Български футболен съюзДата21.07.2016
Размер66.72 Kb.


БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ОС БУРГАС УЛ. В. ЛЕВСКИ № 25 Т. 056 810 089 WWW. BFSBS.OVO.BG E-MAIL : BFSBS@ABV.BG


П Р О Г Р А М А

НА С К ПРИ О С НА Б Ф С БУРГАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНО МЕТО ДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 2015/16 Г.


- МЕТОДИЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 17.30

В ЗАЛА 3 , Е. 2- ЛУКОЙЛ ГР. БУРГАС.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – ПРОВЕЖДА СЕ ВСЕКИ ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.30 СТ. ЧЕРНОМОРЕЦ И СП. К - С СЛАВЕЙКОВ /ЗА М. 01. И 02.2016 И В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 10.00, ПО ЖЕЛАНИЕ И В ДРУГИ ДНИ/

- КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА НОВИ СЪДИИ - 18.03. - 20.05.2016 Г.

/ Н.ЖЕЛЕВ, Г.ВИДЕЛОВ, Н.ХРИСТОВ /

- КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ФУТБОЛНИ СЪДИИ И ДЕЯТЕЛИ - ОС БФС БУРГАС - 18.03. - 27.05.2016 Г. СК, ИНСТРУКТОР


НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СРЕЩИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ :

- ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА МЕТОДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

- ПОКРИЛИТЕ УСПЕШНО ФИЗИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ТЕОРИЯ

- ПРЕДСТАВИЛИТЕ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ И

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

- ПОЛУЧИЛИТЕ ДОБРА ОЦЕНКА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА СРЕЩИТЕ ИМ

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Б

07.02.16 10.30 К О Н К У Р С ЗА „В” АФГ. Ст. ЧЕРНОМОРЕЦ 12 МИН. И СТ.ЛАЗУР - ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ: Т - ДА / НЕ – 20 В. И ВИДЕОТЕСТ - С КБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Б

      1. СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ : СК, СТК, ДК, П-л ОС на БФС БургасБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

02.03.16 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАНГ ЛИСТ СЪДИИ ЗА ОБЛ. ПЪРВЕНСТВА–СК.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КУРС ЗА НОВИ СЪДИИ 18. 03. - 20.05.

- УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОНБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

11.03.16 - ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕНТОРИ НА ПЕРСПЕКТИВНИ ФУТБОЛНИ СЪДИИ

/ ГАНЕВ, КАЦАРОВ, ЖЕЛЕВ, СТАМАТОВ, ВИДЕЛОВ, ВЪТЕВ, КОСТОВ /

- ОБУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧНИ Т: ДА/НЕ И КОМБИНИРАН – Н.ХРИСТОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- ПРОВЕРКА НА ЕКИПИРОВКАТА НА ФУТБОЛНИТЕ СЪДИЙ / ЦВЕТОВЕ ФЛАНЕЛКИ, ФЛАГОВЕ, СВИРКИ, КАРТОНИ, ЧАСОВНИЦИ И ДР. – Б.ГАНЕВ, СТАМАТОВ, КАЦАРОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ 12 КР.


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

18.03.16 - О Т К Р И В А Н Е НА ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 17.30 ЗАЛА Х-Л „АКВА” БУРГАС. ГОСТИ: ЧЛЕН ИК БФС, Н-К ОТДЕЛ СПОРТ – ОБЩИНА БУРГАС, ВЕТЕРАНИ ФУТБОЛНИ СЪДИИ И ДЕЯТЕЛИ

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ О С НА Б Ф С БУРГАС

- АНАЛИЗ НА КОНКУРС 07. 02. 16 Г. ЗА В ФГ И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БУРГАСКИТЕ РЕФЕРИ НА СЕМИНАРИ ЗА А, Б, Ю и В ФУТБОЛНИ ГРУПИ - СК

- ЛЕКЦИЯ - 1: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ФУТБОЛНА СРЕЩА, ИНСТРУКТАЖ МЕЖДУ СЪДИЙТЕ, ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕЩА, ТЪЛКУВАНИЯ И ИНТЕРЕСНИ ВЪПРОСИ - Г.ВИДЕЛОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 13 КРЪГБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

25.03.16 - ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ 17.30 ст. черноморец: ПОЗИЦИОНИРАНЕ, НАЧУПЕН ДИАГОНАЛ , ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА, ЖЕСТОВЕ, КОНТРОЛ НА ПСУ, НСУ, НУ, НАЧ. УДАР, УДАР ОТ ВРАТАТА -СК

- ОБУЧИТЕЛНА ТРЕНИРОВКА, СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – ТРЕНЬОР СУ

- ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ / БЕЗ А, Б, Ю И В ГР. / НЕЯВИЛИТЕ СЕ И НЕПОКРИЛИ - НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ФН

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 14 КРЪГ

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Б

01.04.16 - тЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ / БЕЗ А И Б ГР. / Т – ДА/НЕ

НЕЯВИЛИТЕ СЕ И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГРЕШКИ - НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ОТГ. - Н.СТАМАТОВ - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- РАЗБОР НА СРЕЩАТА – ..................- ЛЕКЦИЯ - 2: ЗАСАДА - ХРИСТОВ, ИЛКОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 15 КРЪГ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

08.04.16 - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - РАЗБОР НА СРЕЩАТА ..........

- ЛЕКЦИЯ - 3 /А/ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, РАБОТА В ЕКИП, /Б/ ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК - КОСТОВ, Р.ВЕЛИЧКОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 16 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Б

15.04.16 - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- РАЗБОР НА СРЕЩАТА .................

- ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН Т : ДА/НЕ И КОМБИНИРАН - ХРИСТОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС - ЛЕКЦИЯ-ГОСТ ЛЕКТОР:ЗАСАДА,.............. - НЕДЕЛЧО ЧАКЪРОВ -МЕТ. К-Я

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 17 КРЪГ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

22. 04. 16 - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - РАЗБОР НА СРЕЩАТА ..............

- ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН Т : ДА/НЕ И КОМБИНИРАН - ХРИСТОВ

- ЛЕКЦИЯ - 4 : НАРУШЕНИЯ ПР.12, СЕРИОЗНА ГРУБА ИГРА – Г.ВИДЕЛОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС - НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 18 КРЪГ

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

28.04.16 - ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ 17.30 ч. ст. черноморец - ПО ГРУПИ - ЗАСАДА, СМЯНА, НАЧАЛЕН УДАР, УДАР ОТ ВРАТАТА, ПРОЦЕДУРА ПРИ СТРОЕН НА СТЕНА, ПРОЦЕДУРА ЗА МЕД. ПОМОЩ - С К

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ / БЕЗ А, Б, Ю ГР. / НЕЯВИЛИТЕ СЕ И НЕПОКРИЛИ НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ФН - ГАНЕВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 19 КРЪГ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Бф

05.05.16 - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - РАЗБОР НА СРЕЩАТА : .................

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 20 КРЪГ

- ЛЕКЦИЯ - 5 : ИГРА С РЪКА, ОПАСНА ИГРА, НАСИЛИЕ- Н.ЖЕЛЕВ

- ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ - 20 ВЪПРОСА – 20 М. ЗА ВСИЧКИ СЪДИИ /БЕЗ А , Б ГР. / НЕЯВИЛИТЕ СЕ И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГРЕШКИ -НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ИЗПИТ – КАЦАРОВ, СТАМАТОВ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Бф

13.05.16 - АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН Т : ДА/НЕ И КОМБИНИРАН - ВИДЕЛОВ- ЛЕКЦИЯ -6: КОНТРОЛ ПОВЕДЕНИЕТО НА ФУТБОЛИСТИТЕ - ХРИСТОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 21 КРЪГ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС Б

20.05.16 ГОСТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СК И СТК – ЛЮЛЕБУРГАЗ, П-Л КОМИСИЯ И ОТДЕЛ СПОРТ ОБЩИНА БУРГАС, ФУТБОЛНИ ДЕЯТЕЛИ

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- ЛЕКЦИЯ – ГОСТ ЛЕКТОР – РАДАН МИРЯНОВ- ГЛ. МЕТОДИСТ СК - БФС

- ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ - КУРС ЗА НОВИ СЪДИИ - С К

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 22 КРЪГ

- А Н А Л И З НА СЪДИЙСТВОТО ЗА ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 2015 / 2016

- Н А Г Р А Ж Д А В А Н Е

- ПРОГРАМА НА СК ЗА ЛЯТНА ПОДГОТОВКА – ГАНЕВ

- ПРОГРАМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 7-МИ ТРАДИЦИОНЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА

РЕФЕРИ – 10-12.06.2016 Г. КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Д.КАЦАРОВ, СТАМАТОВ, ГАНЕВ


  • З А К Р И В А Н Е

ЛЕКЦИИ НА ИНСТРУКТОРИ ОТ ОС НА БФС: СТАРА ЗАГОРА, СЛИВЕН, ЯМБОЛ И ДР. - ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕБУРГАС 2016 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК : Г. ВИДЕЛОВ:_______
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС на БФС: Н.ЖЕЛЕВ:________
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница