Начална страницаМинистерство на регионалното развитие и благоустройствотоМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
7.21 Mb. 45
чета
Закон за почвите обн. Дв бр. 89 от 6 Ноември 2007г. Глава първа. Общи положенияЗакон за почвите обн. Дв бр. 89 от 6 Ноември 2007г. Глава първа. Общи положения
Закон 282.79 Kb. 1
чета
Да измислиш КоледаДа измислиш Коледа
23.67 Kb. 1
чета
З а п о в е д №568 / 29. 01. 2016 г. На основание чл. 147,ал. 1, т. 1 и т. 9 от ппзнп и във връзка с решениеЗ а п о в е д №568 / 29. 01. 2016 г. На основание чл. 147,ал. 1, т. 1 и т. 9 от ппзнп и във връзка с решение
21.28 Kb. 1
чета
Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зонаРешение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зона
Ii от Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г
Решение 28.23 Kb. 1
чета
Бойното поле на умаБойното поле на ума
2.07 Mb. 10
чета
П и с м е н о п р е д л о ж е н и еП и с м е н о п р е д л о ж е н и е
113.62 Kb. 1
чета
ТЕц Марица Изток 2ТЕц Марица Изток 2
252.72 Kb. 1
чета
Английски, испански, китайски, немски, руски, френскиАнглийски, испански, китайски, немски, руски, френски
6.16 Mb. 1
чета
Програма по общо и съпоставително езикознаниеПрограма по общо и съпоставително езикознание
Лекции 40.15 Kb. 1
чета
Проблемът 2012 година – край на света или ново начало?Проблемът 2012 година – край на света или ново начало?
239.82 Kb. 1
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищатаЗакон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Final” се поставя запетая и се добавя ”Резолюция семт/СМ
Закон 155.97 Kb. 1
чета
БТВ, „Тази сутрин”, 09. 11. 2017 г. Готов ли е Националният дворец на културата за ЕвропредседателствотоБТВ, „Тази сутрин”, 09. 11. 2017 г. Готов ли е Националният дворец на културата за Европредседателството
130.31 Kb. 1
чета
2007 г. Уважаеми членове на общото събрание!2007 г. Уважаеми членове на общото събрание!
Iso 9001: 2000, с институционалната акредитация на Университета и програмните акредитации на професионалните направления и специалностите съгласно графиците на Националната агенция за оценяване и акредитация (наоа)
0.74 Mb. 5
чета
Организация, дейност и резултати на Професионален пенсионен фонд “Доверие”Организация, дейност и резултати на Професионален пенсионен фонд “Доверие”
337.87 Kb. 5
чета
Филмите за Индиана Джоунс са изключително вредниФилмите за Индиана Джоунс са изключително вредни
51.46 Kb. 1
чета
ПреподавателПреподавател
29.68 Kb. 1
чета
Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курсОкс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
54.34 Kb. 1
чета
A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитентаA информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
Да потвърди кредитния рейтинг на България "Ваа3" с положителна перспектива, а през май и рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на българския кредитен рейтинг. През юли 2011г
59 Kb. 1
чета
Комисия на европейските общности брюксел, 28 2009Комисия на европейските общности брюксел, 28 2009
Contentplus, Програмата за конкурентоспособност и иновации и Седмата рамкова програма за изследователска и развойна дейност
194.88 Kb. 1
чета
Bblf members and new managers fall 2010 Евангелос Литрас Alpha Bank-БългарияBblf members and new managers fall 2010 Евангелос Литрас Alpha Bank-България
Business Unit Manager на Alpha Bank-България от 2008 г насам. Г-н Литрас има професионална кариера с над 20 години опит в банковия сектор. През този период той заемс водеща позиция в структурата на Alpha Bank Group
198.69 Kb. 1
чета
Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоциОтчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
Отчет 368.24 Kb. 3
чета
Тихи стъпки около „Позитано 20 Иван ТропакиевТихи стъпки около „Позитано 20 Иван Тропакиев
48.22 Kb. 1
чета
Изменения към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 годинаИзменения към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Prince — Предоставяне на информация за Икономическия и паричен съюз, включително за еврото
9.27 Mb. 63
чета
Закон за радиоактивното разпадане. Верига от последователни разпадания математическо описание и формула на Бейтмън. Радиоактивно равновесиеЗакон за радиоактивното разпадане. Верига от последователни разпадания математическо описание и формула на Бейтмън. Радиоактивно равновесие
P-n и p-i-n преходи в електрично поле. Конструкция на полупроводниковите детектори
Закон 53 Kb. 1
чета
17 януари 2014 г. Тема: здравеопазване17 януари 2014 г. Тема: здравеопазване
482.96 Kb. 3
чета
Обобщение на резултатите състояние на фискалната децентрализация в България – политическа и икономическа рамкаОбобщение на резултатите състояние на фискалната децентрализация в България – политическа и икономическа рамка
122 Kb. 1
чета
За избиране на народни представители на 12 май 2013 ГЗа избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
2.18 Mb. 10
чета
Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчностОтчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
0.61 Mb. 4
чета
Община малко търновоОбщина малко търново
21.41 Kb. 1
четаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

Начална страница