Седмична справка на нотификациите за сведение №15/2015 гДата13.09.2016
Размер127.55 Kb.

СЕДМИЧНА СПРАВКА НА НОТИФИКАЦИИТЕ ЗА СВЕДЕНИЕ

№ 15/2015 г.
Нотифицираща страна

Продукт

Риск

Предприети мерки от нотифициращата страна

Products were found and measures were taken also in:

1.
A12/0430/16


Norway/

Норвегия

Category: Jewellery/Бижута

Product: Necklace/Колие

Brand: ZARA

Name: ZARA ACCESSORIES collection

Type/number of model: 7056/001/050

Batch number/Barcode: 07056001050035

OECD Portal Category: 64000000 - Personal Accessories/Лични аксесоари

Description: Large necklace consisting of metal rings and red, blue and white coloured beads. The product is attached to black cardboard for display.

Описание: Голямо колие, състоящо се от метални пръстени и червени, сини и бели цветни мъниста. Продуктът е прикрепен към черен картон.
Country of origin: India

Държава на произход: Индия


Chemical/Химически

The product contains cadmium (measured value: up to 90% by weight). Cadmium is harmful to human health, because it accumulates in the body and can damage organs and/or cause cancer.

The product does not comply with the REACH Regulation.

Продуктът съдържа Кадмий (измерена стойност по-висока от 90% от теглото).

Кадмият може да увреди човешкото здраве, поради натрупване в тялото и може да доведе до увреждането на органи и да причини рак.

Продуктът не отговаря на Регламента REACH.

Compulsory measures: Ban on the marketing of the product and any accompanying measures

Задължителни мерки:

Забрана за продажба на продукта и всякакви съпътстващи мерки.
2.
A12/0434/16


Slovakia/

Словакия

Category: Toys/Играчки

Product: Plastic doll/Пластмасова кукла

Brand: iKO

Name: Beauty Fashion - CINDERELLA

Type/number of model: NO.616 (on the package) N:115983 (on the label)

Batch number/Barcode: 8585030115983 (on the label)

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Plastic doll with long blond hair, shiny dress and red shoes. Height: 30cm. Packaged in a cardboard box with a transparent plastic window on the front side.

Описание: Пластмасова кукла с дълга руса коса, лъскава рокля и червени обувки. Височина: 30 см. Опакована в картонена кутия с прозрачна предна част.
Country of origin: China

Държава на произход: Китай


THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT


Продуктът може да бъде фалшификат.
Chemical/Химически

The plastic material of the head, the arms and the legs of the doll contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value up to 22.9% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. The plastic material of the arms and legs of the doll contains also di-isononyl phthalate (DINP) (measured value 1.01% by weight).

According to the REACH Regulation DEHP is prohibited in all toys and childcare articles and DINP is prohibited in toys or childcare articles that can be placed in the mouth by children.
Пластмасовият материал, от който са направени главата, ръцете и краката на куклата съдържат di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 22.9 % от теглото). Този фталат може да увреди здравето на децата, и по-специално тяхната репродуктивна система.

Пластмасовият материал на ръцете и краката на куклата съдържа също di-isononyl phthalate (DINP) (измерена стойност 1.01% от теглото). Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето, докато фталатите DINP, DNOP и DIDP са забранени за влагане в играчки, които могат да попаднат в устата на детето.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market,
Recall of the product from end users,
Warning consumers of the risks


Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара;

Изтегляне на продукта от крайните потребители;

Уведомяване на потребителите за риска.

3.
A12/0438/16


Slovakia/

Словакия

Category: Toys/Играчки

Product: Plastic doll/Пластмасова кукла

Brand: Unknown

Name: Dominator

Type/number of model: NO:811 (on the package) STF204132 (on the label)

Batch number/Barcode: 6991202041325 (on the label)

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Plastic doll with long blond hair and shiny dress. The package also includes a handbag, four-leaf clover and two dresses. Packaged in a cardboard box with a transparent plastic window on the front side.

Описание: Пластмасова кукла с дълга руса коса и лъскава рокля. Опаковката включва също чанта, четирилистна детелина и две рокли. Същата е от картон с прозрачна предна част.
Country of origin: China

Държава на произход: Китай


Chemical/Химически

The plastic material of the head of the doll contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 21.8% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system.

According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.

Пластмасовият материал, от който е направена главата на куклата съдържа di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 21.8 % от теглото). Този фталат може да увреди здравето на децата, и по-специално тяхната репродуктивна система. Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето.


Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market,
Recall of the product from end users,
Warning consumers of the risks


Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара;

Изтегляне на продукта от крайните потребители;

Уведомяване на потребителите за риска.

4.
A12/0444/16


Hungary/

Унгария

Category: Toys/Играчки

Product: Inflatable canoe/Надуваемо кану

Brand: Splash

Name: Junior Canoe

Type/number of model: ASTM F-963 Art. no. 9135

Batch number/Barcode: 8712427091357

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Colourful inflatable canoe. Packaging: plastic bag and cardboard box Size: 102x56 cm

Описание: Цветна надуваемо кану. Опаковка: найлонова торбичка и картонена кутия. Размери: 102 х 56 см
Country of origin: China

Държава на произход: Китай


Chemical/Химически

The mouthpiece of the canoe contains di-isononyl phthalate (DINP) (measured value: up to 47 % by weight) and di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 0.127 % by weight).

According to the REACH Regulation, the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles and the phthalates DINP, DNOP and DIDP are prohibited in toys or childcare articles that can be placed in the mouth by children.

Мундщукът на кануто съдържа di-isononyl phthalate (DINP) (измерена стойност по-висока от 47% от теглото) и di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 0.127 % от теглото).

Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето, докато фталатите DINP, DNOP и DIDP са забранени за влагане в играчки, които могат да попаднат в устата на детето.


Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market,
Recall of the product from end usersЗадължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара;

Изтегляне на продукта от крайните потребители.

5.
A12/0445/16


Czech Republic/

Чешка република

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Facial toner/Продукт за лице

Brand: khadi

Name: Rosenwasser Absolut naturrein

Type/number of model: Mfg. 04/2015 Expiry 12/2017

Batch number/Barcode: Batch. No. R-04,
EAN: 8906020511293


OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Rosewater skin product in a transparent plastic bottle with a black screw cap (Volume 210 ml). Colourless liquid with grey sediment. A spray dispenser is loosely attached to the bottle.

Описание: Продукт за кожата в прозрачна пластмасова бутилка с черна капачка на винт (обем 210 мл). Безцветна течност със сива утайка. Спрей-дозатор е прикрепен свободно към бутилката.
Country of origin: India

Държава на произход: Индия


Microbiological/Микробиологичен

The product has an excessive level of aerobic mesophilic bacteria (measured values up to 1300 cfu/g). In particular, if used on dry and damaged skin, the product may cause infection or skin irritation.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа прекомерно ниво на аеробни мезофилни микроорганизми (измерени стойности до1300 cfu/g). В частност, ако се използва върху суха и увредена кожа, този продукт може да предизвика инфекция или възпаление на кожата.

Продуктът не е в съответствие с Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
6.
A12/0446/16


Germany/

Германия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Fancy-dress make-up/Карнавален грим

Brand: Unknown

Name: Horror Make-up Set

Type/number of model: Article 60566

Batch number/Barcode: 4032037540521; Batch number 15030278

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: 3 make-up sticks (1 red, 2 white), 1 tube with a red liquid ("fake blood"), one applicator sponge fixed to a cardboard with a plastic cover.

Описание: Три стика грим (един червен и два бели). Опаковката с червената течност съдържа апликатор с гъба, фиксиран към картон.
Country of origin: China

Държава на произход: КитайChemical/Химически

The red liquid contains methylisothiazolinone (measured value 276 mg/kg). This preservative can induce contact allergy.

The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.

Червената течност съдържа methylisothiazolinone (Измерена стойност: 276 mg/kg). Този консервант може да предизвика контактна алергия.

Продукът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Voluntary measures: Withdrawal of the product from the market

Доброволни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
7.
A12/0453/16


Greece/

Гърция

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Shampoo & Bath gel/Шампоан и душ гел

Brand: malef

Name: Barbie Shampoo & Bath gel

Type/number of model: Product Ref.: BA933

Batch number/Barcode: 5206642000933, LOT: 1450174

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Shampoo & bath gel in a dark pink, plastic container (1000 ml) with a white dispenser on the top. The container bears pink dotted labels with a picture of a girl (on the front) and information about the product and the distributor (on the back) in Greek and English.

Описание: Шампоан и душ гел в тъмно розова пластмасова опаковка (1000 мл) с бял диспенсер. На предната част на опаковката е изобразено момиче, като информацията за продукта и дистрибутора (на гърба на опаковката), е на гръцки и английски език.
Country of origin: Greece

Държава на произход: ГърцияMicrobiological/Микробиологичен

The product is microbiologically contaminated: it contains Pseudomonas spp. and a high level of aerobic mesophilic bacteria (measured value up to 6.8 x 10⁶ cfu/g).

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът е микробиологично замърсен: съдържа Pseudomonas spp. и високи нива на аеробни мезофилни микроорганизми (измерени стойности повисоки от 6.8 x 10⁶ cfu/g).

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
8.
A12/0454/16


Greece/

Гърция

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Bath gel/Душ гел

Brand: malef

Name: Omicron Luxury Bath Gel

Type/number of model: Product Ref.: OM-302; Magnolia and Organic Aloe Vera

Batch number/Barcode: 5206642002302, LOT: 1547001

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Bath gel in a white and purple plastic container (300 ml) with a black screw cap. The container bears information about the product and the distributor in Greek and English.

Описание: Душ гел в бяла и лилава пластмасова опаковка (300 мл) с черна капачка. Контейнерът съдържа информация за продукта и дистрибутора на гръцки и английски език.
Country of origin: Greece

Държава на произход: ГърцияMicrobiological/Микробиологичен

The product is microbiologically contaminated: it contains Pseudomonas spp. and a high level of aerobic mesophilic bacteria (measured value 3.5 x 10⁵ cfu/g).

The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.

Продуктът е микробиологично замърсен: съдържа Pseudomonas spp. и високи нива на аеробни мезофилни микроорганизми (измерени стойности повисоки от 3.5 x 10⁵ cfu/g).

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
9.
A12/0455/16


Greece/

Гърция

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Shampoo & bath gel/Шампоан и душ гел

Brand: American Greetings /,
malef


Name: Φραουλίτσα ('Fraoulitsa'/'Strawberry') Shampoo & Bath gel

Type/number of model: Product Ref.: 1908

Batch number/Barcode: 5206642000124, LOT: 1150029

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Shampoo & bath gel in a white plastic container (300 ml) with pink cap on the top. The container is decorated with strawberries and a picture of a cartoon character (on the front side) and information about the product and the manufacturer (on the back) in Greek and English.

Описание: Шампоан и душ гел в бяла пластмасова опаковка (300 мл) с розова капачка.Опаковката е декорирана с ягоди и снимка на анимационен герой (на лицевата страна), като информацията за продукта и производителя (на гърба), е на гръцки и английски език.
Country of origin: Greece

Държава на произход: Гърция


Microbiological/Микробиологичен

The product is microbiologically contaminated: it contains Pseudomonas spp. and a high level of aerobic mesophilic bacteria (measured value 1.5 x 10⁶ cfu/g).

The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.

Продуктът е микробиологично замърсен: съдържа Pseudomonas spp. и високи нива на аеробни мезофилни микроорганизми (измерени стойности повисоки от 1.5 x 10⁶ cfu/g).

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
10.
A12/0456/16


Greece/

Гърция

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Shampoo & Bath gel/Шампоан и душ гел

Brand: malef

Name: OMICRON KIDS Shampoo & Shower Gel

Type/number of model: Product Ref.: OM-425; Chamomille & essential oil of Lavender

Batch number/Barcode: 5206642002425, LOT: 1547003

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Shampoo & Bath gel in a white plastic container (400 ml) with purple cap on the top. The container is decorated with a smiling blue star and pictures of flowers (front side) and information about the product and the manufacturer (back side) in Greek and English. The product was packed in a white and blue carton box.

Описание: Шампоан и душ гел в бяла пластмасова опаковка (400 мл) с лилава капачка. Опаковката е украсена с усмихната синя звезда и снимки на цветя (предна страна), като информацията за продукта и производителя (задна страна), е на гръцки и английски език. Продуктът се пакетира в картонена кутия (в бяло и синьо).
Country of origin: Greece

Държава на произход: ГърцияMicrobiological/Микробиологичен

The product is microbiologically contaminated: it contains Pseudomonas spp. and a high level of aerobic mesophilic bacteria (measured value 1.1 x 10⁶ cfu/g).

The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.

Продуктът е микробиологично замърсен: съдържа Pseudomonas spp. и високи нива на аеробни мезофилни микроорганизми (измерени стойности повисоки от 1.1 x 10⁶ cfu/g).

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница