Приложение №5 предупреждениеДата22.07.2016
Размер12.27 Kb.
Приложение № 5


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

по чл. 6 от ЗУЕС

До ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….......

Във връзка с нарушение на чл. 6 от ЗУЕС изразяващи се в …………………………………………………………… /изброяват се конкретните нарушения /

В качеството си на Председател на Управителният съвет/Управител Ви предупреждавам в ……… дневен срок да предприемете необходимите действия за спазване на установените норми.

При неизпълнение на предупреждението ще Ви бъде потърсена административно наказателна отговорност по чл. 55 от ЗУЕС.

ПРЕДУПРЕДЕН: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛЕНСЪВЕТ/УПРАВИТЕЛ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ:


ДАТА
Справка: чл. 55 от ЗУЕС (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница