Списък на публикациите на доц д-р инж. Валентин Панчев ХристовДата24.06.2017
Размер59.81 Kb.
СПИСЪК

На публикациите на доц. д-р инж.Валентин Панчев Христов 1. Hristov V., D. Dimitrov, AN APPROACH FOR SPEEDING UP THE TRANSMISSION OF MEDICAL DIAGNOSTIC SIGNALS AND DATA IN THE TELEMEDICAL SYSTEMS, Proceedings of the Technical University – Sofia ‘2004, vol. 53/2004, pp. 115-122.tu.proceedings'04.zip

 2. Hristov V., F.Ibrahim, Performance Of Modified Pushout Mechanism: Simulation Study, Proc. Of Computer Science’2004, 7-9 Dec. 2004,Technical University of Sofia, Bulgaria, pp. 47-51 D:\TA\Assoc.Prof\new\CS'04.ZIP

 3. Hristov V., Ibrahim F. DATA PERFORMANCE OF AN ATM PUSH-OUT MECHANISM. Proc. of the Conference “SAER‘04”, St. Konstantin (Varna), Bulgaria, Sept. 2004, pp. 55-59.SAER'04.doc

 4. Hristov V., SIMULATION OF MODIFIED PUSHOUT MECHANISM WITH ELASTIC AND DETERMINISTIC TRAFFIC SOURCES WITH PRIORITIES, Proc. of “Electronics’2004”, 22-24 September, Sozopol, Bulgaria, book 3, pp. 174-179 D:\TA\Assoc.Prof\new\ET'04.doc

 5. Hristov, V. and F. Ibrahim. Data Performance of Modified Pushout+PPD Mechanism with Elastic and Deterministic Traffic Sources with Priorities, Information Technologies and Control Magazine, 2006, No 1, pp. 31-35. SAI'04.zip

 6. Ibrahim F., and Hristov, V. Efficiency of an ATM Push-out Mechanism. Proc. of the Conference ELEKTRONIKA’2004, Sofia, 21-22 May 2004, pp.246-251. ISBN 954-90209-3-2El'04_Second.zip

 7. Ibrahim F., and Hristov, V. Simulation Model of an ATM Push-out Mechanism. Proc. of the Conference ELEKTRONIKA’2004, Sofia, 21-22 May 2004, pp.240-245. ISBN 954-90209-3-2 El'04_First.zip

 8. Калпачка Г., B.Христов, Д.Никифоров. Мултимедийни програми за обучение по физика в средното училище, XXXII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Благоевград, 13-16 Maй 2004, с.256-260.

 9. Калпачка Г., Христов B. Разработване на мултимедийни програми за обучение по физика. Електроника’ 2004, София, 21-22 Maй 2004, ISBN 954-90209-3-2, с.240-245. El'04_Kalpa4ka.zip

 10. Христов B., Ф.Ибрахим. АСИНХРОНИЯТ ТРАНСФЕРЕН МЕТОД И УПРАВЛЕНИЕТО НА БУФЕРИТЕ. сп. “Електротехника и електроника”,бр. 7-8/2004, с. 68- 71.ExE'04.doc

 11. Христов B., Механизъм за управление на буферите в АТМ комутаторите сп. “Електротехника и електроника”,бр. 7-8/2006, с. 46-52.ExE'05.doc

 12. Hristov, V. Using the PIC16C84 in Pulse Generator for Educational Purposes, Proc. of the Conference FMNS’05, Blagoevgrad,9-11 June 2005,vol. 1, pp. 181-185 gen'05.doc

 13. Hristov, V. THE ZIGBEE WIRELESS NETWORKS:A REALIZATION, Proc. of the Conference FMNS’05, Blagoevgrad,9-11 June 2005, vol. 1, pp. 136- 143 …zigbee.doc

 14. Slavov Z., and Hristov, V. Designing an algorithm calculating sunrise and sunset for illumination control with a microcontroller, Proc. of the Conference FMNS’05, Blagoevgrad,9-11 June 2005, vol. 1, pp. 237- 244 algorithm.doc

 15. Ivanov A., Ivanov I., and Hristov V., Street light control system with a microcontroller , Proc. of “Electronics’2004”, 22-24 September, Sozopol, Bulgaria, book 4, pp. 103-107,Light.doc

 16. Hristov, V. IMPLEMENTATION OF A MODIFIED PUSHOUT MECHANISM IN ATM NETWORKS, Proc. of the Conference SAER’05, pp. 90-93 saer'05.doc

 17. Hristov, V. A MODIFICATION OF PUSHOUT MECHANISM Proc. of the Conference Computer Science’2005, Chalkidiki, Greece, 30 September – 2 October, 2005, Part I, pp. 37- 41. cs'05.zip

 18. Hristov, V. SIMULATION OF TRANSMISSION CONTROL PROTOCOLProc. of the Conference SCICE’05, pp. 74-78 CSICE'05.doc

 19. Христов B., Метод за повишаване на справедливостта при бързодействащи мрежи, сп. “Електротехника и електроника”,бр. 5-6/2003, с. 29- 34.

 20. Hristov, V., and V. Vatchkov, Web based system for microscope observation with structural analyzer EPIQUANT, Engineering Science Magazine, 2006, No 2, pp. 17-24 microscope\microscope.doc

 21. Иванов Р., Христов B.,Танева Л. Използване на лабораторни модули с микроконтролери за обучение, сп. “Електротехника и електроника”,бр. 11-12/2006, с. 3-10.StatiqE+E.doc

 22. Slavov Z., and Hristov, V. BUILDING AN UNIVERSAL NETWORK SECURITY MODEL, Proc. of the Conference ELECTRONICS ET’2006, Sozopol, Septtember 20-22, 2006, pp. 3- 8. ET’06.doc

 23. Hristov, V. USING CCNA EXPERIENCE BUNDLE FOR EDUCATION OF COMPUTER NETWORKS IN SOUTH- WEST UNIVERSITY, Proc. of the Conference ELEKTRONIKA’2006, Sofia, June 1-2, 2006, pp. 318-323. EL’06.oc

 24. Hristov, V. USING ASSEMBLER AND C LANGUAGES IN THE EDUCATION OF MICROCONTROLLERS, Proc. of the Conference SAER’06, pp. 200- 205. saer'06.doc

 25. Stoilov A. and V. Hristov 2006. FMNSwebDoc – web based system for documentation, Proc. of the International conference on Communications, Electromagnetics and Medical Application (CEMA’06), Sofia, Bulgaria, 19-21st October, 2006, pp. 49-54.

 26. Стоилов А., В. Христов, В. Юруков, Интегрирана CMS/DMS платформа за обслужване на дейностите във ВУЗ, сп. “Електротехника и електроника”,бр. 11-12/2006, с. 26- 32.cms_dms.doc

 27. Hristov, V., SIMULATION OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS, Proc. of the Conference Computer Science’2006, Instambul, Turkey, 30 September – 2 October, 2006, Part I, pp. 114- 119. cs'06.zip

 28. Hristov V., D. Dimitrov, IMPROVING FAIRNESS IN CELLULAR DATA NETWORKS, Proceedings of the Technical University – Sofia ‘2007, vol. 57, book 1, pp. 69-76.CDN_fairness.doc

 29. Hristov, V., EDUCATION ON COMPUTER NETWORKS IN SOUTH- WEST UNIVERSITY, Proc. of the Conference FMNS’07, Blagoevgrad, 6-10 June 2007, vol. 1, pp. 119- 123

 30. Hristov, V., ANALYSIS OF ASSESSMENT RESULTS ON COMPUTER NETWORKS Proc. of the Conference FMNS’07, Blagoevgrad, 6-10 June 2007, vol. 1, pp. 130- 134

 31. Hristov, V., Investigation of vehicular users’ fairness in CDMA-HDR networks,Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2007), September 21-23, 2007, Bulgaria vol. 2, pp.119-124

 32. Hristov, V., Improving fairness for pedestrian users of CDMA-HDR networks,Proceedings of the International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, June 24-27, 2007, Ohrid, Macedonia, vol. 2, pp.845-847.

 33. Hristov, V., A WIRELESS LOCAL AREA NETWORK SIMULATOR, Proc. of the Conference TELECOM’2007, 11-12 October, St. Constantine, Varna, Bulgaria, CD-ROM.

 34. Hristov, V., A SIMULATOR FOR WiMAX NETWORKS, Proc. of the International Conference CEMA’2007, 25-27 October, Sofa, Bulgaria, pp.66 -68

 35. Hristov, V., SIMULATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, Proc. of the International Conference UNITECH’2007, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, vol.I, pp. I-329 - I-332

 36. Hristov, V. et al. Efficient sharing of the capacity for different types traffic in multiservice networks. Proc. of the Conference ELEKTRONIKA’2008, Sofia, 29-30 May 2008, pp.94-99. ISSN 1313-3985

 37. Hristov, V., Investigation of Bandwidth Request Mechanisms in 802.16 networks, Proceedings of the International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, June 25-27, 2008, Nish, Serbia, vol. 1, pp.176-179.

 38. Hristov, V., A DCCP Congestion Control Mechanism, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), September 19-20, 2008, Bulgaria vol. 2, pp. 91-96

 39. Hristov, V., M. Kanchev, Investigation of Triple Play Services, 3rd International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’08) Athens , Greece, November 06th-08th, 2008, pp.59-63

 40. Hristov, V., I. Petrov, Investigation of 802.11N WLAN Throughput, 3rd International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’08) Athens , Greece, November 06th-08th, 2008, pp.64-69

 41. Христов, В. Симулатор на безжични локални мрежи, сп. “Електротехника и електроника”,бр. 9-10/2008, с.48-54

 42. Hristov, V., Signaling Delay in Wireless Networks with Session Initiation Protocol over User Datagram Protocol, Proc. of the Conference FMNS’09, Blagoevgrad, 3-6 June 2009, vol. 1, pp. 119- 123

 43. Hristov, V., SIGNALING DELAY USING SESSION INITIATION PROTOCOL OVER TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL IN WIRELESS NETWORKS, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009), September 17-20, 2009, Varna– St. St. Constantine and Elena, Bulgaria, pp. 82-87

 44. Hristov, V., Using Lightweight Directory Access Protocol for Service Level Specifications Administration, Proc. of the International Conference CEMA’2009, 8-10 October, Sofa, Bulgaria, pp.19 -23
 1. Учебни пособия.

 1. Христов В., ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ, Югозападен Университет ”Неофит Рилски” –Благоевград, 2008г. ISBN 954-680-296-4

 2. Христов В. и кол. МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, Югозападен Университет ”Неофит Рилски” –Благоевград, 2004г. ISBN 954-680-337-5

 3. Христов В. , Л. Танева, РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, Югозападен Университет ”Неофит Рилски” –Благоевград, 2006г. ISBN-13: 978-954-680-425-9

 4. Христов В. , A. Стоилов, РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, Югозападен Университет ”Неофит Рилски” –Благоевград, 2007г.. ISBN-13: 978-954-680-512-6

 5. Христов В., КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ, Югозападен Университет ”Неофит Рилски” –Благоевград, 2007г.. ISBN-13: 978-954-680-518-8

4. Научно – изследователски проекти

4.1 WEB базирана система за микроскопски наблюдения с автоматичен структурен анализатор „EPIQUANT”

4.2 Енергоспестяващо управление на парково и улично осветление в парк “Бачиново”

4.3 Проектиране и изграждане на СКС. Web сервер на ПМФ

4.4 Проектиране и изграждане на лабораторни модули по „Компютърни периферии”

4.5 Комплекс за разработка на системи за мониторинг на процеси в реално време.Подпис: …………………………..


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница