З а п о в е д № рд 11 –78/27. 02. 2015гстраница1/2
Дата14.01.2018
Размер0.86 Mb.
  1   2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –78/27.02.2015г.гр. Бургас
На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено допълнение към разпределение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, допълвам заповед № РД 11-330/16.10.2014г., в частта и както следва:
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с.Кошарица, ЕКАТТЕ 39164, общ. Несебър, област Бургас, съгласно изготвено разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:

1. АГРА - 79 ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1355.623 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 593.845 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 7, 8, 161, , 236, 242, 247, 248, 278, 279, 281, 282, 287, 292, 293, 296, 299, 304, 306, 308, 313, 315, 320, 322, 323, 329, 333, 336, 340, общо площ: 1949.472 дка


ІІ. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Кошарица, общ.Несебър е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 20.00 лева/декар за ниви.

Изплащането на сумите за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ на собствениците започва след като изтече срока за обжалване на заповедта.

Заповедта в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на с.Кошарица, общ. Несебър и в сградата на Общинска служба по земеделие –Несебър.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Несебър и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед е неразделна част от заповед № РД 11-330/16.10.2014г.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.
ЛИДИЯ СТАНКОВА

  ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ

за стопанската 2014/2015 година

за землището на с. Кошарица, ЕКАТТЕ 39164, община Несебър, област Бургас.Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

АГРА - 79 ЕООД
21.72

16.604


ВЪЛЧО ТРЕНДАФИЛОВ СТРАТИЕВ

АГРА - 79 ЕООД


21.40

6.468

129.35

СТОЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
21.104

5.318


ИВАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
21.105

5.318


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ МАРКОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД


21.107

5.301

106.02

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

АГРА - 79 ЕООД
21.114

3.833


СТЕФАН ПЕТРОВ БИВОЛАРОВ

АГРА - 79 ЕООД


21.113

3.790

75.81

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
21.42

30.059


ВЪЛКО ВЪЛКОВ МАРКОВ

АГРА - 79 ЕООД
21.48

19.942


СТЕФАН ВЪЛКОВ ДЕМИРЧЕВ

АГРА - 79 ЕООД
21.46

12.241


СТОЙКА МИХОВА ГЮРГАНОВА

АГРА - 79 ЕООД
21.45

9.622


ДОБРА ВЪЛКОВА МАРКОВА

АГРА - 79 ЕООД
21.78

9.351


МАЛТА ИЛЧЕВА ПАВЛОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
21.86

8.237


МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЖЕЛЕВА

АГРА - 79 ЕООД
21.57

6.717


СТОЯН СТОЙКОВ КРЪСТЕВ

АГРА - 79 ЕООД


21.43

3.818

76.36

ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА СТАНОЕВА

АГРА - 79 ЕООД


21.44

2.951

59.01

"ПолендБруно"ООД

АГРА - 79 ЕООД
21.58

0.237


НИКОЛА АДАМОВ ТЕОХАРОВ

АГРА - 79 ЕООД
21.71

7.316


НЕДЯЛКО НИКОЛОВ ТЕНЕВ и др.

АГРА - 79 ЕООД


21.55

6.192

123.84

ЧЕНЮ ДИМИТРОВ БЕРБЕРОВ

АГРА - 79 ЕООД


21.77

4.753

95.06

П.И.Девелопмънтс ООД

АГРА - 79 ЕООД


27.3

10.254

205.07

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.99

6.414


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.97

6.361


СТОЙЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

АГРА - 79 ЕООД


27.116

1.574

31.48

ДЕЛКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

АГРА - 79 ЕООД
27.115

1.573


ВАСИЛКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА

АГРА - 79 ЕООД
27.114

1.515


РАДКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

АГРА - 79 ЕООД
27.118

1.507


АТАНАСКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

АГРА - 79 ЕООД


27.144

1.282

25.63

ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ

АГРА - 79 ЕООД


27.145

1.282

25.63

ДАНИЕЛА МИЛКОВА ПЕТКОВА

АГРА - 79 ЕООД
27.6

18.935


ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.8

9.545


ЙОРДАН ЖЕЛЕВ КАВАКОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.7

8.919


КРЪСТЮ ПАНАЙОТОВ КРЪСТЕВ

АГРА - 79 ЕООД
27.45

13.577


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ МАРКОВ

АГРА - 79 ЕООД


27.68

11.989

239.79

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДРАГНЕВ

АГРА - 79 ЕООД


27.47

11.898

237.96

АНДОН КОЛЕВ МУТАФОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.58

10.145


КОЛЬО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АГРА - 79 ЕООД
27.140

9.979


ИВАНКА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА

АГРА - 79 ЕООД


27.128

7.980

159.60

ЕООД "КОМЕРС ТОНИ-91"

АГРА - 79 ЕООД
27.93

7.752


ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

АГРА - 79 ЕООД
27.127

7.727


МИХО ИЛЧЕВ МИХОВ

АГРА - 79 ЕООД


27.69

7.699

153.98

ИНКОМ-97 ЕООД

АГРА - 79 ЕООД
27.126

7.669


ГЕОРГИ ИЛЧЕВ МИХОВ

АГРА - 79 ЕООД


27.166

5.469

109.38

ВОЛКЕНЛОС ЕООД

АГРА - 79 ЕООД


27.167

4.874

97.48

П.И.Девелопмънтс ООД

АГРА - 79 ЕООД
27.173

4.753


ЕЛЕНА ФИЛКОВА ИВАНОВА

АГРА - 79 ЕООД
27.110

3.634


МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
27.111

3.633


ДАФИНКА ПЕТКОВА ПАЛАПЕШКОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД


27.150

3.594

71.88

РАДКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД


27.151

3.594

71.87

НИКОЛА РАДЕВ ЧОЛАКОВ

АГРА - 79 ЕООД


27.152

3.593

71.87

ДОЙКА РАДЕВА ИВАНОВА

АГРА - 79 ЕООД
27.174

2.998


"МАСО 1"ЕООД

АГРА - 79 ЕООД
26.101

3.396


МАЛТА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

АГРА - 79 ЕООД
26.12

3.224


ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД


26.125

3.166

63.32

МАХАИЛ ДИМИТРОВ ТЕОХАРОВ

АГРА - 79 ЕООД


26.124

3.152

63.05

"МТ" ЕООД

АГРА - 79 ЕООД
26.71

2.810


ИВАН ПЕШОВ ИВАНОВ

АГРА - 79 ЕООД


26.123

0.756

15.12

МАХАИЛ ДИМИТРОВ ТЕОХАРОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
26.27

19.468


МАРКО НИКОЛОВ МАРКОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД


26.137

17.915

358.31

ИВАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ и др.

АГРА - 79 ЕООД
26.34

11.615


АВРАМ МИХАЙЛОВ ЯНАКИЕВ

АГРА - 79 ЕООД


26.96

8.990

179.80

РАДКА СТАМАТОВА КИРОВА и др.

АГРА - 79 ЕООД
26.26

8.625


ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАМИЛАРОВ

АГРА - 79 ЕООД
26.98

7.428


АНКА ГАНЕВА АЙГЪРОВА
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница