Начална страницаОбособена позиция №1 Доставка на пакетирани хранителни продукти Приблизително количество за една година Отдел ОбразованиеОбособена позиция №1 Доставка на пакетирани хранителни продукти Приблизително количество за една година Отдел Образование
1.04 Mb. 6
чета
Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Изм. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.)Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Изм. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.)
11.84 Kb. 1
чета
Биостратиграфия на палеоценската и еоценската серия в ломската депресия по планктонни фораминифери светлозар СефериновБиостратиграфия на палеоценската и еоценската серия в ломската депресия по планктонни фораминифери светлозар Сеферинов
Annual of the university of mining and geology “ST. Ivan rilski”, Vol. 56, Part I, Geology and Geophysics, 2013
172.22 Kb. 1
чета
Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forcesApplying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
272.59 Kb. 1
чета
Наредба №24 от 5 август 2011 Г. За изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на република българияНаредба №24 от 5 август 2011 Г. За изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на република българия
89.25 Kb. 1
чета
Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел”Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел”
13.64 Kb. 1
чета
4-ма пилоти стартират в Hyundai Racing Trophy4-ма пилоти стартират в Hyundai Racing Trophy
Hyundai Racing Trophy 2015. Едномарковият шампионат е включен в календара на бфас за тази година, като ще бъде част от най-атрактивните рали- и затворен маршрут състезания в България в отделни серии и със самостоятелна квалификация
39.46 Kb. 1
чета
VI. заключениеVI. заключение
Анализ 91 Kb. 1
чета
Иса\Иса'нън Дирилиши
159.96 Kb. 1
чета
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (Прср), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (езфрср) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райониПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (Прср), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (езфрср) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
В Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Програма 14.25 Kb. 1
чета
Нови терапевтични възможности в общата медицинска практикаНови терапевтични възможности в общата медицинска практика
Програма 13.01 Kb. 1
чета
Творческа автобиографияТворческа автобиография
123.45 Kb. 1
чета
Ролята на интелектуалната собственост за ефективен бизнес необходими мерки за конкурентност на пазара на текстил и конфекцияРолята на интелектуалната собственост за ефективен бизнес необходими мерки за конкурентност на пазара на текстил и конфекция
342.5 Kb. 1
чета
Доклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условияДоклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условия
Доклад 1.67 Mb. 10
чета
Опис на регистрите на населението на община еленаОпис на регистрите на населението на община елена
Книга 430.04 Kb. 6
чета
Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягодиКъм чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
I или в изключителни случаи да съответстват на допустимите отклонения за клас I. От тези 5% не повече от 2% могат да бъдат плодове с повреди
52.49 Kb. 1
чета
Изготвил: йоана иванова специалност: мтИзготвил: йоана иванова специалност: мт
66 Kb. 1
чета
Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на збр) на защитена зона bg0000615 Деветашко плато Цели на опазванеПредмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на збр) на защитена зона bg0000615 Деветашко плато Цели на опазване
E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
40.82 Kb. 1
чета
Семинар за балканистични проучвания и специализацииСеминар за балканистични проучвания и специализации
43.89 Kb. 1
чета
Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъжКнига се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
7.71 Mb. 39
чета
Ii-ра национална конференция По Епидемиология на Инфекциозните и неинфекциозните болестиIi-ра национална конференция По Епидемиология на Инфекциозните и неинфекциозните болести
Iban bg47finv91501217084082, bic код: finvbgsf, Първа Инвестиционна Банка, с титуляр Българско научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести
70.5 Kb. 1
чета
Лекарският съюз бойкотира договора с нзокЛекарският съюз бойкотира договора с нзок
428.5 Kb. 14
чета
Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търново съобщение по чл. 5, ал. 2 отРегионална инспекция по околната среда и водите – велико търново съобщение по чл. 5, ал. 2 от
IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (збр)
28.68 Kb. 1
чета
Министерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по география и икономикаМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по география и икономика
43.52 Kb. 1
чета
Про­гра­ма по ан­глий­ски език из­ПИ­тът е пис­мен с продъл­ЖИ­тел­ност 4 ча­САПро­гра­ма по ан­глий­ски език из­ПИ­тът е пис­мен с продъл­ЖИ­тел­ност 4 ча­СА
Ad­van­ced. Из­пи­тът се съ­стои от дик­тов­ка, те­сто­ва част и пис­ме­но за­да­ние
122.77 Kb. 1
чета
Област монтана стратегия за развитиеОбласт монтана стратегия за развитие
1.69 Mb. 24
чета
Progress Report For the implementation of the activities included in the work package М8 – 5 (BU) „National dissemination of information”Progress Report For the implementation of the activities included in the work package М8 – 5 (BU) „National dissemination of information”
Meeting the requirements set in action M8
19.83 Kb. 1
чета
Mинноелектромеханичен факултет специалност mmп курс IMинноелектромеханичен факултет специалност mmп курс I
49.36 Kb. 1
чета
Задача дизайн на книгатаЗадача дизайн на книгата
7.62 Kb. 1
чета
Конкурс за проекти на млади учени (до 40 г.). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 usd. Подробна информация за конкурса и необходимите формуляри за попълване могат да бъдат свалени от Интернет-адресКонкурс за проекти на млади учени (до 40 г.). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 usd. Подробна информация за конкурса и необходимите формуляри за попълване могат да бъдат свалени от Интернет-адрес
На юнеско е обявен конкурс за проекти на млади учени (до 40 г.). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 usd. Подробна информация за конкурса и необходимите формуляри за попълване могат да бъдат свалени от
Конкурс 10.1 Kb. 1
четаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

Начална страница