Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 8 – 15 октомври 2014 гДата23.07.2016
Размер336.07 Kb.
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 8 – 15 ОКТОМВРИ 2014 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

13,48

0,0

0,00

15,68

0,0

0,00

11,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,85

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

Бургас

13,00

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

10,80

0,0

0,00

10,90

0,0

0,00

10,70

0,0

0,00

Варна

*

*

*

12,20

0,0

0,00

10,85

0,0

0,00

*

*

*

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,40

0,0

0,00

11,90

0,0

0,00

Велико Търново

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,55

0,0

0,00

13,70

0,0

0,00

Видин

13,40

0,0

0,00

13,58

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,35

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,50

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,49

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,10

0,0

0,00

12,15

0,0

0,00

Ловеч

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,30

0,0

0,00

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

*

*

*

13,30

0,0

0,00

12,55

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,85

0,0

0,00

13,85

0,0

0,00

Пловдив

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,25

0,0

0,00

*

*

*

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,20

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

11,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

11,50

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

15,68

0,0

0,00

17,93

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

13,97

0,0

0,00

13,97

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

*

*

*

14,04

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,20

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

13,50

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

*

*

*

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,15

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

12,25

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

11,25

0,0

0,00

11,90

0,0

0,00

11,50

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,54

 

 

13,66

 

 

12,44

 

 

12,99

 

 

13,28

 

 

13,04

 

 

11,08

 

 

13,04

 

 

12,58

 

 

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През наблюдавания период 8 – 15 октомври 2014 г. пазарът на агнешко месо в страната остава спокоен, като не са регистрирани седмични изменения на цените по области.


Цяло агне

За поредна седмица цените на едро на цяло агне се задържат в диапазона от 11,85 лв./кг (Кюстендил) до 15,68 лв./кг кланично тегло (София), а средната цена на едро на цяло агне за страната остава 13,54 лв./кг.

През наблюдавания период предлагане на цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ) е отчетено само в Хасково, където цената се задържа на ниво от 12,99 лв./кг.


В трите области, където е налице предлагане на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО), също не са регистрирани седмични ценови колебания. Цените на продукта остават в тесните граници от 10,80 лв./кг в Бургас до 11,25 лв./кг в Ямбол, а средната стойност за страната се запазва на ниво от 11,08 лв./кг.

Средно за страната, цената на едро на цяло агне е с 0,55 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 2,46 лв./кг - от тази в ДТО.


Агнешки бут

Цените на едро на агнешкия бут по области се задържат в интервала от 12,20 лв./кг (Варна) до 17,93 лв./кг (София). Средната цена на едро на продукта за страната остава 13,66 лв./кг.

При предлагането на дребно на агнешкия бут в магазинната мрежа, средните стойности за страната се запазват на нива от 13,28 лв./кг за ГТВ и 13,04 лв./кг – за ДТО.

По области, цените на продукта в големите търговски вериги продължават да варират от 12,15 лв./кг в Шумен до 14,04 лв./кг в Стара Загора, а в по-малките магазини – от 10,90 лв./кг в Бургас до 14,85 лв./кг в Плевен.
През периода на наблюдение средната за страната цена на дребно на агнешки бут е с 0,38 лв./кг по-висока от тази в големите супермаркети и с 0,62 лв./кг - от тази в по-малките търговски обекти.

Цените на продукта в ДТО са средно с 0,24 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.


Агнешка плешка

При търговията на едро с агнешка плешка стойностите по области се задържат в диапазона от 10,85 лв./кг (Варна) до 13,50 лв./кг (Стара Загора). В резултат, средната цена на едро на продукта за страната се запазва на ниво от 12,44 лв./кг.

При предлагането на дребно по области също не се наблюдават седмични ценови изменения. В ГТВ цените на дребно на продукта продължават да варират от 12,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 13,99 лв./кг (Хасково), а в ДТО - от 10,70 лв./кг (Бургас) до 13,93 лв./кг (Ловеч). Средните за страната цени на дребно на агнешка плешка в магазинната мрежа остават съответно 13,04 лв./кг в големите търговски вериги и 12,58 лв./кг в другите търговски обекти.

През периода на наблюдение средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,60 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,14 лв./кг - от тази в другите търговски обекти.Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е по-висока от тази в ДТО с 0,46 лв./кг.
Справката е обобщена от дирекция "Стратегии, анализи, планиране и пазари" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница