За инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел с местоположение: упи v-1158, кв. 137, упи vii-1158, квДата28.10.2018
Размер21.78 Kb.
Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел “ с местоположение: УПИ V-1158, кв. 137, УПИ VII-1158, кв. 119 и УПИ VIII-1158, кв. 119 по регулационния план на гр. Сливо поле

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Астра Биоплант” ЕООД инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел “ с местоположение: УПИ V-1158, кв. 137, УПИ VII-1158, кв. 119 и УПИ VIII-1158, кв. 119 по регулационния план на гр. Сливо поле, предвижда промяна в работата на инсталация с издадено Комплексно разрешително № 254-Н0/2012 г., в т.ч. увеличаване на общия капацитет на инсталацията за производство на биодизел от 60 000 т/год на 100 000 т/год, чрез промяна в капацитета на съоръженията в част от участъците, изграждане на нов резервоарен парк, подмяна на част от съществуващите вентилационни системи, както и увеличаване на количеството отпадъци за оползотворяване.

С действащото комплексно разрешително, на „Астра Биоплант” ЕООД е разрешено да извършва операция, обозначена с код R3 – регенериране, рециклиране, оползотворяване на 62 400 т/год. масла в участък „ Рафиниране”, като за 6000 тона от тях извършва предварителна неутрализация в обособен участък „Предварителна неутрализация на високо киселинни масла”.

Настоящото предложение е свързано с увеличаване на капацитета на участъци „Рафиниране” и „Биодизел”, като се осигури възможност за оползотворяване на отпадъци в количество до 125 000 т/год.

Предвижда се нов участък „Глицеролиза на СМК”, в който неопасните отпадъци (125 000 т/год.) ще се обработват до получаване на моно-, ди- и три- глицериди. Количеството на изходящия продукт ще е 110 000 т/год., който ще се подава последователно към участъци „Рафиниране” и „Биодизел”.

С планираната промяна и изграждането на новия участък „Глицеролиза на СМК” ще отпаднат два от участъците в инсталацията – участък „Предварителна неутрализация на високо киселинни масла” и участък „Соапщок”. Не се предвижда промяна в капацитета на участъците, свързани с производство на биодизел от маслодайни семена – участък „Предварителна подготовка” и участък „Екстракция”.

Заявеното инвестиционно намерение се определя като изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т. 6, буква „а” – обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси от Приложение 2 към чл. 93, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС инвестиционното предложение следва да бъде подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 1011/27.07.2017 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Сливо поле, МОСВ и ИАОС.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница