Зад. 1 Проектирането на таблица включваДата16.08.2017
Размер34.25 Kb.Зад. 1 Проектирането на таблица включва:

а/ имена на редовете; б/ броя на колоните и имената им, които ще включва таблицата;

в/ изпращането им по е- mail; г/ формат на данните; д/ формулите, по които ще се изчислява; 1 т.

Зад. 2 Всяка колона има:

а/ ширина; б/ дата; в/ лице; г/ дълбочина; 1 т.Зад. 3 Какво знаете за смесено адресиране

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 т.Зад. 4 За по- бързо задаване на абсолютен адрес може да използвате клавиша:

а/ F5; б/ F2; в/ F3; г/F4; 1 т.


Зад. 5 Дадена колона в програмата Excel не може да се разшири:


а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 6 Работната книга се състои от листове, чиито етикети са:

а/Book1, Book2, Book3; б/Sheet1, Sheet2, Sheet3;

в/Object1, Object2, Object3; г/File1, File2, File3; 1 т.

Зад. 7 Функцията SUM(F1:F5) пресмята:

а/ F1/F5; б/ F1.F5; в/ F1+F2+F3+F4+F5; г/ F1+F5; 1 т.


Зад. 8 Вярно ли е, че не можете да се копира текст от една клетка в друга?

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т .


Зад. 9 Подреждането на данни се нарича:

а/ въвеждане; б/ сортиране; в/ подравняване; г/ маркиране; д/ форматиране; 1 т.Зад. 10 В полето Chart title се въвежда:

а/ позицията на легендата; б/ цвят на серията; в/ заглавие на диаграмата; 1 т.Зад. 11 Кой от посочените примери е правилно записан абсолютен адрес:

а/ N$1; б/ $F3; в/$D$8; г/ $$H23; 1 т.Зад. 12 Легендата в диаграмата служи за:

а/ означаване на имената и цвета на отделните серии; б/ заглавие на диаграмата;

в/ избор на вид диаграма; г/ цвят на диаграмата; 1 т.

Зад. 13 Кой от посочените типове диаграми се препоръчва за сравняване на две серии:

а/ стълбовидна диаграмва; б/ кръгова диаграма; в/ линейна диаграма; 1 т.Зад. 14 Аритметичната операция умножение се записва със знака:

а/ . (точка) б/ * (звезда) в/ ^ г/ х 1 т.Зад. 15 Адресът на клетка в Microsoft Excel се записва с:

а/ името на колоната и номера на реда; б/ номера на реда и името на колоната;

в/ името на реда и номера на колоната; г/ името на реда и номера на колоната; 1 т.

Зад. 16 Името на листа в Microsoft Excel може да бъде изписано на:

а/ само на латиница; б/ само на кирилица; в/ на латиница или на кирилица; 1 т.Зад. 17 Функцията за намиране на средноаритметична стойност е Average:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.Зад. 18 Кръговата диаграма представя само единични серии.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.Зад. 19 Всяка диаграма /графика/ се състои от : 1 т.

а/ две части /основна и допълнителна/; б/ две части /лява и дясна/; в/ две части /висока и ниска/;Зад. 20 Какво е серия от данни?.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 т.Зад. 21 Диаграмите могат да бъдат двумерни и тримерни.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.Зад. 22 От кое меню се вмъква диаграма?

а/ Format/ Chart; б/ Insert/ Chart; в/ View/ Chart; 1 т.Зад. 23 За да зададете настройките за печат използвате последователността от менюта: 1 т.

а/ Файл (File)/ Визуализация печат (Print Preview) ; б/ Файл (File)/ Настройка на страницата(Page Setup)Зад.24 Какъв е резултатът от изпълнението на следната последователност от команди?

Файл (File)/ Настройка на страницата(Page Setup) / Горен /долен колонтитул (Header/Footer)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 т.

Зад. 25 Bar Charts означава:

а/ Кръгова диаграма; б/ Пръстеновидна диаграма; г/ Стълбовидна диаграма;

г/ Площна диаграма; д/ Радарна диаграма; е/ Колонна диаграма; 1 т.

Зад. 26 Диаграмите могат да бъдат двумерни и тримерни.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.Зад. 27 Rename означава преименуване:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.


ОБЩ БРОЙТОЧКИ: 30 Оценка: / /
До 14 точки СЛАБ 2, Преподавател:…………………

от 15 – до 18 точки СРЕДЕН 3,

от 19 – до 22 точки ДОБЪР 4, Родител:…………………………

от 23 - до 26 точки МН.ДОБЪР 5,от 27 - до 30 точки ОТЛИЧЕН 6

Рецензия:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница