване на траен интерес у читателя към книгата.

6/3. Подреждане на витрина в библиотеката послучай 2-ри юни „Ден на Христо Ботев” –

168 години от рождението на Хр.Ботев. 141г. от смъртта му.

6/4. Участие в общинска библиотека.

6/5. Да се участва с проекти за допълваща субсидия от МК.

6/6. Да се търси вариант за построяване на санитарен възел към читалишето.

6/7. Да се проведе обучение с желаещи от селото по компютърна грамотност с цел да могат да се справят с най- необходимото.

6/8.Честване на мюсюлманският празник „ рамазан байрям”

7. През месец юли:

7/1. Оценка за изпълнение на плануваните мероприятия, през първото полугодие на 2017г.

7/2. Обсъждане на книга с ученици през лятната ваканция.Литературно четене с деца и младежи.

7/3. Зелено училище в близка местност.

7/4.Разни.

8. През месец август:

8/1. Младежки увеселетелни забави-програма с участието на ученици и младежи.

8/2. Отдих сред природата.Посещение на Свещарски царски могили.

8/3. Художествена изложба на художника Здравко Батембергски.

8/4. Разни.

9.През месец септември:

9/1. Преглед на финансовото състояние на читалището,подготовка на зимния сезон , купуване на дърва за огрев,ремонти и т.н.

9/2. Отбелязване на националните празници 132г. от Съединението на България с Източна Ромелия и 109г. от Независимостта на България.

9/3. Честване на мюсюлманския празник-„Коч байрам”

9/4. Разни.

10. Месец октомври:

10/1. Съвместна работа на читалището с кметството по провеждане на културни масови мероприятия.

10/2. Честване на 80-годишнина на жители от с.Малък Поровец.

10/3. Провеждаве на екскурзия с населението от селото до забележителни местностти и исторически места в страната.

10/4. Разни.

11. Месец ноември:

11/1. Подреждане на витрина в библиотеката , послучай 1-ви ноември „Ден на будителя”

11/2. Подреждане на витрина послучай 178 години от рождението на Любен Ст. Каравелов и 88г. от рождението на Йордан Радичков.

11/3. Оценка за проведената културно-масова работа.

12.Месец декември:

12/1. Коледни и новогодишни празненства – организиране на седянки, изложба на сурвакници и коледни и новогодишни картички, Общоселско веселие в новогодишната нощ.

12/2. Отбелязване на християнския празник „Коледа” , съвместно с кметството.

12/3. Оценка на проведените празници, дати и годишнинини през 2017г.

12/4. Разни.
III. Културно-просветна и естетическо възпитателна дейност
1. Съвместно с кметството да се отбележат празниците „Бабин ден”, „Трифон зарезан”, „8-ми март”, религиозни християнски и мюсюлмански празници като „Заговезни”,”Великден””Георгьов ден”, „Коледа”,”Рамазан байрям”,”Коч байрям”.

2. Да се отбележат годишнини и дати , с подредба на витрини в библиотеката.

3. Да се проведе седянка с жените,посветена на международния ден на жената през месец март.

4. Забавна увеселителна програма послучай 22-ри март-пикник в близка местност до селото.

5. В чест на детската книга и седмицата за деца и юноши да се организара и приготви изложба с детски рисунки и състезания,с щафетни игри.

6. Съвместно с кметството да се проведе селския събор на 1-ви май.

7.Отбелязване на деня на библиотекаря на 11.05.2017г.

8. Да се отбележи спортния празник на 17 май.

9. Поддържане на градинката на паметника.

10. Изложба на „ Великденски яйца”- състезание м/у деца от ЦДГ.

11. Детско утро с деца , послучай Деня на детето.

12. Разсъждение по книга с деца и ученици през лятната ваканция.

13. Забавно увеселителна програма с младежи и ученици.

14. Седянка с жени членове на читалището на тема „Моите способности и умения”.Изложба на плетива и сувенири.

15. Клуб-детски театър- преставяне на драматизация по приказка.

16 Клуб- роден край – беседа-забележителности в моя роден край.

17. Съвместно с кметството да се проведат всички запланувани мероприятия.

IV. Любителско изкуство
1. Изпълнение на количествените показатели на читатели, раздадени книги и посещения до края на годината.

2. Да се продължи работата по направлението „ От всеки дом читател” , с цел да се привлекат повече читатели .

3. Да се продължи дейността книгоразнос по домовете на болни и възрастни читатели, които не са в състояние да посетят библиотеката.

4. Гарантиране на достъп до информация.

5. Участие в проекти за допълваща субсидия и други проекти по оперативни програми.

6. Набавяне на нови книги и поддържане в изправност на библиотечните документи.
V. Финансово домакинска дейност
Настоятелството на читалището да направи необходимото за финансовото състояние на читалището.

Отдаване под наем и аренда на читалищните ниви. Участие в проекти по оперативни програми , с цел създаване на клубна и кръжочна дейност в читалището.

Народно Читалище”Развитие-1910”

С. Малък Поровец

24.10.2016г.

Настоятелство:
Веселинка Данчева Илиева -председател

Кадрие Ибрахим Ебазер -член

Стойка Димова Димитрова -член

Юлия Кирилова Лечева -член

Магда Добрева Ганева -член
Проверителна комисия:
Горица Спасова Хараламбиева -председател

Недка Иванова Илиева -член

Здравко Светославов Батемберски –член
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница