Украйна митнически изисквания Режимът за влизане, пребиваване и излизане от Украйна се определя от „Закона за правния статут на чужденците и лицата без гражданство”Дата27.09.2016
Размер39.33 Kb.
Украйна - митнически изисквания
Режимът за влизане, пребиваване и излизане от Украйна се определя от „Закона за правния статут на чужденците и лицата без гражданство” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17. Редът за продължаване срока на пребиваване на чужденци и лица без гражданство се определя от постановления на Министерски съвет на Украйна.

От 1 януари 2008г. българските граждани, притежатели на дипломатически, служебни и обикновени паспорти могат да пътуват без визи до и през Украйна, когато престоят е краткосрочен (до 90 дни) в рамките на една календарна година. Във всички останали случаи когато пътуването е свързано с работа или друго основание за продължителен престой е необходима виза, която се издава от украинските дипломатически представителства. След пристигането в страната, оформянето на разрешение за престой става в съответствие с приетото на 28.03.2012г. постановление на министерския съвет „За установяване редът на оформяне, изготвяне и издаване на свидетелства за постоянно пребиваване и свидетелства за временно пребиваване” – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/251-2012-%25D0%25BF.

Износът или вносът в Украйна на валута се регулира от Институция на Националата банка за пренос на валута и банкови метали от 27.03.2008г. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z052008-08. Разрешено е без предварително деклариране, пренасянето на валута равностойна и непревишаваща 10 000 (десет хиляди) евро. Износът или вносът на банкови метали (платина, злато, сребро под формата на свитъци или прах), както и на монети от скъпоценни метали до 500гр. е разрешен след попълването на митническа декларация.

http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article@art_id=2905852&cat_id=2857782.

Не подлежат на обмитяване и могат да бъдат внасяни и изнасяни следните стоки и принадлежности (http://www.customs.gov.ua/dmsu/doccatalog/document@id=364644):  • лични вещи, чиято обща стойност не превишава 1000 евро, пренасяни със самолет и до 500 евро пренасяне със земен или воден транспорт, като теглото им не трябва да бъде повече от 50кг.;
  • Алкохолни напитки (над 220) – 1 литър, вино – 2 литра, бира – 5 литра, цигарени изделия – 200 бр. цигари 50бр. пури или 250гр. тютюн;

  • фотоапарат, бинокъл, персонални звуко-възпроизвеждащи устройства, преносим радиоапарат, телевизор или компютър, мобилен телефон, пейджър, спортни принадлежности, скъпоценности и др.

  • могат да бъдат внасяни до 5 опаковки от един вид лекарствено средство. Ако курсът на лечение изисква, могат да бъдат внасяни количества, които не превишават посочените в рецептата. Рецептата следва да бъде на името на лицето пренасящо лекарствените препарати;

Вносът на психотропни и наркотични вещества става след разрешение на министерството на здравеопазването.

На задължително деклариране, а в определени случаи и на данъчно облагане подлежат произведения на изкуството или редки книги. Забранен е износът на книги, картини, картографически и нотни издания, създадени преди 1925г. Забранен е износът на чуждестранни книги, картини, картографически и нотни издания, както и книги на кирилица или глаголица издадени преди 1880г. Забранен е износът на периодични издания от преди 1945г. Забранен е износът на книги с печати на действащи библиотеки или учреждения.

Вносът на взривни материали, огнестрелно или хладно оръжие, а също и средства за самозащита – газови спрейове, става след получаването на разрешение от МВР на Украйна.

Вносът на домашни животни става след представянето на ветеринарен сертификат. Вносът и износът на застрашени диви животни и растения се регулира както от местното законодателство, така и от конвенции и договори по които Украйна е страна. Основен документ е Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Подобни пратки трябва да бъдат придружавани от разрешителен сертификат CITES от страната на внос или износ. Следва да се има редвид, че в Украйна ветеринарните или фитосанитарни сертификати не заместват CITES сертификата и обратно. В Украйна органът издаващ сертификати е министерството на околната среда. Необходимо е да се знае, че в обхвата на сертификатите CITES попадат не само живи животни и растения, но и мъртви екземпляри от включените в конвенцията видове, както и части от

тях (например ловни трофеи, препарирани животни, черепи, рога, плодове, луковици или препарати на източната медицина в чието съдържание има части от животни и растения от CITES (http://www.cites.org/) (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi). Консултация по въпросите на CITES може да бъде получена и на телефони в представителството в Украйна +380 44 206 31 26/206 31 27/206 31 34 или чрез електронна поща vovk@menr.gov.ua,domashlinets@menr.gov.ua.

В Украйна работи Държавна служба по карантинните растения (http://golovderzhkarantyn.gov.ua/), която е компетентния орган по провеждане на държавната политика в тази област. Съгласно нейните разпореждания забранен е вносът на следните растения:(http://golovderzhkarantyn.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница