Разрешения за дейности с отпадъци 2005 гстраница1/4
Дата01.02.2018
Размер458.55 Kb.
  1   2   3   4
Разрешения за дейности с отпадъци 2005 г.

Разрешение № 15-ДО-083-00/21.12.2005 г. за дейности по събиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Първа медикодиагностична лаборатория" ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-042-01/19.12.2005 г. за дейности по събиране и временно съхраняване, R2-пречистване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Контакс” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-082-00/12.12.2005 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Областен диспансер по кожно-венерически заболявания със стационар-Шумен" ЕООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-001-02/18.11.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъците на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Херти" ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-055-01/17.11.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в с.Царев Брод, за срок от 5 години, "Държавна психиатрична болница" ООД, с.Царев Брод

Разрешение № 15-ДО-081-00/28.10.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, R1-използване като гориво на отпадъци на площадка в с.Камбурово, за срок от 5 години, "Лескомекс" ООД, с.Камбурово

Разрешение № 15-ДО-80-00/30.09.2005 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Мебел джен" АД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-075-01/10.09.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Фикосота синтез" ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-079-00/07.09.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Смядово, за срок от 5 години, "Смеда" АД, гр. Смядово

Разрешение № 15-ДО-70-02/02.09.2005 г. за дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 3,5 години, "Амко" ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-008-02/18.08.2005 г. за дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъците на площадка в гр. Попово, за срок от 3 години, "Роса" АД, гр. Попово

Разрешение № 15-ДО-78-00/17.08.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, "ВиК" ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-010-02/01.07.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране и оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Попово, за срок от 3 години, "Чугунена арматура България" АД, гр. Враца

Разрешение № 15-ДО-013-03/30.06.2005 г. за дейности по събиране, временно съхранение, транспоритране и оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Каспичан, за срок от 5 години, "Алмед" ООД, гр. Каспичан

Разрешение № 15-ДО-077-00/30.06.2005 г. за дейности по временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Брамас” АД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-043-01/27.06.2005 г. за дейности по събиране, обезвреждане и транспротиране на отпадъци на площадка в с.Пайдушко, община Търговище, за срок от 2 години, “БКС-Търговище” ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-075-00/30.05.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Фикосота синтез” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-076-00/30.05.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Фикосота” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-074-00/25.05.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр.Попово, за срок от 5 години, "Алметал" ЕООД, гр.Попово

Решение № 15-ДО-070-01/17.05.2005 г. за измяна и/или допълнение на Разрешение № 15-ДО-070-00/21.02.2004 г. за допълнителна дейност по оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, до изтичане на Разрешението, “АМКО” ООД, гр. Шумен

Решение № 15-ДО-040-02/11.05.2005 г. за измяна и/или допълнение на Разрешение № 15-ДО-040-01/22.04.2004 г. за измяна кодове на отпадъци, на площадка в гр. Търговище, до изтичане срока на Разрешението, “МБАЛ-Търговище”, гр. Търговище

Решение № 15-ДО-057-01/05.05.2005 г. за измяна и/или допълнение на Разрешение № 15-ДО-057-00/01.03.2004 г., за допълнителна дейност по временно съхраняване на отпадъци на площадки № 1 и 3, до изтичане срока на Разрешението, “Електроапаратура” ЕООД, с. Ковечевец, община Попово

Разрешение № 15-ДО-073-00/26.04.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, обезвреждане и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Велики Преслав, за срок от 2 години, “БКС” ЕООД, гр. Велики Преслав

Разрешение № 15-ДО-011-02/19.04.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, оползотворяване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Попово, за срок от 3 години, “Полисеп” АД, гр. Попово

Разрешение № 15-ДО-072-00/19.04.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Примекс” ЕООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-046-01/31.03.2005 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, оползотворяване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Търговище, за срок от 5 години, “ТИС” ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-071-00/18.03.2005 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, “Мадара-КОВ” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-070-00/21.02.2005 г. за дейности по оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, “АМКО” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-025-01/22.01.2005 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговище, за срок от 3 години, “Терем-Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-041-01/10.01.2005 г. за дейности по събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Велики Преслав, за срок от 4 години, “Винекс Преслав” АД, гр. Велики Преслав


Разрешения за дейности с отпадъци през 2006 г.

Разрешение № 15-ДО-118-00/05.12.2006 г. за дейности по обезвреждане на отпадъци на територията на МБАЛ Шумен, “Моби Трейд" ЕООД Шумен

Разрешение № 15-ДО-117-00/04.12.2006 г. за дейности по временно съхранение на отпадъци на площадка в Шумен, “Метал" АД Шумен

Разрешение № 15-ДО-116-00/20.11.2006 г. за дейности по събиране,временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в Търговище, "ЛВК Винпром" АД Търговище

Разрешение № 15-ДО-111-01/20.11.2006 г. за изменение на решение №15-ДО-111-00/13.10.2006 дейности по събиране, R12 и транспортиране на отпадъци, с което се добавя нова площадка за разкомплектоване на МПС в Шумен, “Екомакс" ООД

Разрешение № 15-ДО-085-04/17.11.2006 г. за изменение на решение №15-ДО-05-03/14.03.2006 дейности по събиране, R12 и транспортиране на отпадъци, с което се добавят нова площадка за разкомплектоване на МПС в Шумен и площадка в Нови пазар, ЕТ“Георги Христов" Шумен

Разрешение № 15-ДО-028-03/01.11.2006 г. за дейности по събиране, R12 и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 5 години, ЕТ“Марекс-Цветалин Стоев”ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-114-00/31.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 5 години, СХБАЛ“Папуров”ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-113-00/30.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 5 години, МЦ“Солигена”ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-068-01/27.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Н.Пазар, за срок от 5 години, “Маяк КМ”АД, гр. Н.Пазар

Разрешение № 15-ДО-112-00/20.10.2006 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 3 години, “ДКЦ 1 Търговище”ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-111-00/13.10.2006 г. за дейности по събиране, R13 и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Екомакс”ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-110-00/11.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр.Шумен, за срок от 5 години, “Мадара-Галвис”ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-109-00/11.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр.Шумен, за срок от 5 години, “Мадара-Автомост”ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-108-00/09.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 5 години, “Търговище Автотранспорт”ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-107-00/06.10.2006 г. за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на площадка в гр.Шумен, за срок от 5 години, “Био-С”ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-106-00/05.10.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Мадара-ЛЦ”ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-105-00/29.09.2006 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр.Търговище, за срок от 5 години, “СМДЛ Биомед 2001”ООД, гр.Търговище

Разрешение № 15-ДО-104-00/04.09.2006 г. за дейности по събиране на отпадъци на площадка в гр. Търговище, за срок от 5 години, “ДКЦ Св.Ив.Рилски”ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-103-00/31.08.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Търговоще, за срок от 5 години, “Водоснабдяване и канализация”ООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-102-00/31.08.2006 г. за дейности по събиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 3 години, “Медицински център I”EOOД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-101-00/31.08.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране и рециклиране на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 5 години, “Мера глас”ООД, гр. Нови Пазар

Разрешение № 15-ДО-100-00/25.08.2006 г. за дейности по временно съхраняване и R1 на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Августа Мебел”, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-99-00/24.08.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и рециклиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Макет”ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-98-00/23.08.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и рециклиране на отпадъци на площадка в гр. В.Преслав, за срок от 4 години, “Дурмалар”ООД, гр. Велики Преслав

Разрешение № 15-ДО-97-00/02.08.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Старс Къмпани”ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-96-00/28.07.2006 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Попово, за срок от 5 години, “Гатев”ООД, гр. Попово

Разрешение № 15-ДО-95-00/28.07.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране и рециклиране на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 5 години, “Лебед Глас”ООД, гр. Нови Пазар

Разрешение № 15-ДО-94-00/26.07.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Търговище, за срок от 5 години, “Радита”ООД, гр.Търговище

Разрешение № 15-ДО-93-00/14.07.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 4 години, “Лидер ОИЛ”ООД, гр. Нови Пазар

Разрешение № 15-ДО-92-00/23.06.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 3 години, “Ваком МП”, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-91-00/15.06.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, “Диагностично-консултативен център I”ЕООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-56-01/15.06.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Омуртаг, за срок от 3 години, “МБАЛ-Омуртаг”ЕАД, гр. Омуртаг

Разрешение № 15-ДО-90-00/23.05.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, "Шумен-Пътнически Автотранспорт”ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-089-00/19.05.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и рециклиране на отпадъци на площадка в с.Развигорово, за срок от 4 години, ЕТ “Ферхан Ахмедов-Феро”, с.Развигорово

Разрешение № 15-ДО-088-00/08.05.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 3 години, “ПХЖ Брадърс Комерс”АД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-039-02/26.04.2006 г. за дейности по събиране, обезвреждане и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, “БКС” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-87-00/08.05.2006 г. за дейности по транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен за срок от 3 години, “Автотранспрот, ремонт и поддръжки МБАЛ-Шумен” ЕООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-074-01/10.04.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Попово, за срок от 4 години, “Алтметал” ЕООД, гр. Попово

Разрешение № 15-ДО-086-00/31.03.2006 г. за дейности по временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 3 години, “ДАП” ООД, гр. Нови пазар

Разрешение № 15-ДО-05-03/14.03.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 4 години, ЕТ “Георги Христов”, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-085-00/23.03.2006 г. за дейности по събиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Дом за медико-социални грижи за деца”, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-059-01/24.03.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “Мадара – ЗКВ” ООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-033-01/28.02.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 5 години, “АЛ и КО” АД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-084-00/28.01.2006 г. за дейности по събиране, оползотворяване и транспортиране на отпадъци на площадка в с.Славяново, община Попово, за срок от 5 години, ЕТ “КАдиров-Юмюгюл Алиева”, с. Славяново, община Попово

Разрешение № 15-ДО-022-02/25.01.2006 г. за дейности по временно съхраняване, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци на площадка в гр. Каспичан, за срок от 5 години, “Рока България” АД, гр. Каспичан

Разрешение № 15-ДО-052-01/17.01.2006 г. за дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Шумен, за срок от 4 години, “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Шумен” ЕООД, гр. Шумен

Разрешение № 15-ДО-025-02/10.01.2006 г. за дейности по временно съхраняване и обезвреждане на отпадъци на площадка в гр. Търговище, за срок от 5 години, “Терем-Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-054-01/05.01.2006 г. за дейности по събиране, временно съхраняване и обезвреждане на отпадъци на площадка в гр. Нови пазар, за срок от 1 година, МБАЛ “Д-р Добри Беров”, гр. Нови пазар

Разрешения за дейности с отпадъци 2007 г.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-107-01 от 27.12.2007 г. за изменение /допълнение на решение №15-ДО-107-00 от 6.10.2006 за дейности с отпадъци на "БИО-С" ООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-072-02 от 20.12.2007 г. за изменение /допълнение на решение №15-ДО-072-00 от 19.04.2005 за дейности с отпадъци на "Примекс" ЕООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-152-00 от 11.12.2007 г. до 11.12.2012г за извършване на дейности с отпадъци на "Екофол" АД, гр.Търговище

РЕШЕНИЕ №15-ДО-070-03 от 11.12.2007 г. за изменение /допълнение на решение №15-ДО-070-02 от 2.09.2005 за дейности с отпадъци на "Амко" ООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-151-00 от 5.12.2007 г. до 5.12.2012г за извършване на дейности с отпадъци на "Би ДЖи И" ООД, площадка Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-028-04 от 10.12.2007 г. за изменение /допълнение на решение №15-ДО-128-03 от 1.11.2006 за дейности с отпадъци на ЕТ "Марекс-Цветелин Стоев" , гр.Търговище

РЕШЕНИЕ №15-ДО-111-04 от 19.11.2007 г. за изменение /допълнение на решение №15-ДО-111-03 от 23.10.2007 за дейности с отпадъци на "Екомакс" ООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-150-00 от 16.11.2007 г. до 16.11.2012г за извършване на дейности с отпадъци на "Константинови" ООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-039-05 от 07.11.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-039-02 на "Титан-БКС" ООД, гр.Шумен


РЕШЕНИЕ №15-ДО-149-03 от 09.11.2007 г. до 09.11.2012г за извършване на дейности с отпадъци на "АПДП-ГП Белла Дент" ООД, гр.Шумен


РЕШЕНИЕ №15-ДО-077-01 от 07.11.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-077-00 на "Брамас 96" АД, гр.Шумен


РЕШЕНИЕ №15-ДО-111-03 от 23.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-111-02 на "Екомакс" АД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-137-01 от 23.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-137-01 на "Металс" ООД, площадка гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-072-01 от 19.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-072-00/19.04.2007 на "Примекс" ЕООД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-118-02 от 18.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-118-01/11.09.2007 на "Моби трейд" АД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-148-00 от 18.10.07 г. на "Север харт груп" ЕООД,гр.Шумен за извършване на дейности по събиране,


транспортиране и временно съхранение на отпадъци и предварително третиране на отпадъци.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-147-00 от 18.10.07 г. на "Биана" ЕООД,гр.Шумен за извършване на дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци

РЕШЕНИЕ №15-ДО-146-00 от 16.10.07 г. на "ЛЗИП-АСМП-МЦ-ВЕСТА" ЕООД,гр.Шумен за извършване на дейности по временно съхранение на отпадъци.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-145-00 от 16.10.07 г. на "Струмица" ЕООД,гр.Търговище за извършване на дейности по събиране,


временно съхранение на отпадъци.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-130-01 от 15.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-130-01 на "Барс" АД, гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-144-00 от 10.10.07 г. на "Еврометал" ООД,гр.Шумен за извършване на дейности по събиране,
транспортиране и временно съхранение на отпадъци и разкомплектоване на ИУМС.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-26-03 от 02.10.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-26-02 на "Феникс пластик" ЕООД, гр.Търговище

РЕШЕНИЕ №15-ДО-141-00 от 27.08.07 г. на "Метатех" ООД,гр.Шумен за извършване на дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци

РЕШЕНИЕ №15-ДО-140-00 от 22.08.07 г. на "Пътища" АД,гр.Шумен за извършване на дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци

РЕШЕНИЕ №15-ДО-074-03 от 14.08.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-074-01 на "Алтметал" ООД, гр.Попово

РЕШЕНИЕ №15-ДО-115-01 от 14.08.07 г.за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-115-00 на "Айбилкан" ООД, с.Венец

РЕШЕНИЕ №15-ДО-139-00 от 17.08.07 г. до 17.08.2012 г. за временно съхранение на отпадъци на ЕТ "Дочко Дочев-Доко", Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-079-01 от 07.08.07 г.за изменение на Решение №15-ДО-079-00 от 07.09.2005г.на "СМЕДА" ЕАД, гр. Смядово

РЕШЕНИЕ №15-ДО-067-01 от 01.08.07 г.за продължаване на срока на действие на Решение №15-ДО-067-00 за срок до 01.08.2009г.на "ЛИСЕЦ" ООД гр.Омуртаг, за извършване на дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-039-04 от 01.08.07 г.за изменение и/или допълнение на Решение №15-ДО-039-02 от 26.04.2006 на "ТИТАН-БКС" ООД гр.Шумен, за допълване на дейност.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-105-01 от 30.07.07 г.за изменение и/или допълнение на Решение №15-ДО-105-00 от 21.05.2006 на "СДМЛ Биомед-2001" ООД гр.Търговище, за спиране на дейноста по временно съхранение на отпадъци.

РЕШЕНИЕ №15-ДО-086-01 от 30.07.07 г.за изменение и/или допълнение на Решение №15-ДО-086-00 от 31.03.2006 на "ДАП" ООД гр.Нови Пазар, за добавяне на площадка и видове отпадъци.

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-138-00 от 20.07.07 г.за извършване на дейности, включващи събиране, оползотворяване и временно съхранение на отпадъци на "Пътинженерингстрой-Т" АД, гр.Търгпвище

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-006-03 от 17.07.07 г.за извършване на дейности, включващи събиране и временно съхранение на отпадъци на "Лавена" АД, гр.Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-136-00 от 28.06.07 г.за извършване на дейности за временно съхранение на отпадъци на ЕТ"Благой Атанасов", гр.Шумен

РЕШЕНИЕ №15-ДО-076-02 от 27.06.07 г.за изменение и/или допълнение на Решение №15-ДО-076-00 от 30.05.2005 и Решение №15-076-01 от 27.04.2007 на "Фикосота" ООД Шумен, за промяна на наименованието на дружеството от "Фикосота" ООД на "Теси" ООД.

РЕШЕНШЕ за отказ на разрешение за дейности по отпадъците №15-ДО-135-00 от 08.06.07 г.на "Омуртаг Транс" ЕООД, гр.Омуртаг

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-022-03 от 08.06.07 г.за извършване на дейности, включващи събиране, оползотворяване и временно съхранение на отпадъци на "Рока България" АД, гр.Каспичан

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-134-00 от 22.05.07 г.за извършване на дейности, включващи събиране, оползотворяване и временно съхранение на отпадъци на "Феба -1"ООД

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-133-00 от 21.05.07 г.за извършване на дейности, включващи оползотворяване на отпадъци на "Тера Виена"ООД

РАЗРЕШЕНИЕ № 15-ДО-111-02 от 21.05.07г. за изменение/допълнение на Решение №15-ДО-111-00 от 13.10.06г. за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране и съхраняване R 13 на отпадъци на "ЕКОМАКС"ООД

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-057-02 от 21.05.07 г.за извършване на дейности, включващи временно съхранение, обезвреждане и транспортиране на отпадъци на "Електроапаратура"ЕООД

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-063-01 от 15.05.07 г.за продължаване срока на действие, изменение/допълнение на разрешение №15-ДО-063-00 за извършване на дейности, включващи събиране и временно съхранение на отпадъци на МБАЛ-Велики Преслав - ЕООД

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-064-01 от 14.05.07 г.за продължаване срока на действие на разрешение №15-ДО-064-00 11.06.2005 за извършване на дейности, включващи събиране и временно съхранение на отпадъци на "ОДОЗС-Шумен"ЕООД

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-075-01 от 07.05.07 г.за изменение/допълнение на разрешение №15-ДО-075-00 30.05.2005 за извършване на дейности, включващи временно съхранение и транспортиране отпадъци на "ФИКОСОТА СИНТЕЗ"ООД гр.Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ №15-ДО-043-02 от 3.05.07 г.за продължаване срока на действие на разрешение №15-ДО-043-01 27.06.2005 за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци на БКС-Търговище ЕООД

РАЗРЕШЕНИЕ № 15-ДО-076-01 от 27.04.07г. за изменение /допълнение на Решение №15-ДО-076-00 от 30.05.05г. извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъци

Разрешение № 15-ДО-049-02/23.03.2007 г. за изменение/допълнение на Разрешение № 15-ДО-049-01/29.04.2004 за дейности по временно съхранение и оползотворяване на отпадъци, "Екокомерс-НЕК" ООД гр.Търговище


Разрешение № 15-ДО-132-00/04.04.2007 г. за дейности събиране и временно съхранение на отпадъци, ЕТ “Марина Метал М-Маринка Николова" , гр.Смядово

Разрешение № 15-ДО-054-02/23.03.2007 г. за дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци, "МБАЛ-Попово" ЕООД Попово

Разрешение № 15-ДО-060-01/23.03.2007 г. за продължаване срока на действие на Разрешение № 15-ДО-060-00/29.04.2004 за дейности за временно съхранение на отпадъци, "МБАЛ-Д-р Дабре Беров" ЕООД гр.Нови Пазар

Разрешение № 15-ДО-131-00/21.03.2007 г. за дейност временно съхраняване на отпадъци, МДЛ "Д-р Ноневи“ ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-130-00/12.03.2007 г. за дейности транспортиране и събиране на отпадъци от строителство, “Барс" ЕООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-074-00/28.02.2007 г. за изменение и/или допълнение на Решение №15 -ДО-074 -01 от 10.04.2006, за дейността Временно съхранение на нехлорирани хидравлични и моторни масла, “Алтметал" ООД, гр.Попово

Разрешение № 15-ДО-129-00/23.02.2007 г. за дейности транспортиране и събиране на отпадъци от площадки на здравни и лечебни заведения, “Кръстеви" ООД, гр.Шумен

Разрешение № 15-ДО-128-00/05.02.2007 г. за дейности с отпадъци “Таита" АД Шумен

Разрешение № 15-ДО-127-00/26.01.2007 г. за дейности транспортиране и събиране на отпадъци от площадки на здравни и лечебни заведения, “Димов -Ойл" ЕООД, гр. Търговище

Разрешение № 15-ДО-126-00/22.01.2007 г. за дейности с отпадъци, “Метеор" АД, гр. Попово

Разрешение № 15-ДО-039-03/09.02.2007 г. за дейности с отпадъци на “Титан БКС" ООД Шумен  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница