Анкета за читателския интерес. Да се обновява и попълва каталога на книгите на брайлов шрифтДата18.06.2018
Размер45.79 Kb.
ТипАнкета
Основни насоки за развитие на „НЧС Луи Брайл 1928”

за 2013г. - 2014г.
Настоящите основни насоки за дейността на „НЧС Луи Брайл 1928” през 2013г.

представяме пред вас на основание чл. 14. (1) т.5 от Закона за народните читалища.


I. Развитие на брайловата библиотека


 1. След одобрение от комисия да бъдат отпечатани на брайлов шрифт 40 заглавия в областта на художествената и справочна литература.

а) най-малко 50% от тях ще бъдат предназначени за деца, юноши и учащи се;

2. Да се обновява и попълва частично фонда във филиалната ни библиотека в гр. Пловдив.

3. Да се предоставят заглавия на брайлов шрифт във филиалните библиотеки на двете училища за деца със зрителни увреждания в София и във Варна.

4. Периодично да се доставят заглавия за филиалната ни библиотека във гр. Дряново.

5. В София и провинциятата да се осигури системната доставка на книги директно до читатели. Книгите за София ще се доставят чрез автомобилен транспорт на Читалището в двете посоки – до дома на читателя и обратно, а за провинцията – чрез Централна поща.

6. Да се уредят срещи с млади читатели в Читалището и в Училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” в гр. София.

7.Да се организира със студенти еднократна анкета за читателския интерес.

8. Да се обновява и попълва каталога на книгите на брайлов шрифт.

9. Да се публикуват системно в интернет страницата на Читалището и в списание „Зари” отпечатаните нови заглавия.
II. Електронната библиотека


 1. Да се попълни фонда на електронната библиотека с нови 1200 заглавия през 2013г.

 2. От значение са контактите с българските издателства. Да се задълбочат връзките с тях и да се търсят възможности за предоставяне като дарение издаваните от тях книги в електронен формат.

 3. Да се следят публикациите на на българските издателства на нови книги в електронен формат и при възможност да се закупуват някои от тях за допълнително попълване на фонда.

 4. Да се поддържат връзките с държавните и университетски библиотеки, от които получаваме и предоставяме на тях електронни заглавия. В част от тези библиотеки са обособени места за четене от слепи и слабовиждащи хора.

 5. Редовно да се попълва каталога на електронната книга. За сведение читалището притежава сървър, от който нашите читатели от страната и чужбина системно изтеглят желаните книги.

 6. Да се организират среща с читателите на електронната книга в столицата.

 7. Да се организира анкета за електронната книга.

 8. Да се въведе компютърна програма за регистрация на отделното място на книгите в книгохранилищата.


III. Културно-масова дейност

Нашата организация поддържа контакти и насърчава любителското изкуство на музикални и певчески състави от цялата страна. Това са съставите „Веселите момчета”, „Феникс” и „Люлин”, вокални певчески групи от Дряново, Перник, Кюстендил, Пловдив, Варна, състав „Еделвайс” и оркестър за народна музика „Спектър” от Варна. 1. Да се насърчават индивидуалните изпълнители като се подпомага участието им в национални и международни фестивали.

 2. Да се изпрати състав в чужбина за участие в програма на международен фестивал.

 3. Читалището има традиция в организиране на срещи с писатели, поети, учени, общественици, политици. Ние планираме през 2013г.тези срещи да се състоят най-малко веднъж месечно.

 4. Настоятелството да подкрепя творчеството на слепи и слабовиждащи хора, които подготвят свои авторски издания.

IV. Връзки с обществеността и държавните институции.

 1. Настоятелството да поддържа тесни връзки с администрацията на район „Средец” при Столична община, както и с администрацията на Столична община – дирекция „Култура”.

 2. Да се задълбочават връзките ни със Столична библиотека, с Народната библиотека и с другите държавни библиотеки от страната.

 3. Да се организират съвместни прояви с регионалната организация на Съюза на слепите от столицата, Агенция за хората с увреждания, фондация „Хоризонти”, библиотеките в Софийския и Нов Български университет и с други обществени организации и фондации.

 4. Да се задълбочават връзките ни с централното ръководство на Съюза на слепите в България, с неговата столична регионална организация, с фондация „Хоризонти”, със център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания - София, НПК на слепите, както и с взаимоспомагателната каса, която развива своята дейност в седалището на Читалището за отбелязване на събития, свързани с хората с нарушено зрение.

 5. Особено място в нашата дейност заема и Министерството на културата, на което разчитаме за подкрепа в осъществяване на нашите цели и задачи.

 6. Да се открие официално специално построения за читалището асансьор, като се поканят ръководители от централната и общинската администрация.

 7. Да продължат контактите и се развива сътрудничеството на НЧС „Луи Брайл 1928” със сродни организации в чужбина, като Централна библиотека на слепите в Лайпциг, Северногерманската библиотека в Хамбург, Московската централна библиотека, Централната библиотека на слепите в Белград и др.

V. Разработване на програми и проекти

 1. Да се следят технологичните новости в създаването на брайловата и електронна книга в Европа, Сащ и Япония за хората с увредено зрение. Тази задача се определя от ролята на Читалището като единственото издателство в Р България на тези книги за слепи хора.

 2. Да продължи реализацията на големия проект BG051PO001-4.1.04.0162 “Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно изгубено зрение в България”.

 3. Да се следят поканите за нови проектни предложения и да се кандидатства пред различните институции.

 4. Да се потърсят средства от дарители.

VI. Настоятелство и членове

 1. Да продължи привличането и приемането на нови членове на Читалището. За нас ще бъде чест членове на Читалището да бъдат и писатели, общественици, лица от държавното управление.

 2. Да се предвиди през 2013г. проект за повишаване на капацитета на работещите в Читалището чрез организиране на квалификационен курс.

 3. Читалището ще предостави през 2013г. индивидуални услуги за слепите хора – административни и правни консултации.


VII. Финансиране на дейността на НЧС „Луи Брайл 1928” през 2013г.

Да се възобновят усилията за изпълнение на решенията на Комисията за култура на Народното събрание и Колегиума на Министерството на културата като в Закона за народните читалища да се предвиди текст за прякото финансиране на Читалището като второстепенен разпоредител към Министерството на културата.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница