Дирекция „управление на човешките ресурси“страница1/28
Дата03.12.2017
Размер4.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“


София 1092, ул. „Д. Игнатий“ № 3

тел. 922 10 02, факс 987 22 740РЕГИСТЪР НА КУРСОВЕТЕ

ВЪВ ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА

2011

СЪДЪРЖАНИЕ


№ по ред
Стр.
Списък на съкращенията

10

I.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация и преквалификация през 2010 г.
1.

Военна академия „Г. С. Раковски“
1.1.

Факултет „Национална сигурност и отбрана“
1.1.1.

Длъжностна квалификация„Висш команден курс“

15
„Висш щабен курс”

15
„Стратегически курс“ – редовно обучение

16
„Стратегически курс за цивилни лица“ – дистанционно обучение за цивилни служители

17
Щабни курсове„Щабен курс за офицери от всички родове войски“

17
Специализирани курсове„Съвместно обучение на офицери със специалности, по които не се подготвят във военните училища“

18
„Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“

19
„Управление на човешките ресурси“

19
„Публична администрация на отбраната“

20
„Мениджмънт на въоръжените сили“

20
„Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика на висшето образование“

21
„Връзки с обществеността“ – І ниво

21
„Връзки с обществеността“ – ІІ ниво

22
„Връзки с обществеността“ – за държавната администрация

23

1.1.2.

Допълнителна квалификацияЦелеви курсове„Постоянен семинар с ръководния състав“

23
„Допълнителна национално ориентирана подготовка на офицери, завършили генералщабни академии в чужбина“

24
„Международно хуманитарно право в операции по поддържане на мира“ – дистанционно обучение

24
„Отбранително-мобилизационна подготовка“

25
„Управление при кризи“

26
„Информационни операции на национално ниво с участието на въоръжени сили“

26
„Психологически операции“

27
„Планиране на способностите на въоръжените сили“

27
„Мениджмънт на проекти за аквизиция“

28
„Подготовка на архивисти“

29
„Подготовка на офицери и цивилни служители за работа в структурите на НАТО и в министерствата и държавните агенции на Република България, пряко ангажирани с участието на България в НАТО“

29

1.2.

Факултет „Командно-щабен“
1.2.1.

Длъжностна квалификацияКомандни курсове„Командири на ескадрили и на ЗРДн от ВВС“

30
„Командири на батальони и дивизиони от Сухопътните войски“

31
Щабни курсове„Офицери от инженерни войски“

31
„Офицери от щабовете на части и органите за управление на разузнаването и силите за специални операции“

32
„Офицери артилеристи от щабовете на съединенията“

33
„Офицери от щабове на съединения, части и подразделения за ПВО на СВ“

33
„Офицери от щабове на съединения ЗРВ и РТВ“

34
„Ръководители на полети „Кула“, „Подход“ и „Бойно управление“

35
„Офицери от щаб на общовойскови бригади от Сухопътните войски“

36
Специализирани курсове„Офицери от щаб на част за подготовка на транспортните комуникации в зоната за отговорност на национален контингент в операции по поддържане на мира“

36
„Съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в оперативен театър на НАТО“

37

1.2.2.

Допълнителна квалификацияЦелеви курсове„Информационни технологии и системи в административно-управленската дейност“

38
„Автоматизирани информационни системи за управление – системно, технологично и потребителско програмно осигуряване на АИСУ на БА“

38
„Цифрови комуникационни мрежи и системи“

39
„Организация и управление на комуникационните и информационни системи в оперативните формирования“

39
„Защита на информацията в комуникационно-информационните системи“

40
„Наблюдение и управление на компютърни мрежи чрез Open View – NNM“

41
„CISCO мрежи 1-4 семестър“

41
„Опазване на околната среда“

42
„Съюзна логистична система на доклади в НАТО LOGREP“

43
„Подготовка и приравняване на квалификацията на летателен състав към изискванията на Наредба 1 (Приложение 4) от Закона за гражданското въздухоплаване“

43
„Подготовка и приравняване на квалификацията на ръководители на полети към изискванията на Наредба 1 (Приложение 4) от Закона за гражданското въздухоплаване“

44
„Подготовка на логистични офицери за участие в ОПМ“

45
„Политика и процедури за подготовка на логистичен персонал за участие в мисии“

45
„Военна аквизиция“

46
„Допълнителна национално ориентирана подготовка на офицери, завършили командно-щабни академии в чужбина“

46
„Подготовка на офицери от СВ за участие в ОПМ“

47
„Подготовка на офицери за участие в антитерористични операции“

47

1.3.

Департамент „Езиково обучение“Езикови курсове„Английски език – ІІ ниво“

48
„Английски език – ІІІ ниво“

49
„Английски език – ІV ниво“

49
„Оперативен авиационен английски език“

50
„Тактически английски в мироподдържащи операции“

50
„Френски език – І ниво“

51
„Френски език – ІІ ниво“

51
„Френски език – ІІІ ниво“

52
„Специализиран френски език“

52
„Немски език – І ниво“

53
„Немски език – ІІ ниво“

54
„Немски език – ІІІ ниво“

54
„Български език за чуждестранни офицери“

55
„Руски език – І ниво“

55
„Руски език – ІІ ниво“

56
„Руски език – ІІІ ниво“

56

1.4.

Институт за перспективни изследвания на отбраната
1.4.1.

Допълнителна квалификацияЦелеви курсове„Военна стандартизация“ – специализирани модули за:

Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили; Логистика; КИС.57

1.5.

Сектор „Център за мироопазващи операции и компютърни симулации“
1.5.1.

Длъжностна квалификацияСпециализирани курсове„Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC)“

58

2.

Военномедицинска академия„Първоначален курс по авиационна медицина за новоназначени лекари в БА“

61
„Основен квалификационен курс по авиационна медицина“

61
„Медицински и психологически аспекти на оцеляването“

62
„Медицинско осигуряване при кризисни ситуации от невоенен характер“

62
„Организация на медицинското осигуряване на населението и войските в близост до АЕЦ“

63
„Отравяния с високотоксични вещества. Организация на медицинското осигуряване“

63
„Медицинско осигуряване при земетресения и крупни промишлени аварии“

64
„Организация на медицинското осигуряване на населението и войските при бедствени ситуации от мирновременен и военновременен характер“

65
„Начална военномедицинска подготовка за новоприети фармацевти в БА“

65
„Специализация по военномедицинско снабдяване“

66
„Специализация по военномедицинско планиране“

66
„Медицинско осигуряване на съединение в съвременния бой“

67
„Начална военномедицинска подготовка на новоприети лекари в БА“

67
„Медицинско осигуряване на мисии на ООН“

68
„Основен курс по Превантивна военна медицина“

68

3.

Национален военен университет „В. Левски“
3.1.

Факултет „Общовойскови“
3.1.1.

Длъжностна квалификацияКомандни курсове„Командири на механизирани (танкови) батальон”

70
„Командири на мотопехотни (танкови) роти”

70
„Командири на разузнавателни роти, роти специални сили и роти ЕРБ”

71
„Командири на свързочни роти”

72
„Командири на инженерни роти”

72
„Командири на разузнавателни батальони и батальони специални сили”

73
“Командири на роти за материално-техническо осигуряване”

74
Щабни курсове  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница