По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,алДата14.01.2018
Размер222.78 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА: АКСАКОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АКСАКОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 006

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АГОП ХАЙК ВАРТАНОВ

АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДРА ПАВЛИНОВА ПРЪВЧЕВА

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ЕВТИМОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ СИМЕОНОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА

АНГЕЛ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ МИХНЕВ ИВАНОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АНГЕЛИНА КОСТОВА ФИЛИПОВА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ ЕДРЕВ

АНДРЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

АНДРИАН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА НЕНОВА

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ОПРЕВА

АНЕТА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА НАУМОВА

АНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

АННА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА

АННА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

АНТОАН ЛЕВОНОВ ТАХМИЗЯН

АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АНТОНИЯ ВЕНКОВА МЕТОДИЕВА

АРГИР ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

АСЕН ИВАНОВ АРСЕНОВ

АСИЕ ФИКРЕТ МЕХМЕДОВА

АТАНАС АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ ДОКТОРОВ

АТАНАС ИВАНОВ КЪНОВ

АТАНАС ЛЮДМИЛОВ ГАНЕВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

АТАНАСКА МАРКОВА МИТЕВА

АТАНАСКА СТОЯНОВА СТОЕВА

БЕЙЯ ЕРЕДЖЕБОВА МЕХМЕД

БИСТРА КИРИЛОВА ВОЙНОВА

БИСТРА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

БЛАГОМИР МАРИНОВ СТОЙКОВ

БЛАГОМИР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

БЛАЖО МИЛЕВ ГАВАЗОВ

БОГДАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

БОЖАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

БОЖАНКА МАКСИМОВА ПЕТРОВА

БОЖИДАР АНДОНОВ АНДОНОВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ БОЖКОВ

БОЙКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

БОНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

БОНЧО МИТКОВ МИТЕВ

БОНЧО ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БОРИСОВ

БОЯН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕНТИН КОНДОВ ДРАГАНОВ

ВАЛЕНТИН РАДИОНОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА СТАМАТОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТОНЕВА

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ

ВАНЯ ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

ВАСИЛ ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ СВЕТЛОЗАРОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ СЛАВОВ ШИДЕРОВ

ВАСИЛА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ВАСИЛКА МАРИНОВА МАНОЛОВА

ВАСИЛКА НЕШКОВА ИВАНОВА

ВАСКО НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИСЛАВА ТИХОМИРОВА КРУМОВА

ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

ВЕЛИЧКА МИРЕВА МИХАЙЛОВА

ВЕЛЮ ЖЕЙНОВ АТАНАСОВ

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ КОЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

ВЕРА СТОЙКОВА ЦЕНОВА

ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ПАСЕВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ КРУМОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ВЕСЕЛИН КОНДОВ ХРИСТОВ

ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ВЕСКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

ВИДКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВИКТОРИЯ РАДКОВА ИВАНОВА

ВИЛИЯНА ХРИСТОВА ТАХМИЗЯН

ВИЛЯНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЧОНОВА

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ НИКОЛОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЕМИРОВ

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ

ВЛАСТИМИР ИВАНОВ АСЕНОВ

ВЪЛА ЙОРДАНОВА КАРЧЕВА

ВЪЛЧО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

ВЪЛЧО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ

ВЪЛЧО ХРИСТОВ ЖЕКОВ

ВЯРА ХРИСТОВА БОЖИЛОВА

ВЯРКА АНДОНОВА ЖЕКОВА

ГАЛЕНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ГАЛИНА БОРИСОВА ВЪРБАНЧЕВА

ГАЛИНА БОРИСОВНА ИВАНОВА

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

ГАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ГЕНОВЕВА СТАНЕВА СТАНЕВА

ГЕОРГИ БОНЕВ ПРОДАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЖУЛЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ЖЕЙНОВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГОЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ПЕНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГИНЧЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГРАНДЕВ

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ КРАЛЕВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ МАТЕВ СТОЕВ

ГЕОРГИ НЕШКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАЙДУТОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ГИНКА РУМЕНОВА ДИНКОВА

ГОРЧО МАРИНОВ ДИМИТРОВ

ГОСПОДИН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ

ГОСПОДИНКА НЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

ГОЧО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

ГРОЗДАНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕЦЕВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА СВЕТОСЛАВОВА

ДЕНА РАДЕВА СТАНЕВА

ДЕНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ГЕНОВ

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ФАЖЕВА

ДЕНИЦА ИВАНОВА ЙОТОВА

ДЕНИЦА МЛАДЕНОВА СТАНЕВА

ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

ДЕЯН СТАНЧЕВ ЖЕЛЕВ

ДИАНА СИМЕОНОВА МИТЕВА

ДИАНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЗЛАТЕВА СВЕТОСЛАВОВА

ДИЛЯНА КИРОВА ДОНЕВА

ДИМИТРА ИЛИЕВА СЛАВОВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА ЯНАКИЕВА

ДИМИТРИЧКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ АНДОНОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИГНАТОВ ИГНАТОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕЦЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ХАЙДУТОВ

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

ДИМО САШЕВ СТОЙЧЕВ

ДИМО СТАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИЯН ЖЕКОВ ВЕЛИКОВ

ДИЯН САБИНОВ ОВЧАРОВ

ДИЯНА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-РАНГЕЛОВА

ДИЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ДОБРИН АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДОБРИН ЖЕЛЯЗКОВ ДРУМЕВ

ДОБРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДОБРИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ДОБРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДОБРИНКА КАЛУДОВА ЕВТИМОВА

ДОБРИНКА МАРИНОВА АНДРОНОВА

ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДОБРОМИР МИЛЕНОВ МАРКОВ

ДОНКА ИЛИЕВА ДАНЕВА

ДОРА ДИМОВА НЕДЕЛЧЕВА

ДРАГОМИР КОНДОВ ДРАГАНОВ

ДРАГОМИР РУМЕНОВ БОРИСОВ

ДРАГОМИР ТОДОРОВ ДРУМЧЕВ

ДРАГОМИР ЦОНЕВ ИВАНОВ

ДУШКО СТОЯНОВ ЖЕКОВ

ЕВТИМА ПЪРВАНОВА ПЕТРОВА

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА КЪНОВА

ЕЛЕНА ДУШКОВА ЖЕКОВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ПАРУШЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДЕМИРОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА АРИСТОТЕЛОВА ДОКТОРОВА

ЕЛЕНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНКА ЯНЕВА ЖЕКОВА

ЕЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВА КЪНЧЕВА

ЕЛИНА КРАСИМИРОВА НЕНОВА

ЕЛИЦА САШЕВА СТОЙЧЕВА

ЕЛКА КРЪСТЕВА ГЕЦЕВА

ЕМАНУИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНОЛОВ

ЕМИЛ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЕМИЛ ЛЮДМИЛОВ ГАНЕВ

ЕМИЛ МИЛАНОВ ПЕЛОВ

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ГАВАЗОВА

ЕМИЛИЯ НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ГЮРОВА

ЕМИНЕ АЛИЕВА ИБРЯМОВА

ЕРБИЛ КАБИЛ ШЕРИФ

ЖЕЙНО ВЕЛЕВ ЖЕЙНОВ

ЖЕКА ДИМОВА ТЕРЗИЕВА

ЖЕЛКА КОСТАДИНОВА АРГИРОВА

ЖЕЛЮ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЮ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ЖЕЛЯЗКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

ЖЕЛЯЗКО БОРИСЛАВОВ БЛАГОЕВ

ЖЕЛЯЗКО ДРУМЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ КОНДОВ

ЖЕНИ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ЖЕЧКА ЖЕКОВА ИВАНОВА

ЖЕЧКА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА

ЖЕЧКА КОЛЕВА МИТЕВА

ЖИВКА КРАСИМИРОВА НИКОЛАЕВА

ЖИВКА МАРКОВА ИЛИЕВА

ЖИВКО АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ИВАНОВ ДОНЕВ

ЖИВКО НИКОЛАЕВ ЗАХАРИЕВ

ЗВЕЗДАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МИНЕВ

ЗЛАТА ВАСИЛЕВА ЧАКАЛОВА

ЗЛАТИ СВЕТОСЛАВОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТИН ЖЕКОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТКА МАРКОВА ЗАХАРИЕВА

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ

ЗЛАТКО МИХАЛЕВ ЛЕЧЕВ

ЗОЯ ЦВЕТАНОВА ЕФТИМОВА

ИВА ЮЛИЯНОВА ГЮРОВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ФИЛИПОВ

ИВАЙЛО КОЛЕВ СТОЙЧЕВ

ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ДЯКОВ

ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ

ИВАЛИН ЦОНЕВ ИВАНОВ

ИВАН АТАНАСОВ ДОКТОРОВ

ИВАН ГЕНОВ ПЕТРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ

ИВАН ДЕНЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДОНЕВ НИКОЛОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ИВАН КОСТОВ КОЛЕВ

ИВАН МАРИНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

ИВАН МИТКОВ БУЛГАРЯНОВ

ИВАН МИХАЛЕВ ВЪЛЧЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ МИТЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН СИМЕОНОВ КОНДОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОМОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЯНЕВ ЯНЕВ

ИВАНКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

ИВАНКА БОРИСОВА БОЖКОВА

ИВАНКА БОЯНОВА ГЕНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

ИВАНКА ДЕНЕВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА ЗЛАТЕВА КАРАМФИЛОВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДРУМЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЛИПЧЕВА РУСЕВА

ИВАНКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА МИХАЙЛОВА ДОКТОРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА

ИВАНКА ЦОНЕВА НЕНЧЕВА

ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ЛЮБЕНОВА

ИВО БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ

ИГНАТ АНГЕЛОВ ЧОБАНОВ

ИЛИЯ БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ

ИЛИЯ МАТЕВ БЕРБЕРОВ

ИЛИЯНА СТОЯНОВА ТОМОВА

ИЛКА КИРИЛОВА НЕЦОВА

ИНА ГЕОРГИЕВА ГРАНДЕВА

ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА КРЪСТЕВА

ИРИНА СИМЕОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ИРИНА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА

ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИРИНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ АСАНОВ

ЙОВКА СТАНЕВА ТОТЕВА

ЙОРДАН ДЕНЕВ АНДРЕЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ЙОРДАН ДОБРИНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ГЕНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

ЙОРДАНА ИВАНОВА МИТЕВА

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНОВА

ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА КУЦАРОВА СТОЙЧЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА МИРЧЕВА

КАЛИН ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

КАЛИН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

КАЛИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

КАЛИНКА ДЯНКОВА ВЪЛЧЕВА

КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ЧОБАНОВА

КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

КАЛОЯН ДРАГОМИРОВ КОНДОВ

КАЛОЯН ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ

КАЛОЯН ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

КАЛУДИ ЯНЧЕВ ЕФТИМОВ

КАЛЯ РУСЕВА МАРИНОВА

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

КАРАМФИЛКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

КАРЧО СТОЯНОВ СТОЕВ

КАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

КАТЕРИНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

КАТЕРИНА РАДКОВА ИВАНОВА

КАТЯ АГОП ВАРТАНОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ ИВАНОВА ГРАНДЕВА

КЕРА ПЕТКОВА ДИМОВА

КЕРАНКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

КИНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА

КИНА ЦАНКОВА МИТЕВА

КИНКА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРАНДЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

КОЛЬО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

КОЛЬО РАДОСЛАВОВ КОЛЕВ

КОЛЮ АТАНАСОВ КОЛЕВ

КОЛЮ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

КОЛЮ ТОДОРОВ КОЛЕВ

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

КОСТА ИВАНОВ АТАНАСОВ

КОСТА РАДИЧКОВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЧЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ МИТЕВ

КРАСИМИР АРГИРОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ

КРАСИМИР МАРИНОВ АНДРОНОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ БОЖИЛОВ

КРАСИМИР СПИРДОНОВ НЕНОВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ КАТЕЛИЕВ

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЮРОВА

КРАСИМИРА НИКОЛОВА КИРОВА

КРАСИМИРА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА

КРЕМЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА

КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

КРЕМЕНА ТОНЧЕВА ГЕНЧЕВА

КРИСТИНА БЛАГОМИРОВА СТОЙКОВА

КРИСТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

КРИСТИЯН ЖИВКОВ ДОНЕВ

КРИСТИЯН НАСКОВ АТАНАСОВ

КРУМ ЛЮБОМИРОВ КРУМОВ

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ

КРЪСТЮ ТОДОРОВ ГЪЛЪБОВ

ЛОЗЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЛУИЗА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА

ЛЪЧЕЗАР АГОП ВАРТАНОВ

ЛЮБЕН ДОНЧЕВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБЕН СПИРИЕВ СОКОЛОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ

ЛЮБОМИР РУСЕВ ДОБРЕВ

ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГАНЕВ

ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

ЛЮДМИЛА ЗИМЧЕВА ПЕТКОВА

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЯНЕВА

МАГДАЛЕНА СТИЛИЯНОВА НИКОЛОВА

МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ДРУМЧЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА МИЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА МАРЕВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИАНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРИЙКА БОЙКОВА ГИНЧЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА

МАРИЙКА ДЯНКОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ЖЕКОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

МАРИЙКА КАТЕЛИЕВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

МАРИЙКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИН БОРИСОВ ВЪРБАНЧЕВ

МАРИН СТОЙКОВ МАРИНОВ

МАРИН ЯНАКИЕВ НЕДЕВ

МАРИНА АПОСТОЛОВА ПЕТРОВА-ХРИСТОВА

МАРИНКА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДЯКОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЖУЛЕВА

МАРИЯ КОСТОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КОНДОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА ВЪРБАНЧЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЙКОВА

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЖУЛЕВ

МАРИЯНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

МАРИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА АНДОНОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ХАЙДУТОВА

МАРИЯНА КИРОВА МАРИНОВА

МАРКО ЖИВКОВ ЗАХАРИЕВ

МАРТИН ПЛАМЕНОВ ДЯКОВ

МАТЮ СТОЯНОВ СТОЕВ

МАЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА

МЕГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА

МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

МИЛАН ЕВСТАТИЕВ ПЕЛОВ

МИЛЕН КИРОВ МАРИНОВ

МИЛЕН МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ

МИЛЕН ТОДОРОВ ГЪЛЪБОВ

МИЛЕН ТОНЧЕВ ИВАНОВ

МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ОГНЯНОВА ЛАЗАРОВА

МИЛЕНА ТОДОРОВА САМАРДЖИЕВА

МИЛКА ДОБРЕВА СТАЙКОВА

МИЛКА ЛУКОВА ИВАНОВА

МИЛКО ИВАНОВ МИХАЛЕВ

МИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

МИНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА

МИНКА РУСЕВА АНДРОНОВА

МИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

МИРЕЛА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРАСТОЯНОВ

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

МИРОСЛАВ СТАНЕВ НИКОЛОВ

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА НЕЦОВА

МИХАЕЛА ИВАНОВА ДОКТОРОВА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ

МИХАИЛ ГОЧЕВ ГЕОРГИЕВ

МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН КОЛЕВ СТАНЕВ

МЛАДЕН НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ

МОМЧИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

МОНИКА КРАСИМИРОВА АНДРОНОВА

НАДЕЖДА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА АНДОНОВА

НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА

НАДКА КОСТОВА СИМЕОНОВА

НАСКО СТОЯНОВ АТАНАСОВ

НАТАЛИЯ ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

НАТАЛИЯ РУМЕНОВА БОРИСОВА

НЕДА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА

НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ ГЕНОВ

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ ТОТЕВ

НЕДКА ДРАГНЕВА БОРИСОВА

НЕДКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

НЕДКА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

НЕДРЕТ ФЕРИДОВ ХЮСЕИНОВ

НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

НЕЛА КИРИЛОВА ТОНЕВА

НЕЛИ ДОЧЕВА ПРЪВЧЕВА

НЕЛИ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

НЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ВАЗОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ СТАНЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ СТЕЛИЯНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛЕТА ЖИВКОВА ЗАХАРИЕВА

НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНА ДИЛКОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА

НИКОЛИНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА ПЕЛОВА

НИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА

НИНА ТОДОРОВА ПРОКОПОВА

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ОКТАЙ ФИГАН ШЕФКЕТ

ПАВЕЛ ЖИВКОВ ДОБРЕВ

ПАВЛИН ДОЧЕВ ПРЪВЧЕВ

ПАВЛИНА МАРИНОВА АТАНАСОВА

ПАВЛИНА СТОЯНОВА БОРИСОВА

ПАВЛИНКА КОСТОВА ИВАНОВА

ПАНАЙОТ ПЕТКОВ ПАНАЙОТОВ

ПАСЮ ПЕТКОВ КЕРАНОВ

ПЕНКА АТАНАСОВА ГАНЕВА

ПЕНКА БОЖКОВА АНДОНОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ПЕПА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ПЕТИНКА СТЕФАНОВА ЗЛАТЕВА

ПЕТКАНА ИВАНОВА КРАЛЕВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО КОНОВ САВОВ

ПЕТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ПЕТКО ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ

ПЕТКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ПЕТРАНКА ВЪЛКОВА ДЯКОВА

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПЕТРАНКА ДИМОВА ИВАНОВА

ПЕТРАНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАСТОЯНОВ

ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР САВОВ ПЕЙКОВ

ПЕТЪР СЛАВОВ ВОЙНОВ

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА САВОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА

ПЕТЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА РАДОСЛАВОВА

ПЛАМЕН ДРАГАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЛАМЕН ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ДЯКОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН СИЛОВИЕВ ПРОКОПОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕНА ЛЮДМИЛОВА ЛАЗАРОВА

ПОЛИНА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

ПОЛИНА ИВАНОВА ЕВТИМОВА

ПРОДАН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

РАДА МАТЕВА СТОЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

РАДКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

РАДКА ДИНЕВА КАЗАКОВА

РАДКА ДОБРЕВА ВОЙНОВА

РАДКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

РАДКА КАРЧЕВА СТОЕВА

РАДКА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ

РАДОСЛАВ КОЛЕВ СТАНЕВ

РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

РАДОСТИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

РАЙНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

РАЙНА ЙОРДАНОВА ГЕНОВА

РАЙНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

РАШКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

РОЗАЛИНА ДЯНКОВА СТОЙНОВА-ПРЪВЧЕВА

РОЗАЛИНА СВЕТЛАНОВА ТОДОРОВА

РОМАН ИВАНОВ ИВАНОВ

РОСЕН ИЛИЯНОВ ПЕТРОВ

РОСЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ

РОСЕН КОСТОВ КОЛЕВ

РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА ЧОБАНОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА

РОСИЦА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

РОСИЦА КОСТАДИНОВА УЗУНОВА

РОСИЦА САВОВА СТОЯНОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА ЕВТИМОВА

РОСИЦА СТАНКОВА КОЛЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

РУМЕН АТАНАСОВ ДИНКОВ

РУМЕН ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ

РУМИЛ РУМЕНОВ НИКОЛОВ

РУМЯНА СТЕФАНОВА РАДИЧКОВА

РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ

САВА АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

СВЕТЛА АНДРЕЕВА ПЕНЕВА

СВЕТЛА ИГНАТОВА МИХОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА ГИЧЕВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА НАЙДЕНОВА

СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СВЕТЛОЗАР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СВЕТЛОЗАР ХАРАЛАМБИЕВ ТОНЕВ

СВЕТЛОМИРА СТОЙЧЕВА МИНЕВА

СВЕТОСЛАВ ЗЛАТЕВ СВЕТОСЛАВОВ

СВЕТОСЛАВ ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ

СВИЛЕН КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ

СЕЛИМЕ ЕЮБОВА ШЕРИФОВА

СИЛВЕНА БОРИСОВА СТОЙЧЕВА

СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА

СИЛВИЯ СТЕЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА

СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ЕВТИМОВ

СИМЕОН КОНДОВ ДИМОВ

СИМЕОН ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

СИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СЛАВИ ПЕТРОВ ВОЙНОВ

СЛАВКА КРАЙЧЕВА БЕРБЕРОВА

СЛАВКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

СЛАВЧО ИВАНОВ АСЕНОВ

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

СНЕЖАНА ДИМОВА НЕДЕЛЧЕВА

СНЕЖАНА МИЛЕНОВА ЖЕЛЕЗОВА

СНЕЖАНА НЕДЕЛЧЕВА ВАРТАНОВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА БУНДОВА

СТАНИМИР ПЕТРОВ ДИМОВ

СТАНИМИРА ДИМОВА ГЕНОВА

СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА

СТАНКА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СТАНКА НЕНОВА ХРИСТОВА

СТАНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА

СТАНКО НЕДЕВ ВЪЛКОВ

СТАНЧО ДИМОВ СТАНЕВ

СТАНЧО ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА АРСЕНОВА

СТЕЛА ЖЕЛЕВА МИТЕВА

СТЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА

СТЕЛИЯН МИХАЛЕВ МИТЕВ

СТЕЛИЯН ПЕТРОВ ВОЙНОВ

СТЕЛИЯНА РОСЕНОВА КОЛЕВА

СТЕФАН БОТЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ

СТЕФАНКА КЪНЕВА КОЛЕВА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

СТЕФКА ИВАНОВА ТОМОВА

СТЕФКА СТЕФАНОВА ГОСПОДИНОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА ТОМОВА

СТИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ КРУМОВ

СТОЙКА НИКОЛОВА ГЕНОВА

СТОЙКО КОЛЕВ ТОДОРОВ

СТОЮ ТОНЕВ КАРЧЕВ

СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

СТОЯН БЛАГОЕВ ТОДОРОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ОПРЕВ

СТОЯН ЖЕКОВ ЖЕКОВ

СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН КАРЧЕВ СТОЕВ

СТОЯН КОЛЕВ НИКОЛОВ

СТОЯН МИХАЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН НАСКОВ АТАНАСОВ

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ ТОТЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ТОМОВ СТОЯНОВ

СТОЯНА КРАЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

СТОЯНКА МИНКОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА СОКОЛОВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

СУЛТАНКА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

СЪБИ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

СЪБКА ЖЕКОВА ЯНЕВА

СЪБКА ПЕНЕВА ПЕТРОВА

ТАНЯ ПЛАМЕНОВА ДРАГАНОВА

ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ТАТЯНА НЕДЕВА ДИМИТРОВА

ТЕМЕНУГА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ЕФТИМОВА

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ДОНЧЕВА

ТИХОМИР АНДРЕЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР КАЛУДОВ ЕФТИМОВ

ТОДОР КРЪСТЕВ ГЪЛАБОВ

ТОДОР РУСЕВ ГАНЧЕВ

ТОДОР СВЕТОСЛАВОВ ЗЛАТЕВ

ТОДОР СТАНЕВ НИКОЛОВ

ТОДОРА НЕДЯЛКОВА СТОЙКОВА

ТОДОРКА ДЕМИРОВА КРУМОВА

ТОДОРКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ЕФТИМОВА

ТОДОРКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА БОРИСОВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА АНДРЕЕВА

ТОДОРКА РАДЕВА ДЕМИРОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

ТОМА ИВАНОВ ТОМОВ

ФИКРЕТ ФЕРИДОВ ХЮСЕИНОВ

ХРИСТА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА

ХРИСТИНКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ТОМОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ДЕМИРЕВ

ХРИСТО ПЕТРОВ МАРИНОВ

ЦАРЕВКА ЖЕЛЕЗОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЕВТИМОВ

ЦВЕТАН БОЕВ ЦЕКОВ

ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ КОЛЕВ

ЦВЕТАН КАРЧЕВ СТОЕВ

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА ЕДРЕВА

ЦВЕТАНКА ВЪЛЧЕВА АНДРЕЕВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЦВЯТКО ТОДОРОВ КУРТЕВ

ЦЕНО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ЦОНЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЧАВДАР ВЛАСТИМИРОВ АСЕНОВ

ШЕНГЮЛ ИБРЯМОВА КЯЗИМОВА-БОЖКОВА

ЮЛИАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ЮЛИЯ АЛБИНОВА МЕХМЕДОВА

ЮЛИЯ ИЛКОВА ДЕМИРЕВА

ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА АНДРОНОВА

ЮЛИЯ КРУМОВА ЛЮБОМИРОВА

ЮЛИЯ ФИЛИПОВА КАРАСТОЯНОВА

ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ

ЮЛИЯН ГЮРОВ ГЮРОВ

ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯН ИЛИЕВ БЕРБЕРОВ

ЮЛИЯН ЩЕРЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ЮЛИЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЯНА ДИМИТРОВА ХАЙДУТОВА

ЯНА ТОНЧЕВА БОНЕВА

ЯНАКИ НЕДЕВ НИКОЛОВ

ЯНИ СТОЙКОВ ЯНЕВ

ЯНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЯНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЯНКА ЖЕКОВА ВЪЛКОВА

ЯНКА КОЛЕВА ЯНАКИЕВА

ЯНКА КОСТОВА НИКОЛОВА

ЯНКА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВКМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница