Решение на рик- пазарджик и действащото законодателство. І. Определяне на общия брой членове на сик на територията на Община СтрелчаДата05.02.2018
Размер104.8 Kb.
ТипРешение
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА

в състава и ръководствата на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Стрелча

за произвеждане на избори за Народно събрание 5 октомври 2014 г.
Всички описани по-долу действия са в съответствие с разпоредбите на Решения на ЦИК и Методиката към него, Решение на РИК- Пазарджик . и действащото законодателство.
І.Определяне на общия брой членове на СИК на територията на Община Стрелча

Съгласно Решение на ЦИК

т. 11. Секционната избирателна комисия се състои от председател, зам.председател, секретар и до 6 членове.

т. 12. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

т. 13. Председателят, зам.председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

т. 14. Общият брой на членовете на СИК, включително председател, зам.председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва Съгласно Решение. на РИК - Пазарджик:

- от 133200001 до 133200005 секция – 9 члена

От 133200006д о 133200009 секция – 7 члена

т. 15. При определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ” –  40,17 %;

- „Коалиция за България” – 35,47 %;

- Политическа партия „ДПС” – 15,39 %;

- Политическа партия „Атака” –   8,97 %;

- „ББЦ –   2 %; но не по-малко от 1 член на територията на общината

-РБ– 2% но не по-малко от 1 член на територията на общината.

т. 15.1. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция. 

т. 16 На територията на всяка община (район в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление

Със Заповед кметът на Община Стрелча е образувал 9 избирателни секции;  1. Със свои решения РИК е образувал 9 СИК.

  2. С оглед на изложеното броят на членовете във всяка СИК на територията на Община Стрелча, в това число една ПСИК /7/

Таблица № 1на

секция

Населено място

Брой членове

на СИК

001

Стрелча

9

002

Стрелча

9

003

Стрелча

9

004

Стрелча

9

005

Стрелча

9

006

Дюлево

7

007

Смилец

7

008

Свобода

7

009

Блатница

7


ІІ. Пристъпваме към прилагане на Решение на ЦИК и Методиката към него, които определят начина за разпределяне и преразпределяне на местата в СИК:

В така определените 9 секции, 5 секции са с по 9 члена, а 4 секции са с по 7 члена.

Така общият брой членове на СИК в 9 секции е: = 73 члена.

1. Определяне на общия брой членове по партии и коалиции.

1.1. Максималният брой членове от квотата на ПП ГЕРБ в съответствие ЦИК и Методиката са: 29 члена

1.2. КБ- 25 члена

ДПС 11 члена

Атака 6 члена


1.2. Максималният брой членове от квотата на ББЦ и РБ в съответствие Решението ЦИК и Методиката към Решение на ЦИК, са „не повече от 2%, но не помалко от 1”:

55 * 0,02 =1,2.


1.3. Остава да определим общия брой членове от квотите на останалите партии и коалиции.

Окончателният общ брой членове на СИК по партии и коалиции е следният:
Таблица № 2


Партия / Коалиция


Окончателен общ брой членове на СИКДействителен % от общия брой членове на СИК

ГЕРБ

29

39,83

КБ

25

35,17

ДПС

11

15,25

АТАКА

6

9,75

РБ

1

2

ББЦ

1

2

Общо

73

2. Определяне на общия брой лица, заемащи ръководна длъжност (председатели, зам.председатели и секретари) по партии и коалиции

Тъй като във всяка СИК има по 3 ръководни длъжности (председател, зам.председател и секретар), общият им брой в 9 СИК е 27 ръководни длъжности, които се разпределят:

Таблица № 3Партия /

Коалиция

Относителен дялПроизведение между

съответния относителния дял и

места за разпределяне

Цял брой местаГЕРБ

33,33
9,

КБ

33,33
9

ДПС

20,34
6

АТАКА

13
3

РБ0

ББЦ0

Общо

1,0
27


3. Определяне броя на лица, които следва да заемат длъжността „член” СИК от квотата на всяка партия.
Максималният брой лица, които следва да заемат длъжността „член” в СИК от всяка политическа сила се получава, като от определения общ брой членове извадим определения общ брой ръководни длъжности, както следва:
Таблица № 4


Партия /

Коалиция


Общ брой места в СИК

Общ брой

ръководни места

в СИК

Общ брой

на длъжност „член”

в СИК

1

2

3

4 = 2 - 3

ГЕРБ

29

9

20

КБ

25

9

16

ДПС

11

6

5

АТАКА

6

3

3

РБ

1

0

1

ББЦ

1

0

1

Общо

73

27

46


ІІІ. Определяне на броя председатели, зам председатели и секретари от всяка партия/коалиция.

ІV. Окончателното разпределение на местата в СИК е както следва:

Таблица № 5

 

 секция

001

002

003

004

005

006

007

008

009

1

Председател

КБ

ДПС

ГЕРБ

АТАКА

ГЕРБ

КБ

ГЕРБ

ДПС

КБ

2

Зам.предс.

ГЕРБ

КБ

ДПС

ГЕРБ

КБ

ГЕРБ

ДПС

КБ

ДПС

3

Секретар

АТАКА

ГЕРБ

КБ

КБ

ДПС

АТАКА

КБ

ГЕРБ

ГЕРБ

4

Член

КБ

ГЕРБ

КБ

КБ

КБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

5

Член

КБ

ГЕРБ

КБ

КБ

КБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ДПС

ГЕРБ

6

Член

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

РБ

КБ

КБ

КБ

7

Член

ГЕРБ

КБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ГЕРБ

ДПС

КБ

КБ

АТАКА

8

Член

ДПС

КБ

ГЕРБ

ГЕРБ

АТАКА

 

 

 

 

9

Член

ББЦ

ДПС

АТАКА

ДПС

КБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Стрелча -– определяне на местата в СИК Стр. от 6Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница