Тема 26. Поведение и сестрински грижи при пациенти със закрити черепно- мозъчни травми


Огнищна неврологична симптоматикастраница3/3
Дата13.05.2024
Размер18.9 Kb.
#121217
1   2   3
Тема 26
Свързани:
Поведение и сестрински грижи при`4MT
4.Огнищна неврологична симптоматика:
Огнищната неврологична симптоматика може да се установи непосредствено след травмата или в различно дълги периоди след нейното настъпване - минути, часове, дори и дни. Наличието й е указание за анатомична неврологична увреда на главния мозък. Най-често се изразява в наличие на хемипарези, хемихипестезия, хемианопсия, вестибуларни нарушения със световъртеж, нистагъм и атаксия. Диагнозата се поставя въз основа на:
•анамнестичните данни за претърпяна травма на главата, пътно-транспортно произшествие, падане от високо и пр;
•провеждане на изследвания: -мозъчна ангиография - лумбална пункция -КАТ -пневмоенцефалография -ЕЕГ


Задължения на медицинската сестра при обгрижване на болни със закрити ЧМТ •Настаняване на легло
•Мониторинг и интензивно проследяване на основни жизнени показатели •При дихателна недостатъчност ­ кислородо терапия
•Промяна на положението на тялото: При пациенти с тежко общо състояние, които не могат да променят положението си в леглото, медицинската сестра трябва да променя положението на тялото им на всеки 2 часа. Това се налага както за предпазване от декубитални наранявания и флеботромбози на долните крайниции малкия таз, така и за улесняване на дренирането на секретите от бронхиалното дърво и за намаляване на мозъчния оток.
• При осъществяване на хирургично лечение медицинската сестра осъществява предоперативна подготовка и следоперативни грижи и наблюдение на пациентите с закрити ЧМТ.
Кръвопреливане при данни за кръвозагуба:
Точно спазване на назначената медикаментозна терапия;
Поддържане лична хигиена при пациент в тежко общо състояние: ­ 
-грижи за кожата: Кожата на тежко болния трябва да се пази суха и здрава. Частичен или пълен тоален на болните се извършва сутрин и вечер, а при необходимост – и през по­ кратки периоди от време. Пацинтите в коматозно състояние най­ правилно е да бъдат съблечени, покрити с чаршаф или леко одеало, за да могат да се следят жизнените им показатели и при необходимост за незабавното провеждане на реанимационни мероприятия. За да се избегне непрекъснатото намокряне на белъото при болните с тазорезервоарни нарушения (инконтиненция на урина) се катетеризират.
-грижи за устната хигиена: При общите грижи за болните с тежка закрита ЧМТ немаловажно значение има и поддържането на устната хигиена. Устната кухина се почиства от секрети , засъхнали кори и налепи по езика. Тези процедури трябва да се извършват най­ малко 2­3 пъти дневно.
• Осигуряване на уриниране и дефекация
Тежко болните, особено тези с тазорезервоарни нарушения, при които се провежда продължително лечение, се нуждаят от грижи както за изпразване на пикочния мехур, така и за изпразване на червата. Дефекация се осигурява чрез лаксативни средства, при неуспех се прибягва към очистителна клизма.
• Хранене на болните: Изкуственото хранене включва парентерално въвеждане на на хранителни вещества, течности, електролити и витамини посредством капкови венозни инфузии и хранене през стомашна сонда, като двата метода най­често се комбинират. Изкуственото хранене през сонда, въведена в стомаха, е най­ близко до естественото хранене. Сондата трябва да бъде стерилна и предварително намазана с глицерин или течен парафин. Храната трябва да е хомогинизирана, в малко количество, богата на белтъци и въглехидрати, бедна на натрий и мазнини, да се понася добре от болния и да не дразни стомашно­чревният тракт. През сондата се въвежда отделни порции храна от по 50 до 300 ml през интервал най­ малко от 2 до 3 часа. 
Психологическа подкрепа на пациента и неговите близки Словото е много важен лечебен фактор, който подпомага побързото възстановяване на пациента и благоприятства комфорта по време на престоя му в болничното заведение. Работата с такива пациенти е специфична, особено когато води до инвалидизация в каквато и да е степен. Медицинската сестра трябва да съумее да отдели необходимото време за разясняване на близките как да осъществяват грижите за своя роднина (тоалети, къпане)Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница