Счетоводен баланс към 31 декември 2006 гстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер422.6 Kb.
  1   2   3   4   5

Шишеджам България” ЕООД

Финансови отчети към 31 декември 2005 и 2006

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2006 г./всички суми са посочени в хиляди лева/

Бележка


31 декември

200631 декември

2005АКТИВИ

Нетекущи активи

Транспортни средства

1

8
17

Компютърна техника

11

Стопански инвентар

11

Отсрочени данъчни активи

2

4
5
Общо нетекущи активи12
24

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти

3

4418
2500

Търговски и други вземания

4

400
186

Общо текущи активи
4818
2686
Общо АКТИВИ
4830
2710
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал

5

5
5
Натрупана печалба /(загуба)

6

3004
1728

Общо капитал и резерви
3009
1733Текущи пасиви

Търговски задължения

7

1535
766

Данъчни задължения

8

278
204

Задължения към персонала

9

7
6

Задължения за осигуровки
1
1
Общо текущи пасиви
1821
977
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
4830
2710


Дата: 31-01-2007 г.
Съставител: Милена Теодосиева
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница