1. Атанас Йорданов управител на участника „Брик еоодстраница4/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4Весела ООД

Цп – Ценово предложение - с тежест 30 точки

Цп = Ц мин. *К1 участник

28,33 т.

Ц мин. – най- ниска предложена цена

103837,04 лв.

Ц участник – предложената от участника цена

109 974,81 лв.

К1 = 30 – Коефициент на тежест

30

ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО = СИ+ ГС+ОТР

48 т.

СИ - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 20 т.

СИ = Мин. Срок * К2 /Срок на кандидата

20 т.

Мин. срок - минимален предложен срок

90

Срок на кандидата – предложения срок от кандидата

90

К2 = 20 – Коефициент на тежест

20

ГС - Гаранционен срок - с тежест 20 т.

ГС = ГС1 + ГС2

20

ГС 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях - с тежест 10 т.

ГС = Гар. срок кандид.* К3 / Макс. гар.срок

10

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

240

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

240

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

ГС 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - с тежест 10 т.

ГС 2 = Гар. срок кандид.* К4 /Макс. гар.срок

10
Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

120
Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

120
К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В предложеното организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, но някой или всеки един от тях не са развити достатъчно подробно и изчерпателно изброени - комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес. Липсва посочване на материалите, които ще се влагат при изпълнение на поръчката..

1

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Направено е формално описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката и формална оценка на степента на въздействие на риска и не са предложени конкретно мерки за преодоляване на посочените рискове.

7

КО = ЦП+ ТО

76,33ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90 ЕООД

Цп – Ценово предложение - с тежест 30 точки

Цп = Ц мин. *К1 /Ц участник

29,18 т.

Ц мин. – най- ниска предложена цена

103837,04 лв.

Ц участник – предложената от участника цена

106 757,92 лв.

К1 = 30 – Коефициент на тежест

30

ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО = СИ+ ГС+ОТР

48 т.

СИ - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 20 т.

СИ = Мин. Срок * К2 /Срок на кандидата

20 т.

Мин. срок - минимален предложен срок

90

Срок на кандидата – предложения срок от кандидата

90

К2 = 20 – Коефициент на тежест

20

ГС - Гаранционен срок - с тежест 20 т.

ГС = ГС1 + ГС2

15

ГС 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях - с тежест 10 т.

ГС = Гар. срок кандид.* К3 / Макс. гар.срок

20

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

240

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

240

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

ГС 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - с тежест 10 т.

ГС 2 = Гар. срок кандид.* К4 /Макс. гар.срок

10
Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

120
Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

120
К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В предложеното организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката липсва обяснение за човешкия и технически ресурс. Липсва посочване на материалите, които ще се влагат.

1

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Направено е формално описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката и формална оценка на степента на въздействие на риска и не са предложени конкретно мерки за преодоляване на посочените рискове.

7

КО = ЦП+ ТО

77,18 т.
АБВ-Русе ООД

Цп – Ценово предложение - с тежест 30 точки

Цп = Ц мин. *К1 /Ц участник

28,08 т.

Ц мин. – най- ниска предложена цена

103837,04 лв.

Ц участник – предложената от участника цена

110 943,86 лв.

К1 = 30 – Коефициент на тежест

30

ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО = СИ+ ГС+ОТР

53,50 т.

СИ - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 20 т.

СИ = Мин. Срок * К2 /Срок на кандидата

20 т.

Мин. срок - минимален предложен срок

90

Срок на кандидата – предложения срок от кандидата

90

К2 = 20 – Коефициент на тежест

20

ГС - Гаранционен срок - с тежест 20 т.

ГС = ГС1 + ГС2

11,50

ГС 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях - с тежест 10 т.

ГС = Гар. срок кандид.* К3 / Макс. гар.срок

5,50

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

132

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

240

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

ГС 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - с тежест 10 т.

ГС 2 = Гар. срок кандид.* К4 /Макс. гар.срок

6
Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

72
Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

120
К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В предложеното организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, но някой или всеки един от тях не са развити достатъчно подробно и изчерпателно изброени - комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес

7

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Участникът е отчел възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на поръчката, както и е описал въздействието им върху изпълнението при възникването на риска; Предложените от Участника рискове са ясно разграничени един от друг, свързани са конкретно с начина на работа и сроковете, предлагани от Участника; рисковете са съпроводени с предложени от Участника конкретни мерки и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

15

КО = ЦП+ ТО

81,58 т.ГАРАНТ СТРОЙ ООД

Цп – Ценово предложение - с тежест 30 точки

Цп = Ц мин. *К1 /Ц участник

24,85 т.

Ц мин. – най- ниска предложена цена

103837,04 лв.

Ц участник – предложената от участника цена

125338,45 лв.

К1 = 30 – Коефициент на тежест

30

ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО = СИ+ ГС+ОТР

60,00 т.

СИ - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 20 т.

СИ = Мин. Срок * К2 /Срок на кандидата

20 т.

Мин. срок - минимален предложен срок

90

Срок на кандидата – предложения срок от кандидата

90

К2 = 20 – Коефициент на тежест

20

ГС - Гаранционен срок - с тежест 20 т.

ГС = ГС1 + ГС2

18

ГС 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях - с тежест 10 т.

ГС = Гар. срок кандид.* К3 / Макс. гар.срок

8

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

192

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

240

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

ГС 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - с тежест 10 т.

ГС 2 = Гар. срок кандид.* К4 /Макс. гар.срок

10

Гар. срок кандидата – предложения от кандидата гаранционен срок

120

Макс. гар. срок – предложения максимален гаранционен срок

120

К3 = 10 – Коефициент на тежест

10

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В предложеното организационно-техническо решение и стратегия за изпълнение на договора към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, обхванало е всеки един етап от изпълнението подробно и последователно, от което да става ясно за Възложителя за всеки един етап от изпълнението.

Участникът дава ясна представа за въпросите, свързани с цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, които изпълнителя ще осъществява в съответствие с действащото законодателство и предвидените изисквания в тръжната документация.

От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

В стратегията за изпълнение на договора от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва.


15

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Направено е формално описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката и формална оценка на степента на въздействие на риска и не са предложени конкретно мерки за преодоляване на посочените рискове.

7

КО = ЦП+ ТО

84,85 т.

След оценката комисията класира участниците по следния начин:На първо място: „Гарант Строй” ООД, гр.Шумен с 84,85 точки

На второ място: „АБВ – Русе” ООД, гр.Русе с 81.58 точки

На трето място: „Монолит” ООД, гр.Добрич с 79,00 точки

На четвърто място: „Еко Стил Строй 90” ЕООД, гр.Търговище с 77,18 точки
На пето място: Весела” ООД , гр.Варна с 76,33 точки

Във връзка с извършеното класиране комисията предлага на Кмета на община Ветрино да сключи договор за строителство на обект: „Аварийно възстановителни работи на ЦДГ „Иван Вазов”, с.Невша, община Ветрино, област Варна” с класирания на първо място участник - „Гарант Строй” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен 9700, ул.”Васил Левски” №55, ет.2, ап.2 и ЕИК 127588059.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и се представя за утвърждаване от Кмета на община Ветрино.

Неразделна част от настоящия протокол за следните приложения:  • Декларации по чл.35 от ЗОП – 3 бр.;

  • Оценъчен лист – 1 бр.

Разчет:

Отпечатано в един екземпляр, съдържащ 27 листа;

Екз. №1 – за досието на обществената поръчка.
К О М И С И Я:
Председател: ............./п/.........................

/ Пенка Йорданова /


Членове: 1.............../п/.......................

/ Мария Пенчева /


2................../п/....................

/адв. Денис Моллов/1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница