Д о к л а д относно: Законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щатиДата07.08.2018
Размер35 Kb.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Д О К Л А Д

Относно: Законопроект за ратифициране на СПОРАЗУМЕНИЕТО между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, № 502-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2015г.

На заседание, проведено на 05.03.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на СПОРАЗУМЕНИЕТО между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA № 502-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2015г. На заседанието присъстваха Фейзи Бекир - зам. министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, Искра Славчева – директор на дирекция СИДДО в НАП.

Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите.

На 23.02.2007г. във Вашингтон е съставена СПОГОДБА между Република България и Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите. Според чл.25 от Спогодбата, се позволява обмен на информация за данъчни цели, включително на автоматична основа. Досега, между двете държави- САЩ и България, не е осъществяван автоматичен обмен на финансова информация.

Отделно от това, САЩ въвеждат разпоредби, придобили известност като АКТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДГРАНИЧНИ СМЕТКИ / FATCA /. С този АКТ се цели изграждането на глобална система за автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на участващите държави, както и задължения на всички финансови институции да предоставят информация за всички сметки на американски данъкоплатци и на чуждестранни дружества, които са контролирани от американски данъкоплатци.

На 05.12.2014г. в София е подписано СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

Със Споразумението двете страни се договарят за:

- означение и съдържание на термините, използвани в Споразумението

- задължения за събиране и обмен на информация по отношение на американски сметки, за които се предоставя информация

- време и начини на обмен на информация

- приложение на FATCA към българските финансови институции

- сътрудничество при спазване на законодателството и принудителното изпълнение

- взаимен ангажимент за продължаване на действията за насърчаване на ефективния обмен на информация и прозрачността

- последователност при прилагането на FATCA към партньорските юрисдикции

- консултации и изменения

- приложения към Споразумението като неразделна част от него

- срок на Споразумението.

Избраният подход на двете правителства да въведат в действие FATCA е насочен към преодоляване на правните пречки, произтичащи евентуално от вътрешното ни законодателство и към намаляване на тежестта за българските финансови институции.

Сключването на Споразумението би подобрило състоянието на българските финансови институции, поради това, че няма да плащат 30% данък за доходи и плащания с източник САЩ, няма да влизат в преки преговори с американските данъчни власти, еднакво ще бъдат третирани по отношение на разкриване на банкова тайна и лични данни, ще имат определени предимства; би задълбочило административното сътрудничество между двете държави и би допринесло значително за банковата и данъчна прозрачност в международен аспект и за борбата с укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане.

По аргумент от противното ефекта от неучастие на страната ни във FATCA ще се изрази в следното:

- Българските финансови институции ще бъдат третирани по изключително неблагоприятен начин спрямо всички останали участващи в FATCA финансови институции

- Достъпът на българските финансови институции до международните финансови пазари ще бъде значително ограничен, тъй като ще бъдат нежелан клиент и партньор за всяка участваща в FATCA финансова институция

- Участващите в FATCA чуждестранни финансови институции, които имат дъщерно дружество или клон в България ще предпочетат да преустановят осъществяването на дейност в България, поради риска, който статутът на неучастие в FATCA носи за цялата международна група.

- Репутацията както на България, така и на българските финансови институции ще бъде срината.

- Българските финансови институции ще загубят голяма част от своите клиенти, поради риска да бъдат санкционирани с 30 % данък.

Този нов за държавата ни тип на автоматичен обмен на финансова информация вече е наложен като световен стандарт сред страните членки на ЕС и ОИСР. Пълният списък на страните, сключили споразумения със САЩ / FATKA / e показан на сайта на Министерство на финансите на САЩ/ http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx /.

След представяне на законопроекта се проведе обсъждане.

Членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроекта за ратифициране на СПОРАЗУМЕНИЕТО между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA № 502-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2015г..

След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: С 11 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на СПОРАЗУМЕНИЕТО между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, № 502-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАКОМИСИЯТА ПОБЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:МЕНДА СТОЯНОВА
Каталог: downloads -> Edition 06 2015
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница