Ядрена безопасност: изпитванията на аварийни натоварвания напредват добреДата22.12.2018
Размер36.46 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Ядрена безопасност: изпитванията на аварийни натоварвания напредват добре

Брюксел, 24 ноември. Европейските изпитвания на аварийни натоварвания на атомните електроцентрали напредват добре и ще повишат допълнително ядрената безопасност и сигурност в ЕС, посочи Комисията в първото си съобщение относно изпитванията на аварийни натоварвания. След ядрената авария във Фукушима ЕС реагира бързо и постигна съгласие за доброволни изпитвания на всички 143 атомни електроцентрали в съюза, провеждани въз основа на набор от общи критерии. В своето съобщение, публикувано днес, Комисията разглежда първите констатации от тези изпитвания на аварийни натоварвания и посочва някои области на политиката, в които новата рамка на ЕС за ядрена безопасност може да бъде засилена с общи стандарти. Резултатите от изпитванията на аварийни натоварвания ще станат известни догодина след приключването на изпитванията.

Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Изпитванията на аварийни натоварвания представляват основна стъпка в нашите усилия за повишаване на безопасността и сигурността на атомните електроцентрали в Европа. Не можем да приемем нищо по-малко от най-високите възможни технически стандарти. Въпреки че всяка отделна държава-членка има право да решава дали да произвежда електроенергия от АЕЦ или не, трябва да се гарантира, че гражданите не са изложен на опасност и че най-високите стандарти за безопасност не само са предписани, но и се спазват навсякъде в ЕС и отвъд границите му.“

Всички 14 държави-членки на ЕС, които експлоатират атомни електроцентрали (Белгия, България, Германия, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство, Румъния, Словашката република, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция) както и Литва, която понастоящем извежда от експлоатация последния си действащ блок, участват в тези изпитвания на аварийни натоварвания. Съседите на ЕС като Швейцария и Украйна също участват активно в начинанието, а други съседни страни потвърдиха ангажимента си да участват.

Изпитванията напредват добре съгласно договорения график и сроковете са спазени. Ядрените оператори трябваше да изпратят първоначален знак на националните оператори до 15 август, а националните регулатори трябваше да изпратят своите междинни национални доклади на Европейската комисия до 15 септември.

Изпитванията на аварийни натоварвания се извършват на доброволен принцип и се провеждат за пръв път в ЕС. Обстойните и прозрачни оценки, които се извършват в момента, ще повишат допълнително ядрената безопасност и сигурност в ЕС. Ядрената безопасност е неделима. Ето защо, предвид защитата на гражданите на ЕС, от първостепенно значение е да бъде установен процес, който цели възможно най-високи общи стандарти за безопасност и сигурност.

Заплахи за сигурността, а именно предотвратяване и реагиране на преднамерени действия, биват оценявани в успореден процес, провеждан под егидата на Съвета на ЕС. В доклада за напредъка от новосъздадената Специална (ad hoc) група на Съвета по въпросите на ядрената сигурност, приложен към междинния доклад на Комисията, се подчертава, че в ангажимента си по отношение на ядрената сигурност държавите-членки са готови да отидат по-далеч, като използват пълноценно и засилят съответните международни режими.

Европейската комисия вече е в процес на съставяне на първите изводи от изпитванията, въпреки че окончателните резултати от изпитванията на аварийни натоварвания ще станат известни едва следващата година, когато те приключат. В съобщението се определят редица области на политиката, в които се счита че са необходими допълнителни действия, или чрез по-добро съгласуване между държавите-членки, или чрез предлагане на ново законодателство на ЕС в областта на ядрената безопасност:  • Новото законодателство на ЕС може да определи общи критерии за избор на площадка, проектиране, изграждане и експлоатация на атомните електроцентрали. Правните разпоредби следва също така да засилят независимостта на националните регулатори, които издават лицензията и извършват проверките на място.

  • Държавите-членки следва да изготвят планове за управление на трансграничния ядрен риск, за да се подготвят по-добре за ядрени аварии и за координиране на действията за реагиране.

  • Следва да бъде постигнат европейски подход по отношение на отговорността. Жертвите следва да получават едно и също обезщетение, независимо от тяхната страна на пребиваване.

  • Изследователските програми на ЕС следва да се съсредоточат върху ядрената безопасност.

Контекст

Целта на изпитванията на аварийни натоварвания е да се прецени повторно дали атомните електроцентрали могат да издържат на въздействията от природни бедствия, човешки грешки или злоумишлени действия.

Операторите трябва да представят окончателния доклад до 31 октомври 2011 г., а националните органи — до 31 декември 2011  г. Окончателните национални доклади ще бъдат предмет на процес на партньорски проверки, провеждани от експерти от други държави-членки и от представител на Европейската комисия. Европейската комисия ще представи крайните резултати пред Европейския съвет на заседанието, планирано за юни 2012 г.

Резултатите от националните доклади и партньорските проверки ще бъдат публични. Националните доклади за напредъка са на разположение на: ENSREG website.http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Contacts :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)IP/11/1450


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница