Правила на състезанието ще се проведе в два кръга: предварителен и финален кръг Дата и място на провеждане на предварителния кръгДата16.08.2017
Размер158.71 Kb.
ВТОРО МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „ХИПО”

Асоциация GLOBAL HIPPO организира МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИКHIPPO 2.

Състезанието е предназначено за ученици на възраст от 10 до 19 години от училищата в България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения.

Учениците, които желаят да вземат участие в състезанието ще полажат изпит в училищата, където ще се проведе предварителния кръг.Правила на състезанието

Състезанието ще се проведе в два кръга: предварителен и финален кръг

Дата и място на провеждане на предварителния кръг

Предварителният кръг ще се проведе на 15 март 2014 г. на място в училищата, които са се регистрирали за участие в състезанието.

Всяко училище трябва да определи свое отговорно лице за провеждане на състезанието. Това лице (учител) ще се грижи за изпращане на формулярите и в последствие за съблюдаване на правилата за провеждане на предварителния кръг на състезанието в училището.

Учителите трябва да се свържат с нас на имейл адрес: hippo-bulgaria@mbox.contact.bg преди 31 януари 2014 г за одобрение за провеждане на предварителния кръг на състезанието „Хипо” в тяхното училище.

Учителите от одобрените училища трябва да попълнят и изпратят формулярите за участие на учениците на имейл адрес: hippo-bulgaria@mbox.contact.bg преди 7 февруари 2014 г.

Формуляри, изпратени по-късно от посочената дата няма да бъдат разглеждани. 1. Формулярите за участие могат да бъдат свалени от сайта: www.hippo-competition.org (версия на български език, линк: РЕГИСТРАЦИЯ).

 2. Таксата за участие е 8 лева.

След изпращане на попълнения формуляр ще получите инструкции за плащане на таксата за участие, която е в размер на 8 лева за всеки един кандидат. Таксата трябва да бъде заплатена в рамките на 5 работни дни, след което ще получите потвърждение за успешна регистрация.

 1. Подготовка за изпита на състезанието „Хипо”

Можете да намерите препоръчителни учебници за подготовка за изпита в различните категории (по нива) и примерни тестове на сайта www.hippo-competition.org ,версия на български език: ПРОБНИ ТЕСТОВЕ).

 1. Изпитни материали

Изпитните материали за предварителния кръг на състезанието ще бъдат изпратени на училищата преди 12 март 2014 и трябва да останат запечатани до началото но изпита. Писмените рботи на кандидатите трябва задължително да се изпратят най-късно на

18 март 2014г. с куриер СПИДИ, икономична пратка за сметка на получателя, на адрес:

С.А.Н. ПРО” ООДУл. „Янкул войвода” 30, бл. А, вх. 2

Варна 9000

Предварителен кръг на състезанието „Хипо”

Кандидатите ще се състезават в 5 категории (според нивата по Европейската езикова рамка) и ще положат изпита LCCI PEARSON JETSET:Категория

Възраст

Ниво на JETSET

Ниво по Европeйската езикова рамка (ЕЕР)

Hippo 1

Ученици, родени през 2002 или 2003

Ниво 1

Под ниво на ЕЕР

Hippo 2

Ученици, родени през 2001 и след това

Ниво 2

А1

Hippo 3

Ученици, родени през 1999 и след това

Ниво 3

А2

Hippo 4

Ученици, родени през 1997 и след това

Ниво 4

В1

Hippo 5

Ученици, родени през 1995 и след това

Ниво 5

В2

Ученици от по-нисък клас в училище, но не по-малки от 4 клас, могат да се състезават на по-високо ниво, ако се чувстват достатъчно подготвени. Горната възрастова граница за участниците е 19 години.

Изпитът на предварителниия кръг от състезанието се състои от три части: четене с разбиране, слушане с разбиране и писане на текст по тема. Съдържанието на изпита е еднакво за всички участници. Максималното време, което е позволено за отделните компоненти е посочено в следната таблицата:

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4

HIPPO 5

Четене с разбиране

60 минути

60 минути

75 минути

80 минути

90 минути

Слушане с разбиране

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

45 минути

Писмена задача

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

Всяко училище, в което се провежда предварителния кръг на състезанието „ Хипо” ще получи с изпитните материали и компакт дикс със записа на задачата за слушане.Строго е забранено да се отварят и разглеждат изпитните материали преди изпита на 15 март 2014г. !

Задължително е присъствието на поне един учител по английски език по време на изпита.

На всеки въпрос от изпитните задачи има само по един верен отговор. На всеки верен отговор се дава по една точка. Класирането се извършва според общия брой точки, които са събрани от задачите за четене с разбиране и слушане с разбиране.

Отговорите се попълват на специален отделен лист.

Писмената задача (100- 200 думи според категорията на „ Хипо”) се оценява в случай, че има равен резултат на кандидати в категория или съмнение относно правилното провеждане на изпита и спазвнето на правилата на състезанието.

Финален кръг на състезанието

Финален кръг

Финалният кръг ще се проведе в Лидо ди Йезоло, Венеция, на 10 и 11 май 2014 г. На него ще бъдат поканени първите по резултат 60 участници, общо от всички държави. Всеки участник ще бъде придружен от своя учител.GLOBAL INPUT- LCCI си запазва правото да увеличи броя на финалистите, ако броят на заявилите участие надвишава 10 000, както е предвидено в правилника на състезанието.
На финалния кръг на състезанието кандидатите ще се явят на изпит LCCI PEARSON JETSET с включени и четирите компонента на изпита: четене с разбиране, слушане с разбиране, задача за писане на текст по тема и разговор по зададена тема. Четенето с разбиране и слушането с разбиране ще бъдат подобни на тези от предварителния кръг. Препоръчителни учебници за подготовка за изпита в различните категории (по нива) и примерни тестове за компонентите четене с разбиране, слушане с разбиране и писане може да намерите на www.hippo-competition.org (версия на български език: ПРОБНИ ТЕСТОВЕ). Нивото на изпита на финалния кръг ще бъде с едно по-високо според Общата европейска езикова рамка от това на предварителния кръг.


Категория

Възраст

Ниво на JETSET

Ниво по Европeйската езикова рамка (ЕЕР)

Hippo 1

Ученици, родени през 2002 или 2003

Ниво 2

Под нивото на ЕЕР

Hippo 2

Ученици, родени през 2001 и след това

Ниво 3

ЕЕР А1

Hippo 3

Ученици, родени през 1999 и след това

Ниво 4

ЕЕР А2

Hippo 4

Ученици, родени през 1997 и след това

Ниво 5

ЕЕР В1

Hippo 5

Ученици, родени през 1995 и след това

Ниво 6

ЕЕР В2


Оценяване и класиране

Изпитните части четене с разбиране и слушане с разбиране се проверяват и оценяват със специален Optic Mark Reader и затова отговорите трябва да бъдат попълнени правилно на листа за отговори, който се дава по време на изпита на предварителния кръг. При попълването на този лист кандидатите трябва да пишат с молив. Примерен лист с отговори ще бъде качен на сайта на „Хипо” най-късно две седмици преди провеждането наа предварителния кръг.

Ако листа с отговори не е попълнен според изискванията и устройството Optic Mark Reader не може да го прочете, то кандидатът автоматично се дисквалифицира.

В случай, че двама или повече кандидата получат равен брой точки при оценяването, то тогава кандидатът изпълнил задачата за четене за по-кратко време ще бъде класиран по-напред. Ако времето за изпълнение на задачата за четене също е равно, то се оценява и писмената задача. При условие, че точките отново са равни, тогава кандидатът на по-малка възраст се класира с предимство.

Резултатите от изпита във всички категории и имената на участниците, които ще се класират на финалния кръг ще бъде публикуван на: www.hippo-competition.org преди 7 април 2014 г.

Броят на класираните за финала ще бъде разпределен по следния начин:

70% от броя на финалистите (42) ще бъдат определени директно от класирането по резултатите от изпита на предварителния кръг;

10% от броя на финалистите (6) ще бъдат разпределени между двете категории с най-голям брой участници, съобразно техните резултатите от изпита на предварителния кръг;

20% от броя на финалистите (12) ще бъдат разпределени пропорционално на броя участници от всяка държава. В случай, че нито един кадидат от дадена държава не се класира за финал, то на страната се дава място на финала за нейния най-добре представил се участник в предварителния кръг.

GLOBAL INPUT– LCCI си запазва правото да увеличи броя на финалистите, ако броят на заявилите участие надвишава 10 000, както е предвидено в правилника на състезанието.

Финалистите трябва да потвърдят участието си на финалния кръг преди 11 април 2014г. Ако кандидат няма възможност да участва на финала, то следващият по резултат от същата държава ще бъде поканен да участва.Финален кръг

Финалният кръг ще се проведе в Лидо ди Йезоло, Венеция, на 10 и 11 май 2014 г. Всеки един кандидат ще бъде придружаван от учител. Всички финалисти и техните училищни представители ще бъдат настанени на полу-пансион по време на финала.

Програмата на финала и възможности за туристическа обиколка на Венеция ще бъдат публикувани на сайта www.hippo-competition.org две седмици преди провеждането му.

Награди

Вдички участници в предварителния и финалния кръг ще получат сертификат за участие.

На финалистите с резултат над 50 % от изпита ще им бъде връчен международен сертификат по английски език JETSET.

Наградата за победителите в категориите HIPPO 2, 3, 4 и 5 е двуседмичен курс по английски език във Великобритания, който се подарява от фирмата за езиково обучение „ATC International”. Наградата за победителя в категорията HIPPO 1 ще бъде оповестена преди финала. Допълнителните награди за финалистите ще бъдат обявени преди записването на кандидатите.Сертификати

Кандидатите от предварителния кръг, които достигнат резултат от минимум 50 % на изпита, но не се класират за финала, ще получат възможност да положат изпит за сертификат на същото ниво (с включени и четирите умения, които се тестват на изпита JETSET) с отстъпка в таксата. Кандидатите, които получат резултат от 75 % на предварителния кръг, но не се класират за финала, могат да се явят на изпит на същото или на по-високо ниво с отстъпка в таксата. Изпитите с отстъпка за международнопризнат сертификат по английски език ще се проведат в изпитен център на LCCI, като датата ще бъде обявена допълнително.


Задължения

При записване за участие в „Хипо” кандидатите приемат условията за провеждане и организиране на състезанието, критериите за оценяване, класиране и награждаване. Личните данни на участниците ще бъдат използвани единствено за целите на състезнието и няма да бъдат разкривани на трети страни.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Правила за провеждане на изпита

Изпитни материали

-Не отваряйте изпитните материали до провеждането на самия изпит!

-Пазете всички материали за изпита в заключен сейф, кабинет или стая!

Квестори

- Присъствието на поне един квестор по време на изпита е задължително! 1. -Присъствието на минимум един учител по английски език по време на изпита е задължително. Учителят и квесторът могат да бъдат едно и също лице.

 2. - Преподавател, който е подготвял кандидатите не може да бъде квестор.

 3. - Човек, който е роднина или е подготвял кандидат, не може да бъде квестор на изпита.

 4. - При повече от 25 кандидата се извиква допълнителен квестор, или на всеки 25 кандидата се изисква по един квестор.

 5. - Ако има само един квестор, то той трябва да оказва съдействие при запитвания от участниците без да пречи на работата на останалите кандидати или да напуска стаята.

 6. - Проверете дали списъкът с присъстващите кандидати е точен (той ви се изпраща с изпитните материали). Този списък се оформя и връща заедно с изпитните работи за проверка.

 7. - Само кандидати, чийто имена са включени в списъка на участниците могат да се явят на изпита. Изпитни материали, попълнени от нерегистрирани кандидати няма да се разглеждат.Изпит

- След провеждането на изпита опаковайте и запечатете работите на кандидатите като ги разделите по нива. На първия работен ден след провеждане на състезанието ги изпратете (най-късно на 18 март 2014г.) с куриер СПИДИ, икономична пратка за сметка на получателя, на адрес:

С.А.Н. ПРО” ООД

Ул. „Янкул войвода” 30, бл. А, вх. 2

Варна 9000
 1. - GLOBAL HIPPO ASSOCIATION носи отговорност за попълнените изпитни материали единствено след получаването им.Инструкции за квесторите

Подготовка и подреждане на стаята за провеждане на изпита

 1. - Уверете се, че в стаята няма материали, които биха могли да помагат или подсказват на кандидатите (постери, речници и др.).

 2. - Уверете се, че чиновете са на разстояние поне на 1 метър един от друг.

 3. - Уверете се дали всички кандидати могат ясно да виждат стенния часовник за засичане на времето за изпълнение на изпитните компоненти.

 4. - Напишете на дъската времето на започване и приключване на изпита.

Проверка на кандидатите

Проверете всички присъстващи кандидати по име и ги сравнете със списъка.Преди изпита

 1. - Уверете се, че кандидатите не носят материали, които не са позволени по време на изпита като бележки, телефони, речници, граматики.

 2. - Раздайте листовете за отбелязване на отговорите (OMR forms). Оставете достатъчно време на кандидатите да попълнят личните си данни на листа, които трябва да се изпишат с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ.

 3. - Прочетете на глас указанията от въпросника.

 4. - Уводемете кандидатите за часа на започване и приключване на изпита, както и за времето на изпълнение на отделните компоненти.

По време на изпита

- Не позволявайте на закъснели кандидати да влизат в стаята след започването на изпита.

-Бъдете внимателни и наблюдавайте кандидатите да не преписват.

- Ако забележите, че даден кандидат преписва, вземете материалите, които се ползват неправомерно и отбележете в списъка името на този кандидат. След това позволете на ученика да продължи.

- Кандидатите могат да напускат стаята само с придружител за ползване на тоалетна.

-Съобщете на кандидатите да преустановят писането в края на изпита.След изпита

 1. - Преди кандидатите да напуснат стаята съберете изпитните работи и листовете с отговори като проверите за правилното попълване на данните на учениците на началната страница.

 2. - Подпишете списъка на присъстващите.

 3. -Опаковайте и изпратете листовете с отговори заедно със списъка на присъстващите.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Инструкции за провеждане на предварителния кръг

ВЪВЕДЕНИЕ 1. Учителите от одобрените училища трябва да попълнят и изпратят формулярите за участие на учениците преди 7 февруари 2014 г. на имейл адрес:

hippo-bulgaria@mbox.contact.bg


 1. Изпитните материали за предварителния кръг на състезанието ще бъдат изпратени на училищата преди 12 март 2014 и трябва да останат запечатани до началото на изпита.

Учителят-координатор за всяко училище отговаря за тяхното съхранение. Изпитните работи на кандидатите задължително трябва да се изпратят най-късно на 18 март 2014 г. с куриер СПИДИ, икономична пратка за сметка на получателя, на адрес:

С.А.Н. ПРО” ООДУл. „Янкул войвода” 30, бл. А, вх. 2

Варна 9000
Учителят-координатор пази тестовете пет дни след провеждане на предварителния кръг. След това той може да ги даде за упражнение в клас.
ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Квесторите трябва да осигурят ред и дисциплина както в стаите за провеждане на изпита, така и пред тях.

 2. Единствено квесторите и регистрираните кандидати могат да влизат в изпитнитe стаи. Учители, училищен персонал и родители не могат да влизат в стаите за изпит преди, по време и след провеждане на изпита.

 3. Не се позволява на кандидатите да влизат в стаите, докато не бъдат извикани. Преди началото на изпита квесторите прочитат списъка с имената на регистрираните кандидати и проверяват дали всеки участник е видял и си е записал регистрационния номер за участие, който му се дава преди започването на изпита. Учениците могат да използват по време на изпита само молив и гума за триене. Квесторите проверяват дали всички мобилни телефони са изключени. Забранено е ползването на речници и помагала по английски език.

 4. След като всички кандидати са настанят (на разстояние на най-малко 1 метър един от друг), квесторите проверяват за правилното изписване на имената на кандидатите, които своевременно се подписват в присъствения регистър.

 5. След започването на изпита не се допуска влизането на кандидати в стаята.

 6. Кандидатите не могат да напускат стаята преди приключването на тестовите компоненти четене с разбиране и слушане с разбиране. Когато изтече времето за изпълнение на двете задачи, квесторът събира изпитните материали и запечатва листовете с отговорите на участниците. След това той може да даде кратка почивка. Когато кандидатите се настанят отново по местата си квесторите им раздават листовете за писмената задача.

 7. Реда на провеждане на изпитните компоненти е следният: четене с разбиране, слушане с разбиране и писмена задача, която е съчинение по зададена тема и се пише на отделен лист.

 8. Когато кандидатът приключи с писмената задача я предава на квестора и напуска стаята - край на състезанието.

 9. Не се позволяват разговори и друг вид комуникация между кандидатите и квестора по време на изпита.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

 1. След като раздадат материалите за четене и листовете с отговори, квесторите трябва да съобщят на кандидатите правилата за провеждане на изпита (гореспоменатите ОБЩИ ПРАВИЛА).

 2. След като раздадат материалите за четене и листовете с отговори, квесторите трябва да инструктират кандидатите как да попълнят своя регистрационен номер на листа с отговори.

 3. Кандидатите не трябва да отварят материалите за четене преди квесторът да обяви началото на изпита.

 4. Изпитът започва в момента, в който квесторът официално обяви началото и стартира засичането на времето.

 5. Когато ученик приключи със задачата за четене, той вдига ръка и изчаква квестора да дойде и да запише времето за изпълнение на тази част от изпита. Квесторът записва с химикал точното време на приключване на този компонент, както в списъка с участниците, така и на листа с отговорите на кандидата. След това квесторът прибира материалите за четене и оставя на участника само листа с отговорите. Кандидатите не могат сами да отбелязват времето си за изпълнение на задачата четене с разбиране.

 6. Кандидатите, които приключат задачата за четене по-рано, трябва да останат по местата си до края на предвиденото време, без да пречат на останалите участници.

 7. Когато всички участници завършат четенето с разбиране или изтече определеното за него време, квесторите могат да раздадат теста за слушане.

СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ

 1. Този изпитен компонент започва в момента, когато квесторът пусне компакт диска със аудио записа на задачата и приключва 5 минути след края му. При изслушване на записа (пуска се два пъти) кандидатите могат да препишат отговорите си върху листа с отговори.

 2. След края на тестовата задача за слушане квесторите събират листовете с отговори на всички кандидати.

КРАТКО СЪЧИНЕНИЕ

 1. Квесторите раздават на кандидатите листове за писмената задача.

 2. След изтичане не определеното време, или когато последният участник приключи с писмената задача, квесторите опаковат листовете с отговори и тези с писмената задача в един и същ плик и го запечатват.

КРАЙ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ИЗПРАЩАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 1. Учителят-координатор на състезанието е длъжен да съхранява запечатаните пликове с отговорите и писмената задача на кандидатите в заключено помещение, до което никой няма право на достъп.

 2. Работите на кандидатите задължително трябва да се изпратят най-късно на 18 март 2014г. с куриер СПИДИ, икономична пратка за сметка на получателя, на адрес:

С.А.Н. ПРО” ООД

Ул. „Янкул войвода” 30, бл. А, вх. 2

Варна 9000
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница