Адрес на избирателната секция дг "Радост", ет. 1, улДата13.01.2018
Размер238.25 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ


ОБЩИНА КРИВОДОЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КРИВОДОЛ СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция ДГ "Радост", ет.1, ул."Райна Княгиня" №1
----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АДЕЛИНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
АДРИЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ
АКСИНИЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
АЛБЕНА ГОРАНОВА ИВАНОВА
АЛБЕНА ТОШКОВА ТОДОРОВА
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАЛИНОВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОРАНОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСИ ЧОНЕВ ПЕТКОВ
АЛИНА ГАЛЕВА КОЙЧЕВА
АНАТОЛИ БИСЕРОВ ЦВЕТАНОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ ФИЛИПОВ
АНГЕЛ БОНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЦОЛОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЦЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ШИБИЛОВ МИТОВ
АНГЕЛИНА КЛИМЕНТОВА ЙОСИФОВА
АНГЕЛИНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА
АНГЕЛИНА МИЛАНОВА МЛАДЕНОВА
АНГЕЛИНА МИНОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛИНА ТОМОВА КОСТОВА
АНДЖЕЛА ЕВГЕНИЕВА ТРАЙКОВА
АНДЖЕЛО ЕВГЕНИЕВ ТРАЙКОВ
АНДРЕЙКА ИГНАТОВА КЛЕНОВА
АНЕЛИЯ БИСЕРОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА
АНЕТА НИКОЛИНОВА РАЙКОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
АНЖЕЛА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
АНИ ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
АНИСЛАВ АНГЕЛОВ ШИБИЛОВ
АНИТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
АНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
АНКА ТАНЧОВА ИЛИЕВА
АНКА ТОНКОВА КАМЕНОВА
АННА ИВОВА ГЕОРГИЕВА
АННА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА МИЛКОВА
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА
АНТОН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНТОНИ ГАВРИЛОВ МИТОВ
АНТОНИО ИВАНЧЕВ АНГЕЛОВ
АНЧО ДАМЯНОВ ВЕТОВ
АСЕН ИЛИЕВ БЕНЕВ
АСЕН ЛЮБОМИРОВ ВИКТОРОВ
АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ВАЛЕНТИНОВА МИТКОВА
БЕЛИН ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ
БИСЕР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
БИСЕР МИЛКОВ БОРИСОВ
БИСЕР ЦВЕТАНОВ АНКОВ
БЛАГОВЕСТ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
БЛАГОВЕСТА ЦВЕТАНОВА ТАШЕВА
БЛАГОЙ ЗЛАТАНОВ ТОДОРОВ
БЛАГОРОДКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
БОГДАНА АСЕНОВА МИНЕВА
БОГДАНА ДИМИТРОВА ТОМОВА
БОГДАНА СТЕФАНОВА МИТОВА
БОЖИДАР НЕЛОВ МИЛЧЕВ
БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖИНОВ
БОЙЧО СТОЯНОВ МИТОВ
БОРИС АНТОНОВ КАМЕНОВ
БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОРИС ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ
БОРИС ЗЛАТАНОВ ТОДОРОВ
БОРИС ИВАНОВ ТОМОВ
БОРИС ЙОСИФОВ САВОВ
БОРИС КАМЕНОВ ИЛИЕВ
БОРИСКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ МЕТОДИЕВ
БОРИСЛАВ КОСТОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ КЪНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ АСЕНОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ЗЛАТАНОВ
БОРИСЛАВА ИГНАТОВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН РУСАНОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН ТОМОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТРИФОНОВА
ВАЛЕРИ БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ВАНЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ИЛИАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ РАДКОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛА МИКОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА КИРЧЕВА ИЛИЕВА
ВАСИЛКА МИТОВА АНГЕЛОВА
ВАСИЛКА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА
ВАСЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА
ВЕЛИКА КАЧОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА РАДКОВА
ВЕНКО ТОДОРОВ ЗАХАРИНОВ
ВЕНЦЕСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПИРИДОНОВ
ВЕРА ВАЛЕРИЕВА МЛАДЕНОВА
ВЕРА КОСТАДИНОВА СПИРИДОНОВА
ВЕРКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕРОНИКА КАМЕЛИЕВА КАМЕНОВА
ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА ПЪРПОВА
ВЕСЕЛИНА ЗЛАТКОВА ТРИФОНОВА
ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА КАЧОВА
ВЕСЕЛИНКА КРУМОВА ТАНОВА
ВЕСЕЛКА ЛЮДМИЛОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛКА ШИБИЛОВА МИТОВА
ВЕСКА МИТКОВА НИКОЛОВА
ВИДА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ВИДА ИЛИЯНОВА РАДКОВА
ВИКТОР ТРАЙКОВ НИКОЛОВ
ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ТРИФОНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ВИКТОРИЯ РУСИМОВА ТОДОРОВА
ВИКТОРИЯ СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА КАМЕНОВА
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ТАСКОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЙОСИФОВА
ВИОЛЕТА ДЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЯТРАКИС
ВИОЛЕТА ФАНЧЕВА КАМЕНОВА
ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ
ВЪРБА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
ВЪРБАН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
ГАБРИЕЛА ДАНАИЛОВА ЗЛАТКОВА
ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА
ГАЛИНА ЮЛИАНОВА ЯРОСЛАВОВА
ГАЛЯ АСЕНОВА ВЪРБАНОВА
ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА МИТОВА
ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА МИТОВА
ГАЛЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
ГЕНЧО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ АНДРОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ БОНЕВ КАЛЧЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САВОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ЕВТИМОВ МИТОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ИВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ НЕЧЕВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОКРОВНИШКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ САВОВ ЙОСИФОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ АНАЧКОВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ГИНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА
ГИНКА ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА
ГЛЕН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
ГОРАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ГОРЯНА ГРИГОРОВА ХРИСТОВА
ГРАФИНЯ ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
ГЮЛКА МИЛЧЕВА ЙОСИФОВА
ДАНАИЛ ЗЛАТКОВ МИЛАНОВ
ДАНАИЛ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ДАНАИЛ МИЛКОВ БОРИСОВ
ДАНАИЛ НАТАЛОВ МИЛАНОВ
ДАНИЕЛ ИГНАТОВ ТОДОРОВ
ДАНИЕЛ ОГНЯНОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛА ВИКТОРОВА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА САШКОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
ДАНКА РУСКОВА МЕТОДИЕВА
ДАНЧО МИЛАНОВ МЛАДЕНОВ
ДАРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ДАРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ДАЯНА ИВАЛИНОВА ДАВИДОВА
ДЕНИС ЕВГЕНИЕВ ЛОЗАНОВ
ДЕНЧО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА БОРИСОВА
ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА КОСТОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА НЕЧЕВА
ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ИЛИЕВА
ДЕТЕЛИН ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ
ДЕТЕЛИН РАДОСЛАВОВ ДЕНЧЕВ
ДИАНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ДИАНА РУСКОВА ДИМОВА
ДИМИТРА КИРИЛОВА КОЛЕВА
ДИМИТРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА КОСТОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
ДИМИТРИНКА ДАМЯНОВА ИГНАТОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР МИЛКОВ СПИРИДОНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СОТИРОВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ДИОНИСИЙ ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
ДОБРИНКА ЦЕНОВА ВАЧЕВА
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДОЙЧИНА ЕЛИСАВЕТОВА ИЛИЕВА
ДОНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ДОНКА РАДКОВА БЕНЕВА
ДОНКА СТОЙНОВА ТОДОРОВА
ДОЧКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ДОЧКА НЕДЯЛКОВА ВЪРБАНОВА
ДРАГАН ТОДОРОВ ИГНАТОВ
ЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ МИТКОВ ЛОЗАНОВ
ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ ЛИЛОВ
ЕВГЕНИ ТРАЙКОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
ЕВГЕНИЯ МИТОВА МАРКОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ЕКАТЕРИНА ДИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛВИС СВЕТОСЛАВОВ МИТКОВ
ЕЛЕНА АЛЬОШЕВА СПИРИДОНОВА
ЕЛЕНА МИТКОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА КАМЕНОВА МИТРОВА
ЕЛЕОНОРА РОМАНОВА ИВАНОВА
ЕЛЕОНОРА СОТИРОВА СОТИРОВА
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА БОРИСОВА
ЕЛИЧКА ТОДОРОВА АСПАРУХОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
ЕМИЛ БОГДАНОВ НИКИФОРОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ
ЕМИЛ САВОВ ЙОСИФОВ
ЕМИЛ ТИНКОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ЕВГЕНИЕВА
ЕМИЛИЯ ПАНТАЛЕЕВА БОЖИНОВА
ЕРИНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ЕФРОСИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ЖИВКО БОРИСЛАВОВ МЕТОДИЕВ
ЗАЛИНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ЗАХАРИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
ЗВЕЗДЕЛИН ТОДОРОВ ВИКТОРОВ
ЗВЕЗДЕЛИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ
ЗДРАВКА СЛАВКОВА ЙОСИФОВА
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
ЗЛАТКА КЪНЧЕВА МАРИНОВА
ЗЛАТКО ИЛИЕВ КОСТОВ
ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ТОМОВ
ЗЛАТКО МИЛАНОВ ЗЛАТКОВ
ЗЛАТКО МИЛАНОВ ЗЛАТКОВ
ЗЛАТКО МИТКОВ ПЕТРОВ
ЗЛАТКО ЯНКОВ ЗЛАТКОВ
ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА САВОВА
ЗОЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
ИВА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
ИВАЙЛО БИСЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО КЪНЧЕВ БОРИСОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН МАРИНОВ ГОРАНОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ИВАНОВА МАРКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА МИТОВА
ИВАНКА ПЕШОВА ЛАЗАРОВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИНА ЖОРОВА ИВАНОВА
ИВЕЛИНА НАДЕВА ЙОСИФОВА
ИВО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ИВО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ИВО ТОДОРОВ МИТОВ
ИГНАТ БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
ИГНАТ БОРИСОВ ТОДОРОВ
ИГНАТ ТОДОРОВ МИТОВ
ИГНАТА АНГЕЛОВА СОТИРОВА
ИЛИАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ИЛИАНА ДАМЯНОВА ВЕТОВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ШИБИЛОВ
ИЛИЯ ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КОСТОВ ТРИФОНОВ
ИЛИЯ СТРАХИЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ДАНИЕЛОВ ИГНАТОВ
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ
ИЛИЯН МИЛЧЕВ ТАСКОВ
ИЛИЯН МОМЧИЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН РАДКОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИЛОНКА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА
ИЛОНКА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
ИЛОНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
ИРЕНА НИКОЛАЕВА ЦЕНОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИСКРА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ИСКРА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА-КОСТАДИНОВА
ЙОРДАН АСЕНОВ ЗЛАТКОВ
ЙОРДАН БОЯНОВ ЕЛЕНКОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ СОТИРОВ
ЙОРДАН НАТАЛИЕВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА МИЛАНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
ЙОРДАНКА ТОМОВА КОСТОВА
ЙОСИФ ЕМИЛОВ САВОВ
ЙОСИФ САВОВ ЙОСИФОВ
ЙОШКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
КАЛИН БЛАГОЕВ ЗЛАТАНОВ
КАЛИН БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
КАЛИН ПЕТКОВ ТАНОВ
КАЛИН ТОДОРОВ КИРИЛОВ
КАЛИНА БОЖИДАРОВА СПИРИДОНОВА
КАЛИНКА ПЕТКОВА ЕВТИМОВА
КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТАНОВА
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЛАХОВА
КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
КАМЕН ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
КАПКА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА
КАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
КАТЯ ПАВЛОВА ВЕТОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА
КЕТА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
КИРИЛ ХРИСТИМОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ЦЕНОВ СПИРИДОНОВ
КИРИЦА БОЖИНОВА МЛАДЕНОВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАНТИНА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
КОСТО ЗЛАТКОВ КОСТОВ
КОСТО МАЛИНОВ МОМЧИЛОВ
КРАСИ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИР АРХАНГЕЛОВ ПЕНОВ
КРАСИМИР ВИКТОРОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ЕЛКОВ НЕДКОВ
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР САВОВ ЙОСИФОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ЯНАЧКОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
КРАСИМИРА ЙОТОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА МИТКОВА ПЕТРОВА
КРАСИНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
ЛАТИНА ЦЕКОВА КОСТАДИНОВА
ЛИДИЯ РАДОСЛАВОВА БОРИСОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ЦЕКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ЛОРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ЛЮБЕН КЪНЧЕВ ТОДОРОВ
ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИТОВ
ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ТАСКОВ
ЛЮБКА СЛАВКОВА КАМЕНОВА
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ СПИРИДОНОВ
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ СПИРИДОНОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА
МАКАВЕЙ СМИЛЕНОВ СТОИЛОВ
МАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
МАЛИНА ВИКТОРОВА ТРАЙКОВА
МАЛИНА ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА
МАЛИНА ИВАНОВА СЕРГЕЕВА
МАРА НИКОЛОВА ЛИЛОВА
МАРГАРИТА ГОРАНОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА
МАРГАРИТА СЕРГЕЕВА РАДКОВА
МАРИАНА ГРИГОРОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ПЪРВАНОВА АНТОВА
МАРИАНА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЕТА СЛАВКОВА БОРИСОВА
МАРИЙКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
МАРИЯ КАЛИНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯНА ЕВГЕНИЕВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯНА МАРКОВА РАДЕВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН ЕВГЕНИЕВ ЛОЗАНОВ
МАЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
МАЯ ИВАНОВА ГОРАНОВА
МАЯ КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА
МЕТОДИ ФЕРДИНАНДОВ НИКОЛОВ
МИГЛЕНА КЪНОВА БОРИСОВА
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
МИГЛЕНА ФИЛИПОВА МЕТОДИЕВА
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА АСАНОВА
МИЛАН ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
МИЛАН СТАНКИНОВ МЛАДЕНОВ
МИЛЕВА ИВАНОВА ТОДОРОВА
МИЛЕН ИВАНЧЕВ АНГЕЛОВ
МИЛЕНА РАДКОВА НИКОЛОВА
МИЛЕНА ХРИСТИНОВА ЛЮБЕНОВА
МИЛКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
МИЛКО БИСЕРОВ БОРИСОВ
МИЛКО БОРИСОВ ТОДОРОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ТАСКОВ
МИЛЧО КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
МИРА ВЕНЦИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
МИРЕМА КОСТОВА СТОЯНОВА
МИРОСЛАВ АНТОНОВ КАМЕНОВ
МИРОСЛАВ БЛАГОЕВ ЗЛАТАНОВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ ВУТКОВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
МИРОСЛАВ КРУМОВ КАЛЕЕВ
МИРОСЛАВ КЪНЕВ БОРИСОВ
МИРОСЛАВ МИЛКОВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВ НАДЕЖДОВ КОСТОВ
МИТКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
МИТКА ИВАНОВА СПИРИДОНОВА
МИТКА КАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
МИТКО НИКОЛОВ МИТОВ
МИТКО ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
МИТРА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
МИТРА ПАВЛОВА МАНОВА
МИТРА СТЕФАНОВА АНДРОВА
МИХАЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА СПИРИДОНОВА
МИХО ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН ЕВГЕНИЕВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН МЕТОДИЕВ РАНГЕЛОВ
МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАНОВ
МОМЧИЛ БОРИСОВ КАМЕНОВ
МОМЧИЛ ИЛИЕВ ЗЛАТКОВ
НАДЕЖДА ИВАНОВА ГОРАНОВА
НАДЕЖДА МИЛКОВА БОРИСОВА
НАДЕЖДА ТОМОВА КОСТОВА
НАДКА КИРИЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА
НАДКА ХАРАЛАМПИЕВА АНТОНОВА
НАДЯ МИЛЧЕВА ТОДОРОВА
НАДЯ СТЕФАНОВА ДРАГОМИРОВА
НАДЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ГИЦОВА
НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА МИЛЕНОВА
НАТАЛИЯ МОМЧИЛОВА ИЛИЕВА
НАТАЛИЯ ЮРДАНОВА МАРГАРИТОВА
НАТАША ДАНАИЛОВА МИЛАНОВА
НЕВЕНА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
НЕЛА МИЛЧЕВА ЙОСИФОВА
НЕНКА НАЧОВА МИТОВА
НИКОЛА КАМЕНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ ДЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
НИКОЛАЙ ЦЕНОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛЕТА ТИНКОВА МИТКОВА
НИКОЛИНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНКА МИРОСЛАВОВА БОРИСОВА
НИКОЛИНКА МИТЕВА ЯНКОВА
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
НИКОЛИЦА ПЕТРОВА СПИРИДОНОВА
НИНА ВАСИЛЕВА РАДКОВА
НИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
НИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
НИНА ТОМОВА ЦВЕТКОВА
НИСТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ
НОРА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ОГНЯН ПЕТРОВ АСЕНОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ
ПАВЛИНА МАРИЯНОВА СТЕФАНОВА
ПАМЕЛА ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
ПАРАСКЕВА МАРИНОВА ДИКОВА
ПАРАСКЕВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА КОСТАДИНОВА КУЗОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА РУСАНОВА ДИНКОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ТАСКОВА
ПЕПА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ПЕРУНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ПЕТКАНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ПЕТКАНА ТОДОРОВА МИЛЕНОВА
ПЕТКО ЕФТИМОВ ЦЕКОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ
ПЕТКО ЯНЧОВ МИНОВ
ПЕТРА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
ПЕТРА ПЕТКОВА МИНОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА МИТОВА
ПЕТРАНА ЦЕНОВА АНТОВА
ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЕВЛОГИЕВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ КОСТОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ МИТРОВ
ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИТКОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ЯНКОВ МИЛАНОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛОЗАНОВА
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
ПЕТЯ ВАСКОВА МАНОЛОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ЖОРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА КИРИЛОВА
ПЕТЯ МЛАДЕНОВА ЕВГЕНИЕВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
ПЛАМЕН ВУТКОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ГАВРИЛОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ДРАГАНОВ ИГНАТОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ СЕРГЕЕВ
ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПАНТЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ШИБИЛОВ МИТОВ
ПЛАМЕНКА АНЧЕВА ДАМЯНОВА
ПЛАМЕНКА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
ПОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ПОЛЯ ГЕНЧЕВА МАРИНОВА
ПЪРВОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА
ПЪРВОЛЕТА ХРИСТИМОВА КИРИЛОВА
РАДКА АСЕНОВА БЕНОВА
РАДКА БЕЛЧЕВА ЕЛЕНКОВА
РАДКА МАРИЕВА НИКОЛОВА
РАДКА РАНГЕЛОВА ПЕТКОВА
РАДКА РУСИМОВА НИКИФОРОВА
РАДКО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
РАДКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ РАФАЙЛОВ
РАДОСЛАВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
РАДОСТИНА ГАЛИНОВА МИШОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТКОВА
РАЙНА ИЛИЕВА ЗЛАТКОВА
РАЙНА МИХАЙЛОВА ЛИЛОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЛИЦА КРАСИМИРОВА СОТИРОВА
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
РАНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
РОЗА МИЛКОВА МИТОВА
РОЗАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РОМАН ЗЛАТКОВ ЯНКОВ
РОСЕН ПЕТКОВ АСПАРУХОВ
РУМЕН АСЕНОВ БЕНЕВ
РУМЕН ДЕНКОВ ЦЕНОВ
РУМЕН РУСАНОВ ЛАЗАРОВ
РУМЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РУМЯНА ИГНАТОВА БОРИСОВА
РУМЯНА КОСТОВА ДРАГАНОВА
РУМЯНА СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
РУМЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
РУСАНКА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА
РУСАНКА ТРАЙКОВА ТОДОРОВА
РУСКА МИТОВА ДАНКОВА
САБРИНА ЕВДОВА ПЕТРОВА
САВА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
САНДА ИЛИЕВА ЛИЛОВА
САШКА КАТЕВА АНГЕЛОВА
САШКА МИРОНОВА АНГЕЛОВА
САШО ИЛИЯНОВ РАДКОВ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА НЕДКОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА КОСТАДИНОВА
СВЕТЛА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛАНА ДЕНКОВА ЦЕНОВА
СВЕТЛИН БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
СВЕТЛИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ ЕЛКОВ
СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ САВОВ
СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
СВЕТОСЛАВ МИТКОВ ГАВРИЛОВ
СВЕТОСЛАВ МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
СЕВКА КИРОВА АНГЕЛОВА
СЕДЕФКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ
СЕРГЕЙ ИЛИЯНОВ РАДКОВ
СЕРГЕЙ РАДКОВ АНГЕЛОВ
СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
СИМЕОН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
СИМЕОНКА ГАВРИЛОВА СПИРИДОНОВА
СЛАВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
СЛАВКА РУСЕВА ЛИЛОВА
СНЕЖАНА ИВОВА АЛДИНОВА
СНЕЖАНА ИГНАТОВА АСЕНОВА
СНЕЖАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
СНЕЖАНА СТАТКОВА КОСТАДИНОВА
СНЕЖАНА ТОШОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
СОНЯ ЗЛАТАНОВА КИРИЛОВА
СОТИР ДИМИТРОВ СОТИРОВ
СПАСКА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА
СТАНИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВ МИТКОВ ГАВРИЛОВ
СТАНИСЛАВА АБАДЖИЕВА НЕДЯЛКОВА
СТАНКА РОМАНОВА МАРИНОВА
СТАНКА ЦУРОВА ПАВЛОВА
СТАНКО ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТЕФАН АСПАРУХОВ МИЛЕНОВ
СТЕФАН ДРАГОМИРОВ НИКОЛОВ
СТЕФАНИ СТАНИСЛАВОВА МИТКОВА
СТЕФКА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ЗЛАТКОВА БАКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
СТОЯН БОЙЧЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ
СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
СЪБОТИНА БОНОВА СТОИЛОВА
ТАНЯ БЛАГОЕВА ЗЛАТАНОВА
ТАНЯ БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛЮДМИЛОВА
ТАНЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ТАНЯ КИРИЛОВА АНАЧКОВА
ТАНЯ МИЛКОВА БОРИСОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА АНГЕЛОВА МИТКОВА
ТАТЯНА СТРАХИЛОВА ИЛИЕВА
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ФИЛАНСКА
ТЕОДОР СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ТИНКА АНГЕЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА
ТИНКА МИТКОВА ПЕТРОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ТИХОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ТИХОМИР ШИБИЛОВ МИТОВ
ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
ТОДОР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
ТОДОР ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОРКА БОЙКОВА ХРИСТОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ТОМА БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ТОМА МИЛАНОВ МЛАДЕНОВ
ТОНКА ХРИСТОВА ВАКОВА
ТОШКО АНДРОВ ТОДОРОВ
ТОШКО КИРИЛОВ ТОДОРОВ
ТРАЯНА МИТРОВА ГЕНЧЕВА
ТРИФОН КОСТОВ ТРИФОНОВ
ТРИФОНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ХРИСТИАН ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТИМ КИРИЛОВ АНТОВ
ХРИСТИМ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦОКОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА СЛАВЕЙКОВА НАЙДЕНОВА
ХРИСТИНА ЦЕНОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТИНКА ГЕРАСИМОВА СПИРИДОНОВА
ХРИСТИНКА ЦОНОВА СОТИРОВА
ХРИСТИЯН ДЕНЧОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЗАХАРИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ МАРКОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ НАЙДЕНОВ
ХРИСТО КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ АНТОВ
ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЪРВАНОВ ЛИПЕНСКИ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ СПИРИДОНОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ
ЦВЕТАН ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦВЕТАН КАМЕНОВ МИТОВ
ЦВЕТАН НИСТЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЮРИЕВ КИРИЛОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНА КУРТОВА МИТОВА
ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЪРВАНОВА
ЦВЕТАНА ЯНЧОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТЕЛИН ДАНИЕЛОВ ИГНАТОВ
ЦВЕТЕЛИН ИГНАТОВ БОРИСОВ
ЦВЕТЕЛИН МЕТОДИЕВ СПИРИДОНОВ
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА АСПАРУХОВА
ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ШИБИЛЕВА МИТОВА
ЦВЕТКО АНАЧКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТОМИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ЦВЕТОМИЛ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИЛА ГЕНЧЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА АСПАРУХОВА
ЦЕЦКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
ЦЕЦКА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА
ЦЕЦО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ЦУРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
ЦУРА НАЙДЕНОВА ГИЦОВА
ШИБИЛ МИТОВ ГЕОРГИЕВ
ШИБИЛ ПЛАМЕНОВ ШИБИЛОВ
ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВУЧКОВА
ЮРИ КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ЯВОР КРАСИМИРОВ ЯНАЧКОВ
ЯНКА ИВАНОВА МИНОВА
ЯНКО ЗЛАТКОВ КОСТОВ
ЯНКО КОСТОВ ЗЛАТКОВ
ЯНКО НАТАЛИЕВ КОСТОВ

ЯНКО СТАНКОВ МАРИНОВЯРОСЛАВ ГАЛИНОВ ЯРОСЛАВОВ
Кмет:Петър Данчев

Секретар на община : Анелия Николова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница