Литература за II ­клас-изходно ниво име: № в клас диктовкаДата19.10.2018
Размер102.77 Kb.
#90904
ТипЛитература
ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА II ­КЛАС-ИЗХОДНО НИВО

Име:_________________________________________________№ ____в клас

ДИКТОВКА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прочети внимателно текста.

Приказка за разнообразието

Растели в една градина, редом с други плодове, черешово дърво, ягоди и малини. Когато узрели, започнали да спорят кои са по-сладки и по-полезни. 
Долетяло едно врабче и те го помолили да опита от всеки плод, за да каже кой е най-хубав. Врабчето харесало най-много черешите. Малините и ягодите се разсърдили и главичките им клюмнали мълчаливо.
Минал през градината и заекът. Похапнал си от узрелите плодове и примижал доволно:
- М - м, от милинките няма по-вкусни на света!
Тогава се обидили черешите и ягодите.
Допълзял отнякъде таралежът. На него пък най-много му допаднали ягодите.
Дошло и детето. Попитало животните какво правят в градината.


- Опитваме се да разрешим спора на плодовете, но не можем, защото се различаваме във вкусовете си - отговорили те.
- Ами, това е отговорът - казало детето. Всички плодове са хубави, защото имат различен вкус. Заради това, аз обичам различни плодове. Веднъж имам нужда от сочни малини, друг път мечтая за ароматни ягоди, а когато имам пред себе си череши, колкото и да ям, все не ми стига.Разнообразието е най-хубавото нещо на този свят. Щом е край теб, винаги ще ти бъде интересно!

Автор: Мариана Минчева-РизоваКато използваш текста, отговори на въпросите:

1. Посочи кои растения се срещат в градината според текста.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––2. Запиши две неща, за които спорят плодовете.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3. Посочи имената на животните,които опитват вкуса на плодовете и не са птици.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4. Запиши защо малините и ягодите се разсърдили на врабчето.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5.Кое твърдение е вярно според текста?

а) заекът харесал най-много вкуса на черешите

б) таралежът харесал най-много вкуса на ягодите

в) врабчето харесало най-много вкуса на малините6.Запиши защо всички плодове са хубави според детето.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––7. Посочи кое е най-хубавото нещо на този свят според детето.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8. Какви са помежду си думите от текста харесало и допаднали ?

а) сродни думи

б) близки по значение

в) противоположни по значение9. От оцветения абзац в текста избери и запиши едно съществително име заедно

с прилагателното име, което се съгласува с него по род и число.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Открий и запиши два глагола от оцветения абзац на текста.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 11. Преобразувай изречението,,Минал през градината и заекът.

във въпросително.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––12. С коя дума може да се провери правописът на думата врабчето?

а) врабците


б) врабче

в) врабец


ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА

Из „Захарно петле”

Отвън надничаше есенна нощ. Дъждът тихо тракаше по покриви и стъкла. Къщата се смълча. Угасиха лампите. Всички се прибраха. И Катето заспа. Само в ъгъла при иконата блещукаше кандилото. Ванката притвори очи и заслуша. И щурчето почна бавно и тихичко своята вечерна приказка.

К. Константинов  • Максимален брой точки от диктовката-5т.

  • Всяка грешка от диктовката се отчита еднократно.

  • Четливо писане се оценява по преценка на учителя с точки от 0,1 до 0,5 т.
Критерии за оценка при диктовката

Брой точки за верен отговор

1.

Четливо писане

0,5 т.

2.

Оформяне начало и край на изречение

0,5 т.

3.

Правопис на съществителни собствени имена (Катето,Ванката)

0,5 т.

4.

Замяна и вмъкване на букви

0,5 т.

5.

Правопис на думи съдържащи„щ” (нощ,къщата,блещукаше,щурчето)

0,5 т

6.

Правопис на думи съдържащи „я”(своята)

0,5 т.

7.

Правопис на гласен звук,който не е под ударение(очигасиха,ъгъла,кандилото,стъкла,смълча)

0,5 т

8.

Правопис на думи със звучен съгласен пред беззвучен (всички,приказка)

0,5 т.

9.

Правопис на думи с представки(отвън,заслуша)

0,5 т.

10.

Изпускане на думи

0,5 т.

Критерии за оценка на задача №1 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (черешово дърво, ягоди и малини)

1т.

2.

За нерешена задача или за неадекватен отговор

0т.

Критерии за оценка на задача №2 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За посочен 2 примера (по-сладки и по-полезни)

2т.

2.

За посочен 1 пример

1т.

3.

За нерешена задача или за неадекватен отговор

0т.


Критерии за оценка на задача №3 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (заек, таралеж)

2т.

2.

За посочен 1 пример

1т.

3.

За нерешена задача или за неадекватен отговор

0т.


Критерии за оценка на задача №4 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (Малините и ягодите се разсърдили, защото врабчето харесало най-много черешите.)

1т.

2.

За неправилно решение или нерешена задача

0т.

Критерии за оценка на задача №6 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (Всички плодове са хубави, защото имат различен вкус.)

1т.

2.

За неправилно решение или нерешена задача

0т.

Критерии за оценка на задача №7 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (Разнообразието е най-хубавото нещо на този свят.)

1т.

2.

За неправилно решение или нерешена задача

0т.


Критерии за на задачи с избираем отговор №5, №8 и №12

Брой точки за правилен отговор

1.

За верен отговор № 5 – Б

1т.

2.

За верен отговор № 8 – Б

1т.
За верен отговор № 12 – В

1т.

3.

За неверен отговор

0т.

Критерии за оценка на задача №9 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение (сочни малини, ароматни ягоди)

1т.

2.

За неправилно решение или нерешена задача

0т.

Критерии за оценка на задача №10 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За посочени 2 и повече глаголи (мечтая, имам, ям)

2т.

2.

За посочен 1 глагол

1т.

3.

За неправилно решение или нерешена задача

0т.

Критерии за оценка на задача №11 със свободен отговор

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно изпълнение

1т.

2.

За нерешена задача или за неадекватен отговор

0т.


Максимален брой точки от теста-20т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


18 -20 точки

Отличен 6

15 - 17 точки

много добър 5

12- 14 точки

добър 4

9- 11 точки

среден 3

от 0 до 8 точки

слаб 2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница