Схема с ограничителен резисторДата15.03.2017
Размер25.62 Kb.
#17050

  1. Схема с ограничителен резисторРезисторът ограничава тока през светодиода, но няма стабилизация на тока.

Imin = 6,8mA; Imax =14.8mA; ΔI=8mA; Относителното изменение е 117,6%

Схемата е подходяща за грубо осветление към което няма изисквания за стабилност на яркостта.  1. Схема на захранване чрез източник на ток стабилизиран от ценеров диод.Ценеровият диод задава стабилизирано напрежение върху прехода база-емитер на транзистора. Чрез R5 се осигурява ООБ чрез коята се стабилизара работата на схемата срещу температурни колебания.

Imin = 8,425mA; Imax =8,54mA; ΔI=0,115mA; Относителното изменение е 1,37%

Схемата е подходяща за приложения с необходимост от стабилен светлинен поток генериран от светодиода.  1. Схема на източник на ток стабилизиран от изправителни диодиСхемата е аналогична на предходната, като ценеровия диод е заменен с три последователно свързани изправителни диода.

Imin = 11,05mA; Imax =12,11mA; ΔI=1,06mA; Относителното изменение е 9,6%

Схемата е подходяща за стабилизирани източници на светлина с не особено голяма точност.  1. Стабилизатор с полеви транзисторГейта на полевия транзистор е свързан към масата и така контролиращото напрежение се формира от резистора R1, който е и ООБ за схемата по температура.

Imin = 7mA; Imax =7,115mA; ΔI=0,115mA; Относителното изменение е 16,4%

Простотата на схемата позволява тя да се използва за стабилизация на ток, където се изискват малки размери. Все пак не е подходяща за отговорни приложения.  1. Източник на ток стабилизаран чрез транзисторКогато токът през светодиода се повиши, напрежението върху R5 ще нарастне и колекторният ток на втория транзистор ще се увеличи. Базовият потенциал на T1 ще спадне и токът през колектора му отново ще спадне, който е и токът през светодиода.

Imin = 9,935mA; Imax =10,235mA; ΔI=0,3mA; Относителното изменение е 3%

Схемата е подходяща за стабилизация на светлинния поток от светодиода за по-прецизни приложения.  1. Постояннотоково захраване на светодиодСхемата е реализирана от регератор на напрежение и ограничителен резистор. Токът през диода е 19,7mA. Излъчвяният светлинен поток е 2mlm. Схемата е подходяща за проложения изискващи постоянен светлинен източник и простота на изпълнение.  1. Импулсно захранване на светодиод.Схемата е реализирана чрез генератор на правоъгълни импулси контролиращ транзисторен ключ. Височината на токовите импулси е 105mA, коефициентът на запълване е 0,24. Средната стойност 25,2mA. Амплитудната стойност на светлинния поток е 30mlm, средната стойност е 7,2mlm. Схемата е подходяща за проложения, нечувствителни на бързи трептения, където се цели ефективност.Изводи: Симулацията показва, че най-стабилна е схемата с ценеров диод. Неин вариант за по-големи токове е тази с допълнирелния транзистор, като стабилността съвсем малко се намаля. Ценеровият диод може да се замести с последователно свързани изправителни диоди, но стабилността се намаля значително. За най-просто решение може да се използва схемата с полеви транзистор, но стабилизацията не е много висока.

При последните две схеми по-висока ефективност се получава при импулсната схема от колкото при постоянното захранване.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница