Obstinata
  Vі-ти национален фестивал за операторско майсторство “златното око”
wp-content/uploads/2016/03
  Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
wp-content/uploads/2016/04
  Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
images/bki
  14 октомври, вторник, 18. 00 ч., Бки-варшава, Ал. Уяздовские 33/35

  Програма за юни 2011 година до 4 юни, зала 1
documents
  Програма на съитията, свързани с отбелязване 30 годишния юбилей на соу „константин констнатинов гр. Сливен дата Събитие
raw/uploads/Antonovo/Programi
  Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
images
  Месец януари 2010 година
  Програма за отбелязване на „нощта на музеите" 16 май и международния ден на музеите 18 май под мотото „ музеи и туризъм"
images/Site
  Национален политехнически музей
images
  Месец април 2010 година
cms/user/files
  За трети път софия филм фест гостува на к а з а н л ъ к на 27 октомври се открива третото издание на
  Програма на „София филм фест" 27-30 октомври 2014 г., Казанлък Третото издание на „София Филм Фест в Казанлък"
wp-content/uploads/2016/03
  П р о г р а м а за провеждане на Държавно отборно и индивидуално първенство за юноши и девойки
docs/programi
  П р о г р а м а за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
sites/default/files
  Семинар 09 11. 11. 2012 год гр. София, хотел „Арена ди Сердика" Адрес: ул "
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
download/Екология
  Програма за опазване на околната среда община искър, област плевен (2007-2011 г.) Гр. Искър 2007 год
site/wp-content/uploads/others
  Семинар за преподаватели в областта на визуалните изкуства „ Съвременното изкуство в образованието
files/events/14
  Програма 15 май 2008 (четвъртък) 9: 00 9: 30 Регистрация, откриване и приветствие от директора
wp-content/uploads/2011/08
  Програма „ Страшилка 16: 00 часа (30 min.)
images
  Програма на бки-прага за май 2014 Г. Продължава изложбата „безцветна сянка“ на димитър петров
content
  Програма 23 ноември, неделя 15. 00 часа, Аула
downloads
  Програма 12. 09. 2011 г понеделник 14. 00 18. 00 Регистрация За направление 19-31 фоае Корпус 2
slavistica_slovo/files/2010/11
  Г., 14 часа, Лекционна зала на Народна библиотека Иван Вазов” – Пловдив

  Програма с полет от софия на 30. 12 4 нощувки / 5 дни
images
  Програма: 1 ден – събота 16: 40
wp-content/uploads/2012/09
  V-то юбилейно издание на Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”
docs
  Клуб за Клинични Дискусии секция ендодонтия дата на провеждане
assets/ObS/pravilnici_i_programi
  П р о г р а м а за овладяване на популацията
Naredbi
  Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община попово
files/events
  П р о г р а м а за провеждане на авиационен празник на летище пловдив, по повод 12-ти април – Ден на Авиацията и Космонавтиката Откриване
images/bki
  Месец февруари 2009 година
wp-content/uploads/2015/10
  Висша лига” мъже 2015/2016 г. – Временно класиране
assets/files
  Актуални въпроси на прилагането на правото на
images
  Програма на проявите за м януари 2008 г. Programme of the activities for January 2008 Дата Date Час Hour
files/2013
  Accepted by Department Council Made by Assoc. Prof. Y. Koeva, md, PhD
files/Programs/2014
  Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2013/2014
images/custom/File/Yambol
  Покана за национален пътуващ семинар “оценката на съответствието – основа за качеството на продуктите”
Documents/Programs/OP2013
  П р о г р а м а за олимпийска подготовка 2013 І. Необходимост от програмата
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente
  Програма 09: 30-11: 00 модул І: европейски източници на финансиране
bgezik_slovo/files/2011/10
  Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица Денич

  Теми от извънкласни и извънучилищни форми на подготовка
materials/programmes
  Програма за курс информационни технологии основни понятия операционна система, хардуер, софтуер
uploads/wysiwyg/images
  Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата със съдействието на Регионален исторически музей
maia
  Конкурс за литературни произведения. Творбите се предават в библиотеката; 11-22. 04. 2016 г. Конкурс рисунки за любими литературни герои. Рисунките се предават в училищната библиотека
Documents/Documents/Strategii
  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 2016 г. Анализ на състоянието на спорта в република българия
images
  Програма Изложби: София Европейска столица, архитектура, изкуство, дизайн
dobrev_k.mbox/att-0567
  Програма за политическо моделиране „еurope open source" Описание на проекта. Обща цел „Europe Open Source"
images
  Програма на „фестивал на руската култура в българия 1 март Ансамбъл на Мин на вътр работи Бургас 2 март Ансамбъл на Мин на вътр работи Варна
Documents/Programs/2016/Programa_OP_2016
  Програма за олимпийска подготовка Международен спортен календар за спортисти по Програма за развитие на спорта за високи постижения
images
  Програма за отбелязване на „нощта на музеите” в страната 17. 05. 2008 г. Археологически музей към бан – софия
  П р о г р а м а за отбелязване нощта на музеите– 14 май 2011 г
materials/programmes
  Търсим приятели
wp-content/uploads/2016/06
  Катедра “психология”
slavistica_slovo/files/2010/01
  Програма II курс преговор A. Разговор на тема „Ваканция. Б. Преглед на основните склонитбени типове при съществителни, прилагателни, местоимения
wp-content/uploads/2016/08
  Програма по очни болести приета от Катедрен съвет на 04. 06. 2012г. Утвърдена от Факултетен съвет 2012г
olderfiles/1
  Програма за укрепване на имунитета според нуждите и възможностите
compass/docs/2009/082009/images
  Програма на видеохолика 2009 международен видео арт фестивал II издание/ патица по пекински или видео по време на криза 4 13 август 2009, варна
actual
  Програма 05 ноември, сряда 15. 00 Регистрация: фоайе Исторически музей 15. 30 17. 30 Музеи в действие
images
  Програма на „салон на изкуствата" 2012 /13-31 май/ 13 май, Зала 1, 19 ч. „ Вива Вивалди"
Documents/Programs/RSVP_OP
  П р о г р а м а за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски спортове за 2013Г
uploads
  Програма за провеждане на рекламен тур Приморско Малко Търново 07. 30 часа Отпътуване от Бургас
wp-content/uploads/2013/04
  Програма на курс по начална компютърна грамотност първо ниво І. Съставни части на компютъра. Hw, Sw. Windows
images
  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 Г., Приета с пмс №68 от 31 март 2016 година
Documents/Activities
  Закон за физическото възпитание и спорта чл. 4, т. 4, чл. 8, ал. 3, т. 7 и чл. 59б, ал. 2, т. 1, т. 2, и ал. 3; Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта чл. 38, а
wp-content/uploads/2013/04
  Временно класиране „Б” рг мъже мъже – южна българия

  Програма за Националната олимпиада по астрономия за 9 и 10 клас включва и
wp-content/uploads/2014/02
  Втора научна конференция лечението на сърдечните и съдовите заболявания – екипна дейност

  Програма за Националната олимпиада по астрономия за 11 и 12 клас включва и
wp-content/uploads/2016/08
  Програма за развитие България 2020, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, Стратегически план за развитие на културния туризъм в България
images
  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2011 година

  Програма по дати и часове 10 май 2012 г. 08. 00-10. 00 ч. Регистрация на участниците 10. 00-11. 00 ч. Първо пленарно заседание
u/154/pub/578
  Програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език за специалност
files/Programs/2017
  Програма по анатомия за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на учебната 2016/2017г
sites/default/files/docs
  План за действие
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/docs
  О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
uploads/2013/08
  Програма 05 септ. 2013 Заминаване от София за Китай: 07: 10 09: 00 ч
files/uploads
  Среща на култури през хилядолетията в област Монтана
images
  Национален политехнически музей
images/docs
  15 международен театрален фестивал “варненско лято” 2007 2 – 12 юни 2007
attachments
  Програма на ХLІIІ национална младежка конференция по астрономия 31 март 1 април 2017 г., Варна 31 март 2017 г., петък, зала "Сутерен"
files/info_pages
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2016 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
uploads/wysiwyg/files
  Програма исторически музей, пл. „Александър Батенберг 03 ноември, четвъртък
images/bki
  Програма на б к и за м. Април 2008 до 13 продължава изложбата живопис на Иван Гоцев
news/jivotsbadeshte/BG
  Министерство на труда и социалната политика Международна изследователска фондация Хасуми-България
images
  Сценарий: Никола Корабов
compass/docs/2010/062010/images
  Програма на седмия международен фестивал на православната музика „СВ. Богородица достойно есть (9 13 юни 2010 г.) 9 Юни сряда
res/news/75048
  Книга /Сливен, 9-11 май 2012 г./ Акценти
2013/01
  Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят
upload/file/kampanii
  Инициативи с участието на риосв-пазарджик „Предай нататък”

  Програма на национално състезание по счетоводство 30 март 2015 година 31 март 2015 година 30 март 2015 година /понеделник
wordpress/wp-content/uploads/2012/06
  Програма за летния семестър на учебната 2013-2014 г. Фкнф новогръцка филология І курс
content
  Конференция за представяне на проект „Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията”
user_pic
  "Сезони в Созопол"
documents
  Програма прожекции вход свободен 29 септември 2009 г. Вторник
files/info_pages
  Решение № на Общински съвет Добрич I. Анализ на общинската училищна мрежа. Необходимост от програмата
docs/programi
  П р о г р а м а за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
  За развитието на физическото възпитание и спорта в община минерални бани, обл. Хасково 2017-2018 г. Въведение
images
  П р о г р а м а на б к и за м. Ноември 2007
images/bki
  Програма да има повече усмивки 01. 04. 2009 г., 17. 00 ч., Бки, „Йесенскехо 7, Братислава
  7, Братислава Продължава изложбата „Музика върху хартия
images
  Програма на бки-варшава за януари 2010 Г
lingvclub_slovo/files/2010/05
  Думи срещу догми” (20-21 май 2010 г., гр. Пловдив)
images/karta/2017/04/24/32648/
  Конкурс за най-хубаво вино Конкурс за изработване на най-хубава мартеница
images/bki
  Програма на бки братислава декември 2008 03. 12. 2008, 17. 00 ч., Бки, „Йесенскехо 7, Братислава
files/events/1
  12 май 2006, петък 9: 00 Откриване
images
  `програма на бки-варшава за март 2010 Г. 1 март 2010 г. (понеделник), 19,00 ч., Културен дом „Шрудмешче”
  Септември 2010, 17. 30 ч., Бки, „Йесенскехо” 7, Братислава
system/files/Docs
  Програма за провеждане на патронния празник
files/2013
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
res/news/248222
  Семинар за мсп на тема: „ Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите
Uploads/Department
  Програма на конференция „ Градът и селото предизвикателствата на 21 век 14 и 15 ноември 2013г
upload/file/kampanii
  Зелена седмица и Световен ден на околната среда 5 юни 2015г
images/events/318
  Семинар-обучение " Песните на България градски, естрадни, поп и техния съвременен прочит"
uploads/wysiwyg/files
  Програма национална конференция по повод 30 г от откриването на Музея на градското всекидневие Къщата на Калиопа в Русе
NewsFiles
  Програма 1 ноември 2013 г. 12. 00-14. 00 Регистрация 14. 00-14. 15 Откриване 14. 15-16. 15 I сесия Урология Модератори: проф. Йорданка Узунова, проф. Чавдар Славов 
wp-content/uploads/2014/04
  Балинтов подход и балинтови групи семинар на българско балинтово общество и
wp-content/uploads/2017/12
  Решение на Общински съвет Елхово №166/17/1/ 26. 01. 2017 г
wp-content/uploads/2012/06
  Решение на Общиски съвет-Елхово №402/31/3/ от 29
polezno/programa
  Програма Англия Висша лига сезон 2009 2010 от
sastezanie
  Програма осмо областно състезание по информационни технологии за ученици в начална училищна възраст 26 март 2016 г. Благоевград
wp-content/uploads/2017/10
  Програма 04. 10. 2017 Г. 9: 30 10: 00 регистрация
files/practices-summer-schools/leten-universitet-strandja
  Община малко търново
files/College
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
uf/news/540
  Програма кк албена шести фестивал на младите в изкуството виа понтика балчик 03 13 септември 2013
images/content/836
  Да спасим почтеността на изборния процес в България” 15 юли 2008 г., 10. 00 ч., София, хотел „Радисън”, зала „Александър”

  Програма за 5 юли 2015 г. (неделя ) 10. 00 ч. Група за изворен фолклор
4_2/000/000/150/23d
  Младежта стъпка по стъпка” пмд- 2-200-2010, Договор №11-01-17/06. 08. 2010

  Програма за Националната олимпиада по астрономия за 7 и 8 клас включва и
  Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018г е разработена на основание и в съотвествие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
res/news/121280
  Лекции, експозиции" 10. 10. 2013 г., Община Сливен, зала „Май"
content/docs
  Програма на детското творчество „ приятели на българия
downloads
  Програма за производство, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за р. Дунав застрашени есетрови видове риби, с доказан произход от дунавските популации
uploads
  Програма xv-та Международна конференция "Медицина и футбол" Спа-комплекс „Царско село"
contentFiles/news/2017/01
  Северна българия
contentFiles/news/2018/01
  Председател: Георги Нехризов, секретар: Вероника Генчева северна българия
content
  Организира научна конференция на
uploads/files
  П р о г р а м а ритмични движения
home/obs/naredbi
  Програма за развитие на туризма на територията на община балчик балчик, 2008 г. Съдържание
images/stories/docs/drugi/21.01.2015/docladna_god_programa
  Република българия кюстендилска област
enterprise-europe-network/files/2010-11-05
  Как да организираме ефективна pr кампания в туристическия сектор за популяризиране на българския туризъм в чужбина
school/priem/2014-2015
  Приравнителни изпити за специалност Класически танц за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV,vі и VІІ клас І изпит за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас
naredbi
  Програма за развитие на туризма в община брезник 2009 2011 год. І. Аналитичен обзор
wp-content/uploads/2017/02
  Програма 00 30 Регистрация 30 45 Добре дошли
files/File/KANGAROO 2010
  Програма пампорово хотел "Мургавец" Първи ден
assets/program
  16. 10. 2016 г хoтел Орфей, к к. Пампорово 13 октомври 2016 (четвъртък)
uploads/1/9/3/5/19351749
  Програма по математика зип клас ХI „б за учебната 2013 2014 г
archived-site/images/custom/File/Yambol
  Покана за национален пътуващ семинар “оценката на съответствието – основа за качеството на продуктите”
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
images
  Месец февруари 2010 година
files/events/26
  Програма 7 май 2009 (четвъртък) 13: 00 13: 30 Регистрация, откриване от директора на Института за изкуствознание бан
newsletter/bsp
  Местни избори 28 октомври 2007
images
  Националeн музей на българското изобразително изкуство 18 май 2013 нощ на музеите 19. 00 – 24. 00 ч
Uploads/Fin
  Програма на конференцията програмен комитет
system/files/Image
  Уважаеми колеги, Скъпи гости
images
  Май Месец на българската просвета и култура и на славянската писменост До 15 2010
images/karta/2017/03/27/28318/
  Програма за дейността на нч „надежда 1903 гр./с./ Имренчево през 2017 г. І. Действащи колективи през 2017г
images/karta/2017/04/07/30306/
  Програма и насоки за дейността на нч,,Пробуда’’1908г. Библиотечна дейност: Набавена литература-план за 2017г. 50тома
wp-content/uploads/2013/09
  Програма на осма научна конференция на дсопл 28. 09. 2013 умбал "александровска "аудитория на Kлиника по нервни болести
downloads
  Програма за производство, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за р. Дунав застрашени есетрови видове риби, с доказан произход от дунавските популации
assets
  Програма за развитие на туризма в община долни чифлик 2013 2014 година съдържание въведение
images
  П р о г р а м а за отбелязване на нощта на музеите – 19 май 2012 г. Национален исторически музей
images/Site
  Програма 13 август, четвъртък 19. 00 часа, фоайе riu pravets Resort Hotel Откриване
wp-content/uploads/2018/02
  Пета национална конференция „Насърчаване на четенето” 18-21 октомври 2016г
sac/wp-content/uploads/2015/02
  Програма за подкрепа на неправителствените организации в българия по финансовия механизъм на еип 2009-2014 г
uploads
  Програма "Произведено в България"
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Програма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право
images/bki
  Месец април 2009 година
download/sabitiia/2016/05-2016
  Програма 09. 45 Регистриране на участниците 10. 00 Официално откриване на конференцията
files/uploads
  16 май, сряда откриване ІІ етаж фоайе от 17. 00 ч
images
  Програма за проявите в Културно-информационния център на Република България в Скопие за м юли 2007 г
files/info_pages
  Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2017 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал
site/docs
  О б щ и н с к а п р о г р а м а з а и н т е г р а ц и я н а р о м и т е в о б щ и н а б я л а 2010 2015 /Приета с Решение
pdf
  П р о г р а м а 30-10. 00 Регистрация
images/tekushti
  П р о г р а м а за приемни и приравнителни изпити по музикално
files/doc
  Програма а п р и л 02. 04 (неделя)
assets/news
  Програма на Фестивала на фолклорната носия Жеравна 2017 Ден първи 18. 08. петък 17: 00 Отваряне на Фестивала
uploads
  Активиране на пространството на предгаровия площад на централна гара софия, под патронажа на Главния Архитект на гр. София,арх. Петър Диков
images
  Програма на „фестивал на руската култура в българия 1 март Ансамбъл на Мин на вътр работи Бургас 2 март Ансамбъл на Мин на вътр работи Варна
  Национални фолклорни празници смолян` 2009 гр. Смолян, 11 – 13 юни 2009 г
data/uploads/editor/files
  С. Чавдар, област Софийска
wp-content/uploads/2011/10
  Програма „Границите – философски и политически интерпретации”
wp-content/uploads/2012/01
  Решение №32 / 23. 04. 2009 г на ОбС-с. Черноочене. С ъ д ъ р ж а н и е : цели на програмата
images/bki
  Месец март 2009 година
images
  Програма: Българският език презентации
files/file/news
  Програма 30 май 2009 г. /събота/ 13. 00 Начало на Шести детски
wp-content/uploads/2016/08
  Програма на мероприятието : Ден 1 21. 07. 2016 г. 09: 00-09: 30 часа Регистрация за Общо Събрание на ба тзб
images/bki
  Програма на за м. Май 2008 месец на българската култура
files/events/25
  Българските художници и мюнхен модерни практики от средата на 19-ти до средата на 20-ти век
m/images/stories/seminar
  Семинар за юристи защита от дискриминация гражданско-правни аспекти 23 ти 25 ти
sac/wp-content/uploads/2015/02
  Програма за подкрепа на неправителствените организации в българия по финансовия механизъм на еип 2009-2014 г
content
  „ Съвременни тенденции в предучилищното възпитание
uploads/files
  Конкурс Лист-Барток-Лигети София, 29. ХІ хі
images/bki
  П р о г р а м а февруари 2009 04. 02. 2009 г., 17. 00 ч. Прожекция на игралния филм „Специалист по всичко, с режисьор Петър Василев и оператор Георги Георгиев по сценарий
  Месец април 2008 година
архив/файлове/книги
  Програма за изтребване на българския народ
slavistica_slovo/files/2010/01
  Програма I курс уводна част
resources/files
  Програма на българска бизнес делегация до град Кайро, Арабска република Египет 30 януари 03 февруари 2015 г
images/seminari
  Предварителна
wp-content/uploads/2016/11
  Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013 2015 година
fileadmin/user_upload/islamische_rel
  Програма 9: 30 10: 15 Откриване Доц д-р Ибрахим Ялъмов, ректор на вии- софия. Приветствия от
images
  П р о г р а м а н а б к и за м. Д е к е м в р и 2007 Г
  Програма на музеите и галериите, които се включват в инициативата „европейски дни на наследството 2008Г. № Град
files/word
  Програма мъже 9-11. 03. 2018 год. София,ппб "Диана" 03. 2018 Петък 18 ч. 30 Мин
files/info_pages
  Програма за управление на отпадъците на територията на община град добрич период на действие 2015 2020 година
wp-content/uploads/2014/05
  Програма на срещата 00 10. 30 Регистрация на участниците Сградата на общинска администрация западно фоайе, I етаж
wp-content/uploads/2013/01
  Програма за капиталови разходи на община велинград за 2013г
uploads/Bager/Desi
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
images
  Програма на б к и за м. Март 2010 г. 01. 03. 10 от 19: 30 ч в Хамбург Хумористичен шоу-спектакъл на Георги Мамалев
files/uploads
  Празнична програма, посветена на 17 септември – ден на лом „вяра, надежда, любов” 2018
wp-content/uploads/2014/06
  Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива съгл. Чл. 10 От зеви на община чупрене
wp-content/uploads/2013/03
  Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 2015 г
images
  Програма юли август 2009
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
school/priem/2014-2015
  Приравнителни изпити за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара
images
  Програма 05. 09-08. 09., сряда-събота 00 18. 00 ч. Състезание "Копаничарство" 05-09., сряда
  Програма 11. 06. 2012 г. № Час Организация/Музей Тема на доклада Имена 00 30 регистрация
wp-content/uploads/2016/11
  Програма за развитие на туризма в община божурище 2013-2020г
images
  Програма на бки-варшава за юни 2010 Г
content
  Програма на Национална студентска конференция на представителите на Студентските съвети на висшите училища в България и студентските неправителствени организации на
images/bki
  Програма март 2009 02. 03. 2009 г., 19. 00 ч., Огледална зала на Епископския дворец, Братислава
images
  Програма на бки-варшава за юни 2010 Г
assets/program
  Програма на Научна Конференция в хотел рачев ризидънс 22, 23 и 24. 04. 2016 г
userfiles/file/Taekwon-do
  Програма 2007 – 2008 г. За провеждане на изпит на цветни колани до 40 години
sites/default/files/2016-04/april/ДЗ - Айджан Бейтула/Programa_za_deteto
  Програма за закрила на детето 2015г. Приоритет І: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
Naredbi
  Община попово
wp-content/uploads/2014/04
  Програма 10. 00 Регистрация Първи модул
files/publications
  Програма 09. 00 09. 30 Регистрация 09. 30 10. 30. Встъпителен панел
images/stories/NEWS
  Програма на община банско за 2010 г. Приложение 6
content
  Програма „Учене през целия живот" Секторни програми „Коменски" и „Грюндвиг" програма 11 февруари 2009, София, х-л „Св. София"
uvsk/regata-2012
  Програма на състезанията по морски многобой за Купата на Началника на ввму „Никола Йонков Вапцаров и Кмета на гр. Варна 2012 г. 17 май четвъртък
res/news/157827
  Трети фестивал за учене през целия живот сливен, 07 декември 2014 г. (неделя) добре дошли на нашия празник!
wp-content/uploads/2018/06
  Юни 2018 г., спортен комплекс ”Стоянстрой” Пловдив отборно първенство юноши до 21Г
images
  Програма на бки за м. Юли 2009 1 юли 2009 г. 19. 00 ч. Откриване изложба живопис на Радина Петрова в бки берлин /вход свободен
directory polezno programa  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница