Разкриване на библейското откровение 3”Дата11.01.2018
Размер124.01 Kb.


Слава на Исус Христос!
РАЗКРИВАНЕ НА БИБЛЕЙСКОТО ОТКРОВЕНИЕ - 3”
“БЕЛЕГА НА ЗВЯРА”

Чувал съм много истории за белега на звяра, някои от тях дори откачени. Сигурно и вие сте чували някои от тях. Нищо не е по-важно от тази тема!

Този път ще разгледаме това, че светът ще се покланя не само на звяра, но и на образа му.

Ако не сте били до сега с нас сега ние сме на трети епизод от сериала “ Разкриване на Библейското Откровение “.

Библията ни показва, че тези последни дни от историята, цялото човечество ще се поклони пред образа на звяра. Това е един апел на мощта на първия звяр, отправен към втория звяр.

Останете с нас днес при изследването на белега на звяра!

Ако сте гледали нашата последна серия сте били свидетели на стряскащите открития, които направихме в Откровение 13 глава. Първият звяр идентифицирахме като римското папство, а втория като страната на неограничените възможности – САЩ.

Добре дошли в нашето изследване! Ако сте пропуснали предишното ни предаване, пишете ни и ще ви изпратим материали.

Ние извлякохме от Библията, че белега на звяра представлява едно фалшиво поклонение. Поклонението представлява едно религиозно действие, но важното тук е пред кого се извършва то – пред звяра или пред Бога. Това определя дали човек ще бъде спасен или не. Може ли да има нещо по-важно от това да разберем Божията воля за начина на поклонение!? И особено в последните дни преди Второто пришествие!

Библията ни казва,че белега на звяра ще бъде приет в последните дни.Нека прочетем отново Откровение 13:4 :

Поклониха се и на звяра, казвайки : Кой е като тоя звяр? И кой може да воюва против него? “

Приятели, моля ви, недейте вярва на измислени истории, които говорят, че белега на звяра ще се разпространи. Тези истории са тактически средства на сатана, за да отклони вниманието на хората от основния въпрос – поклонението на Бога. От темата в предишната серия открихме, че почти целия свят не се покланя по Божията воля, а се покланя в един ден, който Бог никога не е освещавал, и който Той не е благословил; един ден, който има езически произход и е бил използван от римляните и по-късно е бил християнизиран. От Битие до Откровение откриваме, че Бог има само един непроменим ден и това е седмият ден от седмицата, денят, който се нарича събота.Това можете да прочетете в Изход 20:8.

Ако искате да научите повече по въпроса, то пишете ни и ще ви изпратим материали.

Нека започнем с днешната тема!

Спомнете си, че говорихме за втория звяр от Откровение 13 глава.Спомняте ли си кого символизираше той ? - САЩ. Откровение 13:15:

И позволи му се (на САЩ) да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровият образ да продума : също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ.”

Дали ни харесва или не това ни показва, че САЩ ще влезе във взаимоотношения с Ватикана и САЩ ще предаде власт в ръцете на Ватикана. Това не го казвам аз, а Библията! Повярвайте ми, това на мен също не ми харесва, както и на вас.

Какво представлява една картина? Скоро бях във Вашингтон. Там видях един голям паметник на Абрахам Линкълн. Но наистина ли беше Линкълн, който седеше в своя стол? Не, това беше един образ,който трябваше да стои там, подобие на неговата външност. Паметника е направен, за да го почете. Това ни показва какво представлява образа на звяра. Той не представлява самия звяр – римокатолическото папство, а нещо, което е подобие на пимското папство. Това е връзката между държава и църква със своите лоши последици.

От тази църковна мощ целият свят ще бъде учуден. Спомнете си Откровение13:3 :

“… и цялата земя учудена отде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.”

Нека да видим отново Откровение13:8 :

И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.”

О,приятели, наистина е толкова важно да разбираме значението на фалшивото поклонение и белега на звяра.

Навярно си спомняте от предишното предаване, че белега на звяра представлява освещаването на неделята. Това е фалшивата система на поклонение въведена от римокатолическата църква, която ще бъде извършвана от първия звяр описан в Откровение 13:16,17 :

И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им ; за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.”

Спомняте ли си, че последният път ви показах какво означава да се носи знак на ръката или челото? В тази връзка искам да ви обърна внимание на Откровение 14:1, където става дума за 144 000 изкупени. Само тези от вас, които изследват Библията знаят, че това ще бъдат живите праведни непосредствено преди завръщането на Исус Христос. По-късно ще разгледаме това подробно.

Откровение 14:1 : “ И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец,написано на челата им.”

Забележете, богоизбраните носят Неговия знак само на челото. Те получават една непоклатима вяра в Неговата истина до Неговото идване. Това ни обяснява защо праведните в Бога получават печат само на челото, а погубените получават знака на звяра на челото или на дясната ръка. Въпреки, че знаят истината те следват звяра и с това се определят като загубени. Разбирате ли това? Защо тези хора избират лъжата? Те знаят, че това е лъжа. В стихове15,16 и 17 се казва много ясно, че те няма да могат да купуват и продават, ако нямат белега на звяра, и че ще бъдат дори убити. Разбирате ли защо толкова много хора ще носят на ръката си белега на звяра?! В момента, в който ще се употреби принуда хората, които знаят истината ще се преклонят пред властта, защото няма да имат изградена стабилна връзка с Христос. Не можете безстрашно да застанете срещу държавата и църквата, които в последното време ще представляват една голяма мощ, както е предсказано.

Исус също ни казва какви ще бъдат характерните особености на времето, в което ще се извършва това. Матей 24:7-9 :

Защото ще се подигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само началото на страданията, Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име.”

А нима не живеем във времето на тези катастрофи ?! Исус ни казва в Лука 21:28 :

А когато почне да става това, изправете се и подигнете очите си,защото изкуплението ви наближава.”

И така, можете ли да си представите, че някога може да бъде променена конституцията на САЩ или някоя конституция? Представете си също какви последици би имало, ако на борсите обявят фалит!

Днес не говорим за 1929 г., когато САЩ бе изправена пред икономическа криза. На сегашния етап всички икономически системи са свързани. Ако стане един голям фалит в САЩ и Германия, тогава ще пропаднат всички други по-малки икономически системи, като кубчета от домино. Това би могло да бъде също един външен конфликт, например атомен конфликт, едно разменяне на атомни удари от Великите сили, катастрофално земетресение, торнадо, наводнение, или нещо подобно. Все едно какво би могло да бъде. Реакцията на хората не може да бъде предвидена. Веднага може би ще бъде нададен вик от целия свят и най-вече християнската американска нация. “ Нека да се върнем при Бога, защото толкова лоши неща се струпаха върху нас, защото се отделихме от Бога. Той ни наказва сега. Той ни изостави, за да бъдем победени от враговете, което се случи и с израилтяните. Нека се подслоним отново в църквата, за да бъдем благословени отново и да се отдръпне този ужасен потоп! Нека да отидем сега отново в църквата! Направете един закон, с който да се наложи ходенето на църква в неделя.”

И така, приятели, на този, който не отиде доброволно в неделя на църква ще му бъде наложена принуда, която в началото ще бъде икономическа – няма да може да купува и продава, с предупреждение за смъртно наказание.

Така ни казва Библията. Или някои от вас ще кажат : “ Кой може да ни отнеме правото да купувам или продавам? “ Приятели, помислете само за вашите малки карти, които са в джобовете ви – кредитни, американ експрес, виза, мастеркард, еврокард. Знаете ли какво представлява магнитната лента на картата отзад ? Тя може да каже всичко за вас. И когато бъде въведен неделния закон, тогава тя ще каже, че не сте били на църква последната неделя. И тогава автоматът на касата в магазина ще каже, че картата е невалидна. И вие ще си помислите : “ За какво тогава са чековете и парите в брой? “ Ако вие не ми вярвате, то водещите икономисти ще ви кажат, че от години се предвижда създаването на “ безпарично общество “. Финансовите кръгове в САЩ от години се опитват да отстранят парите. В днешното време сме принудени да направим това за разрешаване на наркопроблема и мафията. Без парите от наркотиците ще бъде невъзможно на мафиотските босове да са в играта.

Или вие се питате как обществото ще функционира без пари в брой. А нима не сме засипани с парични автомати?! Питам се как изобщо сме съществували толкова време без тях?! В много магазини може също да се плаща директно с карта. Картата преминава през скенера, след това си набираш кодовото число и сумата автоматично се изтегля от сметката ви в банката.Това се прави по електронен път без парите да преминават през вашите ръце, без дълги сметки и пресмятания. Всичко става в миг.

Помислете също за преводите на месечната работна заплата. Сега се наблюдава, че почти всички работници получават заплатата си посредством сметка в банката. Това се извършва автоматично много лесно.

Наистина не е необходимо да сме специалисти, за да открием, че общество без пари в брой е осъществимо. И когато това трябва да се случи, то ще стане светкавично – от днес за утре.

Обърнете се към хората, които са живели по времето на 6.03.1933 година, колко време е било необходимо на Франклин Рузвелт, за да затвори всички банки в САЩ, за да промени финансовата структура на страната? Колко се отдаде това. Те добре знаят. Всичко стана през нощта !

Нека отново погледнем последния стих на Откровение13 глава “ Тук е знанието; който е разумен нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е 666”

Тук е знанието ! Какво се има предвид тук ? Това е много ясно. Тук се казва, че всеки, който има разум, всеки, който иска да преживее това, ще може да го открие.И за да разберем значението на това число трябва да си изясним следното :

1/ Това е човек ;

2/ Неговото число е 666.

Ние идентифицирахме властта на звяра с римокатолическата власт Но числото на неговото име е име на човек. Ето, тук не става дума за име на човек, който стои на чело на тази власт. И това не е никой друг освен папата !

Сега,моля, бъдете внимателни ! Папата притежава една особена корона, която му се поставя при неговото коронясване. Това е тази тристепенна корона. Трите части обсипани със скъпоценни камъни символизират владичеството на папата върху небето, земята и ада. В челната част на една от тези корони е гравирано на златна плоча официалното име на папата на латински, което е VICARIUS FILII DEI, което в превод означава “ Наместник на Божия Син “. Моля, забележете, че това е официалното име на папата!

Преди да продължим искам да ви обърна вниманието на нещо много важно. Има една математика на нашата цивилизация, която съществува от столетия, в която се използват букви от азбуката за изобразяване на математически стойности. Тази система е позната на всички култури в света. Сега говоря за римските числа. Питали ли сте се защо изучаваме римското броене в нашите училища? Кога за последен път сте използвали римски числа? Защо всички цивилизовани нации изучават това в училище? Аз ще ви кажа защо. Това е единствено възможният начин, чрез който да се идентифицира числото на звяра в Откровение 13 глава. Посредством тази световно известна математическа система, която използва системата на заместване на букви с цифри, Бог е подсигурил посредством Своята мощ, така че целият свят да може да идентифицира числото на звяра. Бог открива това на апостол Йоан в откровение през 96 година сл.Хр.

От Писанията за разпъването на Христос знаем, че основните езици, които са се използвали по това време са били латински, гръцки и еврейски. Това можем да прочетем в Лука 23:38 и Йоан 19:20. По интересен начин тези три езика ни дават по системата на буквената индикация идентифицирането на папата - числото 666. Можете ли да си представите по-голяма астрономическа точност при изявата на това !?

И така, приятели, нека да пресметнем числото на римското име VICARIUS FILII DEI. Нека на мястото на буквите поставим съответстващите им числа.
V – 5 F – 0 D – 500

I – 1 I – 1 E – 0

C – 100 L – 50 I – 1

A – 0 I – 1

R – 0 I – 1

I – 1


U – 5

S – 0


112 + 53 + 501 = 666
Като сметнем всичко идваме до сбора 666. Числото на гръцкия превод на титлата ЛАТИНЕЦ, каквато е титлата на гръцки език, дава отново 666. И на еврейски титлата РИМЛЯНИНЪТ дава отново 666. Не е ли това поразяващо?! Това не е случайно. Бог не иска никой, който търси истината да бъде оставен в неяснота точно по този толкова важен въпрос. Бог иска всички да се определят след познаване на истината.

Ние с удоволствие ще ви изпратим материали към това предаване, където тези неща ще бъдат описани още веднъж точно.

Сега сме в края на Откровение 13 глава. Не ви ли беше интересно? Искам да преминем към Откровение 14 глава

От 13 глава разбрахме, че ще има много погубени и това ще са тези, които са приели белега на звяра. В противовес Откровение 14 глава говори за тези, които ще бъдат спасени, защото са подпечатани с Божия печат. Приятели, нека се опитаме да разберем какво представлява това благовестие.

Първите три стиха говорят за остатъка от 144 000, и в стих 4 се казва – “ Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици ; те са ,които следват Агнето, където и да отива ; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.”

Какво означава това? Както ни казва Библията, това трябва да са неженени еврейски младежи, които очакват завръщането на Исус – НИКОГА! Има хора, които се опитват така да разтълкуват това. Виждате ли тази група, която очаква завръщането на Христос, които не са омърсени с жени, които не са омърсени с тази паднала църква, която водена от папата е следвала поклонението в неделя.

Навярно си спомняте , че в Библията открихме какво означаваше образа на жена. Ако сте пропуснали това, то отваряме още веднъж на Ер.6:2 - “Красивата и изнежена жена Сионовата дъщеря ще изтребя. “ Мисля, че тук е казано много ясно. Също така в Откровение 17 и 12 глава се говори за една паднала църква, която образно е представена като една развратна жена. Също в Откровение 12 глава е показана Божията вярна църква, като една чиста жена. За тези две жени говорихме в предишните ни срещи, но едно искаме да установим сега – жената в библейските пророчества винаги означава една църква. Тук ни се казва, че Божият народ няма да бъде омърсен с падналата църква, като няма да спазва фалшивия ден за поклонение.

От Откровение18:4 разбираме, че Божия народ е извикан да излезе от развратната църква и дъщерите и. Посредством изчистващата и духовна сила на Христос те ще бъдат прерoдени в духовни “девици”. Това са хората, които през времето на Христовото идване ще преминат в Негово владение.

Стих 5 ни казва – “ И в устата им не се намери лъжа ; те са непорочни.” Те ще могат по-добре да разберат Божията воля, която ще им бъде дадена през този ден. Тук идваме до 6стих , където се говори за три ангела, но на тези ангели е дадена задача да евангелизират света. Това е нашата задача. Исус казва на последователите си в Матей 28:19-20 :

Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал ; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.”

И така, тези ангели не са истински ангели. Тях трябва да ги разгледаме символично. Те представляват 3 особени послания, които Божия народ трябва да извести малко преди идването на Христос.

Нека да прочетем заедно трите важни послания в Откровение14:6-11:

И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас : Бойте се от Бога, и въздайте нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди ; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше : Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас : Ако някой се поклони на звяра или на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му ; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове ; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.”

И така, приятели, това ужасно послание предупреждава всички, които стоят в опасност да приемат белега на звяра, че тези хора ще бъдат загубени за винаги. Но в следващия стих се говори за хората,които няма да приемат белега на звяра. Това са тези, които ще бъдат спасени. Характерните особености на тези хора разбираме от стих 12 :

Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.”

Приятели, вие можете да ни дадете всякакви измислени за нас имена : законни фанатици, съботяни, старозаветници и т.н. Все е едно как хората ни наричат, но с милостта и силата на Христос ще спазваме заповедите на Бога, включително и четвъртата заповед, която казва : Изход20:8-10 - “ Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела ; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти,нито добитъкът ти, ни чужденеца, който е отвътре вратите ти ; “

Знаете ли защо искам да пазя 10-те заповеди включително и 4-тата? Защото Бог чрез пророк Йоан е открил в Откровение12:17 :

Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса ; и змеят застана на морския пясък.”

Това ще бъде Божия народ малко преди идването на Исус.

Има още много неща, които искам да ви покажа ,но за днес е достатъчно. При следващата наша среща – повече. Тогава ще продължим от там, до където стигнахме днес.


Нека сега да се помолим :

Скъпи небесни Татко, понякога е трудно в този модерен свят да следваме истината. На тези от нас, на които е отредено да напуснем църквите, професия, а също и приятели, скъпи Татко, помогни да следваме истината и да променим живота си по Твоята воля, защото това ще ни бъде трудно. О, скъпи Татко, ние знаем, че Твоят Син Исус даде много повече от това, дойде на тази земя и умря за нас. Боже, помогни ни да разберем, че тази Твоя голяма жертва ще ни осени, за да следваме истината и ще осветява нашия път. В името на Исус те молим за това. Амин.”


В следващия епизод ще видите : Разкриването на Вавилон


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница