4 годишен срок на обучение специалност „Кетъринг” професия ”Ресторантьор” ІІІ пксДата25.02.2018
Размер20.82 Kb.
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС
4 годишен срок на обучение
специалност „Кетъринг”

професия ”Ресторантьор”

ІІІ ПКС - 1 паралелка с 26 ученици

Това са специалистите, които отговарят за цялостното подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, приеми и т.н. Тази дейност обхваща доставката, аранжировката и сервирането на храни и напитки, както и декорацията на залата и превръща всичко това в едно запомнящо се събитие. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетърингови услуги, големи ресторанти, вериги, заведения за хранене, или собствен бизнес. Изучаваните специални предмети като технология на кулинарната продукция, обслужване на кетъринг, естетика и дизайн, сервиране и барманство, сомелиерство, чужд език по професията и др. дават възможност за много добра реализация на тези специалисти на пазара на труда и са отличен старт за продължаване на обучението във ВУЗ по специалности от сферата на туристическия и ресторантьорски бизнес.Балообразуване:

български език и литература /утроена- от свидетелството за завършен 8 клас/,

биология и здравно образование /удвоена - от свидетелството за завършен 8 клас/,

химия и опазване на околната среда /от свидетелството за завършен 8 клас/

Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”професия „Хотелиер”

ІІ ПКС - 1 паралелка с 26 ученици
Обучението по специалността включва усвояване на знания и умения, свързани с организацията и управлението на цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите в къщи за гости, хотели и др.: цялостната дейност на хотелското домакинство; подготовката на хотелските стаи и общи помещения; провеждането на ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работата; организирането на допълнителни дейности в хотела; обслужване на гостите в заведенията за хранене и развлечение, прилежащи към местата за настаняване.

Наред със задължителната общообразователна подготовка учениците получават подготовка по следните учебни дисциплини: Чужд език по професиятар, Счетоводство и отчетност в туризма, География на туризма, Екология в туризма, История на материалната и духовна култура, Технология на хотелиерското обслужване, Технология на допълнителните дейности в туризма, Предприемачество, Икономика, Професионална етика и туристическо поведение, Туристически ресурси в България и др.В Х, ХІ и ХІІ клас се провеждат производствени практики в реална работна среда в хотели от висок клас.
Балообразуване:

български език и литература /утроена- от свидетелството за завършен 8 клас/,

география и икономика /удвоена – от свидетелството за завършен 8 клас/,

история и цивилизация /от свидетелството за завършен 8 клас/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница